Hezkuntza Saila

Heziketa-Zikloetarako Sarbide Probak

2021-2022 IKASTURTEKO SARBIDE PROBEN EGUTEGIA

Deialda: 2021/11/16ko EBAZPENA (leiho berri batean irekitzen da)

IZENA EMATEA

 • 2022ko otsailaren 7tik 18ra bitartean, biak barne

ONARTUEN ZERRENDA

 • Ordainketa aurretik onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda: 2022ko otsailaren 25ean
 • Onartuen zerrendaren aurka egindako erreklamazioak: 2022ko otsailaren 25etik martxoaren 4ra, biak barne
 • Ordainketa aurretik onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda: 2022ko martxoaren 11an

AZTERKETA-ESKUBIDEAK ORDAINTZEKO EPEA

 • Azken eguna: 2022ko martxoaren 23a.

PROBA EGITEKO ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA, AZTERKETA-ESKUBIDEAK ORDAINDU ONDORENGOA, ETA AZTERKETAK EGITEKO IKASTETXEAK

 • 2022ko martxoaren 31an

SALBUESPENAK

 • Salbuespenen behin-behineko zerrendak: 2022ko otsailaren 25ean
 • Salbuespenen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea: 2022ko otsailaren 25etik martxoaren 4ra, biak barne
 • Salbuespenen behin betiko zerrendak: 2022ko martxoaren 11an

PROBEN EGUTEGIA (Pertsona bakoitzak esleitutako Azterketa Ikastetxean, 2022ko martxoaren 31an argitaratua)

 • Apirilak 6, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Hizkuntzalaritza
  * Goi-mailako H.Z: Zati Komuna
 • Apirilak 7, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Zientifiko Teknologiko eta Soziala
  * Goi-mailako H.Z: Zati Espezifikoa

KALIFIKAZIOAK

 • Behin-behineko emaitzak: 2022ko maiatzaren 5ean
 • Behin-behineko emaitzei erreklamazioak egiteko epea: 2022ko maiatzaren 5etik 12ra, biak barne
 • Behin betiko emaitzak: 2022ko maiatzaren 19an
 • Ziurtagiriak eskuratzea: 2022ko maiatzaren 19tik aurrera

Lanbide Heziketako Heziketa-Zikloetarako sarrera arautzen duen 2016/02/11ko AGINDUAk xedatzen du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Heziketa-Zikloetara sartzeko probak egiteko deialdia egingo duela gutxienez urtean behin, eskatutako titulazio akademikorik ez izateagatik heziketa-ziklo horietara zuzenean sartu ezin direnei aukera bat emateko. 2021-2022 ikasturteko deialdia 2021/11/16ko EBAZPENA da.

Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetako sarrera-proben helburua da egiaztatzea ikasketa horiek probetxuz egin ahal izateko beharrezko ezagutza eta gaitasunak badituztela.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetako sarrera-proben helburua da egiaztatzea izangaiak baduela Batxilergoko helburuek eskatzen duten behar beste heldutasun eta egin nahi duen ziklorako beharko dituen berariazko ezagutzak ere badituela.

Hezkuntza Administrazioak Heziketa-Ziklo eta ikasturte bakoitzean guztira eskaintzen diren plazen ehuneko jakin bat gorde dezake, sarrera-probak gainditu dituzten ikasleentzat.

Probak euskaraz nahiz gaztelaniaz egin daitezke, eta ikasleek hautatuko dute zer hizkuntzatan egin nahi duten.

Heziketa-Zikloetara sartzeko sarrera-proba gainditzen bada, Estatuaren lurralde osoan izango du balioa.

Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritzak, Lanbide-Heziketako Erdi-Mailako eta Goi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko proben deialdia egiten duen ebazpenaren bidez, proba horietarako onarpen-prozedurak aplika ditzake, eskaria eskaintza baino handiagoa bada.

Onarpen-prozedura horretan, hemen adierazten den lehentasun-ordenaren arabera, balioespen-irizpide hauek erabiliko dira:

 1. Sarrera-probaren atalen bat gaindituta edukitzea EAEn, eta nota hori gordetzen den aldiaren barruan egotea.
 2. Bizitokia EAEn izatea.
 3. Antolamendu alfabetikoa, abizenen eta izenaren arabera. Antolamendu hori urteko Ebazpenean zehazten da eta ordezkapenetarako hautagaiak kudeatzeko prozesuan ordena alfabetikoa zehaztuko duen letraren zozketaren emaitza argitaratzen da.

Sarrera-proba bat egiteko, ezingo da Autonomia Erkidego batean baino gehiagotan izena eman ikasturte berean.

Izena ematen duten pertsonak dauden lekuak baino gehiago badira, azterketa nork egin dezakeen hautatzeko irizpideak aplikatuko dira.

18 euro ordaindu behar dira azterketa egiteko eskubidea izateko. Hobari hauek izan daitezke:

 • % 50eko hobaria, kategoria arrunteko familia ugarietako kideek.
 • Ordaintzetik salbuetsita egongo dira:
  • Kategoria berezietako familia ugarietako kideak
  • Terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen diren 290/2010 Dekretuaren 25. artikuluan aurreikusten diren kasuetan daudenak.
  • Lanbide Hastapeneko bigarren maila batetik datozen ikasleak

  Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko, hamazazpi urte beteta eduki behar dira proba egiten den urtean.

  Goi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko, hemeretzi urte beteta eduki behar dira proba egiten den urtean.

  Probak gainditu dituzten baina lortutako kalifikazioak hobetu nahi dituzten ikasleek berriz egin ahal izango dituzte probak, aurreragoko deialdi batean.

2021-2022 IKASTURTEKO INSKRIPZIOAK

Izena emateko epea: 2022ko otsailaren 7tik 18ra arte, biak barne.

 • Tokia: Lanbide Heziketako Zentro hauetakoren batean. Hasiera batean, sarrera-probara onartutako pertsona bakoitzak matrikula egin duen zentro berean egingo du azterketa. Hezkuntza Administrazioak izena eman duten zenbait pertsonari esleitutako zentroa aldatu ahal izango du.
 • Online, hezkuntza-arloan eskuduna den sailak hartarako gaitutako aplikazio informatikoaren bitartez. Online aurkezteko,ikasgunea

Sarbideko probetan izena ematea ez da eraginkorra Azterketa Eskubidea ordaindu arte. Azterketa-eskubideengatiko tasa ordaintzeko azken eguna 2022ko martxoaren 23a izango da. Azterketa-eskubide hori ordaindu ahal izateko, interesdunak ikasgunearen orrialdetik deskargatzen duen Ordainketa-gutuna erabiliko da, webguneko argibideei jarraituz. Ordainketa banku-bulego batean edo webgune berean egin ahal izango da, online.

Pertsona berak ezin izango du ikasturte berean autonomia-erkidego batean baino gehiagotansarrera-probetan izena eman.

 1. Izen-Ematea
  • Online, hezkuntza-arloan eskuduna den sailak hartarako gaitutako aplikazio informatikoaren bitartez. Online aurkezteko ikasgunea.
  • Aurrez aurre egin behar da, Lanbide Heziketako Zentro hauetakoren batean.
  • NANa eta Errolda-ziurtagiria eraman behar da, eta, ordainketa-salbuespenik edo probaren zatiren baten salbuespenik eskatuko bada, hori justifikatzeko agiriak aurkeztu beharko dira.
  • Hasiera batean, sarrera-probara onartutako pertsona bakoitzak matrikula egin duen zentro berean egingo du azterketa. Zentro horrek berak ebatziko ditu salbuespenak, eta bertan aurkeztu beharko dira erreklamazioak. Hezkuntza Administrazioak izena eman duten zenbait pertsonari esleitutako zentroa aldatu ahal izango du.
 2. Onarpena
  • Sarbide-probarako plaza-kopurua mugatua da. Izena eman dutenen kopurua plaza-kopurua baino handiagoa bada, Hezkuntza Administrazioak zehaztuko du zeintzuk onartzen diren, eta zeintzuk baztertu, sartzeko 2021/11/16ko EBAZPENA zehaztutako irizpideari jarraikiz.
  • Sarrera-probaren matrikula efektiboa izango da baldin eta pertsona onartua izan bada eta, gainera, dagokion prezio publikoa ordaindu badu.
  • Ondorioz, onarpenak bi fase ditu:
   1. Onarpena, plaza-kopuruaren arabera, eta azterketa-eskubideak ordaindu aurretik.
   2. Onarpena, azterketa-eskubideak ordaindu direla egiaztatu ondoren.
 3. Azterketa-Eskubideen Ordainketa
  • Dauden plazetara onartu diren pertsonek epe bat izango dute adierazitako ordainketa egiteko; ordaindu ondoren baino ez dira joko benetan matrikulatutzat.
  • Ordainketa egin daiteke ONLINE  ikasgunean edo banku batean aipatutako webgunean Ordainketa-gutuna deskargatu ta gero.
  • Azterketa-eskubidea ordaindu ondoren, onartuen zerrenda argitaratuko da. Honako hauek jakinaraziko dira zerrendan: interesdun bakoitzaren salbuespenak zer zentrotan argitaratuko diren, interesdun bakoitzak azterketa non egin behar duen eta kalifikazioak non argitaratuko diren.
 4. Salbuespenak
  • Matrikulatuta daudenen artean probaren zati bat egitetik salbuetsita daudenen zerrenda argitaratuko da. Salbuespenen bat eskatu zutenek behin-behineko zerrendak egiaztatu behar dituzte, akatsik egon den ikusteko eta beren egoeraren berri izateko.
 5. Azterketak
  • Matrikulatuta daudenen azken zerrendan adierazitako hezkuntza-zentroan egingo dira azterketak (azterketa-eskubideak ordaindu ondoren). Azterketen egunak eta orduak berberak dira zentro guztietarako eta matrikulatuta dauden guztientzako, "Egutegia" atalean kontsulta daitezke.
 6. Ziurtagiriak
  • Proba gainditzen dutenek ekainaren 4tik aurrera jaso ahal izango dute ziurtagiria, honela:
   * www.euskadi.eus webguneko egoitza elektronikoako «nire karpeta» ataletik deskargatuz.
   * Azterketa egin zuen ikastetxean eskatuz.

Informaziorik ez dago.

Azken aldaketako data: