Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020. Hautesleak. Galderak eta erantzunak. Hauteskunde-kanpainaurrea eta -kanpaina

Zenbat irauten du hauteskunde-kanpainak?

15 egun, ekainaren 26ko 00:00etatik uztailaren 10eko 24:00etara (Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legearen 68.2 artikulua).

Eusko Jaurlaritzak erakunde-kanpaina egin al dezake gogoeta- eta botazio-egunei buruzko informazioa emateko?

Ez, Hauteskunde-batzorde zentralak 1989ko ekainaren 15eko akordioaren bidez agindutakoren arabera.

Eusko Jaurlaritzaren erakunde-kanpaina hautesleria sustatzera zuzen al daiteke?

Ez, debekatu egiten baitu ELHLren 68.3 artikuluak. Horren arabera, erakunde-kanpainetan hauteskunde-prozesuaren zenbait alderdiri buruzko informazioa eman besterik ezin da egin.

Eusko Jaurlaritzak erakunde-kanpaina heda dezake titulartasun publikoko hedabideetan botoa sustatze aldera?

Ez, debekatu egiten baitu ELHLren 68.3 artikuluak.

Zer helburu eta muga dituzte erakunde-kanpainek hauteskundeen deialdia egiten denetik bozketaren egunera arte?

Gai hau ELHLren 68 bis 1 artikuluan eta Hauteskunde-batzorde zentralaren martxoaren 24ko 2/2011 Instrukzioan dago araututa.

Aginte publikoen zer publizitate- eta komunikazio-kanpaina instituzional onesten ditu legeak?

ELHLren 68 bis 1 artikuluaren arabera, interes publikoa zaintzeko edo zerbitzu publikoak behar bezala emateko nahitaezkoak diren kanpainak bakarrik egin ditzakete.

Legezkoa al da aginte publikoek antolatutako edo finantzatutako edozein jarduera edo ospakizunetan legegintzaldian egindako aipamenen bat egitea, edo horietan erabiltzen diren irudiak, adierazpenak edo logotipoak hauteskundeetan parte hartuko duen alderdiren batek erabiltzen dituenak edo antzekoak izatea?

Ez, ELHLren 68 bis 1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Legezkoa da hauteskunde garaian obrak, zerbitzu publikoak edo horien proiektuak inauguratzeko ekitaldiak, aurkezpenak edo erakusketak egitea, edo horren berri ematea; nahiz eta posible izan obra edo zerbitzu horiek aldi horretan martxan jartzea?

Ez, ELHLren 68 bis 2 artikuluak debekatzen baitu.

Hauteskundeen deialdia egiten denetik hauteskundeak benetan izan arteko denbora-tartean, aginte publikoek ELHLren 68 bis. artikuluak publizitate-kanpainei eta komunikazio instituzionalari jarritako mugak eta debekuak urratzen badituzte, isuna jarri ahal izango zaie?

Bai, ELHLren 68 bis 3 artikuluak ezartzen duenaren arabera, Autonomia-erkidegoko hauteskunde-batzordeak jartzen badu 2.700 eurokoa izango da isun hori, eta lurralde historiko hauteskunde-batzordea bada, berriz, 1.200 eurokoa.

Twitter

Azken aldaketako data: