Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Energia Eolikaren Lurralde Plan Sektoriala

Aurkezpena

Aurkibide

I. Dokumentua

II. Dokumentua

III. Dokumentua

Ordenazio Planoak Hemen ordenazio planoak daude. Plano hauetan aukeratutako kokalekuak irudikatuta daude, 1:25.000 eskalan.

 Arkamo  Kolometa
 Badaia  Mandoegi
 Badaia  Mandoegi
 Cruz de Alda  Montes de Iturrieta
 Elgea  Oiz
 Ganekogorta  Odunte
 Gazume  Ordunte
 Kolometa  Ordunte

Informazio Planoak, Hemen daude III. Eranskineko planoak, hirigintzako planeamenduetan izandako ondorioen analisien ingurukoak.

 Ordunte  Salvada  Montes de Vitoria
 Ganekogorta  Kolometa  Palogan
 Oiz  Urkiola  Kapildui
 Irukurutzeta  Elgea  Montes de Iturrieta
 Izarraitz  Aloña  Entzia
 Zamiño  Aralar  Bitigarra
 Gazume  Valderejo  Cruz de Alda
 Ernio  Arcena  Toloño
 Bianditz  Arkamo  Codes
 Mandoegi  Badaia  

IV. Dokumentua

I. Eranskina Bideragarriak Izan Litezkeen Kokalekuak: Fitxa Deskribatzaileak

 Ordunte  Salvada  Montes de Vitoria
 Ganekogorta  Kolometa  Palogan
 Oiz  Urkiola  Kapildui
 Irukurutzeta  Elgea  Montes de Iturrieta
 Izarraitz  Aloña  Entzia
 Zamiño  Aralar  Bitigarra
 Gazume  Valderejo  Cruz de Alda
 Ernio  Arcena  Toloño
 Bianditz  Arkamo  Codes
 Mandoegi  Badaia  

II. Eranskina Kokalekuen Ezaugarriak: Fitxak 

 Ordunte  Salvada  Montes de Vitoria
 Ganekogorta  Kolometa  Palogan
 Oiz  Urkiola  Kapildui
 Irukurutzeta  Elgea  Montes de Iturrieta
 Izarraitz  Aloña  Entzia
 Zamiño  Aralar  Bitigarra
 Gazume  Valderejo  Cruz de Alda
 Ernio  Arcena  Toloño
 Bianditz  Arkamo  Codes
 Mandoegi  Badaia  

III. Eranskina Udaletako Hirigintza Plangintzan Eraginak 

 Araba  Bizkaia  Gipuzkoa
 Badaia  Alonsotegi  Aretxabaleta
 Badaia  Berriz  Elgea
 Badaia  Ganekogorta  Elgea
 Barrundia  Ganekogorta   Elgea
 Cruz de Alda  Kolometa  Gazume
 Cruz de Alda  Kolometa  Gazume
 Cruz de Alda  Kolometa  Mandoegi
 Elgea  Oiz  Mandoegi
 Elgea  Oiz  
 Elgea  Oiz  
 Elgea  Ordunte  
 Iturrieta  Ordunte  
 Iturrieta  Ordunte  
 Iturrieta    
 Kanpezu    

Oharra: Agiri horiek Acrobat Reader 5.0 programarekin erabil daitezke; programa hori  akrobat direktorioan dago, edo bestela, www.adobe.es orrialdetik lor daiteke. Agiri horiek, bestalde, inprimatzeko kalitate ona dute.