Hezkuntza Saila

Heziketa-Zikloetarako Sarbide Probak

2020ko ekainaren 30ean argitaratu dira Sarbide-Proben behin betiko emaitzak. Notak Ikasgunean eta erreferentziako ikastetxeko idazkaritzan eskuratu ahal izango dira.

Lanbide Heziketako Heziketa-Zikloetarako sarrera arautzen duen 2016/02/11ko AGINDUAk xedatzen du Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Heziketa-Zikloetara sartzeko probak egiteko deialdia egingo duela gutxienez urtean behin, eskatutako titulazio akademikorik ez izateagatik heziketa-ziklo horietara zuzenean sartu ezin direnei aukera bat emateko. 2019-2020 ikasturteko deialdia 2019/11/25eko EBAZPENA da.

Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetako sarrera-proben helburua da egiaztatzea ikasketa horiek probetxuz egin ahal izateko beharrezko ezagutza eta gaitasunak badituztela.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetako sarrera-proben helburua da egiaztatzea izangaiak baduela Batxilergoko helburuek eskatzen duten behar beste heldutasun eta egin nahi duen ziklorako beharko dituen berariazko ezagutzak ere badituela.

Hezkuntza Administrazioak Heziketa-Ziklo eta ikasturte bakoitzean guztira eskaintzen diren plazen ehuneko jakin bat gorde dezake, sarrera-probak gainditu dituzten ikasleentzat.

Probak euskaraz nahiz gaztelaniaz egin daitezke, eta ikasleek hautatuko dute zer hizkuntzatan egin nahi duten.

Heziketa-Zikloetara sartzeko sarrera-proba gainditzen bada, Estatuaren lurralde osoan izango du balioa.

Plangintza eta Antolaketako Zuzendaritzak, Lanbide-Heziketako Erdi-Mailako eta Goi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko proben deialdia egiten duen ebazpenaren bidez, proba horietarako onarpen-prozedurak aplika ditzake, eskaria eskaintza baino handiagoa bada.

Onarpen-prozedura horretan, hemen adierazten den lehentasun-ordenaren arabera, balioespen-irizpide hauek erabiliko dira:

 1. Sarrera-probaren atalen bat gaindituta edukitzea EAEn, eta nota hori gordetzen den aldiaren barruan egotea.
 2. Bizitokia EAEn izatea.
 3. Deialdian zehazten den berdinketa-hauste irizpidea.

Sarrera-proba bat egiteko, ezingo da Autonomia Erkidego batean baino gehiagotan izena eman ikasturte berean.

Izena ematen duten pertsonak dauden lekuak baino gehiago badira, azterketa nork egin dezakeen hautatzeko irizpideak aplikatuko dira.

18 euro ordaindu behar dira azterketa egiteko eskubidea izateko. Hobari hauek izan daitezke:

 • % 50eko hobaria, kategoria arrunteko familia ugarietako kideek.
 • Ordaintzetik salbuetsita egongo dira:
     * Kategoria berezietako familia ugarietako kideak.
     * Terrorismoaren biktimei laguntza integrala emateko sistema garatzen diren 290/2010 Dekretuaren 25. artikuluan aurreikusten diren kasuetan daudenak.
     * Lanbide Hastapeneko bigarren maila batetik datozen ikasleak

Erdi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko, hamazazpi urte beteta eduki behar dira proba egiten den urtean.

Goi-Mailako Heziketa-Zikloetara sartzeko, hemeretzi urte beteta eduki behar dira proba egiten den urtean.

Probak gainditu dituzten baina lortutako kalifikazioak hobetu nahi dituzten ikasleek berriz egin ahal izango dituzte probak, aurreragoko deialdi batean.

2019-2020 IKASTURTEKO SARBIDE PROBEN EGUTEGIA

Deialda: 2019/11/25eko EBAZPENA

IZENA EMATEA

 • 2020ko urtarrilaren 28tik otsailaren 7ra bitartean, biak barne

ONARTUEN ZERRENDA

 • Onartutakoen behin-behineko zerrenda: 2020ko otsailaren 11ean
 • Onartuen zerrendaren aurka egindako erreklamazioak: 2020ko otsailaren 11a eta 21a bitartean
 • Onartutakoen behin betiko zerrenda: 2020ko otsailaren 25ean

AZTERKETA-ESKUBIDEAK ORDAINTZEKO EPEA

PROBA EGITEKO ONARTUTAKOEN BEHIN BETIKO ZERRENDA, AZTERKETA-ESKUBIDEAK ORDAINDU ONDORENGOA, ETA AZTERKETAK EGITEKO IKASTETXEAK

 • 2020ko martxoaren 13an

SALBUESPENAK

 • Salbuespenen behin-behineko zerrendak: 2020ko apirilaren 21an
 • Salbuespenen behin-behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea: 2020ko maiatzak 26 arte
 • Salbuespenen behin betiko zerrendak: 2020ko maiatzaren 29an

PROBEN EGUTEGIA (Pertsona bakoitzak esleitutako Azterketa Ikastetxean, 2020ko martxoaren 13an argitaratua)

 • Ekainak 8, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Hizkuntzalaritza
  * Goi-mailako H.Z: Zati Komuna
 • Ekainak 9, 16:00ak
  * Erdi-mailako H.Z: Zientifiko Teknologiko eta Soziala
  * Goi-mailako H.Z: Zati Espezifikoa

KALIFIKAZIOAK

 • Behin-behineko emaitzak: 2020ko ekainaren 24an
 • Behin-behineko emaitzei erreklamazioak egiteko epea: 2020ko ekainaren 24an eta 25ean
 • Behin betiko emaitzak: 2020ko ekainaren 30ean
 • Ziurtagiriak eskuratzea: 2020ko ekainaren 30tik aurrera

2019-2020 IKASTURTEKO INSKRIPZIOAK

Izena emateko epea: 2020ko urtarrilaren 28tik otsailaren 7ra arte, biak barne.

 • Tokia: Lanbide Heziketako Zentro hauetakoren batean. Hasiera batean, sarrera-probara onartutako pertsona bakoitzak matrikula egin duen zentro berean egingo du azterketa. Hezkuntza Administrazioak izena eman duten zenbait pertsonari esleitutako zentroa aldatu ahal izango du.
 • Online, hezkuntza-arloan eskuduna den sailak hartarako gaitutako aplikazio informatikoaren bitartez. Online aurkezteko,https://ikasgunea.euskadi.eus

Matrikula gauzatutzat joko da dagokion prezio publikoa ordaindu ondoren. Azterketa-eskubideak gauzatzeko azken eguna 2020ko martxoaren 6a izango da. Azterketa-eskubideak ordaintzeko, argitaratuko den hurrengo webgunean Hezkuntza Sailaren Proba eta Azterketan  ordainketa-gutuna deskargatuko da eta horrekin banku-bulego batean ordainduko da azterketa-eskubidea. Webgune berean izango da posible ONLINE ordainketa, interesatua nahi ezkero.

Pertsona berak ezin izango du ikasturte berean autonomia-erkidego batean baino gehiagotansarrera-probetan izena eman.

 1. Izen-Ematea
  • Online, hezkuntza-arloan eskuduna den sailak hartarako gaitutako aplikazio informatikoaren bitartez. Online aurkezteko,https://ikasgunea.euskadi.eus
  • Aurrez aurre egin behar da, Lanbide Heziketako Zentro hauetakoren batean.
  • NANa eta Errolda-ziurtagiria eraman behar da, eta, ordainketa-salbuespenik edo probaren zatiren baten salbuespenik eskatuko bada, hori justifikatzeko agiriak aurkeztu beharko dira.
  • Hasiera batean, sarrera-probara onartutako pertsona bakoitzak matrikula egin duen zentro berean egingo du azterketa. Zentro horrek berak ebatziko ditu salbuespenak, eta bertan aurkeztu beharko dira erreklamazioak. Hezkuntza Administrazioak izena eman duten zenbait pertsonari esleitutako zentroa aldatu ahal izango du.
 2. Onarpena
  • Sarbide-probarako plaza-kopurua mugatua da. Izena eman dutenen kopurua plaza-kopurua baino handiagoa bada, Hezkuntza Administrazioak zehaztuko du zeintzuk onartzen diren, eta zeintzuk baztertu, sartzeko 2019/11/25eko EBAZPENA zehaztutako irizpideari jarraikiz.
  • Sarrera-probaren matrikula efektiboa izango da baldin eta pertsona onartua izan bada eta, gainera, dagokion prezio publikoa ordaindu badu.
  • Ondorioz, onarpenak bi fase ditu:
   1. Onarpena, plaza-kopuruaren arabera, eta azterketa-eskubideak ordaindu aurretik.
   2. Onarpena, azterketa-eskubideak ordaindu direla egiaztatu ondoren.
 3. Azterketa-Eskubideen Ordainketa
  • Dauden plazetara onartu diren pertsonek epe bat izango dute adierazitako ordainketa egiteko; ordaindu ondoren baino ez dira joko benetan matrikulatutzat.
  • Ordainketa egin daiteke ONLINE Hezkuntza Sailaren Proba eta Azterketen webgunean, edo banku batean aipatutako webgunean Ordainketa-gutuna deskargatu ta gero.
  • Azterketa-eskubidea ordaindu ondoren, onartuen zerrenda argitaratuko da. Honako hauek jakinaraziko dira zerrendan: interesdun bakoitzaren salbuespenak zer zentrotan argitaratuko diren, interesdun bakoitzak azterketa non egin behar duen eta kalifikazioak non argitaratuko diren.
 4. Salbuespenak
  • Zentro bakoitzak matrikulatuta daudenen artean probaren zati bat egitetik salbuetsita daudenen zerrenda argitaratuko du. Salbuespenen bat eskatu zutenek behin-behineko zerrendak egiaztatu behar dituzte, akatsik egon den ikusteko eta beren egoeraren berri izateko.
 5. Azterketak
  • Matrikulatuta daudenen azken zerrendan adierazitako hezkuntza-zentroan egingo dira azterketak (azterketa-eskubideak ordaindu ondoren). Azterketen egunak eta orduak berberak dira zentro guztietarako eta matrikulatuta dauden guztientzako, "Egutegia" atalean kontsulta daitezke.
 6. Ziurtagiriak
  • Proba gainditzen dutenek ekainaren 12tik aurrera jaso ahal izango dute ziurtagiria, honela:
   * www.euskadi.eus webguneko egoitza elektronikoako «nire kudeaketak» ataletik deskargatuz.
   * Azterketa egin zuen ikastetxean eskatuz.

Azken aldaketako data: