Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Dokumentaziorako sarbidea

Administrazioaren Artxibo Nagusian gordailututako funts historikoetarako sarbidea librea eta doakoa da herritarrentzat.

Administrazio-dokumentuetarako sarbidea araudiak ezarritakoaren araberakoa da:

  • Espainiako konstituzioa, 1978
  • 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa.
  • 1720/2007 Errege Dekretua, abenduaren 21ekoa, datu pertsonalak babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen Erregelamendua onartzen duena.
  • 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearena.
  • 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzkoa.
  • 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.
  • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. (Legea Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da indarrean, 2016ko urrian).
  • 232/2000 Dekretua, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen dituena.

Artxibo Nagusian gordailutako dokumentuetarako sarbidea Artxibo Nagusian bertan egin beharra dago, Donostia kalea, 1 (Lakua) helbidean, Gasteizen.

Kontsulta Aretora idazketa-tresnekin eta ordenagailu eramangarriarekin / tabletarekin sartu ahalko da soilik. Hortaz, ezingo da bertara bestelako elementurik sartu, hala nola karpetak, poltsak, telefono mugikorrak (isilarazi eta aretoko langileei eman beharko zaizkie), e.a.

Dokumentazioaren barne-ordena errespetatu beharko da eta ezingo da hura aldatu.

Lan-saioa dokumentuak kontsultatzen bukatu gabe amaitzekotan, horiek hurrengo egunerako erreserbatuko dira.

 

Azken aldaketako data: 2016/03/22