Albisteak

2014/12/04

Euskadirako demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Liburu Zuria

Gai publikoetan Euskadi parte-hartzailegoa eraikitzeko abiapuntua.

Albiste eta ekitaldi guztiak

Ezagutu saila

Eginkizun eta jarduera-arlo hauek dagozkigu guri: Legebiltzarrarekiko, Arartekoarekiko eta Botere Judizialarekiko harremanak, garapen autonomikoko politika eta koordinazioa, Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkaria, funtzio publikoa, Autonomia Estatutuaren babes juridikoa, espetxeen antolamendua eta jarduna, eta Jaurlaritzaren jarduera legal, juridiko eta administratiboa kudeatzetik eratorritako beste hainbat eginkizun.

Arlo hauetan egiten dugu lan

Diru-laguntzak eta tramiteak

Erregistroak

Diru-laguntzak

Kontratazioak

Planak eta proiektuak

Sailak herritarrekin hartutako konpromisoak betetzeko abian jarri behar dituen ekimenak jasotzen dituzte.

Dokumentuak eta argitalpenak

Sailak sortutako liburuak, aldizkariak, buletinak, txostenak, memoriak, katalogoak eta eskuliburuak.

Araudia

Sailak herritarren eskura jartzen duen lege eta arauen multzoa.

Estatistika

Sailaren estatistika ofiziala (Euskal Estatistika Planaren barruan edota Urteko Estatistika Egitarauan dagoena) eta ez-ofiziala.

Erlazionatutako webguneak