Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Hirigintzako legeria

Legeak:

Dekretuak:

  • 123/2012 Dekretua, uztailaren 3koa, hirigintzako estandarrei buruzkoa.
  • 635/1964 Dekretua, martxoaren 5ekoa, nahitaezko etxegintza eta orubeen udal-erregistroari buruzko arautegia onartzen duena.
  • 3288/1978 Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa, Lurzorua eta hiri antolamenduari buruzko arautegiaren legea garatu eta aplikatzeko hirigintza-kudeaketarako arautegia onartzen duena. (BOE Nº 27, 31 de enero 1979) (BOE Nº 28, 1 de febrero 1979)
  • 2187/1978 Errege Dekretua, ekainaren 23koa, lurzorua eta hiri antolamenduaren arautegiari buruzko legea garatu eta aplikatzeko hirigintza-disziplinaren arautegia onartzen duena. (BOE Nº 223, 18 deptiembre 1978)
  • 2159/1978, Errege Dekretua, ekainaren 23koa, lurzorua eta hiri antolamenduaren arautegiari buruzko legea garatu eta aplikatzeko hirigintza-disziplinaren arautegia onartzen duena. (BOE Nº 221, 15 septiembre 1978) (BOE Nº 222, 16 septiembre de 1978)
  • 635/1964 Dekretua, martxoaren 5ekoa, nahitaezko etxegintza eta orubeen udal-erregistroari buruzko arautegia onartzen duena.

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 89.4 artikulua

4- (…) erregistroek (…) elkarrekin konektatuta egongo dira plangintzaren euskal erregistroa eratzeko- lurraldearen antolamenduko eskumenak dituen sailak kudeatuko du (…)”

Arabako hirigintza-plangintzaren erregistroa

Bizkaiko hirigintza-plangintzaren erregistroa

Gipuzkoako hirigintza-plangintzaren erregistroa

 

Azken aldaketako data: