Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Gehien kontsultatuko funtsak

Industria-establezimenduen erregistroa, biltegiratze kimikoen instalazioak, gas-biltegiak, erregai likidoak, goi-tentsio elektrikoko lineen eta transformazio-guneen instalazioa, berokuntza eta aire girotua instalatzeko proiektuak, industria-antolamendua, e.a. Meatze-eskubideen esleipena, meategiak eta harrobiak ustiatzeko proiektuak, lan-planoak, meatze-jarduerek kaltetutako naturaguneen leheneratzea, e.a.

Ingurumen-antolamendua, hondakinen kudeaketa eta kontrola, ingurumena eta biodibertsitatea babesteko eta zaintzeko laguntzak, ingurumen-inpaktuari buruzko ikerketak, e.a.

Berezko edo Estatuak transferitutako babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko proiektuak (adb.: Bilboko San Ignazio etxebizitza-taldea, La Paz-Bidebieta Donostian, e.a.), etxebizitza publikoen parkearen kudeaketa; etxebizitza-arloko laguntzak, Suntsitutako Eskualdeen Zuzendaritzaren eta Etxebizitzaren Fiskaltzaren proiektuak, e.a.

Iraungitako Hiri Jabetzako Ganberen dokumentazioa.

Hezkuntza-sistemaren kudeaketa (ikastetxeak, langileak, baliabide materialak), publikoak ez diren ikastetxeei zuzendutako laguntzak, ikastetxeen dokumentazioa (ikasleen espedienteak, ebaluazio-aktak, matrikulak), ikerketa zientifikoari eta unibertsitateei zuzendutako laguntzak, hezkuntza-ikuskapena, e.a.

Elkarteen eta Fundazioen erregistroa, Justiziaren administrazioaren kudeaketa.

Kirol-jarduerak eta -ekitaldiak sustatzeko laguntzak, kirol-federazioen ikuskapena; gazteekin eta haurrekin, boluntarioekin, elkartegintzarekin, dinamizazio soziokulturalarekin eta komunitate-ekintzarekin lotutako jardueren plangintza, antolaketa eta sustapena; ondare historiko eta artistikoaren, arkeologiko eta etnografikoaren, artxibozko eta bibliografikoaren babesa eta sustapena; Jabetza Intelektualaren Erregistroaren eta Lege Gordailuaren kudeaketa, Liburutegi Publikoen Sarearen kudeaketa, e.a.

Gobernu Kontseilua, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren argitalpena, Administrazioaren defentsa juridikoa; Legezkotasun Kontrola eta estatutuen garapena, Herri Administrazioaren jardunen ikuskapena, azterketa eta aholkularitza, e.a.

Itsasbazterreko, baxurako, ibai eta aintzirako, akuikulturako, arrantza-antolamenduko eta uretako prestakuntzako arrantzari zuzendutako laguntzak eta sailek sektorea hobetze aldera gauzatutako laguntzak.

Herri-administrazioaren kudeaketa (baliabideak, materialak, funtzio publikoa informatika eta telekomunikazioak), herritarrenganako arreta, Administrazioaren modernizazioa.

Nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta nekazaritzako elikagaien industriaren antolamendua, landa-ingurunearen sustapenari, naturako eta basoko baliabideen antolamenduari, abeltzaintzari eta mendiei, nekazaritza-, arrantza- eta elikagai-industriari eta -merkaturatzeari, nekazal prestakuntza eta ikerketari zuzendutako laguntzak, e.a.

Iraungitako Nekazari Ganberen dokumentazioa.

Aurrekontuak, barneko kontron ekonomikoa eta kontabilitatea (Kontu Nagusia), finantza-politika eta finantza-entitateekiko harremanak, Ekonomia-ituna, Estatuari dagozkion kupoak eta Lurralde Historikoei egindako ekarpenak, gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, ondarea eta kontratazioa, e.a.

Osasun-plangintza eta -antolamendua, osasun publikoa eta elikagai-higienea, zaintza epidemiologikoa, farmazia-antolamendua eta Osakidetzaren kudeaketa. Osasun-zentroen dokumentazioa ere bai: Bilboko Amatasun Klinika, Basurtuko Ospitalea, Santiago Apostolua Ospitalea, e.a.

Lankidetzari, garapenari, immigrazioari, familiaren eta haurren babesari, gizarte-bazterketaren aurkako borrokari, hirugarren sektoreari, boluntarioei, droga-mendekotasunen aurkako borrokari eta abarri zuzenduteako laguntzak.

Lan-antolamendua (zehapenak, lan-arauketa, adiskidetzeak, sindikatu-hauteskundeak, e.a.), kooperatiben erregistroa, ekonomia sozialeko laguntzak, prestakuntzari eta lanaren sustapenari zuzendutako laguntzak, laneko segurtasuna eta osasuna, lanaren sustapena.

Bide- eta trenbide-azpiegiturak eraikitzeko proiektuak, garraioaren sektorearen antolamendua, portu txikietako obrak eta emakidak.

Ur-aprobetxamenduak, kanalak eta sail ureztatuak, ur mineralak, termalak eta lurrazpikoak, itsasertzaren antolamendua eta ur-azpiegituretako herri-lanak.

Azken aldaketako data: