Osasun Saila

Beste esku-hartzeak adikzioen arlokoa

Udalak, mankomunitateak eta hirugarren sektoreko entitateek bultzatutako adikzioen arloko esku-hartzeak dituzu hemen. Horiek Euskadiko Osasun Sailak partzialki diruz laguntzen ditu.

Prebentzio unibertsala

PROGRAMAREN IZENA JARDUERA-LERROA XEDE-POPULAZIOA HELBURUA ELKARTEA
ZINESKOLA-OSASUNA ETA BALIOAK 1.1. Osasunaren sustapena eta prebentzio unibertsala bultzatzea adikzioen eredu
bio-psiko-sozialetik eta komunitatearen ikuspegitik, sektoreen arteko lana, erakundeen
arteko koordinazioa eta hirugarren sektorearekin eta beste eragile batzuekin izan beharreko
lankidetza bultzatuz(PREBENTZIO UNIBERTSALA)
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako, DBHko lehen zikloko, DBHko bigarren zikloko, Batxilergoko eta arautu gabeko irakaskuntzako ikasleak eta irakasleak Zinema tresna didaktiko gisa, film bakoitzeko pertsonaien jarrerak aztertuz. Bizitzako arazoei aurre egiteko trebetasunak garatzea eta bizi-ohitura osasungarriak sustatzea. IRUDI BIZIAK ELKARTEA
ESFÚMATE DEL TABACO-TABAKORIK GABEKO MUNDUKO EGUNA 1.1. Osasunaren sustapena eta prebentzio unibertsala bultzatzea adikzioen eredu
bio-psiko-sozialetik eta komunitatearen ikuspegitik, sektoreen arteko lana, erakundeen
arteko koordinazioa eta hirugarren sektorearekin eta beste eragile batzuekin izan beharreko
lankidetza bultzatuz(PREBENTZIO UNIBERTSALA)
Erretzaileak Erretzaileei eta haien ingurukoei mendekotasun hori uztea errazteko beharrezkoak diren tresna guztiak jakinaraztea eta ematea, aurrez aurreko ekintzen bidez. AECC-BIZKAIA MINBIZIAREN AURKAKO ELKARTEA

Prebentzio selektiboa eta adierazia/Arrisku eta urrakortasun berezian dauden taldeak

PROGRAMAREN IZENA JARDUERA-LERROA XEDE-POPULAZIOA HELBURUA ELKARTEA
LANTZEN: URRAKOTASUN EGOERAN DAUDEN GAZTE MIGRATZAILEEKIKO PREBENTZIOA  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Urrakotasun-egoera larrian dauden nerabe eta gazteak eta haien familiak Esku-hartze psikosozialeko programa integrala gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden eta bakarrik dauden atzerriko herrialdeetako gazteekin. Haien gizarteratze-ibilbideak eten egin dira, eta ez daude sartzeko inongo programatan. Ez dute erreferentzia onik berdinen taldean (substantzien kontsumoa, psikopatologiaren presentzia, kausa judizial irekiak, delitu-jokabideak). PSIKOTERAPIA HUMANISTA GUNEA ERAIN ELKARTEA
ARRISKU-ETA/EDO BABESGABETASUN-EGOERAN DAUDEN NERABEEN FAMILIEI ORIENTAZIOA ETA LAGUNTZA EMATEKO PROIEKTUA. 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Arrisku- edo babesgabetasun-egoeran dauden nerabeen familiak. Nerabeekiko harremana errazteko orientazioa, laguntza eta azterketa-guneak. Horretarako, jarduera hezitzaile eta terapeutiko multzo bat jartzen du haien eskura.  IZAN FUNDAZIOA
ARRISKU-EGOERAN DAUDEN GAZTE ETA NERABEEKIN ESKU HARTZEKO HAZGARRI PROIEKTUA. 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
21 urtera arteko gazteak Zailtasun- eta arrisku-egoerak bizi dituzten gazteei zuzenduta (drogen erabilera, familia-harreman gatazkatsuak, eskola-porrota/-absentismoa, jokabide-arazoak, etab.). Helburua da jokabideak agertzea, irautea eta kronifikatzea prebenitzea, bai eta droga-kontsumoekin lotutako egoera problematikoak prebenitzea ere, eta, horrela, gazteen garapen-prozesua erraztea, pertsona heldu osasuntsu eta autonomoak izan daitezen.  JEIKI FUNDAZIOA
ARRISKU-EGOERAN DAUDEN SEME-ALABAK DITUZTEN GURASOEI LAGUNTZEKO HAZGARRI PROIEKTUA. 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
13 eta 21 urte bitarteko gazteen eta nerabeen gurasoak Prebentzio-proiektu selektibo eta adierazia 13 eta 21 urte bitarteko gazteen eta nerabeen gurasoekin, seme-alabek bizi dituzten portaera eta/edo arrisku-egoerei aurre egiteko laguntza eskatzen dutenean. (Drogen erabilera, familia-harreman gatazkatsuak, eskola-porrota/-absentismoa, etab.).  JEIKI FUNDAZIOA
ARRISKU- EDO/ETA BABESGABETASUN-EGOERAN DAUDEN NERABEEI LAGUNTZEKO PROIEKTUA. 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Arrisku-edo ahultasun egoeran dauden nerabeak (14 eta 18 urte bitartekoak) Prebentzio-proiektu selektibo eta adierazia 13 eta 21 urte bitarteko gazteen eta nerabeen gurasoekin, seme-alabek bizi dituzten portaera eta/edo arrisku-egoerei aurre egiteko laguntza eskatzen dutenean. (Drogen erabilera, familia-harreman gatazkatsuak, eskola-porrota/-absentismoa, etab.). IZAN FUNDAZIOA
PREBENTZIO SELEKTIBOAKO ZUBIA PROGRAMA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Alkohola eta kalamua kontsumitzen ez duten 3.,4.DBHko eta CFPBetako irakasleak eta ikasleak. Ikus-entzunezko materiala ikustea: serie bateko kapituluak, prentsa digitaleko albisteak, trailerra, dibulgazio-bideoak eta alkoholaren erabilerari eta abusuari buruzko publizitate-iragarkiak. IRUDI BIZIAK ELKARTEA
PREBENITU ETA MURRIZTU EGITEN DUGU: OSASUNAREN ALDEKO APUSTUA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
18 eta 35 urte bitarteko gazteak Mendekotasun edota arrisku egoeran dauden gazteengan eragina duten testuinguruetako batzuetan eragin nahi da, gizarte- eta hezkuntza-arloan; testuinguru horiek familia, berdinen taldeak, auzoa eta komunitatea dira. Aldi berean, ingurune bakoitzean bultzatu beharreko esku-hartze ildoak eta egin beharreko ekintzak aztertzen dira: ingurune itxian (lonjak), ingurune irekian (kalea), banakakoan GIZA SUSTAPENERAKO ETA KOMUNITATE GARAPENERAKO SUSTERRA ELKARTEA
FAMILIENTZAKO  PREBENTZIO SELEKTIBOA GIPUZKOAKO UDALERRIETAN 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Arrisku-egoeran dauden seme-alaben familiak Prestakuntza- eta hezkuntza-izaerako familiekin esku hartzea, taldean edo banaka. Ikastetxeetako tutoreekin eta orientatzaileekin lankidetzan lan egiten da; esku hartzeko subjektuak diren ala ez baloratzen da; familiei dei egiten zaie eta prozesu osoan zehar esku hartzen duen taldearekiko koordinazioari eusten zaio. AGIPAD
PROSTITUZIOAN DIHARDUTEN PERTSONENTZAKO ADIKZIOAK PREBENITZEKO PROGRAMA  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
 Bizkaian prostituzioan aritzen diren emakumeak Bizkaian prostituzioan aritzen diren emakumeekin hurbiltzea, harremanetan jartzea eta lan egitea, jarduera hori egiten duten tokietan (klubak, pisuak eta kalea), haiekin lan egiteko toxikomanien prebentzioarekin lotutako gaietan, bizi-praktika osasungarriak sustatzeko, eta substantzia toxikoekin arazoak dituzten emakumeen kasuak detektatzeko, gero horiek dagozkien baliabideetara bideratzeko. ASKABIDE LIBERACIÓN ELKARTEA
SUBTANTZIARIK GABEKO ADIKZIOEN PROGRAMA (PREBENTZIOA ETA TRATAMENDUA)  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Irakasleak eta gazteak Bilbon erreferentziazko zentro bat ezartzea arreta terapeutiko/hezitzailean, jokoarekin, prebentzioarekin eta tratamenduarekin lotutako zailtasunetarako, espezializazio tekniko handiarekin. ADSIS FUNDAZIOA
OSAGUNE 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Gizarte-zaurgarritasuneko egoeran dauden nerabeak Bizkaian Gazte eta nerabeentzako, familientzako eta gizarte- eta hezkuntza-arloko eragileentzako topaketarako, prestakuntzarako eta osasun mental komunitarioa sustatzeko gunea. Proposamena, batez ere, Bizkaian egoera sozial ahulean dauden nerabeekin egiten da. Osasun mentalaren prebentzioa lantzen da, soziabilitatea, arazoak konpontzeko gaitasuna eta bere buruarekiko konfiantza indartzeko tailerrak eginez. PSIKOTERAPIA HUMANISTA GUNEA ERAIN ELKARTEA
ADINGABEAK, LONJAK ETA ALKOHOLA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Nerabeak eta gazteak Alkohol-kontsumoaren prebentzioa aisialdiko lonjen testuinguruan. Alkoholaren kontsumoan hasten diren adingabeen proportzioa murriztu nahi da, hasteko adina atzeratu, kontsumoa murriztu eta, batez ere, gazteei beren heltze-prozesuetan lagundu nahi zaie, erabaki kontzienteak, askeak eta alkoholaren kontsumoa kudeatzeko gaitasun nahikoa dutenak har ditzaten, haien osasun fisiko, psikiko eta soziala larriki kaltetu gabe. GIZA SUSTAPENERAKO ETA KOMUNITATE GARAPENERAKO SUSTERRA ELKARTEA
HEZKUNTZA-ARLOKO ESKU-HARTZEA ARRISKU-EGOEREN AURREAN (IRAKASLEAK, IKASLEAK ETA FAMILIAK)  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Irakasleak, ikasleak eta familia-bitartekaritza ikastetxean. Esku-hartze horrek irakasleen eskaerari erantzuten dio, ikasgeletako zailtasunei eta gero eta gatazka handiagoei, portaera-arazoei, batez ere kalamuaren eta beste substantzia batzuen kontsumoa handitzeari dagokienez, eskola-esparruaren barruan eta kanpoan. ETORKINTZA
BOLUNTARIOTZA HEDATUZ 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Bolondresak Elkarteko bolondresen prestakuntza: kaltea murrizteko estrategiak, esku-hartze sozialeko prebentzio-ekintzak eta komunikabideetan esku hartzea. AI LAKET
ZAURGARRITASUN HANDIAGOA DUTEN NERABEEN FAMILIEKIKO ARRETA ETA ESKU-HARTZEA.  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Seme-alabekiko bizikidetzan gatazkak dituzten gurasoak Seme-alaben prozesu ebolutiboa zaintzeko esku-hartzea, familien beharretan oinarrituta; izan ere, familia horiek gainezka daudela sentitzen dute eta bizikidetza-arazo larriak dituzte, jokabide disruptiboak, estupefazienteen eta/edo delituen substantzien kontsumo-egoerekin larriagotzen direnak. ETORKINTZA
JOKO PATOLOGIKOAK ERAGINDAKO PERTSONENTZAKO ETA HAIEN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA PSIKOSOZIALA.  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Gehiegizko jokoak eragindako pertsonak Ludopataren familiari zuzendutako zuzeneko laguntza eta babesa: estaldura espezifikoa eskaintzen die, osasun publikoak estaltzen ez duena, joko patologikoak eta substantziarik gabeko mendekotasun berriek (Internet, erosketa konpultsiboak, mugikorrak) zuzenean edo zeharka eragindako pertsonei. EKINTZA-ALUVIZ
ADINGABE URRAKORREN FAMILIENTZAKO LAGUNTZA PSIKOEDUKATIBOA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Ahultasun-egoeran dauden nerabeak eta haien familiak Urrakortasun-egoerak -hala nola, osasun mentaleko nahasmenduak, toxikomaniak, familia barruko indarkeria, familiaren berrantolaketa konplexua eta/edo konbultsa, arazo ekonomikoak- jasaten ari diren nerabeen familiei laguntzeko baliabide psiko-pedagogikoa,. Izan ere, aipatutako arazoek  zuzenean eragiten diote familiaren eta harremanen egonkortasunari eta, ondorioz, adingabeen bizitzaren garapen normalizatuari. BIGE, BIZKAIKO GURASOEN ELKARTEA
OSASUNA SUSTATZEA ETA ADIKZIOAK PREBENITZEA NERABEZAROAN, MINDFULNESS TEKNIKEN BIDEZ 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Gazteak eta haien familiak Ikasle kalteberengan osasunaren sustapena bultzatzeko eta adikzio-jokabideei eta haiekin lotutako egoerei lotutako arrisku-faktoreak prebenitzeko, arreta osoaren edo mindfulnessaren praktikaren bidez. Sarean lan egitea baliabide komunitarioekin, nerabeekin eta haien familiekin esku-hartze integralak errazteko. MARGOTU, ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
IJITOEN KOMUNITATEKO HAUR,GAZTE ETA SENIDEEI ARRETA ETA LAGUNTZA EMATEA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Ijitoekin esku hartzen duten gazteak, senideak eta gizarte- eta hezkuntza-arloko bitartekariak EAEko ijitoen hezkuntzarako/sozializaziorako eta garapen soziopertsonalerako gune natural nagusian dauden eragileen arteko prestakuntza-esku-hartze integralak. KALE DOR KAYIKO
ESKU-HARTZE ESPEZIFIKOA EUSKAL IJITO-KOMUNITATEKO DROGA-ERABILTZAILEAREN TESTUINGURUAN 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Droga-kontsumo problematikoak dituen ijito-komunitatea Arrisku-faktoreak murriztea eta ahultasun nabarmeneko ijito-komunitatean kontsumo problematikoak eragindako kalteak murriztea, disfuntzioak baitituzte beren familia-testuinguruan, jatorrizko komunitateari dagokionez. Nahasmendu deribatuen tratamenduak egokitzeko ekintzak, esku-hartze komunitarioekin eta kolektiboan eraginkortasun frogatua dutenekin osatuz. Zerbitzu publiko espezializatuekin koordinatuta. GAO LACHO DROM               IJITO ELKARTEA
Arriskuak kudeatzeko ONLINE PLATAFORMA (NI NERABE GAZTEA koadernoa) 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Hezitzaileak, bitartekariak, irakasleak eta arrisku-egoeran dauden nerabeekin "hezkuntza-harremana" duten beste profesional batzuk Online plataforma, profesionalen artean arrisku-egoeran dauden biztanleekin egin beharreko esku-hartzeei buruz hausnartzeko aukera ematen duena, "Ni nerabe gaztea" materiala erabiliz. FADren lankidetzarekin egiten da. ETORKINTZA
MENDEKOTASUNAK ETA ARRISKUAK MURRIZTEKO ETA OHITURA OSASUNGARRIAK SORTZEKO BIDAIDE PROIEKTUA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Helduak, haurrak eta nerabeak Arreta terapeutiko sistemikoa bazterkeria-maila handiko familietatik datozen eta mendekotasun-arazo bat duten edo mendekotasuna duen senide batekin bizi diren helduei, haurrei eta nerabeei. PERTSONEN,TALDEEN ETA ERAKUNDEEN OSASUNERAKO BIDAIDE ELKARTEA
DROGEN ETA ALKOHOLAREN KONTSUMORAKO PREBENTZIOA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Kilometroak jaia Kilometroak jaia aisialdi esparruan kokatzen da. Jaiaz egiten den erabilera ahalik eta osasungarri izan dadin, aurretik sentsibilizazio kanpaina egin ondoren, Kilometroak egunean bertan interbentzio plan berezia martxan jartzen da.
Kanpaina ez da soilik ikastoletara mugatzen, herriko beste ikastetxei zein sektorei ere luzatzen zaie gonbidapena.
 EHIGE EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA
ESKOLAKO PREBENTZIO SELEKTIBOKO PROIEKTUA GIPUZKOAKO IKASTETXEETAN  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Egoera ahulean dauden ikasleak: DBH, derrigorrezko hezkuntzaren ondorengo irakaskuntza, HLPP, heziketa-zikloak Egoera ahulean dauden nerabe eta gazteei zuzendua. Prebentzio selektiboko jarduerak garatzeko laguntza ematen du, ikastetxeei drogekin lotutako egoera gatazkatsuak maneiatzeko beharrezko tresna pedagogikoak emanez eta, ahal den neurrian, familien, irakasleen eta komunitatearen arteko lotura indartuz. AGIPAD
PREBENTZIO SELEKTIBO KOMUNITARIOKO PROIEKTUA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Kontsumo arazotsuak dituzten 14 eta 18 urte bitarteko nerabeak Drogak kontsumitzen dituzten nerabeetan eta haien hezkuntza-figurarik hurbilenetan esku-hartze goiztiarrerako jarraibideak prestatzea, kronifikazio-prozesuak saihesteko eta agertzen diren ondorioetako batzuetan jarduteko (eskola-porrota, jokabide-arazoak eta gaixotasun mentalak, besteak beste). AGIPAD
"EZIN DUT"-etatik ZURE BURUA ASKATU 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Mendekotasun psikologikoak dituzten emakumeak eta ludopaten senideak Mendekotasun desberdinak dituzten emakumeei zuzendutako banakako laguntza psikologikoa. Lan-programa Lagaeleko erabiltzaileei zuzenduta dago, eta guztiek arazo desberdinak dituzte: mendekotasun emozionala, bikote harreman toxikoak, indarkeria matxista, adikzioak, isolamendua, bakardadea eta desolazioa. Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden emakumeak aurkitzen ditugu, sare sozial eta familiarrik gabe, berezko ekonomiarik gabe, lanik gabe, autoestimu baxu edo nuluarekin eta antsietate-depresio maila kezkagarriekin, gaitzekin eta gaixotasun fisikoekin batera. LAGUNTZA, GARAPEN ETA ELKARTASUNA “LAGAEL” ELKARTEA
TEKNOLOGIA BERRIEN ERABILERA ARDURATSUA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
DBHko ikasketak egiten ari diren 12 eta 15 urte bitarteko nerabeak. Prebentzio selektiboko programa pilotua, Gipuzkoako ikastetxe batean DBHko ikasketak egiten ari diren 12 eta 15 urte bitarteko adingabe nerabeei eta haien familiei zuzendua.  ORIENTAZIOA ETA PSIKOTERAPIA ORIEPSI ORAIN ELKARTEA
 DONOSTIAKO OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETAN PREBENTZIOA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Adingabeak, irakasleak, hezkuntza-langileak, gurasoak Adingabeei, irakasleei eta hezitzaileei zuzendutako tailerrak  ORIENTAZIOA ETA PSIKOTERAPIA ORIEPSI ORAIN ELKARTEA
PREBENTZIOA OSO KALTEBERAK DIREN NERABEEKIN HIRUSTA PROGRAMAN 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
12 eta 21 urte bitarteko adingabeak eta gazteak Arrisku eta zaurgarritasun handiko jokabideak dituzten haur, nerabe eta gazteentzako arreta-zerbitzua, Bizkaiko lurraldean, orientazioa eta laguntza psiko-hezitzailea eskaintzeko. Hirusta programa.  GIZAKIA FUNDAZIOA
PREBENTZIOA OSO KALTEBERAK DIREN GAZTEEN SENIDEEKIN  HIRUSTA PROGRAMAN 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Familiak eta gurasoak Bizkaian arrisku eta zaurgarritasun handiko jokabideak dituzten 12 eta 21 urte bitarteko haur, nerabe eta gazteen familiei eta gurasoei orientazioa eta laguntza psikohezitzailea emateko arreta-zerbitzua. Hirusta programa.  GIZAKIA FUNDAZIOA
JOKABIDE DISRUPTIBOAK ETA DROGA-KONTSUMOA DITUZTEN NERABEEKIN ETA URRAKORTASUN-EGOERATAN DAUDEN FAMILIEKIN ESKU-HARTZEA  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
14 eta 21 urte bitarteko gazteak Droga psikoaktiboen kontsumo hasiberriak eta/edo arazoak dituzten 14 eta 21 urte bitarteko gazteen diagnostiko eta abordatze goiztiarra, mendekotasuna eta hari lotutako arazoak agertzea eta garatzea prebenitzeko. Esku-hartzeek gazteak, haien familiak, diziplina anitzeko talde bat (psikologoak, gizarte-langilea, medikuntza-psikiatra, erizaintzan diplomaduna eta psikopedagogoa) eta beste eragile komunitario batzuk inplikatzen dituzte. DEUSTU-SAN INAZIOKO LAGUNTZA PSIKOSOZIALEKO MODULUA
JARRAIPEN TALDE PERTSONALIZATUAK ESPETXEAN  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Askatasunik gabeko pertsonak Basauriko eta Arabako espetxeetan askatasunik gabe dauden droga-mendekoei jarraipena egitea eta laguntzea. ESPETXEETAKO PASTORALAREN BIDESARI ELKARTEA
DROGEN ETA ALKOHOLAREN KONTSUMORAKO PREBENTZIOA 1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Nerabeak    Kilometroak jaia aisialdi esparruan kokatzen da. Jaiaz egiten den erabilera ahalik eta osasungarri izan dadin, aurretik sentsibilizazio kanpaina egin ondoren, Kilometroak egunean bertan interbentzio plan berezia martxan jartzen da. KILOMETROAK KULTUR ELKARTEA
PREBENTZIO SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA PRESTAKUNTZA-ZENTROETAN  1.2 Osasunaren sustapena eta adikzioen prebentzioa bultzatzea arrisku- edo
urrakortasun-egoera berezian dauden pertsonengan eta taldeetan.
 (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Urrakortasun-egoeratan dauden nerabe eta gazteak  eta haien familiak. HLPP prestakuntza-zentroak eta heziketa-zikloak Esku-hartze psikosozialeko programa integrala, bai droga-mendekotasuna izateko arrisku larrian dauden ikasleekin, bai haien familiekin.
Ekintza horien osagarri, prestakuntza- eta gainbegiratze-ekintzak egiten dira  ikastetxeetako irakasleekin, haiek trebatzeko (Peñascal; Otxarkoaga prestakuntza-zentroa; Margotu elkartea; Adsis fundazioa)
PSIKOTERAPIA HUMANISTA GUNEA ERAIN ELKARTEA

Prebentzio selektiboa eta adierazia/Gehiegizko jokabideen arriskuak murriztu

PROGRAMAREN IZENA JARDUERA-LERROA XEDE-POPULAZIOA HELBURUA ELKARTEA
"PUNTU FINKOA" SUBSTANTZIARI BURUZKO INFORMAZIO- ETA TESTAMENDU ZERBITZUA.  1.3 Substantzien kontsumoari eta adikzioak sortzeko arriskua duten gehiegizko
jokabideei lotutako arriskuak murriztea  (PREBENTZIOA SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Drogen erabiltzaileak, erabiltzaileak ez direnak eta informazioa behar duten profesionalak Drogak aztertzeko eta arrisku-kontsumoak edo droga-kontsumoarekin lotutako arriskuak murrizteko prebentzio-zerbitzua. Jendearen arretarako gune egonkor bat elkartearen egoitzan (puntu finkoa), kontsumitu aurretik substantziei buruzko informazioa eta analisia eskaintzeko aukera ematen duena, gaueko aisialdirako lekuetako batean kokatua. AI LAKET
KALAMU-KONTSUMOAREN MONITORIZAZIOA ETA ARRISKUEN ETA KALTEEN MURRIZKETA 1.3 Substantzien kontsumoari eta adikzioak sortzeko arriskua duten gehiegizko
jokabideei lotutako arriskuak murriztea  (PREBENTZIO SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Kalamu-klubetako bazkideak Proiektu horrek, kalamuaren kontsumo-ibilbideak monitorizatuko ditu gaur egun Euskadin diharduten hainbat kalamu-klub sozialetako bazkideen artean. Era berean, talde horiek eskainitako zerbitzuen erabilgarritasuna eta kalitatea aztertu nahi ditu, kontsumoari lotutako arriskuak eta kalteak murrizteko.  RENOVATIO FUNDAZIOA
KALAMUAREN OHIKO ERABILTZAILEEKIN ADIERAZITAKO PREBENTZIOA 1.3 Substantzien kontsumoari eta adikzioak sortzeko arriskua duten gehiegizko
jokabideei lotutako arriskuak murriztea  (PREBENTZIO SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Kalamua kontsumitzen duten helduak Arriskuak eta kalteak murrizteko programa,, Euskadiko kalamu-kontsumitzaileen klubetako bazkide diren kanabis-kontsumitzaile helduei zuzendua .  ORIENTAZIOA ETA PSIKOTERAPIA ORIEPSI ORAIN ELKARTEA
ARRISKUAK PREBENITZEKO ETA MURRIZTEKO PROGRAMA  1.3 Substantzien kontsumoari eta adikzioak sortzeko arriskua duten gehiegizko
jokabideei lotutako arriskuak murriztea  (PREBENTZIO SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
Kalamu-kontsumitzaileak Kontsumo-jarraibideak eta horien ondorioak ebaluatzea, informatzea eta horien gainean jardutea kalamua kontsumitzen duten erabiltzaileen artean, arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko prestakuntza-, informazio- eta partaidetza-tresnak prestatzeko. TAIMA CLUB SOCIAL KALAMUAREN ERABILTZAILEEN ELKARTEA
ERALDATZEN. ALKOHOLAREN ETA DROGEN KONTSUMOARI LOTUTAKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA MURRIZKETA 15-24 URTEKO GAZTEEN ARTEAN  1.3 Substantzien kontsumoari eta adikzioak sortzeko arriskua duten gehiegizko
jokabideei lotutako arriskuak murriztea  (PREBENTZIO SELEKTIBOA ETA ADIERAZIA)
15 eta 24 urte bitarteko gazteak Alkoholaren eta beste droga batzuen kontsumoari lotutako arriskuen prebentzio-eta murrizketa-programa. Gaueko aisialdian jai giroko ekitaldietara joaten diren 15-24 urte bitarteko nerabe eta gazteei zuzenduta dago. Proiektuaren diseinua eta garapena metodologia komunitarioan eta ikerketa/ekintzan oinarritzen da HAZKUNDE-PREBENTZIOA

Laguntza soziosanitarioa

PROGRAMAREN IZENA JARDUERA-LERROA XEDE-POPULAZIOA HELBURUA ELKARTEA
NERABEEKIN ESKU-HARTZEA: ADIKZIOAK ETA PORTAERA PROBLEMATIKOAK 3.1 . Osasun eta gizarte-arretarako sarbidea eskaintzea adikzioak dituzten edo izan
ditzaketen pertsonen behar indibidualetan zentratua, pertsona bakoitzaren berezitasunak
errespetatuta eta ekitate sozioekonomikoaren eta generoaren ikuspuntutik.
Kontsumo problematikoak dituzten nerabeak eta gazteak (drogak, teknologia berriak, arazo judizialak, mendekotasun emozionala duten emakume gazteak) Jokabide arriskutsuak dituzten eta harremanetan, familian, gizartean eta, askotan, arlo judizialean zailtasunak dituzten nerabe eta gazteei zuzendutako abordatze integrala. ETORKINTZA
JOKABIDE-ADIKZIOAK DITUZTEN EMAKUMEEI LAGUNTZEKO TALDEA 3.1 . Osasun eta gizarte-arretarako sarbidea eskaintzea adikzioak dituzten edo izan
ditzaketen pertsonen behar indibidualetan zentratua, pertsona bakoitzaren berezitasunak
errespetatuta eta ekitate sozioekonomikoaren eta generoaren ikuspuntutik.
Emakumeak Ausazko jokoekiko eta apustuekiko mendekotasunak eta bestelako jokabide-adikzioek eragindako emakumeei espazio bat eskaintzea beren esperientzia adierazteko, partekatzeko eta, aldi berean, parte hartzen duten pertsonen artean laguntzeko. ERREHABILITAZIOAN DIREN ARABAKO JOKALARIEN ELKARTEA (ASAJER)
GAIXOBERRITZEEN AURREAN OSASUNERAKO HEZKUNTZAN GAITZEA ETA MAILAZ IGOTZEA 3.1 . Osasun eta gizarte-arretarako sarbidea eskaintzea adikzioak dituzten edo izan
ditzaketen pertsonen behar indibidualetan zentratua, pertsona bakoitzaren berezitasunak
errespetatuta eta ekitate sozioekonomikoaren eta generoaren ikuspuntutik.
18 eta 60 urte bitarteko pertsonak Mendekotasun-jokabideak dituzten eta bazterketa-arriskuan/-egoeran dauden pertsonen behar psikosozial ugariei eta konplexuei erantzuten saiatzen den programa, baldin eta substantzien kontsumoan berriz gaixotzen ari badira. HIESAren AURKAKO T4 ELKARTEA
JOKABIDE-ADIKZIOAK DITUZTEN PERTSONEN TRATAMENDUA 3.1 . Osasun eta gizarte-arretarako sarbidea eskaintzea adikzioak dituzten edo izan
ditzaketen pertsonen behar indibidualetan zentratua, pertsona bakoitzaren berezitasunak
errespetatuta eta ekitate sozioekonomikoaren eta generoaren ikuspuntutik.
Jokabide adikzioak dituzten pertsonak Jokabide-adikzioek (erosketak, sexua, teknologia berriak, jokoa) eragindako pertsonen arreta psikologikoa. Kontzientzia hartzeko prozesua lantzen da, aldaketarako motibazio nahikoa aurkitzeko. ERREHABILITAZIOAN DIREN ARABAKO JOKALARIEN ELKARTEA (ASAJER)
MENDEKOTASUN-JOKABIDEAK DITUZTEN PERTSONEI ARRETA ANBULATORIOA EMATEKO PROIEKTUA 3.1 . Osasun eta gizarte-arretarako sarbidea eskaintzea adikzioak dituzten edo izan
ditzaketen pertsonen behar indibidualetan zentratua, pertsona bakoitzaren berezitasunak
errespetatuta eta ekitate sozioekonomikoaren eta generoaren ikuspuntutik.
Drogak kontsumitzen dituzten pertsonak Egoitzei laguntza eta tratamendu alternatiboa emateko proiektua, beren arazoak tratatzeko egoitza-egiturarik behar ez duten drogazaleentzat.  JEIKI FUNDAZIOA
MENDEKOTASUN PSIKOLOGIKOEN PERBENTZIOA ETA ERREHABILITAZIOA, ETA FAMILIEI LAGUGUNTZA PSIKOLOGIKOA EMATEA 3.1 . Osasun eta gizarte-arretarako sarbidea eskaintzea adikzioak dituzten edo izan
ditzaketen pertsonen behar indibidualetan zentratua, pertsona bakoitzaren berezitasunak
errespetatuta eta ekitate sozioekonomikoaren eta generoaren ikuspuntutik.
Mendekotasun psikologikoak dituzten pertsonak eta haien familiak Entzuteko eta biltzeko lekua, kaltetutako pertsonentzat eta haien senideentzat, jokabide-adikzioak errehabilitatzen lagunduko duen euspen emozionaleko eta laguntza psikologikoko esparru bat aurkitu ahal izateko. Aholkularitza-, informazio- eta orientazio-zentro gisa balio dugu. Autolaguntza-taldeak, banakako arreta eta hitzaldiak eskaintzen ditugu. LUDOPATIA ERREHABILITATZEKO EKINTZA BIBE (BIZI BERRI)ELKARTEA

Gizarteratzea

PROGRAMAREN IZENA JARDUERA-LERROA HARTZAILEAK HELBURUA ELKARTEA
ASKATASUN GABEKO DROGAZALEEKIN PROGRAMATUTAKO IRTEERAK. 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Askatasun gabeko pertsonak Droga-mendekotasuneko arazoak dituzten Basauriko eta Arabako espetxeetako presoentzako jarduera. Osasuna babesteko/sustatzeko eredutik abiatuta, hezkuntza-aisialdia eta aisialdi terapeutikoa sustatzen duten asteburuko irteerak eta programatutako beste baimen batzuk antolatzean eta garatzean datza. ESPETXEETAKO PASTORALAREN BIDESARI ELKARTEA
BIDERAKO GIZARTERATZEKO PROGRAMA 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Ausasko jokoen mendekotasuna duten pertsonak Ausazko jokoen eta apustuen mende dauden eta ekonomiaren eta gizarte-harremanen kontrolean zailtasunak dituzten pertsonentzako euskarria. Beste gizarte baliabide mota batzuetara sarbidea errazten da: immigrazioa, hirugarren adina, genero indarkeria, alkohola, drogak. ERREHABILITAZIOAN DIREN ARABAKO JOKALARIEN ELKARTEA (ASAJER)
BIZISAREA UNITATEKO MENPEKO PERTSONENTZAKO PISUAK 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
 Gizarte-bazterketako egoeran dauden droga-mendekoak Egoitza-baliabide egokia gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonentzat, batez ere  tratamenduan dauden edo hasteko prest dauden drogazaleentzat. BIZITEGI ELKARTEA
ESPETXEETATIK KANPO DAUDEN ZIGORTUAK ETA DROGA-MENPEKOTASUNA DUTEN PRESOAK GIZARTERATZEA 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Droga-mendekotasuna duten preso eta zigortuak Mendekotasuna dela-eta delituak egiten dituzten droga-menpekoak espetxeetan ez sartzeko proiektua. Helburu terapeutikoak dituzten espetxeen ordezko zentroetan kondenak betetzea errazten da. DEUSTU-SAN INAZIOKO LAGUNTZA PSIKOSOZIALEKO MODULUA
ESKU-HARTZE UNITATEAREN EGUNEKO ZENTROAK 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
 Gizarte-bazterketako egoeran dauden droga-mendekoak Errekalden (tratamenduaren laguntza) eta Uribarrin (prozesuaren egonkortasunaren lana) eskakizun handiko eguneko bi zentrok osatutako proiektua. BIZITEGI ELKARTEA
 ONARTU EGUNEKO ZENTROA 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
 Gizarte-bazterketako egoeran dauden droga-mendekoak Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonentzako erreferentziazko espazioa, non higieneko, kafe-beroko eta bestelako oinarrizko premiak ase ditzaketen. Bazterketa egoeran dauden pertsona horien gehiengo handiak arazoak ditu alkoholarekin eta bestelako drogekin. BIZITEGI ELKARTEA
JOKO PATOLOGIKOAK KALTETUTAKO PERTSONENTZAKO LAGUNTZA ETA TRATAMENDUA 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Erabiltzaileak, senideak eta/edo inguruko gizarte-ingurunea Joko patologikoak eragindako pertsonekin esku-hartze zuzena, psikologikoa eta psikohezitzailea. Esku-hartze goiztiarra bilatzen da DEUSTU-SAN INAZIOKO LAGUNTZA PSIKOSOZIALEKO MODULUA
EMAKUMEAK, ELKARGUNEA ETA IKUSGARRITASUNA: PREBENTZIOA ETA OSASUN INTEGRALAREN SUSTAPENA BAZTERKETA, MENDEKOTASUN ETA ARRISKU HANDIKO EGOERETAN 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Alkoholarekiko edo beste substantzia toxiko batzuekiko mendekotasuna duten emakumeak Alkoholarekiko edo beste substantzia batzuekiko mendekotasuna duten emakumeentzat, gizarte-bazterketa handiko egoeran edo indarkeria matxistako ekintzen estaldura dudenentzat, gizarteratzeko etxebizitza bat eskaintzen da, hainbat baliabide eta zerbitzurekin batera, eta prestakuntza- edo orientazio-tailerrak egiten dira beren autonomia pertsonala gara dezaten eta bizitzako faktore negatiboen inpaktua txikiagotu dezaten.  LA POSADA DE LOS ABRAZOS-BESARKATUZ GIZARTE BAZTERKETAREN AURKAKO ELKARTEA
ABANTARI: ADIKZIO-HISTORIA DUTEN PERTSONENTZAKO PRESTAKUNTZA- ETA GAIKUNTZA-PROGRAMA 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
18 eta 60urte bitarteko pertsonak Gizarteratzeko fasean dauden pertsonak, kontsumoan berriz erortzeko arriskua dutenak edo laguntza malgua behar dutenak, gaitzeko programa, haien beharretara egokituta eta haien ibilbide pertsonala kontuan hartuta. HIESAren AURKAKO T4 ELKARTEA
ONGIZATE: KALTEAK PREBENITZEKO ETA GUTXITXEKO PROGRAMA  3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Erabiltzaileak  Arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko programa, osasun-terminoaren kontzeptu integral eta zabal batean oinarritutako hezkuntzaren bidez, gizarte-bazterketako egoeran edo arriskuan dauden pertsonen bizi-kalitatea hobetzea eta osasuna sustatzea helburu duena. ZUBIETXE ELKARTEA
ADIKZIOAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO ARRETA INTEGRALEKO ZENTROA (CAIPA)  GIZAKIA FUNDAZIOKOA 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Substantziekiko edo jokoarekiko adikzioak dituzten pertsonak Proiektuak diziplina anitzeko laguntza eskaintzen die mendekotasuna duten pertsonei, tratamendu-, laguntza- eta gizarteratze-premia guztiei erantzuteko, balorazio orokor baten ondoren eta banakako plan integral baten arabera  GIZAKIA FUNDAZIOA
TOXIKOAK KONTSUMITZEN DITUZTEN ETORKINENTZAKO OSASUNERAKO HEZKUNTZA 3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Atzerritar jatorriko erabiltzaileak Osasunerako hezkuntza-programa, atzerritar jatorriko pertsonentzat eta alkoholaren eta/edo beste substantzia batzuen kontsumo arazotsuak dituztenentzat. PSIKOSOCIAL LAGUNTZALARAKO MODULUA AUZOLAN ELKARTEA
DROGAK ERABILTZEN DITUZTEN BIZTANLE IJITO ZIGORTUAK GIZARTERATZEKO ETA ERREHABILITATZEKO PROIEKTUA  3.2 . Urrakortasun-maila altuan eta gizartetik baztertuta dauden pertsonei
tratamendua, arreta eta baliabideak jasotzeko modua bermatzea. (gizarteratze-prozesuak barne)
Adikzio-arazoak dituen populazio zigortua. Drogamenpekotasun-arazoak dituzten zigortuei gizarteratzeko alternatiba bat eskaintzea, zigorra betetzearen eta gizarteratzearen arteko igarobidea izan dadin, eta prestakuntza-, hezkuntza- eta terapia-baliabideak ematea, jarraibide psikosozial egokituak eskuratzea errazteko. GAO LACHO DROM               IJITO ELKARTEA

Azken aldaketako data: