Euskal Autonomia Erkidegoko Araudi Sanitarioa

Año Disposición BOPV
BOPV
fecha
2023 13/2023 LEGEA, azaroaren 30ekoa, Euskadiko Osasun Publikoarena. 235 12/12/2023
2016 11/2016 LEGEA, uztailaren 8koa, bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzkoa. 134 14/07/2016
2016 1/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa. 69 13/04/2016
2012 2/2012 LEGEA, otsailaren 9koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuaren 6/2003 Legea aldatzekoa. 35 17/02/2012
2011 1/2011 LEGEA, otsailaren 3koa, Drogamenpekotasunen arloko Aurrezaintza, Laguntza eta Gizarteratzeari buruzko Legearen hirugarren aldaketarena. 29 11/02/2011
2007 9/2007 LEGEA, ekainaren 29koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua sortzekoa. 140 20/07/2007
2004 7/2004 LEGEA, irailaren 30ekoa, Drogamenpekotasunen arloko Aurrezaintza, Laguntza eta Gizarteratzeari buruzko Legearen bigarren aldaketarena. 198 15/10/2004
2003 6/2003 LEGEA abenduaren 22koa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Estatutuarena. 254 30/12/2003
2002 7/2002 LEGEA, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena. 248 30/12/2002
1998 7/2002 LEGEA, abenduaren 12koa, osasun arloko aurretiazko borondateena. 131 14/07/1998
1997 8/1997 LEGEA, ekainaren 26koa, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena. 138 21/07/1997
1994 11/1994 LEGEA, ekainaren 17koa, Euskal Autonomi Elkarteko Ordenazio Farmazeutikorako dena. 135 15/07/1994
1988 Azaroaren 11ko 15/1988 LEGEA, Drogamenpekoen alorreko Aurre-hartze, Laguntza eta Birgizarteratzeari buruzkoa. 232 12/12/1988
Urtea Xedapena EHAA
Zk
EHAA
data
2024 9/2024 DEKRETUA, urtarrilaren 30ekoa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa eta aurretiazko borondateen agiriak arautzen dituena. 34 2024/02/15
2023 148/2023 DEKRETUA, urriaren 10ekoa, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen Dekretua. 204 2023/10/25
2023 37/2023 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 7-15 urteko biztanleen aho-hortzen osasunaren arloko prestazio sanitarioari buruzkoa. 84 2023/05/05
2023 126/2023 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, botikategien baimentze-prozedurari, baldintzei eta funtzionamendu-araubideari buruzkoa. 44 2023/03/03
2022 150/2022 DEKRETUA, abenduaren 7koa, Euskadiko gobernantza soziosanitarioari buruzkoa. 243 2022/12/22
2022 88/2022 DEKRETUA, uztailaren 12koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko 1/2016 Legea ez betetzeagatik ezarritako zehapenak ordezteari buruzkoa. 145 2022/07/28
2022 17/2022 DEKRETUA, otsailaren 1ekoa, Profesional Sanitarioen Euskal Erregistroarena. 41 2022/02/25
2022 5/2022 DEKRETUA, otsailaren 11koa, lehendakariarena, zeinaren bidez deklaratzen baita EAEn amaitu dela COVID-19aren pandemiaren ondoriozko osasun-larrialdiko egoera, abenduaren 2ko 44/2021 Dekretuaren bidez deklaratu zena. 31 2022/02/12
2021 244/2021 DEKRETUA, abenduaren 14koa, Euskadiko Medikamentuen Gaineko Ikerkuntza Batzorde Etikoa sortzeko eta haren funtzionamendua arautzekoa. 252 2021/12/20
2021 HUTS-ZUZENKETA, honako dekretu honena: 25/2018 Dekretua, otsailaren 20koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko arreta integralari buruzko Legean jasotako erakunde egitura garatzen duena. 205 2021/10/14
2021 198/2021 DEKRETUA, uztailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Miokardioko Infartu Akutuaren Erregistroa sortu eta arautzekoa. 160 2021/08/12
2021 145/2021 DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordea sortzen duena. 109 2021/06/04
2021 116/2021 DEKRETUA, martxoaren 23koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa. 65 2021/03/31
2020 38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. 221 2020/11/06
2020 36/2020 DEKRETUA, 2020ko urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko. 211 2020/10/26
2020 88/2020 DEKRETUA, uztailaren 14koa, zeinaren bidez onartzen baita Estatuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoak hartu duen erabakia, farmazia-produktuei buruzko Estatuko legeria betearazteko eginkizunak eta zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoari eskualdatzeari buruzkoa. 138 2020/07/15
2020 5/2020 DEKRETUA, urtarrilaren 21ekoa, adikzioen arloko jardunbide egokien eta ibilbide profesionalaren aintzatespenak sortu eta zehazten dituena. 19 2020/01/29
2019 187/2019 DEKRETUA, azaroaren 26koa, edari alkoholdunen, tabako-produktuen eta nikotina aska dezaketen gailuen seinaleztapenari buruzkoa. 231 2019/12/04
2019 153/2019 DEKRETUA, urriaren 1ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena. 45 2019/10/07
2019 29/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoko adineko pertsonentzako egoitzetako farmazia-zerbitzuei eta sendagai-biltegiei buruzkoa. 45 2019/03/05
2019 16/2019 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita Euskadiko osasun-sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen dituen Dekretua. 29 2019/02/11
2019 194/2018 DEKRETUA, abenduaren 26koa, Osasun Saileko Estatistikarako Organo Berezia sortu eta berorren antolakuntza eta jarduteko modua ezartzen dituen Dekretua aldatzekoa. 9 2019/01/14
2018 166/2018 DEKRETUA, azaroaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua onartzen duen Dekretua aldatzeko dena. 229 2018/11/28
2018 146/2018 DEKRETUA, urriaren 16koa, zeinaren bidez sortzen baita emandako giza esnearen euskal bankua, eta ama-esnea atzeman, atera, prozesatu, banatu eta administratzeko baldintzak ezartzen, norberaren seme edo alaba elikatzeko eta besteri emateko. 205 2018/10/24
2018 127/2018 DEKRETUA, irailaren 4koa, zerbitzu sanitarioak emateko titulartasun pribatuko eta irabazi-asmorik gabeko zentro sanitarioekin atxikimendu-hitzarmen espezifikoak izenpetzeko betekizunei eta prozedurari buruzkoa. 173 2018/09/07
2018 HUTS-ZUZENKETA, honako dekretu honena: «100/2018 Dekretua, uztailaren 3koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren erakunde sanitario integratuei buruzkoa». 143 2018/07/26
2018 79/2018 DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, zeinaren bidez elikagai-enpresa eta -establezimenduen baimen sanitarioen eta komunikazioen erregimena arautzen baita eta Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai-establezimenduen erregistroa (ELESE) sortzen baita. 98 2018/05/23
2018 66/2018 DEKRETUA, maiatzaren 2koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortzen eta arautzen duen Dekretua aldatzen duena. 88 2018/05/09
2018 25/2018 DEKRETUA, otsailaren 20koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko Legean bildutako erakunde-egitura garatzen duena. 45 2018/03/05
2017 HUTS-ZUZENKETA, honako dekretu honena: 252/2017 Dekretua, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzko Dekretua aldatzen duena. 232 2017/12/05
2017 250/2017 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta eguneratzeari buruzko Dekretua aldatzekoa. 230 2017/12/01
2017 252/2017 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan Osasun Sistema Nazionalaren osasun-prestazioak emateko araubideari buruzko Dekretua aldatzen duena. 226 2017/11/27
2017 247/2017 DEKRETUA, azaroaren 14koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskadiko osasun sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzen duen Dekretua. 220 2017/11/17
2017 80/2017 DEKRETUA, apirilaren 11koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. 76 2017/04/21
2017 26/2017 DEKRETUA, urtarrilaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoaren Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena. 19 2017/01/27
2017 251/2016 DEKRETUA, abenduaren 27koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena. 7 2017/01/11
2016 227/2016 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena. 243 2016/12/23
2015 78/2016 DEKRETUA, maiatzaren 17koa, Euskadiko osasun-zentro eta -zerbitzuetan osasun-laguntza jasotzen duten pazienteen segurtasun-neurriei buruzkoa. 98 2016/05/25
2015 232/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, «Asociación de enfermos de fibrosis quística del País Vasco» elkartea onura publikokoa dela aitortzeko dena. 245 2015/12/24
2015 143/2015 DEKRETUA, uztailaren 14koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren zuzendaria izendatzeko dena. 129 2015/07/17
2015 135/2015 DEKRETUA, uztailaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoan ikerketa biomedikoa xede duten biobankuak baimentzeko eta horien funtzionamendurako araudiari buruzkoa. 129 2015/07/10
2015 HUTSEN ZUZENKETA, honako Dekretu honena: «21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa» 51 2015/03/16
2015 21/2015 DEKRETUA, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa. 46 2015/03/09
2015 9/2015 DEKRETUA, urtarrilaren 27koa, kanpo-desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoen ezarpena eta erabilera arautzen dituena, eta haiek osasun-esparrutik kanpoko erabilera publikoko gune jakin batzuetan jartzea beharrezkoa dela xedatzen duena. 23 2015/02/04
2014 142/2014 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Kontsumoko erreklamazio-orriei eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen kexa, erreklamazio eta salaketei erantzuteko prozedurari buruzkoa. 133 2014/07/15
2014 59/2014 DEKRETUA, apirilaren 8koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoko zuzendaritza-taldekideen zerrenda onartzen duena 76 2014/07/23
2014 473/2013 DEKRETUA, abenduaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gaixotasun arraroen erregistroaren sorrerari eta funtzionamenduari buruzkoa 11 2014/01/17
2013 HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: 447/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzekoa 244 2013/12/24
2013 447/2013 DEKRETUA, azaroaren 19koa, Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzekoa. 227 2013/11/28
2013 414/2013 DEKRETUA, irailaren 17koa, neurrira egindako osasun-produktuen fabrikatzaileei funtzionamendu-lizentziak emateko baldintzei eta prozedurari buruzkoa. 182 2013/09/24
2013 HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: «351/2013 Dekretua, maiatzaren 21ekoa, 2007., 2008. eta 2009. urteetarako Osakidetzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duen Dekretua aldatzen duena». 108 2013/06/06
2013 351/2013 DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, 2007., 2008. eta 2009. urteetarako Osakidetzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duen Dekretua aldatzen duena. 100 2013/05/27
2013 HUTSEN ZUZENKETA, honako dekretu honena: 195/2013 Dekretua, apirilaren 9koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. 88 2013/05/09
2013 195/2013 DEKRETUA, apirilaren 9koa, Osasun Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena 74 2013/04/18
2013 145/2013 DEKRETUA, otsailaren 5ekoa, batetik, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren estatutuak ezartzen dituen Dekretua aldatzen duena, eta, bestetik, Ekonomia eta Ogasun Sailaren egitura eta egitekoak ezartzen dituen Dekretua aldatzen duena. 28 2013/02/08
2013 80/2013 DEKRETUA, urtarrilaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena. 25 2013/02/05
2013 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena, «351/2012 Dekretua, abenduaren 31koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena 22 2013/01/31
2013 351/2012 DEKRETUA, abenduaren 31koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena. 2 2013/01/03
2012 230/2012 DEKRETUA, urriaren 30ekoa, kardiologiakako eta onkologiako kontsultetara eta proba osagarri ez urgenteetako sarbidea izateko epe gehienekoak ezartzen dizkiona Euskadiko Osasun Sistemari. 214 2012/11/06
2012 209/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimen¬tzeari buruzko Dekretua aldatzen duena. 206 2012/10/23
2012 208/2012 DEKRETUA, urriaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetako medikamentu-gordailuei buruzkoa 205 2012/10/22
2012 199/2012 DEKRETUA, urriaren 9koa, Fundación Centro Nacional de Investigación en Envejecimiento-CNIE fundazio publikoaren 2012ko aurrekontuak onartzen dituena 203 2012/10/18
2012 38/2012 DEKRETUA, martxoaren 13koa, historia klinikoari eta osasun-arloko paziente eta profesionalek dokumentazio klinikoaren arloan dituzten eskubide eta obligazioei buruzkoa 65 2012/03/29
2012 34/2012 DEKRETUA, martxoaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoaren osasun-prestakuntza espezializatuko sistemaren antolamenduari buruzkoa. 53 2012/03/14
2011 272/2011 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko entitate publikoaren zuzendaritza-taldekideen zerrenda onartzen duena. 246 2011/12/29
2011 273/2011 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Osasun Arloko Mahai Sektorialak 2011ko uztailaren 12ko bileran egindako hitzarmena (etengabeko arretako profesionalen lan-baldintzei buruzkoa) onartzekoa 246 2011/12/29
2011 274/2011 DEKRETUA, abenduaren 20koa, Osasun Arloko Mahai Sektorialak 2011ko uztailaren 12ko bileran lortutako akordioa onartzen duena, ospitaleko larrialdi-zerbitzuetako osasun-langileen eta Emergentziak erakundeko zerbitzu-antolakuntzako langileen lan-baldintzei buruzkoa. 246 2011/12/29
2011 159/2011 DEKRETUA, uztailaren 12koa, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren egitura eta antolaketari buruzkoa. 146 2011/08/02
2011 160/2011 DEKRETUA, uztailaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren baliabide pertsonalak eta materialak Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuari atxikitzeko baldintzak arautzen dituena 146 2011/08/02
2011 153/2011 DEKRETUA, uztailaren 5ekoa, Osasun-profesionalen Informazio-sistemari buruzkoa. 139 2011/07/21
2011 101/2011 DEKRETUA, maiatzaren 24koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren Administrazio Kontseiluko kideak izendatzeko dena. 103 2011/06/01
2011 92/2011 DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua zuzenbide pribatuko Ente Publikoaren zuzendaritza-taldekideen zerrenda onartzen duena. 96 2011/05/23
2011 69/2011 DEKRETUA, apirilaren 5ekoa, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluarena. 70 2011/04/11
2011 67/2011 DEKRETUA, martxoaren 29koa, funtzionarioak eta lan-kontratudun langileak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren estatutupeko langile gisa integratzeari buruzkoa. 71 2011/04/12
2011 66/2011 DEKRETUA, martxoaren 29koa, Minbiziari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko Informazio Sistemarena 67 2011/04/06
2011 43/2011 DEKRETUA, martxoaren 22koa, Osasun eta Kontsumo Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen Dekretua aldatzekoa 59 2011/03/25
2010 337/2010 DEKRETUA, abenduaren 14koa, osasun arloko zenbait dekretu aldatzen dituena, Zerbitzuen Zuzentarauaren transposizioa egiteko arautegira egokitzeko 247 2010/12/27
2010 204/2010 DEKRETUA, uztailaren 20koa, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideei buruzko Dekretua aldatzekoa 142 2010/07/26
2010 102/2010 DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoko zuzendaritza-taldekideen zerrenda onartzen duena. 70 2010/04/16
2010 69/2010 DEKRETUA, martxoaren 2koa, Osasun-larrialdietako teknikariaren tituluari dagokion curriculuma ezartzen duena 62 2010/04/06
2009 579/2009 DEKRETUA, azaroaren 3koa, Osasun eta Kontsumo Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duena. 214 2009/11/06
2009 533/2009 DEKRETUA, irailaren 29koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluaren osaera moldatzeko kide-izendapena egiten duena 190 2009/10/02
2009 275/2009 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua erakunde publikoko Administrazio Kontseiluko kide batzuk aldatzen dituena. 97 2009/05/25
2008 123/2008 DEKRETUA, uztailaren 1ekoa, Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Hizkuntza Eskubideei buruzkoa 135 2008/07/16
2008 106/2008 DEKRETUA, ekainaren 3koa, 2008ko martxoaren 14ko bileran Sanitateko Mahai Sektorialak lortutako Akordioa onartzen duena 113 2008/06/16
2007 235/2007 DEKRETUA, abenduaren 18koa, 2007., 2008. eta 2009. urteetarako Osakidetzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duena 250 2007/12/31
2007 166/2007 DEKRETUA, urriaren 2koa, audioprotesi-establezimenduen betebeharrei buruzkoa 215 2007/11/08
2007 149/2007 DEKRETUA, irailaren 18koa, Euskadiko Osasun Sisteman bigarren iritzi medikoa eskatzeko eskubideaz baliatzea arautzen duena. 193 2007/10/05
2007 139/2007 DEKRETUA, irailaren 11koa, Euskadiko Bioetika Batzordeari buruzkoa. 192 2007/10/04
2007 88/2007 DEKRETUA, maiatzaren 22koa, Sendagaien Informazio- eta Ebaluazio-Batzordeen Sarea sortzen duena 113 2007/06/13
2007 14/2007 DEKRETUA, otsailaren 6koa, Osakidetzako Aholkularitza Juridikoari atxikitako letratuak gaitzen dituena, zertarako, eta jurisdikzio sozialaren aurrean bideratutako prozeduretan —gastu medikoak ordaintzekoetan— Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra ordezkatu eta defenditzeko. 36 2007/02/20
2007 8/2007 DEKRETUA, urtarrilaren 23koa, pertsonal ez-sanitarioak kanpoko desfibriladore automatikoak erabiltzeri buruzkoa 30 2007/02/12
2006 65/2006 DEKRETUA, martxoaren 21ekoa, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezartzeko dena 67 2006/04/05
2006 31/2006 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, zentro, zerbitzu eta establezimendu sanitarioak baimentzeari buruzkoa 52 2006/03/15
2005 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: «270/2004 Dekretua, abenduaren 28koa, farmazia-bulegoetan eta -biltegietan gutxienez egon beharreko medikamentuak eta osasun produktuak ezartzen dituena». 79 2005/04/27
2005 395/2005 DEKRETUA, azaroaren 22koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoaren A-1 lanbide-taldeko profesional sanitarioen (medikuak eta goi-mailako teknikariak) garapen profesionala arautzen duena. 230 2005/12/02
2005 384/2005 DEKRETUA, azaroaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua zuzenbide pribatuko entitate publikoaren zuzendaritza-taldekideen zerrenda onartzen duena 224 2005/11/24
2005 251/2005 DEKRETUA, irailaren 20koa, Estatuko Osasun Sistemaren farmazia-prestaziorako sarbiderako erabiltzaileen identifikazioa erregulatzen duena 190 2005/10/05
2005 228/2005 DEKRETUA, abuztuaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Medikuen Kontseilua sortzeko dena 171 2005/09/08
2005 186/2005 DEKRETUA, uztailaren 19koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituena. 170 2005/09/07
2005 121/2005 DEKRETUA, maiatzaren 24koa, Osasun Saileko Aholku Batzordeen araubideari buruzkoa. 105 2005/06/06
2005 102/2005 DEKRETUA, apirilaren 26koa, behaketan oinarritutako eta baimena eman ondorengo sendagaien inguruko azterlanak burutzea arautzen duena. 108 2005/06/09
2005 57/2005 DEKRETUA, martxoaren 15ekoa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzen duena. 60 2005/03/31
2005 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: 2972/2004 Ebazpena, uztailaren 26koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez, hutsik dauden destinoak esleituko dira, eta pertsonal estatutarioa izendatuko da, fakultatibo medikuen lanbide-taldean, familiako medikuen kategoriako destinoak betetzeko, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetan 35 2005/02/21
2005 16/2005 DEKRETUA, urtarrilaren 25ekoa, mediku ez diren langileek kanpoko desfibriladore automatikoak erabiltzea arautzen duena 27 2005/02/09
2005 3/2005 DEKRETUA, urtarrilaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoa sortzeko dena 23 2005/02/03
2005 270/2004 DEKRETUA, abenduaren 28koa, farmazia-bulegoetan eta -biltegietan gutxienez egon beharreko medikamentuak eta osasun-produktuak ezartzen dituena 6 2005/01/11
2005 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: 257/2004 Dekretua, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzen duena 42 2005/03/02
2005 257/2004 DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Establezimendu eta Zerbitzu Bioziden Erregistro Ofiziala sortzen duena. 3 2005/01/05
2004 239/2004 DEKRETUA, azaroaren 30ekoa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua zuzenbide pribatuko ente publikoaren zuzendaritzakoen zerrenda onartzen duena. 238 2004/12/15
2004 208/2004 DEKRETUA, azaroaren 2koa, erabilera kolektiboko igerilekuen araudi sanitarioa aldatzen duena. 226 2004/11/25
2004 202/2004 DEKRETUA, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hilotzen Sanitate-alderdiei buruzko Erregelamendua onartzen duena. 221 2004/11/18
2004 23/2004 DEKRETUA, otsailaren 3koa, farmazia-bulegoak eskuz aldatzeko prozedura ezartzen duen Dekretua aldatzeko dena. 33 2004/02/18
2004 24/2004 DEKRETUA, otsailaren 3koa, farmazia-bulegoak sortzeko, lekuz aldatzeko, ixteko eta jardunean aritzeko prozedurak arautzen dituen Dekretua aldatzeko dena. 33 2004/02/18
2003 67/2003 DEKRETUA, martxoaren 18koa, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzeko. 64 2003/03/31
2003 270/2003 DEKRETUA, azaroaren 4koa, Aurretiazko Borondateen Euskal Erregistroa sortu eta arautzekoa. 233 2003/11/28
2003 67/2003 DEKRETUA, martxoaren 18koa, euskararen erabilera Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan normalizatzeko.. 64 2003/03/31
Urtea Xedapena EHAA
Zk
EHAA
data
2024 AGINDUA, 2024ko apirilaren 25ekoa, Osasuneko sailburuarena, 2020ko azaroaren 26ko Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez ezarri baitzen Euskal Autonomia Erkidegoan nola egiaztatuko diren osasungintzako lanbideetan etengabe prestatzeko jarduerak. 98 2024/05/21
2024 AGINDUA, 2024ko apirilaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, osasunaren alorreko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2024ko deialdia arautzen duena. 93 2024/04/14
2024 AGINDUA, 2024ko apirilaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-zientzietako espezialitateetan egoiliarren prestakuntza-aldian dauden profesionalen 2024ko ekitaldiko kanpoko errotazioetarako laguntzen oinarriak ezarri eta deialdia egiten duena. 93 2024/04/14
2024 AGINDUA, 2024ko martxoaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei Euskal Autonomia Erkidegoan GIB/hiesa, C hepatitisa (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak gauzatzeko laguntzak emateko deialdiaren oinarriak. 66 2024/04/04
2024 AGINDUA, 2024ko martxoaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita 2023ko eta 2024ko laguntzak emateko errazteko bete daitezen agindutako tratamendu medikoak. 62 2024/03/26
2024 AGINDUA, 2024ko otsailaren 9koa, Osasuneko sailburuarena, Zainketa Aringarrien Euskadiko Aholku Batzordea sortzekoa. 36 2024/02/19
2024 AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 31koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez jakinarazten baita bertan behera geratzen dela maskararen erabilera unibertsalaren nahitaezkotasuna Euskal Autonomia Erkidegoko osasun laguntza zentroetan, eta gomendio izatera igarotzen dela. 25 2024/02/02
2024 AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 12koa, Osasuneko sailburuarena, Osasuneko ministroaren 2024ko urtarrilaren 10eko Agindu Komunikatuari buruzkoa, zeinaren bidez onartzen baita osasun publikoko jarduera koordinatuen deklarazioa. 110 2024/01/13
2023 AGINDUA, 2023ko azaroaren 28koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez indargabetu egiten da 2022ko otsailaren 11ko Agindua, lehendakariak osasun-larrialdiaren egoera amaitu dela deklaratu ondoren COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa. 237 2023/12/14
2023 AGINDUA, 2023ko urriaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzko martxoaren 3ko 21/2015 Dekretuaren I. eranskina: «Gaixotasun infekziosoren bat duten pazienteekin kontaktuan egoteagatik sortutako hondakin infekziosoen zerrenda (II A Multzoa)». 218 2023/11/15
2023 AGINDUA, 2023ko urriaren 31koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita Call for transnational proposals 2023-«Healthcare of the future» nazioarteko lehia-deialdian hautatutako EAEren partaidetza duten I+G proiektuetarako laguntzen deialdia, Bioef – Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Euskal Fundazioarena. Nazioarteko lehia-deialdi hori Horizonte Europa Esparru Programaren barruan Europar Batasunak sustatutako «European Partnership on Transforming Heatlh and Care System (THCS)» osasun-sistemak eraldatzeko Europako lankidetzaren esparrukoa da (101095654 zenbakiko dirulaguntza-akordioa. 217 2023/11/14
2023 AGINDUA, 2023ko abuztuaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzen deialdia egiten baita, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratuta dauden parte hartzeko proiektuak gauzatzeko 2023-2024 ikasturtean zehar. 175 2023/09/13
2023 AGINDUA, 2023ko uztailaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, 2023. urtean osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egin eta arautzen duena. 167 2023/09/01
2023 AGINDUA, 2023ko uztailaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Bioef Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Eusko Fundazioak esklerosi anizkoitza gaixotasunaren gainean burutzen diren ikerketa-proiektuetarako emango dituen laguntzen deialdia egiten baita. 141 2023/07/26
2023 AGINDUA, 2023ko uztailaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntza ekonomikoak emateko deialdia egiten baita talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitu eta gutxitzeko, bai eta 2023ko ekitaldian jarduera-eremu hauetan ohitura osasungarriak sustatzeko ere. 141 2023/07/26
2023 AGINDUA, 2023ko ekainaren 27koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira 2023ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko toki-esparruan osasuna sustatzeko partaidetza-proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarriak. 139 2023/07/21
2023 AGINDUA, 2023ko maiatzaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, osasunaren alorreko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2023ko deialdia arautzen duena. 109 2023/06/09
2023 AGINDUA, 2023ko maiatzaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez 2023ko apirilaren 18ko Agindua aldatzen baita. Agindu horren bidez, 2023ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea xede duten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzendutako laguntzak arautu eta haietarako deialdia egiten da. 102 2023/05/31
2023 AGINDUA, 2023ko apirilaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan GIBa/hiesa, C hepatitisa (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak gauzatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdiaren oinarriak. 85 2023/05/08
2023 AGINDUA, 2023ko apirilaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, 2023ko ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea xede duten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzendutako laguntzak arautu eta haietarako deialdia egiten duena. 85 2023/05/08
2023 AGINDUA, 2023ko apirilaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2022ko eta 2023ko laguntzak emateko deialdia egiten duena. 80 2023/04/27
2022 AGINDUA, 2022ko urriaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita Bioef Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioaren Alzheimeraren arloko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia. 201 2022/10/20
2022 AGINDUA, 2022ko abuztuaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira 2022ko ekitaldiko dirulaguntzak emateko deialdiko oinarriak, Euskal Autonomia Erkidegoko tokian tokiko parte-hartze komunitarioko prozesuen esparruan garatzen diren osasun-sustapeneko jarduketak egiteko 179 2022/09/19
2022 AGINDUA, 2022ko abuztuaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2022-2023ko ikasturtean zehar. 177 2022/09/15
2022 AGINDUA, 2022ko uztailaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez BIOEF Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioaren Janssen doktoratu ondoko laguntza deitzen baita. 169 2022/09/02
2022 AGINDUA, 2022ko ekainaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak iragartzen eta arautzen baitira arlo sanitarioko irabazi-asmorik gabeko erakundeen eraketarako edo funtzionamendurako eta osasun-langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antola ditzaten 2022an. 168 2022/09/01
2022 AGINDUA, 2022ko ekainaren 7koa, 2022. urtean arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egin eta arautzen duena. 168 2022/09/01
2022 AGINDUA, 2022ko uztailaren 5ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntza ekonomikoak emateko deialdia egiten baita talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2022ko ekitaldian. 138 2022/07/18
2022 AGINDUA, 2022ko ekainaren 23koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bitartez jendaurrean jartzen baita Balorazio-batzordearen osaera, honako agindu honetan ezarria: «Agindua, 2022ko apirilaren 5ekoa, zeinaren bidez onartzen baita osasun-arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2022ko deialdia. 134 2022/07/12
2022 AGINDUA, 2022ko maiatzaren 31koa, Osasuneko sailburuarena, 270/2004 Dekretuaren eranskina aldatzen duena (270/2004 Dekretua, abenduaren 28koa, farmazia-bulegoetan eta -biltegietan gutxienez egon beharreko medikamentuak eta osasun-produktuak ezartzen dituena). 117 2022/06/17
2022 AAGINDUA, 2022ko maiatzaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko gaixoen eta euren familien bizi-kalitatea hobetzea xede duten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzendutako laguntzak arautu eta deialdia egiten duena. 117 2022/06/17
2022 AGINDUA, 2022ko apirilaren 12koa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2021eko eta 2022ko laguntzak emateko deialdia egiten duena. 80 2022/04/26
2022 AGINDUA, 2022ko apirilaren 5ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baita osasun-arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2022ko deialdia. 79 2022/04/25
2022 AGINDUA, 2022ko martxoaren 9koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bitartez eguneratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Mentalaren Aholku Kontseiluaren osaera. 59 2022/03/23
2022 AGINDUA, 2022ko otsailaren 9koa, Osasuneko sailburuarena, Euskadiko Osasun Mentaleko Aholku Batzordea sortzen duen 2007ko urriaren 4ko Agindua aldatzen duena. 35 2022/02/17
2022 AGINDUA, 2022ko otsailaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, lehendakariak osasun-larrialdiaren egoera amaitu dela deklaratu ondoren, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa. 31 2022/02/12
2022 AGINDUA, 2022ko otsailaren 3koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez bertan behera uzten baita 2021eko azaroaren 17ko Agindua, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalaren (QR) derrigortasuna ezartzen duena, 2021eko urriaren 6ko Aginduan ezarritako neurrien osagarri gisa. Lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa da agindu hori. 25 2022/02/04
2021 AGINDUA, 2021eko uztailaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, Eutanasiaren arloko Euskadiko Berme eta Ebaluazio Batzordearen barne-antolamenduko erregelamendua onesten duena. 256 2021/12/24
2021 AGINDUA, 2021eko azaroaren 17koa, Osasuneko sailburuarena, Europar Batasuneko Covid Ziurtagiri Digitalaren (QR) derrigortasuna ezartzen duena, 2021eko urriaren 6ko Aginduan ezarritako neurrien osagarri gisa. Lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa da agindu hori. 243 2021/12/04
2021 AGINDUA, 2021eko abenduaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun-larrialdiko egoera deklaratzeko eskatzen baitzaio lehendakariari, COVID-19aren pandemia kudeatzeko neurriei buruzko ekainaren 24ko 2/2021 Legearen 4. artikuluan xedatutakoaren arabera, eta Larrialdiei Aurregiteko Bidea (Labi) aktibatzeko Jaurlaritzako lehenengo lehendakariorde eta Segurtasuneko sailburuari, COVID-19 pandemiaren fase berriari aurre egin ahal izateko. 241 2021/12/02
2021 AGINDUA, 2021eko azaroaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez 2021eko urriaren 6ko Aginduan jasotako neurriak ezartzen eta modulatzen baitira COVID-19 kutsatzeetan 14 eguneko tasa metatua 100.000 biztanleko 150etik gorakoa den udalerrietan –2021eko urriaren 6ko Agindua, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa.">229 2021/11/17
2021 AGINDUA, 2021eko urriaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez lehenengoz aldatzen baita 2019ko ekainaren 21eko Agindua, farmazia-eskualdeak zehaztu eta sailkatzekoa, eskualde bakoitza zer udalerrik osatzen duen adierazita.">224 2021/11/11
2021 AGINDUA, 2021eko urriaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, lehendakariak larrialdi-egoera amaitu dela adierazi ondoren, normaltasun berrian COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriei buruzkoa.">201 2021/10/07
2021 AGINDUA, 2021eko irailaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak iragartzen eta arautzen baitira osasunaren arloko irabazi-asmorik gabeko erakundeen eraketarako edo funtzionamendurako eta osasun-langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antola ditzaten 2021ean.">192 2021/09/24
2021 AGINDUA, 2021eko irailaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2021-2022 ikasturtean zehar.">186 2021/09/17
2021 AGINDUA, 2021eko abuztuaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko arauak ezartzen baitira eta 2021eko deialdia egiten baita.">182 2021/09/13
2021 AGINDUA, 2021eko uztailaren 5ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2007ko urriaren 4ko Agindua, Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea sortzekoa.">146 2021/07/23
2021 AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira 2021eko ekitaldiko dirulaguntzak emateko deialdiko oinarriak, Euskal Autonomia Erkidegoko tokian tokiko parte-hartze komunitarioko prozesuen esparruan garatzen diren osasun-sustapeneko jarduketak egiteko.">137 2021/07/13
2021 AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, agindu hau aldatzen duena: 2020ko irailaren 22ko Agindua, zeinaren bidez arautzen baitira elkarteei eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2020-2021 ikasturtean zehar.">137 2021/07/13
2021 AGINDUA, 2021eko ekainaren 23koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzetarako deialdi bat egiten eta arautzen baita EAEko gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzen diharduten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzenduta.">137 2021/07/13
2021 AGINDUA, 2021eko ekainaren 15ekoa, Osasuneko sailburuarena; honen bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egiten da talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2021eko ekitaldian.">135 2021/07/09
2021 AGINDUA, 2021eko maiatzaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, osasunaren alorreko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2021eko deialdia arautzen duena.">116 2021/06/15
2021 AGINDUA, 2021eko maiatzaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, EAEn GIBa/hiesa, C hepatitisa (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdiaren oinarriak onartzen dituena.">106 2021/06/01
2021 AGINDUA, 2021eko maiatzaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak emateko 2020ko eta 2021eko deialdia egiten duena.">97 2021/05/19
2021 AGINDUA, 2021eko apirilaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautu eta iragartzen baita Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioaren (BIOEF) COVID-19aren arloko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia.">88 2021/05/07
2021 AGINDUA, 2021eko martxoaren 1ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez sortzen baita Euskadiko haur eta gazteen minbiziaren arreta kudeatzeko koordinazio asistentzialeko batzordea.">51 2021/03/11
2021 AGINDUA, 2021eko martxoaren 1ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez sortzen baita Euskadiko medikuntza pertsonalizatua planifikatu eta kudeatzeko batzordea.">51 2021/03/11
2021 AGINDUA, 2021eko otsailaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez prozedura abian jartzen baita Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako mutualitateen osasun-zentroak eskueran jartzeko, COVID-19aren aurkako txertaketan laguntze aldera.">48 2021/03/08
2021 AGINDUA, 2020ko abenduaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez indarrik gabe uzten baita Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 6ko Agindua aldatzen duen 2020ko azaroaren 13ko Agindua, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak arautzen dituena eta horietarako deialdia egiten duena.">12 2021/01/19
2020 AGINDUA, 2020ko urriaren 27koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak iragartzen eta arautzen baitira profesionalen elkargoek, osasun arloan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoek funtziona dezaten eta langileen etengabeko prestakuntzako jarduerak antola ditzaten 2020an.">262 2020/12/31
2020 AGINDUA, 2020ko azaroaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko osasungintzako lanbideen etengabeko prestakuntza-jarduerak egiaztatzeko prozedura ezartzen duena.">259 2020/12/28
2020 AGINDUA, 2020ko azaroaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, Osasuneko sailburuaren 2020ko urriaren 6ko Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak arautzen baitira eta 2020ko deialdia egiten baita.">243 2020/12/04
2020 AGINDUA, 2020ko urriaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko arauak ezartzen baitira eta 2020ko deialdia egiten baita.">229 2020/11/18
2020 AGINDUA, 2020ko urriaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko arauak ezartzen baitira eta 2020ko deialdia egiten baita.">212 2020/10/27
2020 AGINDUA, 2020ko urriaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoaren bilakaera dela.">209 2020/10/23
2020 AGINDUA, 2020ko urriaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoaren arloko neurri bereziak hartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko hainbat udalerritan eta oinarrizko osasun-eremutan sortutako COVID-19 pandemiaren agerraldi epidemikoa geldiarazteko.">209 2020/10/23
2020 AGINDUA, 2020ko irailaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira elkarteei eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta egiten baita laguntza horien deialdia, EAEko ikasleen jarduera fisikoa sustatzera eta sedentarismoa murriztera bideratutako partaidetza-proiektuak garatzeko 2020-2021 ikasturtean zehar.">194 2020/10/01
2020 AGINDUA, 2020ko abuztuaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laugarren aldiz aldatzen baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero. Agindu hori uztailaren 28ko eta abuztuaren 7ko aginduen bidez aldatu zen.">162 2020/08/19
2020 AGINDUA, 2020ko abuztuaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Segurtasuneko sailburuari eskatzen baitzaio aktiba dezala formalki Euskadiko Herri Babeseko Plana (Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi), COVID-19aren hedapenak eragindako alerta sanitarioaren aurrean.">160 2020/08/17
2020 AGINDUA, 2020ko abuztuaren 7koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko uztailaren 28koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.">156 2020/08/11
2020 AGINDUA, 2020ko abuztuaren 7koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bitartez indarrik gabe uzten baitira Eibar, Ermua eta Zarauzko udalerrietarako hartutako osasun publikoko neurri bereziak (neurri horiek hemen daude jasota: 2020ko uztailaren 21eko Agindua, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, batetik, Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietarako mantentzen baita 2020ko uztailaren 8 eta 16ko aginduen bitartez hartutako osasun publikoko neurri berezien indarraldia, bestetik, neurri horien eraginkortasuna Bergara eta Ermuko udalerrietara zabaltzen baita, eta, hirugarrenik, indargabeturik geratzen baitira Ordiziako udalerrirako hartutako neurriak).">156 2020/08/11
2020 AGINDUA, 2020ko uztailaren 28koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.">148 2020/07/29
2020 AGINDUA, 2020ko uztailaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, batetik, Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietarako mantentzen baita 2020ko uztailaren 8 eta 16ko aginduen bitartez hartutako osasun publikoko neurri berezien indarraldia, bestetik, neurri horien eraginkortasuna Bergara eta Ermuko udalerrietara zabaltzen baita, eta, hirugarrenik, indargabeturik geratzen baitira Ordiziako udalerrirako hartutako neurriak.">144 2020/07/23
2020 AGINDUA, 2020ko uztailaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Ordiziako udalerrirako mantentzen baita 2020ko uztailaren 8ko Aginduaren bitartez hartutako osasun publikoko neurri berezien indarraldia, eta neurri horien eraginkortasuna Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietara zabaltzen baita.">140 2020/07/17
2020 AGINDUA, 2020ko uztailaren 15ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatu egiten baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.">139 2020/07/15
2020 AGINDUA, 2020ko uztailaren 8koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoaren arloko neurri bereziak hartzen baitira Ordiziako udalerrian sortutako COVID-19 pandemiaren agerraldi epidemikoari eusteko.">134 2020/07/09
2020 HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, normaltasun berrirako trantsiziorako planaren 3. fasea gainditu eta gero.">124 2020/06/25
2020 AGINDUA, 2020ko ekainaren 15ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2019ko irailaren 10eko Agindua (haren bidez arautzen dira elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta laguntza horien deialdia egiten, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzera bideratutako parte hartzeko proiektuak garatzeko, 2019-2020 ikasturtean zehar).">122 2020/06/23
2020 AGINDUA, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.">120 2020/06/19
2020 AGINDUA, 2020ko ekainaren 2koa, Osasuneko sailburuarena; horren bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egiten da talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2020ko ekitaldian.">116 2020/06/15
2020 AGINDUA, 2020ko ekainaren 1ekoa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2019ko eta 2020ko laguntzak emateko deialdia egiten duena.">116 2020/06/15
2020 AGINDUA, 2020ko maiatzaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira 2020ko ekitaldiko dirulaguntzak emateko deialdiko oinarriak, Euskal Autonomia Erkidegoko tokian tokiko parte-hartze komunitarioko prozesuen esparruan garatzen diren osasuna sustatzeko jarduketak burutzeko.">105 2020/06/01
2020 HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2020ko maiatzaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez definitzen baita zein izango den giza baliabideen antolamendu-egitura kasuak eta kontaktuak kontrolatu eta aztertzeko zaintza- eta kontrol-programan, COVID-19 pandemiaren deskonfinamendu-fasean.">96 2020/05/21
2020 AGINDUA, 2020ko maiatzaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Lehendakariari eskatzen baitio Euskadiko Herri Babeseko Plana, Larrialdiei Aurregiteko Bidea (LABI), modulatzeko, osasun-zaintzako fase berrira egokitzeko.">94 2020/05/19
2020 AGINDUA, 2020ko maiatzaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez definitzen baita zein izango den giza baliabideen antolamendu-egitura kasuak eta kontaktuak kontrolatu eta aztertzeko zaintza- eta kontrol-programan, COVID-19 pandemiaren deskonfinamendu-fasean.">94 2020/05/19
2020 AGINDUA, 2020ko maiatzaren 5ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez indargabetzen baitira sail horretako beste agindu batzuk, EAEko araudia egokitu dadin Covid-19ak eragindako pandemiaren egungo egoerara eta alarma-egoeran osasun-arloko eskumena duen agintari ordezkariak hartutako neurrietara.">87 2020/05/11
2020 AGINDUA, 2020ko maiatzaren 5ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez indargabetzen baita 2020ko martxoaren 18ko Agindua, Osasuneko sailburuarena, zuzendaritza-batzorde bat sortzen duena Euskal Autonomia Erkidegoan koronabirusak (Covid-19) eragindako krisialdiari aurre egiteko dauden baliabide sanitarioak, kudeaketakoak eta boluntariotzakoak kudeatzeko eta koordinatzeko.">86 2020/05/08
2020 AGINDUA, 2020ko apirilaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan GIBa/hiesa, C hepatitisa (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdiaren oinarriak.">82 2020/05/04
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baita osasunari buruzko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2020ko deialdia.">82 2020/05/04
2020 AGINDU, 2020ko apirilaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden diagnostiko klinikoko osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduek Covid-19a atzemateko proba diagnostikoak nola egin eta emaitzak nola jakinarazi zehazten duena.">80 2020/04/29
2020 AGINDUA, 2020ko apirilaren 17koa, Osasuneko sailburuarena, 2020ko martxoaren 18ko Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, zuzendaritza-batzorde bat sortzen da Euskal Autonomia Erkidegoan koronabirusak (Covid-19) eragindako krisialdiari aurre egiteko dauden baliabide sanitarioak, kudeaketakoak eta boluntariotzakoak kudeatzeko eta koordinatzeko.">79 2020/04/27
2020 AGINDUA, 2020ko apirilaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldi baterako eteten baitira nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagai eta produktuen zuzeneko salmentako aisialdiko edo jai giroko merkatu eta azoka tradizionalak, ezartzen baitira nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagai eta produktuen zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionalen (normalean, asterokoak) baldintza sanitarioak eta arautzen baita EAEko zenbait udalerritan denda-ibilgailuak baliatuz saltoki ibiltariek gauzatzen duten jarduera, SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak sortutako pandemia dela eta.">72 2020/04/16
2020 AGINDUA, 2020ko apirilaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldi baterako eteten baitira Euskal Autonomia Erkidegoan elikagai eta nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionalak eta arautzen baita Euskadiko zenbait udalerritan denda-ibilgailuak baliatuz denda ibiltariek garatzen duten jarduera SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak sortutako pandemia dela eta.">69 2020/04/08
2020 AGINDUA, 2020ko apirilaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira SND/232/2020 Agindua aplikatzeko (SND/232/2020 Aginduaren bidez, giza baliabideen eta bitartekoen arloko neurriak ezartzen dira Covid-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko).">69 2020/04/08
2020 HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua 2020ko apirilaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak eta bestelako higiene-neurriak hartzen dituena SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak eragindako pandemia dela eta.">69 2020/04/08
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2020ko otsailaren 10eko Agindua; agindu horren bidez arautzen da farmazia-industriako delegatuen eta produktu eta teknologia sanitarioen fabrikatzaile, banatzaile edo merkaturatzaileen ordezkarien bisita medikoa Euskadiko Osasun Sistemako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan.">69 2020/04/08
2020 AGINDUA, 2020ko apirilaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak eta bestelako higiene-neurriak hartzen dituena SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak eragindako pandemia dela eta.">68 2020/04/07
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 27koa, Osasuneko sailburuarena, martxoaren 23ko SND/275/2020 Aginduan eta martxoaren 19ko SND/265/2020 Aginduan jasotako neurriak zabaldu eta interpretatzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-zerbitzuen eremuko egoitza-zentro publiko eta pribatu guztietan aplika daitezen, eta agindu horiek garatzeko esku-hartze neurriak hartzekoa.">64 2020/04/01
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, SARS-Cov-2 (Covid-19) delakoak eragindako pandemia dela-eta hileta-osasunaren arloan salbuespenezko neurriak hartzen dituena.">61 2020/03/27
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko asistentzia-jarduerari dagokionez eta koronabirusak (Covid-19) eragindako egoeraren eta bilakaeraren ondorioz.">61 2020/03/27
2020 HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2020ko martxoaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, koronabirusak eragindako krisiari aurre egiteko Euskal Autonomia Erkidegoan eskuragarri dauden osasun, kudeaketa- eta boluntariotza-baliabide guztiak kudeatu eta koordinatuko dituen zuzendaritza-batzordea sortzen duena (Covid-19).">59 2020/03/25
2020 AGINDUA, 2020ko otsailaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Adikzioen Euskal Batzordearen osaera izendatzeko Osasuneko sailburuaren 2020ko otsailaren 5eko Agindua.">56 2020/03/20
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez zuzendaritza-batzorde bat sortzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan koronabirusak (Covid-19) eragindako krisialdiari aurre egiteko dauden baliabide sanitarioak, kudeaketakoak eta boluntariotzakoak kudeatu eta koordinatuko dituena.">56 2020/03/20
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan, Covid-19 koronabirusaren egoera eta bilakaera dela eta.">52 2020/03/14
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Segurtasuneko sailburuari eskatzen baitzaio aktiba dezala formalki Euskadiko Herri Babeseko Plana (Larrialdiei Aurregiteko Bidea-Labi), Covid-19aren hedapenak eragindako alerta sanitarioaren aurrean.">52 2020/03/14
2020 AGINDUA, 2020ko martxoaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan, Covid-19 / koronabirusaren egoera eta bilakaera dela eta.">52 2020/03/14
2020 AGINDUA, 2020ko otsailaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez izendatzen baitira 143/1995 Dekretuan aurreikusitako Batzordeko kideak (143/1995 Dekretua, otsailaren 7koa, Sorospenerako Etika Batzordeak sortu eta kreditatzeari buruzkoa).">46 2020/03/06
2020 AGINDUA, 2020ko otsailaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez eguneratzen baita Diabetes Mellitusari buruzko Euskadiko Aholku Batzordearen osaera.">46 2020/03/06
2020 AGINDUA, 2020ko otsailaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita farmazia-industriako delegatuen eta produktu eta teknologia sanitarioen fabrikatzaile, banatzaile edo merkaturatzaileen ordezkarien bisita medikoa Euskadiko Osasun Sistemako zerbitzu sanitarioetako erakundeetan.">4 2020/02/27
2020 AGINDUA, 2019ko abenduaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, onartu egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoan erizainek giza erabilerako sendagaiak eta produktu sanitarioak indikatzeko, erabiltzeko eta ematea baimentzeko baldintzak betetzen dituztela akreditatzera bideratutako prozedura.">4 2020/01/08
2019 AGINDUA, 2019ko urriaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioaren (BIOEF) Roche «Stop fuga de cerebros» doktoretza osteko laguntza arautu eta deialdia egiten baita.">204 2019/10/25
2019 AGINDUA, 2019ko irailaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzak eta laguntza horien deialdia egiten, EAEko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzera bideratutako parte hartzeko proiektuak garatzeko 2019-2020 ikasturtean zehar.">187 2019/10/02
2019 HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2019ko uztailaren 3koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntza ekonomikoen deialdia egiten baita talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2019ko ekitaldian.">139 2019/07/23
2019 AGINDUA, 2019ko ekainaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez zehazten eta sailkatzen baitira farmazia-eskualdeak, eskualde bakoitza zer udalerrik osatzen duen adierazita.">134 2019/07/16
2019 AGINDUA, 2019ko maiatzaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez EAEn GIBa/hiesa, C hepatitisa (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdiaren oinarriak onartzen baitira.">112 2019/06/14
2019 AGINDUA, 2019ko maiatzaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, 2019ko arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena. 112 2019/06/14
2019 HUTS-ZUZENKETA, agindu honena: Agindua, 2019ko maiatzaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez eguneratzen baita Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordearen osaera. 104 2019/06/04
2019 AGINDUA, 2019ko maiatzaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira EAEko gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzen diharduten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzendutako laguntzak, eta laguntza horietarako deialdia iragartzen. 104 2019/06/04
2019 AGINDUA, 2019ko apirilaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baita osasunari buruzko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2019ko deialdia. 93 2019/05/20
2019 AGINDUA, 2019ko martxoaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2018ko eta 2019ko laguntzak emateko deialdia egiten duena. 53 2019/03/15
2018 AGINDUA, 2018ko urriaren 23koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasunaren esparruan diharduten profesionalen elkargoentzako, irabazi-asmorik gabeko elkarteentzako eta osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoentzako 2018ko funtzionamendurako eta langileen etengabeko prestakuntzako jardueren antolaketarako laguntzen deialdia egin eta laguntza horiek arautzen diren. 217 2018/11/12
2018 AGINDUA, 2018ko irailaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko 2018ko deialdia egiteko dena. 194 2018/10/08
2018 AGINDUA, 2018ko irailaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzak arautu eta horien deialdia egiten baita, 2018-2019 ikasturtean zehar EAEko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. 185 2018/09/25
2018 AGINDUA, 2018ko irailaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautu eta iragartzen baita Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Eusko Fundazioaren (BIOEF) iktusari buruzko ikerketa-proiektuetarako laguntzen deialdia. 185 2018/09/25
2018 AGINDUA, 2018ko uztailaren 27koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez 2018ko ekainaren 13ko Agindua aldatzen duena, hor diru-laguntzetarako deialdi bat egiten baita, EAEko gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzen diharduten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzendua. 156 2018/08/14
2018 AGINDUA, 2018ko uztailaren 27koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2018ko ekainaren 13ko Agindua, diru-laguntzak ematea arautzen dituena 2018ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko toki-eremuan jarduera fisikoa sustatzeko. 156 2018/08/14
2018 AGINDUA, 2018ko ekainaren 25ekoa, Osasuneko sailburuarena, Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordeko kideak izendatzen dituena. 136 2018/07/16
2018 AGINDUA, 2018ko ekainaren 25ekoa, Osasuneko sailburuarena, Lehen Mailako Arretako Euskadiko Aholku Batzordea eratzen duena. 136 2018/07/16
2018 AGINDUA, 2018ko ekainaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez diru-laguntzak ematea arautzen baita, 2018ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko toki-eremuan jarduera fisikoa sustatzeko. 126 2018/07/02
2018 AGINDUA, 2018ko ekainaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzetarako deialdi bat egiten baita, EAEko gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzen diharduten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzenduta. 125 2018/06/29
2018 AGINDUA, 2018ko ekainaren 13koa, Osasuneko sailburuarena; horren bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egiten da talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitarioko programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan ohitura osasungarriak sustatzeko ere, 2018ko ekitaldian. 125 2018/06/29
2018 "AGINDUA, 2018ko maiatzaren 15ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baita EAEn GIBa/hiesa, C hepatitisa (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko programak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko. 99 2018/05/24
2018 "HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2018ko apirilaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Eremuak finkatzen dituena». 99 2018/05/24
2018 "AGINDUA, 2018ko apirilaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Euskadiko Osasun Kontseiluaren osaera nominala eguneratzen baita. 90 2018/05/11
2018 "AGINDUA, 2018ko apirilaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez eguneratzen baita Minbiziaren Euskadiko Aholku Batzordearen osaera nominala. 90 2018/05/11
2018 "AGINDUA, 2018ko, apirilaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Eremuak finkatzen dituena. 90 2018/05/11
2018 "HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2018ko urtarrilaren 12koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, esneki eta izozkietarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dituena. 52 2018/03/14
2018 "AGINDUA, 2018ko otsailaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2017ko eta 2018ko laguntzak emateko. 43 2018/03/01
2018 "AGINDUA, 2018ko urtarrilaren 12koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, A kategoriako arrautza ez industrialetarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dituena. 19 2018/01/26
2018 "AGINDUA, 2018ko urtarrilaren 12koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, esneki eta izozkietarako baldintza higienikoak eta sanitarioak egokitzeko arau tekniko zehatzak onartzen dituena. 19 2018/01/26
2017 "AGINDUA, 2017ko abenduaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez garatzen baita Euskadiko osasun-zentroetako eta -zerbitzuetako intzidenteak jakinarazteko sistema. 247 2017/12/29
2017 "HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2017ko azaroaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioaren, BIOEF, neuroendekapenezko gaixotasunen ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia onesten duena». 233 2017/12/07
2017 "AGINDUA, 2017ko azaroaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bitartez BIOEF Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioaren Roche «Stop fuga de cerebros» doktoretza ondorengo laguntzak arautu eta deialdia egiten den. 229 2017/11/30
2017 "AGINDUA, 2017ko azaroaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioaren, BIOEF, neuroendekapenezko gaixotasunen ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia onesten duena. 229 2017/11/30
2017 "AGINDUA, 2017ko azaroaren 3koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez zuzentzen baitira honako agindu honetako hutsak: Agindua, 2017ko urriaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun Saileko datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituena. 220 2017/11/17
2017 "AGINDUA, 2017ko urriaren 27koa, Osasuneko sailburuarena, Euskadiko osasun-zentroetako eta -zerbitzuetako pazienteen segurtasun-batzordeak garatzen dituena. 220 2017/11/17
2017 "AGINDUA, 2017ko urriaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun Saileko datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituena. 201 2017/10/20
2017 "AGINDUA, 2017ko urriaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko txertaketa-egutegi ofiziala eta herritarren txertaketa onartzen dituena. 200 2017/10/19
2017 "AGINDUA, 2017ko uztailaren 27koa, Osasuneko sailburuarena; horren bidez, laguntza ekonomikoen deialdia egiten da talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen komunitateko prebentzio-programak garatzeko eta arrisku eta kalteak prebenitu eta murrizteko proiektuak egiteko, bai eta jarduera-esparru horietan jarrera osasungarriak sustatzeko ere, 2017ko ekitaldian. 163 2017/08/28
2017 "AGINDUA, 2017ko uztailaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko 64 urtetik gorako biztanleei eta arrisku-taldeetakoei gripearen aurkako urteroko txertoa jartzeko gomendioei buruzkoa. 140 2017/07/24
2017 "AGINDUA, 2017ko ekainaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, osasunari buruzko ikerkuntza- eta garapen-proiektuetarako laguntzen 2017ko deialdia arautzen duena. 133 2017/07/13
2017 "AGINDUA, 2017ko ekainaren 13koa, Ogasun eta Ekonomiako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, Osasun Saileko Kontratazio Mahaiak eratu eta mahaikideak izendatzen dituena. 127 2017/07/05
2017 "AGINDUA, 2017ko ekainaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzetarako deialdi bat egiten baita EAEko gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzen diharduten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko elkarteei zuzenduta. 123 2017/06/29
2017 "AGINDUA, 2017ko ekainaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, arlo sanitarioko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko 2017ko deialdia egiteko dena. 123 2017/06/29
2017 "AGINDUA, 2017ko maiatzaren 23koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, 2017-2018 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. 106 2017/06/06
2017 "AGINDUA, 2017ko apirilaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez eguneratzen baita Gaixotasun Arraroen Aholku Batzordearen osaera. 87 2017/05/10
2017 "AGINDUA, 2017ko apirilaren 11koa, Osasuneko sailburuarena, EAEn GIBa/hiesa, C hepatitisa (CH) eta sexu-transmisiozko infekzioak (STI) prebenitzeko eta kontrolatzeko planak garatzen dituzten irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeei laguntzak emateko deialdia egiten duena. 87 2017/05/10
2017 "HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: 2017ko otsailaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko, 2016ko eta 2017ko ekitaldietarako laguntzak emateko deialdia egiten duena. 46 2017/03/07
2017 "AGINDUA, 2017ko otsailaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko, 2016ko eta 2017ko ekitaldietarako laguntzak emateko deialdia egiten duena. 42 2017/03/01
2017 "AGINDUA, 2017ko otsailaren 17koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez eguneratzen baita Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordearen osaera. 41 2017/02/28
2017 "AGINDUA, 2017ko urtarrilaren 17koa, Osasuneko sailburuarena, EAEko haurren 2017ko txertaketa-egutegiari buruzkoa. 19 2017/01/27
2016 "AGINDUA, 2016ko urriaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez onesten baita Berrikuntza+Ikerketa+Osasuna Euskal Fundazioaren, BIOEF, gaixotasun arraroen ikerketa proiektuentzako laguntzen deialdia. 194 2016/10/13
2016 "AGINDUA, 2016ko urriaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko 64 urtetik gorako biztanleak eta arrisku-taldeetakoak gripearen aurka txertatzeko 2016rako gomendioei buruzkoa. 193 2016/10/11
2016 "AGINDUA, 2016ko irailaren 20koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntza ekonomikoak emateko deialdia egiten baita talde teknikoak sortu eta mantentzeko, adikzioen prebentzio komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitu eta gutxitzeko, bai eta 2016ko ekitaldian jarduera-eremu hauetan ohitura osasungarriak sustatzeko ere. 182 2016/09/23
2016 "AGINDUA, 2016ko uztailaren 19koa, GIB/hiesa, C hepatitisa (HC) eta sexu-transmisiozko infekzioak (ITS) prebenitzea eta kontrolatzea xede duten eta EAEn jarduten duten ekimen sozialeko eta irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntzak deitzen dituena. 164 2016/08/30
2016 "AGINDUA, 2016ko uztailaren 19koa, Osasuneko sailburuarena; agindu honen bidez, EAEn gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiten dituzten eta irabazi-asmorik ez duten gizarte-ekimeneko entitateei zuzendutako laguntzen deialdia egiten da. 148 2016/08/04
2016 "HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2016ko uztailaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, 2016-2017 ikasturtean zehar EAEko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. 153 2016/08/12
2016 "AGINDUA, 2016ko utztailaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, 2016-2017 ikasturtean zehar EAEko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. 148 2016/08/04
2016 "AGINDUA, 2016ko uztailaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez diru-laguntzak ematea arautzen baita, 2016ko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoko toki-esparruan jarduera fisikoa sustatzeko. 148 2016/08/04
2016 "AGINDUA, 2016ko uztailaren 12koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez espezializazio adimenduneko RIS3 Euskadi estrategiako biozientziak-osasuna lehentasunari lotutako ikerketa- eta garapen-proiektuetarako laguntzen deialdia egiten baita. 144 2016/07/29
2015 "AGINDUA, 2016ko maiatzaren 31koa, Osasuneko sailburuarena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena. 125 2016/07/01
2015 "AGINDUA, 2016ko maiatzaren 31koa, Osasuneko sailburuarena, Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku Batzordea kideak izendatzeko dena. 117 2016/06/21
2015 "AGINDUA, 2016ko ekainaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, 270/2004 Dekretuaren eranskina aldatzen duena (270/2004 Dekretua, abenduaren 28koa, farmazia-bulegoetan eta -biltegietan gutxienez egon beharreko medikamentuak eta osasun-produktuak ezartzen dituena). 117 2016/06/21
2015 "AGINDUA, 2016ko maiatzaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, honako erakunde hauei laguntzak emateko deialdia egitekoa: osasunaren esparruan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak, osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak, eta osasun-alorreko profesionalen elkargo ofizialak. Laguntzen xedea izango da erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzarako jardueren antolaketa. 114 2016/06/16
2015 "AGINDUA, 2016ko maiatzaren 30ekoa, Osasuneko sailburuarena, kanpo-desfibriladore automatiko eta erdiautomatikoen ezarpena eta erabilera arautzen dituen eta haiek osasun-esparrutik kanpoko erabilera publikoko gune jakin batzuetan jartzea beharrezkoa dela xedatzen duen urtarrilaren 27ko 9/2015 Dekretua garatzen duena. 114 2016/06/16
2015 "AGINDUA, 2016ko maiatzaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, Gaixotasun Infekzioso Berrien Euskadiko Aholku-batzordea sortzeko dena. 98 2016/05/25
2016 "AGINDUA, 2016ko apirilaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, EAEko haurren 2016ko txertaketa-egutegiari buruzkoa. 89 2016/05/12
2015 "AGINDUA, 2016ko apirilaren 19koa, Osasuneko sailburuarena, 2016. urtean hastekoak diren osasun-arloko ikerketa-proiektuei laguntzak emateko deialdia egiteko dena. 85 2016/05/06
2015 "AGINDUA, 2016ko urtarrilaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, abenduaren 24ko 312/1996 Dekretuaren eranskinak aldatzen dituena. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Zaintza Epidemiologikoko Sistema sortu zen. 27 2016/02/10
2015 "HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2015eko abenduaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2015eko eta 2016ko laguntzak emateko deialdia egiten duena. 10 2016/01/18
2015 "AGINDUA, 2015eko abenduaren 10ekoa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2015eko eta 2016ko laguntzak emateko deialdia egiten duena. 244 2015/12/23
2015 "AGINDUA, 2015eko uztailaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinarekin deialdia egiten baita jarraian zehaztutakoentzako laguntzetarako: Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko Ikastetxeen Irakaskuntza Kooperatiba titularrak, eta Ikasleen Guraso Elkarteak; betiere, 2015-2016 ikasturtean zehar, ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak garatzeko. 143 2015/07/30
2015 "AGINDUA, 2015eko uztailaren 13koa, Osasuneko sailburuarena, Berrikuntza eta Ikerkuntza Sanitariorako Euskal Fundazioaren gobernu-organoak Euskal Biobankuaren inguruan hartutako akordioak argitara emateko dena. 143 2015/07/30
2015 "AGINDUA, 2015eko uztailaren 14koa, Osasuneko sailburuarena. Horren bidez diru-laguntzak deitu dira adikzioen prebentzio komunitariorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta murrizteko proiektuak gauzatzeko, eta jokabide osasungarriak bultzatzeko jardun-eremu horietan talde teknikoak sortu eta mantendu daitezen 2015eko ekitaldian. 141 2015/07/28
2015 "AGINDUA, 2015eko ekainaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, honako erakunde hauei laguntzak emateko deialdia egitekoa: osasunaren esparruan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak, osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak, eta osasun alorreko profesionalen elkargo ofizialak. Laguntzen xedea da erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzarako jardueren antolaketa. 121 2015/06/30
2015 "AGINDUA, 2015eko ekainaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena. 121 2015/06/30
2015 "AGINDUA, 2015eko ekainaren 8koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun eta Kontsumo Saileko eta Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuko datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituen Agindua bigarren aldiz aldatzen duena. 118 2015/06/25
2015 "AGINDUA, 2015eko ekainaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei diru-laguntzak ematea arautzen duena toki-esparruan jarduera fisikoa susta dezaten 2015eko ekitaldian. 118 2015/06/25
2015 "AGINDUA, 2015eko ekainaren 16koa, Osasuneko sailburuarena; agindu honen bidez, EAEn gaixoen eta haien familien kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiten dituzten eta irabazi-asmorik ez duten gizarte-ekimeneko entitateei zuzendutako laguntzen deialdia egiten da. 118 2015/06/25
2015 AGINDUA, 2015eko ekainaren 9koa, Osasuneko sailburuarena, 2015. urtean hastekoak diren osasun-arloko ikerketa-proiektuei laguntzak emateko deialdia egiteko dena. 118 2015/06/25
2015 AGINDUA, 2015eko maiatzaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita 2015eko apirilaren 24ko Agindua. 2015eko apirilaren 24ko Agindu horren bidez, farmazia-eskualdeen sailkapena argitaratu eta farmazia-eskualde bakoitza zer udalerrik osatzen duen adierazten duen 2002ko abenduaren 5eko Agindua aldatu zen. 96 2015/05/26
2015 AGINDUA, 2015eko apirilaren 27koa, Osasun sailburuarena; honen bidez, laguntzetarako deia egiten zaie EAEn GIB/hiesa eta STI sexu bidez transmititzen diren infekzioak prebenitzeko eta kontrolatzeko jarduerak egiten dituzten irabazi asmorik gabeko eta ekimen sozialeko erakundeei. 90 2015/05/18
2015 AGINDUA, 2015eko apirilaren 24koa, Osasuneko sailburuarena, zeinen bidez aldatzen baita 2002ko abenduaren 5eko Agindua, farmazia-eskualdeen sailkapena argitaratu eta farmazia-eskualde bakoitza zer udalerrik osatzen duen adierazten duena.. 90 2015/05/18
2015 AGINDUA, 2015eko urtarrilaren 21ekoa, Osasuneko sailburuarena, agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2014ko eta 2015eko laguntzak emateko deialdia egiten duena. 17 2015/01/27
2014 AGINDUA, 2014ko irailaren 25ekoa, Osasuneko sailburuarena, honako agindu honen hutsak zuzentzen dituena: «Agindua, 2014ko ekainaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun eta Kontsumo Saileko eta Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituen agindua aldatzen duena». 194 2014/10/13
2014 HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2014ko ekainaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun eta Kontsumo Saileko eta Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituen agindua aldatzen duena». 193 2014/10/10
2014 HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2014ko uztailaren 23koa, Osasun sailburuarena, zeinarekin, batetik, erregistra daitekeen kasuaren definizioa ezartzen baita, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Gaixotasun Arraroen Erregistroari kasuen deklarazioan jaso beharreko aldagaiak.» 182 2014/09/25
2014 AGINDUA, 2014ko uztailaren 23koa, Osasun sailburuarena, zeinarekin, batetik, erregistra daitekeen kasuaren definizioa ezartzen baita, eta, bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko Gaixotasun Arraroen Erregistroari kasuen deklarazioan jaso beharreko aldagaiak 174 2014/09/15
2014 AGINDUA, 2014ko uztailaren 29koa, Osasuneko sailburuarena, 2014. urtean hastekoak diren osasunaren alorreko ikerketa-proiektuak gauzatzeko laguntzetarako deialdia egiten duena. 159 2014/08/25
2014 AGINDUA, 2014ko uztailaren 8koa, Osasuneko sailburuarena. Honen bidez, laguntzak ematen zaizkie EAEn gaixoen kolektiboen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiten dituzten eta irabazi-asmorik ez duten ekimen sozialeko elkarteei. 133 2014/07/15
2014 AGINDUA, 2014ko uztailaren 8koa, Osasuneko sailburuarena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena. 133 2014/07/15
2014 AGINDUA, 2014ko uztailaren 8koa, Osasuneko sailburuarena, honako erakunde hauei laguntzak emateko deialdia egitekoa: osasunaren esparruan diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteak, osasun-espezialitateetako irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoak, eta osasun alorreko profesionalen elkargo ofizialak. Laguntzen xedea da erakunde horien funtzionamendua eta langileen etengabeko prestakuntzarako jardueren antolaketa 133 2014/07/15
2014 AGINDUA, 2014ko uztailaren 1ekoa, Osasuneko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei diru-laguntzak ematea arautzen duena toki-esparruan jarduera fisikoa susta dezaten 2014an zehar. 129 2014/07/09
2014 AGINDUA, 2014ko ekainaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun eta Kontsumo Saileko eta Kontsumobide Kontsumoko Euskal Institutuaren datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituen agindua aldatzen duena. 117 2014/06/23
2014 AGINDUA, 2014ko ekainaren 3koa, Osasuneko sailburuarena, zeinen bidez iragartzen baita GIB/hiesa prebenitzeko eta kontrolatzeko bideratutako jarduerak EAEn egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko ekimen sozialeko entitateei laguntzak emateko deialdia 112 2014/06/16
2014 AGINDUA, 2014ko ekainaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, Hernaniko farmazia-eskualdean farmazia-bulego bat sortzeko prozedurari hasiera eman zaiola iragartzen duena. 112 2014/06/16
2014 AGINDUA, 2014ko apirilaren 14koa, Osasuneko sailburuarena. Honen bidez, Azterlanen Jarraipen Batzordea eta Kalitate Batzordea sortzen dira, biak ere Euskal Autonomia Erkidegoko Ikerketa Klinikoetarako Batzorde Etikoaren menpe 85 2014/05/08
2014 AGINDUA, 2014ko martxoaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, zeinen bidez ezartzen baita anbulantziak gidatzeko zereginean habilitatzeko esperientzia profesionala akreditatzeko prozedura. 75 2014/04/22
2014 AGINDUA, 2014ko martxoaren 17koa, Ogasun eta Finantzetako sailburuarena eta Osasuneko sailburuarena, Osasun Saileko Kontratazio Mahaia sortzeko dena 67 2014/04/07
2014 AGINDUA, 2014ko otsailaren 28koa, Osasuneko sailburuarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoko zuzendariei pizgarriak ematea onesten zuen 2008ko irailaren 12ko Agindua bertan behera uzten duena. Agindu hura 2011ko apirilaren 5eko Aginduak aldatu zuen 48 2014/03/11
2013 AGINDUA, 2013ko azaroaren 12a, Osasuneko sailburuarena, zeinen bidez arautzen baitira kirurgia-jarduerak eta/edo barneratzerik gabeko prozedura diagnostiko eta/edo terapeutiko inbasiboak egiten dituzten osasun-zentroak eta -zerbitzuak baimentzeko aplikatzeko eskakizun teknikoak. 223 2013/11/22
2013 AGINDUA, 2013ko uztailaren 4koa, Osasuneko sailburuarena, Osasun Sistema Nazionalean aseguratu edo onuradun ez diren pertsonei Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-asistentzia aitortzeko prozedura ezartzen duena, eta identifikazio-dokumentua eta hori emateko prozedura arautzen dituena 139 2013/07/22
2012 AGINDUA, 2012ko maiatzaren 22koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Gaixotasun Arraroei buruzko Aholku Batzordea sortzeko dena 179 2012/09/13
2012 HUTSEN ZUZENKETA, honako agindu honena: «Agindua, 2011ko abenduaren 22koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Osasun eta Kontsumo Saileko eta Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituena». 24 2012/02/03
2012 AGINDUA, 2011ko abenduaren 22koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Osasun eta Kontsumo Saileko eta Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren datu pertsonalen fitxategiak arautzen dituena. 8 2012/01/12
2011 AGINDUA, 2011ko abenduaren 14koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, zeinen bitartez finkatzen baitira 2011. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko prezioak. 247 2011/12/30
2011 AGINDUA, 2011ko irailaren 7koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Txertaketen Euskadiko Aholku Batzordea sortzeko dena 186 2011/09/29
2011 AGINDUA, 2011ko apirilaren 5ekoa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua erakunde publikoko zerbitzu-erakundeetako zuzendarientzat helburuak lortzeagatiko pizgarriak ezartzeko 2008ko irailaren 12ko Agindua aldatzen duena. 76 2011/04/19
2011 AGINDUA, 2011ko urtarrilaren 28koa, Osasun eta Konsumoko sailburuarena, Minbiziari buruzko Euskadiko Aholku Kontseiluaren -zein 2006ko maiatzaren 8ko Aginduz sortu baitzen- mahaikideak eta horien banaketa aldatzen dituena 46 2011/03/08
2010 AGINDUA, 2010eko urriaren 22koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2010. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak. 218 2010/11/12
2010 AGINDUA, 2010eko irailaren 3koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Ospitaleetako Altaren xehetasunen oinarrizko gutxieneko bildumari aldagai gehiago sartzeko dena 188 2010/09/29
2010 AGINDUA, 2010eko uztailaren 27koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena eta Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei 2010-2011 ikasturtean zehar egin beharreko Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak garatzeko deia egiten diena. 169 2010/09/02
2010 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: «Agindua, 2010eko urtarrilaren 12koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskal Osasun Zerbitzu Publikoan, Gobernu Onaren Koderako Aholku Batzordea sortzeko dena». 36 2010/02/23
2010 AGINDUA, 2010eko urtarrilaren 12koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, Euskal Osasun Zerbitzu Publikoan, Gobernu Onaren Koderako Aholku Batzordea sortzeko dena 26 2010/02/09
2009 AGINDUA, 2009ko abuztuaren 18koa, Osasun eta Kontsumoko sailburuarena, toki-erakundeei eta horiek sustatutako entitateei 2009rako laguntzak emateko dena, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak sustatu eta babes zitzaten 185 2009/09/25
2009 AGINDUA, 2009ko martxoaren 18koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2009. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak 69 2009/04/14
2009 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: «Agindua, 2009ko otsailaren 13koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Txertaketen gaineko Informazio Sistemari dagokiona 71 2009/04/16
2009 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: Agindua, 2009ko otsailaren 27koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Mikrobiologia Informazioko Sistemari aitorpena egitea arautzen duena 71 2009/04/16
2009 AGINDUA, 2009ko otsailaren 27koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Mikrobiologia Informazioko Sistemari aitorpena egitea arautzen duena 59 2009/03/26
2009 AGINDUA, 2009ko otsailaren 13koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Txertaketen gaineko Informazio Sistemari dagokiona. 55 2009/03/20
2009 AGINDUA, 2009ko urtarrilaren 14koa, Osasun sailburuarena, Sortzetiko Gaixotasunak Jaioberriengan Bahetzeko Aholku Batzordea sortzen duena 29 2009/02/11
2008 AGINDUA, 2008ko urriaren 7koa, Osasun sailburuarena, ortopediako kabineteak eta ortopediak sortzeko, jardunean jartzeko eta bertan aldaketak egiteko baimenak arautzen dituen agindua aldatzeko dena 208 2008/10/30
2008 AGINDUA, 2008ko uztailaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2008. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko osasun-asistentziari buruzko hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak 144 2008/07/30
2008 AGINDUA, 2008ko maiatzaren 27koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez pertsonal ez-sanitarioarentzako kanpoko desfibriladore automatikoak (KDA) erabiltzeko prestakuntza emateko diru-laguntzetarako deialdia iragartzen baita 110 2008/06/11
2008 AGINDUA, 2008ko apirilaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, teknologien ebaluazio eta zerbitzu sanitarioen arloko gai jakin batzuei buruzko ikerketa komisionatuko lanetarako laguntzak emateko deialdia egiten duena 87 2008/05/09
2008 EBAZPENA, 2008ko apirilaren 22koa, Osasun sailburuarena, osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko dena. 85 2008/05/07
2008 AGINDUA, 2008ko martxoaren 11koa, Osasun sailburuarena, osasunaren alorrean irabazi asmorik gabeko Autolaguntza Elkarte eta Taldeei laguntzak emateko deialdia egiten duena. Ezinbestekoa izango da, batetik, egoitza ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta, bestetik, gaixo dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egitea, asistentzia-dispositibo publikoarekin lankidetzan arituz. 66 2008/04/08
2008 AGINDUA, 2008ko martxoaren 11koa, Osasun sailburuarena, osasunaren alorrean irabazi asmorik gabeko elkarteei diru-laguntzak emateko deialdia egiten duena. Ezinbesteko baldintza izango da, batetik, egoitza ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta, bestetik, jarduerak hezkuntza sanitarioarekin zerikusia izatea eta biztanleriari oro har edo populazio-kolektibo jakin batzuei zuzenduta egotea. 66 2008/04/08
2008 AGINDUA, 2008ko martxoaren 11koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena 66 2008/04/08
2008 AGINDUA, 2008ko urtarrilaren 23koa, Osasun sailburuarena, itundu gabeko terapia-elkarteetan toxikomaniak sendatzeko 2008ko diru-laguntzetarako deia egiten duena 32 2008/02/14
2007 AGINDUA, 2007ko urriaren 30ekoa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez pertsonal ez-sanitarioarentzako kanpoko desfibriladore automatikoak (KDA) erabiltzeko prestakuntza emateko diru-laguntzetarako deialdia iragartzen baita. 222 2007/11/19
2007 AGINDUA, 2007ko urriaren 4koa, Osasun sailburuarena, Osasun Mentalari buruzko Euskadiko Aholku Batzordea sortzeko dena 215 2007/11/08
2007 AGINDUA, 2007ko irailaren 24koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez indargabetu egiten baita Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza-zirkuituan behi-azienden gibelak identifikatzeari buruzko arauak emateko Agindua 214 2007/11/07
2007 AGINDUA, 2007ko ekainaren 4koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2007. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak. 121 2007/06/25
2007 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko ebazpenarena: "198/2007 Ebazpena, martxoaren 12koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zerbitzu sanitarioko erakundeetan, diplomatu sanitarioen lanbide-taldean lekualdatze—lehiaketarako hutsik dauden destinoak Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen dira". 117 2007/06/19
2007 AGINDUA, 2007ko maiatzaren 16koa, Osasun sailburuarena, sail honetan hutsik dagoen lanpostu bat izendapen askez betetzeko deialdi publikoa iragartzen duena 114 2007/06/14
2007 AGINDUA, 2007ko maiatzaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, hemofilia eta sortzetiko koagulopatiak dituzten pertsonentzat —gatzapen faktoreen kontzentratuekin tratatzearen ondorioz EAEko Sanitate Sistemaren arloan C hepatitisa hartu dutenentzat— gizarte laguntzak deitzen dituena 110 2007/06/08
2007 AGINDUA, 2007ko apirilaren 3koa, Osasun sailburuarena, irabazi asmorik gabeko Autolaguntza Elkarte eta Taldeei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena. Ezinbesteko baldintza izango da, batetik, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta, bestetik, jarduerak asistentzia-sistema publikoarekin elkarlanean burutzea eta hezkuntza sanitarioari lotuta egotea 81 2007/04/27
2007 AGINDUA, 2007ko otsailaren 6koa, Osasun sailburuarena, itundu gabeko terapia-elkarteetan toxikomaniak sendatzeko 2007ko diru-laguntzetarako deia egiten duena
2007 AGINDUA, 2007ko otsailaren 20koa, Osasun sailburuarena, sanitate-arloko profesionalen prestakuntzarako Bekak eta Laguntzak emateko deialdia egiteko dena 56 2007/03/20
2007 AGINDUA, 2007ko apirilaren 3koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena 81 2007/04/27
2007 AGINDUA, 2007ko maiatzaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, teknologien ebaluazioaren eta zerbitzu sanitarioen arloko gai jakin batzuei buruzko ikerketa komisionatuko lanetarako laguntzak emateko deialdia egiten duena 114 2007/06/14
2006 AGINDUA, 2006ko ekainaren 14koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2006. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak. 127 2006/07/05
2006 AGINDUA, 2006ko maiatzaren 23koa, Osasun sailburuarena, teknologien ebaluazioaren eta zerbitzu sanitarioen arloko gai jakin batzuei buruzko ikerketa komisionatu lanetarako laguntzak emateko deialdia egiten duena 107 2006/06/07
2006 AGINDUA, 2006ko maiatzaren 8koa, Osasun sailburuarena, Mellitus Diabeteari buruzko Euskadiko Aholku Kontseilua sortzeko dena 109 2006/06/09
2006 AGINDUA, 2006ko maiatzaren 16koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatutako jardueren aitormen interes zientifikokoa arautzen duena 109 2006/06/09
2006 AGINDUA, 2006ko maiatzaren 8koa, Osasun sailburuarena, Zirkulazio Aparatuko Gaixotasunei buruzko Euskadiko Aholku Kontseilua sortzeko dena. 103 2006/06/01
2006 AGINDUA, 2006ko maiatzaren 8koa, Osasun sailburuarena, Minbiziari buruzko Euskadiko Aholku Kontseilua sortzeko dena 103 2006/06/01
2006 AGINDUA, 2006ko martxoaren 21ekoa, Osasun sailburuarena, sanitate-arloko profesionalen prestakuntzarako bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena 77 2006/04/24
2006 AGINDUA, 2006ko martxoaren 28koa, Osasun sailburuarena, laguntzak ematekoa irabazi-asmorik gabeko elkarteei, osasun-arloko profesionalen elkargo ofizialei, irakaskuntza-batzordeei eta ikerketa sustatzeko unitateei, beren jardunari eutsi eta langileen prestakuntza-jarduerak antola ditzaten 77 2006/04/24
2006 AGINDUA, 2006ko apirilaren 4koa, Osasun sailburuarena, 2006. urtean hastekoak diren osasun-arloko ikerkuntza-proiektuei laguntzak emateko deialdia egiten duena 77 2006/04/24
2006 AGINDUA, 2006ko martxoaren 7koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena 57 2006/03/22
2006 AGINDUA, 2006ko otsailaren 28koa, Osasun sailburuarena, irabazi asmorik gabeko Autolaguntza Elkarte eta Taldeei diru-laguntzak emateko deialdia egiten duena. Ezinbesteko baldintza izango da, batetik, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta, bestetik, jarduerak asistentzia-sistema publikoarekin elkarlanean burutzea eta hezkuntza sanitarioari lotuta egotea 46 2006/03/07
2006 AGINDUA, 2006ko urtarrilaren 24koa, Osasun sailburuarena, itundu gabeko terapia-elkarteetan toxikomaniak sendatzeko 2006ko diru-laguntzetarako deia egiten duena. 23 2006/02/02
2005 AGINDUA, 2005eko uztailaren 19koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bidez teknologien ebaluazioaren eta sanitate zerbitzuen alorreko hainbat gai ikerketa komisionatuan lantzeko laguntzetarako deia egiten duena. 166 2005/09/01
2005 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: "Agindua, 2005eko ekainaren 1ekoa, Osasun sailburuarena, Osasun Saileko datu pertsonalen fitxategien erabilpena arautzen duena". 183 2005/09/26
2005 AGINDUA, 2005eko abuztuaren 4koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2005. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak. 165 2005/08/31
2005 AGINDUA, 2005eko uztailaren 5ekoa, Osasun sailburuarena, 2005. urtean hastekoak diren osasun arloko ikerkuntza-proiektuei laguntzak emateko deialdia egiteko. 145 2005/08/01
2005 AGINDUA, 2005eko ekainaren 10ekoa, Osasun sailburuarena, Vitoria-Gasteizko farmazia-barrutian farmazia-bulego bat jartzea bidezkoa dela iragartzeko dena. 123 2005/06/29
2005 AGINDUA, 2005eko ekainaren 1ekoa, Osasun sailburuarena, Osasun Saileko datu pertsonalen fitxategien erabilpena arautzen duena 114 2005/06/17
2005 AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, Osasun sailburuarena, osasun arloko profesionalen prestakuntzarako bekak eta laguntzak emateko deialdia egiteko dena. 106 2005/06/07
2005 AGINDUA, 2005eko otsailaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena 44 2005/03/04
2005 AGINDUA, 2005eko otsailaren 8koa, Osasun sailburuarena, irabazi asmorik gabeko Autolaguntza Elkarte eta Taldeei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena. Ezinbesteko baldintza izango da, batetik, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta, bestetik, jarduerak asistentzia-sistema publikoarekin elkarlanean burutzea eta hezkuntza sanitarioari lotuta egotea. 37 2005/02/23
2005 AGINDUA, 2005eko otsailaren 1ekoa, Osasun sailburuarena, itundu gabeko terapia-elkarteetan toxikomaniak sendatzeko 2005eko dirulaguntzak ezarri dituen Agindua aldatzen duena 31 2005/02/15
2005 AGINDUA, 2005eko urtarrilaren 10ekoa, Osasun sailburuarena, ondoko aginduko hutsak zuzentzeko dena: 2004ko azaroaren 12koa, Euskadiko sistema sanitarioaren praktika asistentzialean osasun-teknologiak sartzeko prozedura ezartzen duena. 23 2005/02/03
2004 AGINDUA, 2004ko abenduaren 14koa, Osasun sailburuarena, itundu gabeko terapia-elkarteetan toxikomaniak sendatzeko 2005eko diru-laguntzetarako deia egiten duena. 248 2004/12/29
2004 AGINDUA, 2004ko azaroaren 12koa, Osasun sailburuarena, Euskadiko sistema sanitarioaren praktika asistentzialean osasun-teknologiak sartzeko prozedura ezartzen duena. 232 2004/12/03
2004 AGINDUA, 2004ko azaroaren 22koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira sinadura elektronikoaren erabilpen arauak, Euskadiko Osasun Sistemarekiko bitarteko elektroniko, informatiko eta telematikoen bidezko harremanetarako 227 2004/11/26
2004 AGINDUA, 2004ko uztailaren 28koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2004. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak 154 2004/08/13
2004 AGINDUA, 2004ko maiatzaren 11koa, Osasun sailburuarena, elkarte zientifiko-sanitarioei, profesionalen elkargoei, irakaskuntza-batzordeei eta ikerkuntzarako laguntza-unitateei euren funtzionamendurako eta pertsonala prestatzeko jardueren antolaketarako laguntzak emateko deialdia egin zuen Agindua egokitzen duena 2004ko ekitaldian aplikatzeko. 106 2004/06/07
2004 AGINDUA, 2004ko otsailaren 25ekoa, Osasun sailburuarena, organoak eta ehunak erauzteko eta transplantatzeko jardunak burutu ahal izango dituzten osasun-zentroei egiaztapena emateko agindua aldatzen duena. 79 2004/04/29
2004 AGINDUA, 2004ko otsailaren 25ekoa, Osasun Saileko sailburuarena, 2004ko ekitaldian aplika dadin. Agindu horrek Osasun Saileko sailburuaren beste Agindu hau egokitzen du: osasun-arloko irabazi asmorik gabeko Autolaguntza Elkarte eta Taldeei diru-laguntzak emateko deialdia egiten duena, ezinbesteko baldintza izanik, batetik, egoitza ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta, bestetik, jarduerak asistentzia-sistema publikoarekin elkarlanean burutzea eta hezkuntza sanitarioari lotuta egotea. 49 2004/03/11
2004 AGINDUA, 2003ko abenduaren 3koa, Osasun sailburuarena, Euskadiko Osasun Kontseiluko kideak izendatzeko dena. 16 2004/01/26
2004 AGINDUA, 2003ko abenduaren 15ekoa, Osasun sailburuarena; honen bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-arloko lanbideetako langileen etengabeko prestakuntza-jardunak egiaztatzeko prozedura ezarri nahi da 18 2004/01/28
2003 ORDEN de 23 de diciembre de 2003, del Consejero de Sanidad, por la que se establecen ayudas económicas para el tratamiento de toxicomanías en comunidades terapéuticas no concertadas durante el año 2004 255 2003/12/31
2003 AGINDUA, 2003ko irailaren 8koa, Osasun sailburuarena, teknologia ebaluazioaren eta sanitate zerbitzuen alorreko hainbat gai ikerketa komisionatuan egiteko laguntzetarako deia egin zuen 2003ko ekainaren 24ko Aginduan aurreikusten zen batzordeko kideak izendatzeko dena. 191 2003/10/01
2003 AGINDUA, 2003ko uztailaren 21ekoa, Osasun sailburuarena, zeinak 2003 urtean hasiko diren osasun alorreko ikerlan-proiektuetarako diru-laguntzak emateko deialdirako eskabideak aurkezteko epea luzatzen baitu 161 2003/08/20
2003 AGINDUA, 2003ko ekainaren 25ekoa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2003. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak 135 2003/07/10
2003 AGINDUA, 2003ko ekainaren 24koa, Osasun sailburuarena, teknologia ebaluazioaren eta sanitate zerbitzuen alorreko hainbat gai ikerketa komisionatuan egiteko laguntzetarako deia egiten duena 137 2003/07/14
2003 HUTSEN ZUZENKETA, ondoko aginduarena: "Agindua, 2003ko ekainaren 3koa, osasun sailburuordearena, zeinean deialdia egiten baita 2003 urtean hasiko diren osasun alorreko ikerlan-proiektuetarako dirulaguntzak emateko". 140 2003/07/17
2003 AGINDUA, 2003ko ekainaren 3koa, Osasun sailburuarena, zeinean deialdia egiten baita 2003 urtean hasiko diren osasun alorreko ikerlan-proiektuetarako diru-laguntzak emateko. 130 2003/07/03
2003 Agindua, 2003ko ekainaren 3koa; honen bidez deialdia egiten da elkarte zientifiko-sanitarioei, profesionalen elkargoei, irakaskuntza-batzordeei eta ikerkuntzarako laguntza-unitateei euren funtzionamenduan eta pertsonala prestatzeko jarduera-antolaketan laguntza emateko 139 2003/07/16
2003 AGINDUA, 2003ko ekainaren 3koa, Osasun sailburuarena, Ikerketa-lanetan Prestatzeko Bekak eta Laguntzak emateko Deialdia egiten duena. 139 2003/07/16
2003 AGINDUA, 2003ko martxoaren 20koa, Osasun sailburuarena, janarien elaborazioko establezimenduen baldintza sanitarioak eta sailkapena ezartzen dituena, janariak kolektibitateei banatzeko edota txikizkako establezimenduetan eta ostalaritzan (sukalde zentraletan eta plater prestatuetako industrietan) saltzeko. 119 2003/06/18
2003 AGINDUA, 2003ko maiatzaren 5ekoa, Osasun Sailburuarena, Txertaketen Euskadiko Aholku Batzordeko kide bat (Haur-taldekoa) izendatzen duena. 96 2003/05/19
2003 AGINDUA, 2003ko martxoaren 25ekoa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena 71 2003/04/09
2003 AGINDUA, 2003ko martxoaren 18koa, Osasun sailburuarena, irabazi asmorik gabeko Autolaguntza Elkarte eta Taldeei dirulaguntzak emateko deialdia egiten duena. Ezinbesteko baldintza izango da, batetik, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea eta, bestetik, jarduerak asistentzia-sistema publikoarekin elkarlanean burutzea eta hezkuntza sanitarioari lotuta egotea 64 2003/03/31
2003 AGINDUA, 2002ko abenduaren 5ekoa, Osasun sailburuarena, botika eskualdeen eta eskualdeok hartzen dituzten udalerrien sailkapena argitara ematen duena. 5 2003/01/09
2002 AGINDUA, 2002ko abenduaren 23koa, Osasun sailburuarena, itundu gabeko terapia-elkarteetan toxikomaniak sendatzeko 2003ko diru-laguntzetarako deia egiten duena 249 2002/12/31
2002 AGINDUA, 2002ko abuztuaren 30ekoa, Osasun sailburuarena, sanitate zerbitzuen alorreko hainbat gai ikerketa komisionatuan egiteko laguntzetarako deia egiten duena. 179 2002/09/20
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 13koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2002. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak (hutsen zuzenketa). 127 2002/07/05
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26koa, Osasun sailburuarena, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Ikerketa Unitateen jarduera laguntzetarako deia egiten duena. 108 2002/06/10
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, erakunde zientifiko sanitarioei laguntzak emateko Osasun sailburuak 2002ko martxoaren 26an emandako Aginduan aurreikusitako batzordeko kideak izendatzen dituena. Laguntzen helburuak honakoak dira: profesional sanitarioak teknika alorrean prestatu eta eguneratzea edota osasun ikerketak egitea eta aldizkari zientifiko-sanitarioak argitaratzea. 108 2002/06/10
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, irakaskuntza batzordeei dirulaguntzak emateko Osasun sailburuaren 2002ko martxoaren 26ko Aginduan aurreikusitako batzordeko kideak izendatzen dituena. Euskal Autonomia Erkidegoan espezialitateen programa ofiziala egiten ari diren barneko profesional sanitario egoiliarrei prestakuntza osagarria emateko dira laguntza horiek 108 2002/06/10
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, etengabeko prestakuntza jarduerak antolatzeko xedez sanitatearen arloko Euskal Autonomia Erkidegoko Elkargo profesionalentzako laguntzak emateko 2002ko martxoaren 26ko Aginduan aurreikusitako batzordeko kideak izendatzen dituena. 108 2002/06/10
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, zientzia eta teknologiaren arloan osasunari buruzko ikerlanen proiektuei dirulaguntzak emateko Osasun sailburuaren 2002ko martxoaren 26ko Aginduan aurreikusten den batzordeko kideak izendatzen dituena. 108 2002/06/10
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, 2002ko martxoaren 26ko Aginduak jasotzen duen batzordeko kideak izendatzen dituena. Martxoaren 26ko Agindu horrek ikerketa-lanei laguntzeko ekintza berezietarako deialdia egin zuen, nazioarte mailako kongresu eta batzar zientifikoetan parte hartzeko eta izen handiko aldizkarietan artikulu zientifikoak argitaratu ahal izatea errazteko. 108 2002/06/10
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 13koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez finkatzen diren 2002. urtean zehar kanpoko baliabideekin emaniko asistentzia-hitzarmenei ezar dakizkiekeen gehienezko tarifak. 102 2002/05/31
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 7koa, Osasun sailburuarena, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren menpeko osasun zentroak zehazten dituena, farmazia-bulegoen arteko distantziak neurtu ahal izateko 100 2002/05/29
2002 AGINDUA, 2002ko maiatzaren 7koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena eta Osasun sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei 2002-2003 ikasturtean zehar egin beharreko Osasun Sustapen eta Heziketaren Berriztapenerako Proiektuak garatzeko deia egiten diena. 97 2002/05/24
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, jantoki kolektiboak eta azken kontsumitzailearentzako janari prestatuak egiten dituzten establezimendu ez industrialak sailkatzeko eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoan bete behar dituzten neurri sanitarioak finkatzeko dena (hutsen zuzenketa). 98 2002/05/27
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez ikerketa-lanei laguntzeko ekintza berezietarako deialdia egiten baita, nazioarte mailako kongresuetan eta batzar zientifikoetan parte hartzeko eta izen handiko aldizkarietan artikulu zientifikoak argitaratu ahal izateko. 77 2002/04/24
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26koa, Osasun sailburuarena, ikasketetan sakontzeko beketarako deialdia egiten duena. 77 2002/04/24
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26koa, Osasun sailburuarena, zeinaren bitartez deialdia egiten baita erakunde zientifiko-sanitarioei laguntzak emateko, ondoko helburu hauetarako: profesional sanitarioak teknika alorrean prestatu eta eguneratzeko edota osasun ikerketak egiteko eta aldizkari zientifiko-sanitarioak argitaratzeko. 77 2002/04/24
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26ko, Osasun sailburuarena, zeinean deialdia egiten baita 2002 urtean hasiko diren osasun alorreko ikerlan-proiektuetarako diru-laguntzak emateko. 77 2002/04/24
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26koa, Osasun sailburuarena, zeinean osasun-erakundeei zientzi bilkurak antolatzeko laguntzak emateko deialdia egiten baita. 77 2002/04/24
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26koa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena 77 2002/04/24
2002 EBAZPENA, 2002ko martxoaren 14koa, Nekazaritza zuzendariarena eta Osasun Publikorako zuzendariarena, landare-osasunerako produktuak aplikatzeko txartela emateko baimena ematen duena (oinarrizko mailakoa). 77 2002/04/24
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 22koa, Osasun sailburuarena, osasun arloa lantzen duten irabazi asmorik gabeko autolaguntzako elkarteei eta taldeei, osasun-hezkuntzan aritzeko eta laguntza publikoaren sistemarekin elkarlanean aritzeko, diru-laguntzak emateko batzordeko kideak izendatzeko dena. 69 2002/04/12
2002 AGINDUA, 2002ko martxoen 26koa, Osasun sailburuarena, etengabeko prestakuntza jarduerak antola ditzaten, sanitatearen arloko Euskal Autonomia Erkidegoko Elkargo profesionalentzako laguntzetarako deia egiten duena. 69 2002/04/12
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 26koa, Osasun sailburuarena, irakaskuntza batzordeetarako laguntzetarako deia egiten duena, Euskal Autonomia Erkidegoan espezialitateen programa ofiziala egiten ari diren barneko profesional sanitario egoiliarrei prestakuntza osagarrirako. 69 2002/04/12
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 15ekoa, Osasun sailburuarena, jantoki kolektiboak eta azken kontsumitzailearentzako janari prestatuak egiten dituzten establezimendu ez industrialak sailkatzeko eta horiek Euskal Autonomia Erkidegoan bete behar dituzten neurri sanitarioak finkatzeko dena 78 2002/04/25
2002 AGINDUA, 2002ko martxoaren 5ekoa, Osasun sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun eremuak zehazten dituen aginduan egindako hutsak zuzentzen dituena. 59 2002/03/26

Azken aldaketako data: