Albisteak

2017/02/7

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko jarduketa-ildo orokarrak

XI. Legealdiko hurrengo lau urteetako abiapuntua

Ezagutu saila

Eginkizun eta jarduera-arlo hauek dagozkigu guri: Legebiltzarrarekiko, Arartekoarekiko eta Botere Judizialarekiko harremanak, garapen autonomikoko politika eta koordinazioa, Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkaria, funtzio publikoa, Autonomia Estatutuaren babes juridikoa, espetxeen antolamendua eta jarduna, eta Jaurlaritzaren jarduera legal, juridiko eta administratiboa kudeatzetik eratorritako beste hainbat eginkizun.

Arlo hauetan egiten dugu lan

Planak eta proiektuak

Sailak herritarrekin hartutako konpromisoak betetzeko abian jarri behar dituen ekimenak jasotzen dituzte.

Parte hartu

Dokumentuak eta argitalpenak

Sailak sortutako liburuak, aldizkariak, buletinak, txostenak, memoriak, katalogoak eta eskuliburuak.

Araudia

Sailak herritarren eskura jartzen duen lege eta arauen multzoa.

Estatistika

Sailaren estatistika ofiziala (Euskal Estatistika Planaren barruan edota Urteko Estatistika Egitarauan dagoena) eta ez-ofiziala.

Erlazionatutako webguneak