Osasun Saila

Erlazionatutako araudia

Alderdi orokorrak

Drogen aurka borrokatzeko Europar Batasunaren estrategiari buruzko Kontseluaren Gomendioa (2013-2020).
Ekainaren 26ko 8/1997 Legea, Euskadiko Antolamendu Sanitarioarena
12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuena
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social
18/2008 Legea, abenduaren 23koa, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzekoa.
2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa

Legez kanpoko gaiak

Sorgarriei buruzko Hitzarmen Bakarra, 1961eko irailaren 30ekoa, Espainiak berretsia 1966ko irailaren 3an
17/1967 Legea, apirilaren 8koa, sorgarriei buruz indarrean zeuden arauak eguneratu eta Nazio Batuen 1961eko Hitzarmenean jasotakora egokitzen zituzten arauei buruzko urriaren 6ko 2829/1977 Errege Dekretuak garatu zuena
Gai psikotropikoei buruzko 1971ko Vienako Hitzarmena

Kalamua

Eusko Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumoko Batzordearen ebazpena, cannabisaren klub sozialak deituen jardueraren irtenbide arautu bat aztertzeari dagokionez
Kanabis elkarte sozialak non eta nola kokatu eta jardueran aritzeko baldintzak arautzeko udal ordenantza.

Alkohola

Recomendación del Consejo Europeo de 5 de junio de 2001, sobre el consumo de alcohol por parte de los jóvenes
2001eko ekainaren 5eko Gomendioa gazteen alkohol-kontsumoari buruz.
Gazteak eta alkoholari buruzko 2011ko otsaileko Stockholmeko adierazpena, Osasunaren Mundu Erakundearen Europako Ministroen Biltzarrean.
Europako Ekintza Plana alkoholaren erabilera kaltegarria murrizteko (2012-2020), Osasunaren Mundu Erakundearen europar eskualdean.

Tabakoa

Osasunaren Mundu Erakundearen esparru-hitzarmena tabakoaren kontrolerako (2005)
2014/40/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko apirilaren 3koa, estatu kideek tabako-produktuak eta harekin zerikusia dutenak fabrikatu, aurkeztu eta saltzeari buruz dauzkaten lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak hurbiltzeari buruzkoa eta 2001/37/EE Zuzentaraua indargabetzen duena
28/2005 Legea, abenduaren 26koa, tabakismoaren aurkako osasun-neurriak eta tabako-produktuen salmenta, hornikuntza, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituena (PDF, 473 KB). Testu kontsolidatua. Azken aldaketa 2017ko azaroaren 17koa.

Zigarreta elektronikoa

2014/40/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko apirilaren 3koa, estatu kideek tabako-produktuak eta harekin zerikusia dutenak fabrikatu, aurkeztu eta saltzeari buruz dauzkaten lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak hurbiltzeari buruzkoa eta 2001/37/EE Zuzentaraua indargabetzen duena
28/2005 Legea, abenduaren 26koa, tabakismoaren aurkako osasun-neurriak eta tabako-produktuen salmenta, hornikuntza, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituena (PDF, 473 KB). Testu kontsolidatua. Azken aldaketa 2017ko azaroaren 17koa.

Portaeren mendekotasunak

4/1991 legea, azaroaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzen duena, eta hari otutako araudia.

Azken aldaketako data: