Osasun Saila

Tabako kontsumoa genero ikuspegia aintzat hartuta

Consumo de tabaco desde la perspectiva de géneroEuskadin Tabako kontsumoan gertatzen diren genero-desberdintasunak eta horien baldintzatzaileak aztertzen dituen azterketa da. Hiru hurbilketa-metodologiko erabiltzen dira eta egiaztatzen da desberdintasunak daudela gizon eta emakumeen artean elementu hauetan: arrisku-faktoreei dagokienean, tabakoa kontsumitzen hasteko motibazioetan, tabako kontsumoaren prebalentzia eta intentsitatean eta baita tabakismoari aurre egiteko estrategietan ere.

Emaitzek adierazten dute beharrezkoa dela prebentzio eta tratamendu programak berriz diseinatzea osasunean dauden gizarte-desberdintasunen baldintzatzaile estruktural eta erdibidekoak aintzat hartuta.

Azken aldaketako data: