Justizia eta Giza Eskubideen Saila

Enpresentzako laguntzak

AHOLKULARITZA ENPRESA BAT KONTRATATZEKO ERAKUNDEENTZAKO LAGUNTZA-LERROA, DIAGNOSTIKOA ETA KONTZILIAZIO-PLANA EGITEKO


Ekainaren 20an, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren 2023ko ekainaren 7ko Agindua argitaratu zen EHAAn.

Agindu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden erakundeei dirulaguntzak emateko oinarriak onartu ziren, bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko egoeraren diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko, eta 2023rako deialdia egin zen.

XEDEA:


EAEn lantokiren bat duten 250 langile baino gutxiagoko erakundeei (enpresak, elkarteak, fundazioak) zuzendutako laguntza ekonomikoa, diagnostiko bat eta lehen kontziliazio-plan bat egiteko aholkularitza-enpresa baten zerbitzuak kontratatu behar badituzte.

Ez da diruz laguntzen lehenengoaz bestelako diagnostikoak eta bateratze-planak egitea, ezta planean ezar daitezkeen neurriak ezartzea ere.


PROZEDURA:

Norgehiagoka. Dirulaguntza emateko hurrenkera II. eranskinean aurkeztutako proiektuak lortutako puntuazioaren arabera ezarriko da, aginduan ezarritako irizpideen arabera, kreditua agortu arte.

Laguntza jasotzeko behar den gutxieneko puntuazioa: 50 puntu.AURREKONTUA:

420.000 €


ZENBATEKOA:

Dirulaguntzaren zenbatekoa diagnostikoa eta bateratze-plana egiteko aholkularitza-zerbitzuen kostuaren (BEZik gabe) % 70 izango da, gehienez 10.000 euro erakunde onuradun bakoitzeko. Erakunde eskatzailea BEZa aitortzetik salbuetsita badago eta jasanarazterik ez badu, diruz lagundu beharreko zenbatekoa kostuaren gainean kalkulatuko da, BEZa barne.

Gainera, gehienezko mugak ezartzen dira proiektuen kostuari dagokionez plantillako langile kopuruaren arabera (Agindua kontsultatu). Laguntzaren zenbatekoak gehieneko muga horiek hartuko ditu kontuan.
Bi unetan ordaintzea: lehenengo ordainketa (aurreratua), laguntzaren % 70, ebazpena emateko unean, eta % 30, lanak behar bezala justifikatu direla egiaztatu ondoren.


DEIALDI HONEN BERRITASUNAK:

Deialdi honek zenbait berrikuntza ditu aurrekoarekin alderatuta:

  • Erakunde eskatzaileak plantillan gutxienez 10 pertsona izatearen baldintza ezabatzen du.
  • Enpresa handiei laguntza eskatzeko aukera ematen die, baldin eta EAEn dagoen eta plantillan gehienez 250 pertsona dituen lantoki jakin baterako diagnostiko bat eta kontziliazio-plan bat egiteko proiektu bat bada.
  • Gehienezko mugak ezartzen ditu proiektuaren guztizko kostuari dagokionez, erakundearen plantilla osatzen duen pertsona-kopuruaren arabera.
  • Onuradun izateko baldintzatzat hartzen du berdintasunaren arloko araudia betetzea.
  • Balorazio-irizpide batzuk aldatzen ditu (kontsultatu Agindua eta II. eranskina).


ESKAERA EGITEKO EPEA:

2023ko ekainaren 21etik uztailaren 20ra

JUSTIFIKAZIOA:

2024ko apirila

DIRULAGUNTZAREN AURKEZPENA (PDF, 1 MB) (leiho berri batean irekitzen da)

INFORMAZIO GEHIAGO ETA ESKAERARAKO SARBIDEA

________SEME-ALABAK, MENDEKO SENIDEAK EDO OSASUN-EGOERA OSO LARRIAN DAUDEN SENITARTEKOAK ZAINTZEKO ESZEDENTZIA HARTU EDO LANALDIA MURRIZTU DUEN LANGILE BAT ORDEZKATZEN DUTEN ENPRESENTZAKO LAGUNTZA-LERROA

Diru-laguntza lerro hori Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuan jasota dago. Dekretu horrek bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko zenbait laguntza-ildo arautzen ditu.

Eszedentzian edo lanaldi-murrizketan dagoen langilea ordezkatzen duen kontratatutako langilea Gizarte Segurantzan kotizatzean datza laguntza.

Kudeatzailea: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua.

Laguntza hau eskuratzeko baldintzak esteka honetan sartu:

https://www.lanbide.euskadi.eus/diru-laguntza/-/diru_laguntza/2020/lanbide_bateragarri/