Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 111. zk.), 2012ko ekainaren 7a, osteguna

Sumario n.º 111, jueves 7 de junio de 2012


XEDAPEN OROKORRAK

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA

BESTELAKO XEDAPENAK

JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

HERRIZAINGO SAILA

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN, COMERCIO Y TURISMO

JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AUZITEGI NAGUSIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO

BIZKAIKO PROBINTZIA AUZITEGIA

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

BARAKALDOKO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE BARAKALDO

BILBOKO LEHEN AUZIALDIKO 8 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 8 DE BILBAO

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁNGO LEHEN AUZIALDIKO 4 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º 4 DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

BILBOKO MERKATARITZA ARLOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 1 DE BILBAO

VITORIA-GASTEIZKO MERKATARITZA ARLOKO 1 ZENBAKIKO EPAITEGIA

JUZGADO DE LO MERCANTIL N.º 1 DE VITORIA-GASTEIZ

IRAGARKIAK

Obra, zerbitzu eta horniduren enkanteak eta lehiaketak
EUSKAL TRENBIDE SAREA

ANUNCIOS

Subastas y concursos de obras, servicios y suministros
EUSKAL TRENBIDE SAREA

Beste iragarki ofizial batzuk
HERRIZAINGO SAILA

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE INTERIOR

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES