Osasun Saila

Erlazionatutako araudia

Kanabisa eta legez kanpoko beste substantzia batzuk

Estupefazienteei buruzko 1961eko Nazio Batuen Hitzarmen Bakarra (leiho berri batean irekitzen da)
17/1967 Legea, apirilaren 8koa, estupefazienteei buruzkoa (leiho berri batean irekitzen da)
Gai psikotropikoei buruzko 1971ko Hitzarmena (leiho berri batean irekitzen da)
4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa Herritarren Segurtasuna Babestekoa (leiho berri batean irekitzen da)

Edari alkoholdunak

OMEren alkoholaren erabilera kaltegarria murrizteko Mundu Estrategia. 2010eko maiatza (leiho berri batean irekitzen da)
Europar Batasuneko herrialdeei alkoholarekin lotutako kalteak murrizten laguntzeko estrategia 2006 (leiho berri batean irekitzen da)

Tabakoa

Osasunaren Mundu Erakundearen Tabakoa Kontrolatzeko Esparru Hitzarmena 2005 (leiho berri batean irekitzen da)
2014/40/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko apirilaren 3koa, estatu kideek tabako-produktuak eta harekin zerikusia dutenak fabrikatu, aurkeztu eta saltzeari buruz dauzkaten lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak hurbiltzeari buruzkoa (PDF, 968 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
17/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 17koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriei eta tabako-produktuen salmenta, horniketa, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituen abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 3ko 2014/40/EB Zuzentarauaren transposizioa egiteko (leiho berri batean irekitzen da)
579/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, Tabako-produktuak eta haiekin lotutako produktuak fabrikatu, aurkeztu eta merkaturatzearekin zerikusia duten zenbait alderdi arautzen dituena. (leiho berri batean irekitzen da)
28/2005 Legea, abenduaren 26koa, tabakismoaren aurkako osasun-neurriak eta tabako-produktuen salmenta, hornikuntza, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituena (leiho berri batean irekitzen da)

Zigarro elektronikoa

2014/40/EB Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2014ko apirilaren 3koa, estatu kideek tabako-produktuak eta harekin zerikusia dutenak fabrikatu, aurkeztu eta saltzeari buruz dauzkaten lege-, erregelamendu- eta administrazio-xedapenak hurbiltzeari buruzkoa (PDF, 968 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
17/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 17koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriei eta tabako-produktuen salmenta, horniketa, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituen abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duena, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 3ko 2014/40/EB Zuzentarauaren transposizioa egiteko (leiho berri batean irekitzen da)
579/2017 Errege Dekretua, ekainaren 9koa, Tabako-produktuak eta haiekin lotutako produktuak fabrikatu, aurkeztu eta merkaturatzearekin zerikusia duten zenbait alderdi arautzen dituena. (leiho berri batean irekitzen da)
28/2005 Legea, abenduaren 26koa, tabakismoaren aurkako osasun-neurriak eta tabako-produktuen salmenta, hornikuntza, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituena (leiho berri batean irekitzen da)

Jokoa

Estatuko arauak (leiho berri batean irekitzen da)
Euskal Autonomia Erkidegoko araudia (leiho berri batean irekitzen da)

Azken aldaketako data: