Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Artxibo Nagusiaren arau-esparrua

Artxibo Nagusiaren funtzioak eta jardun-eremuak ondoko araudiaren arabera araututa daude:

 • 59/2024 DEKRETUA, maiatzaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazioaren Balioespenerako, Aukeraketarako eta Dokumentaziora Jotzeko Batzordearen osaera, antolaketa eta funtzionamenduarena. Nobedadea!

 • 54/2024 DEKRETUA, apirilaren 30ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Kontseiluarena. 

 • 91/2023 DEKRETUA, ekainaren 20koa, herritarrei arreta integral eta multikanala ematekoa eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izatekoa. 
 • 5/2022 LEGEA, ekainaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentu-kudeaketa Integralaren eta Dokumentu-ondarearena
 • 8/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 19koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzekoa.
  2021ko urtarrilaren 29ko EHAA, 21. zenbakia
 • AGINDUA, 2016ko irailaren 27koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena eta Ogasun eta Finantzetako sailburuarena. honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika onartzen da.
 • AGINDUA, 2016ko uztailaren 28koa, Ogasun eta Finantzetako sailburuarena, argitalpenen, erreprodukzioen eta dokumentazioaren kopien prezio publikoak ezartzeko Agindua aldatzen duena.
 • 2005eko abenduaren 19ko AGINDUA, Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta Instituzionaleko artxibo-sistemaren arautegiari buruzkoa.
 • 2005eko abenduaren 19ko AGINDUA, Ogasun eta Herri Administrazioko sailburuarena, dokumentuak identifikatzeko eta baloratzeko prozedura, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioko Dokumentazioaren Balioespen, Hautapen eta Sarbide Batzordearen (COVASAD) funtzionamenduari buruzkoa. INDARGABETUA.
 • 174/2003 DEKRETUA, ekainaren 22koa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioaren artxibo-sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari buruzkoa
 • 232/2000 DEKRETUA, azaroaren 21ekoa, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena

Dokumentaziorako sarbidea

Administrazio-dokumentuetarako sarbidea araudiak ezarritakoaren araberakoa da:

Kontserbazio-egutegiak

 

 

 

Azken aldaketako data: