Justizia eta Giza Eskubideen Saila

Kontziliazio neurriak

Kontziliazio-neurriak langileek beren bizitza pertsonala eta familia-bizitza lan-bizitzarekin bateragarri egiteko baldintzak sortzera bideratutako ekintzak dira.

Norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeko hainbat neurri mota daude, helburuaren arabera:

  • Denbora neurriak: lan-denborarekin lotutako neurriak; zenbat eta noiz egiten da lan?
  • Espazio  neurriak: lana egiten den tokiari eragiten dionean, non egiten da lan?
  • Beste neurri batzuk: aurreko bi blokeetan sailkatu ez diren beste baliabide batzuk.


Hasiera batean, familia-politikak babesteko neurri gisa sortu ziren; izan ere, jaiotzagatiko baimenak, lanaldi-murrizketak, eszedentziak eta antzeko neurriak arautuz eta taxutuz, langileen eta haien seme-alaben eskubideak babesten eta kontziliazioa errazten saiatu dira.

Lana eta familia uztartzeko neurriak mesedegarriak dira bai langileentzat, bai enpresentzat. Lehenengoei, beren beharrak kudeatzen laguntzen dietelako, eta bigarrenei, lanaren antolamendua hobetzen laguntzen dietelako, eta produktibitatea eta lehiakortasuna areagotzen duten plantilla asebetetzaileagoak lortzen laguntzen dietelako.

Jarraian, kontziliazio-neurri mota desberdinen adibideak daude; neurri horietako batzuk legez araututa daude, eta beste batzuk, berriz, borondatez ezar daitezke erakundeetan.