Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 38. zk.), 2010eko otsailaren 25a, osteguna

Sumario n.º 38, jueves 25 de febrero de 2010


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Herrizaingo Saila

Disposiciones Generales

Interior

Agintariak eta Langileria

Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusia

Autoridades y Personal

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Herrizaingo Saila

Interior

Bestelako Xedapenak

Herrizaingo Saila

Otras Disposiciones

Interior

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Educación, Universidades e Investigación

Justizia eta Herri Administrazio Saila

Justicia y Administración Pública

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila

Vivienda, Obras Públicas y Transportes

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila

Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila

Empleo y Asuntos Sociales

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca

Justizia Administrazioa

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 2 Zenbakiko Epaitegia

Administración de Justicia

Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Barakaldo

Barakaldoko Lehen Auzialdiko 6 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 6 de Barakaldo

Bilboko Lehen Auzialdiko 9 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 9 de Bilbao

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 3 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 3 de Vitoria-Gasteiz

Iragarkiak

Jaurlaritzaren Lehendakaritza

Anuncios

Presidencia del Gobierno

Ekonomia eta Ogasun Saila

Economía y Hacienda

Osasun eta Kontsumo Saila

Sanidad y Consumo

Herrizaingo Saila

Interior

Energiaren Euskal Erakundea

Ente Vasco de la Energía

Gobernuaren Ordezkaritza

Delegación del Gobierno

Gobernuaren Bizkaiko Ordezkariordetza

Subdelegación del Gobierno en Bizkaia

Euskal Autonomia Erkidegoko Garraioko Arbitraje Batzordea

Junta Arbitral del Transporte del País Vasco

SPRI SA

SPRI, S.A.