Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020. Hautagaiak. Egutegia

ORDEZKARIAK, ADMINISTRATZAILEAK, ARTEKARIAK ETA AHALDUNAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Alderdi politikoek hautagai-zerrendetako ordezkari nagusiak izendatzea AEHBan Maiatzaren 20tik 27ra ELHL, 48.4
Ordezkari nagusiak AEHBan izendatzea hautagai-zerrendetako ordezkariak Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 48.5
AEHBak bere barrutiko hautagai-zerrendetako ordezkarien izenak LHHBari jakinaraztea Maiatzaren 20tik 31ra ELHL, 48.6
Hautagai-zerrendetako ordezkariek pertsona eskudunak izendatzea EHBan Maiatzaren 22tik uztailaren 5era ELHL, 48.8
Administratzaile orokorrak AEHBan izendatzea Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 139.4
Ordezkari nagusiak edo lurraldeko ordezkariek lurraldeko administratzaileak eta ordezkoak izendatzea LHHBan Ekainaren 3tik 8ra ELHL, 139.5
Hautagai-zerrendako ordezkariak artekarien izendapena egitea Ekainaren 16tik uztailaren 9ra ELHL, 92.4
EHBak mahaietara bidaltzea artekarien 3. eta 4. taloi-orriak Uztailaren 12a, 8:00 ordu baino lehen ELHL, 92.8
Ahaldunak izendatzea Ekainaren 16tik uztailaren 12ra ELHL, 94.1

HAUTAGAI-ZERRENDAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hautagai-zerrendetan hautatu ezin diren kideen dimisioa aurkeztea LHHBan Maiatzaren 22tik ekainaren 8ra ELHL, 4.4
Koalizioen osaera AEHBari eta LHHBari jakinaraztea Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 49.2
Hautagai-zerrendak LHHBan aurkeztea Ekainaren 3tik 8ra ELHL, 50.1
Aurkeztutako hautagai-zerrendak EHAAn argitaratzea Ekainaren 10a ELHL, 56.2
LHHBak hautagai-zerrendetako dokumentazioa AEHBari bidaltzea    Ekainaren 9a ELHL, 56.1
LHHBak biltzea, hautagai-zerrendetako dokumentazioa aztertzeko     Ekainaren 9a ELHL, 57.2
AEHBa biltzea, hautagaien balizko bikoiztasunak ziurtatzeko eta jakinarazteko Ekainaren 9tik 12ra ELHL, 57.1
LHHBak ordezkariei jakinaraztea aurkitutako edo salatutako irregulartasunak Ekainaren 11tik 12ra ELHL, 57.2
Irregulartasunak zuzentzea Ekainaren 12tik 14ra ELHL, 57.2
LHHBak hautagai-zerrendak aldarrikatzea Ekainaren 15a ELHL, 60
EHAAn argitaratzea hautagai-zerrenda aldarrikatuak         Ekainaren 16a ELHL, 62
LHHBak boto-paperen ereduak ematea hautagai-zerrenda aldarrikatuei Ekainaren 16tik 17ra HAOLO, 70.4
Errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea                Ekainaren 17tik 18ra ELHL, 67 1. eta 67.2
Errekurtsoaren ebazpen judiziala Ekainaren 18tik 20ra ELHL, 67.3
Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa aurkeztea Ekainaren 19tik 22ra ELHL, 67.4
Babes-errekurtsoa ebaztea Ekainaren 20tik 25era ELHL, 67.4

HAUTESKUNDE-GARAIAN BOTERE PUBLIKOEI EZARRITAKO DEBEKUAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Aginte publikoei debekatzea publizitateko edo komunikazioko erakunde-kanpainak egitea, salbu eta interes publikoa babesteko eta zerbitzu publikoak egoki egiteko ezinbestekoak diren jarduketak Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea lortutako emaitzak edo betetako helburuak ekitaldietan aipatzea, bai eta hautagai-zerrendetako adierazpenak edo irudiak erabiltzea ere. Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea obra eta zerbitzu publikoen inaugurazio-ekitaldiak egitea; hala ere, funtzionatzen has daitezke Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis

HAUTAGAIEN KANPAINA, HAUTESKUNDEAK EGIN AURRETIK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Aurrekanpaina: hautagaiei debekatzea hauteskunde-propagandako ekintzak egitea karteletan, merkataritza-euskarrietan edo hedabideetan. Maiatzaren 19tik ekainaren 25era ELHL, 71 /
HAOLO, 53

HAUTESKUNDE-KANPAINAKO PROPAGANDA ETA EKITALDIAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Udalek EHBei egitea kartelak jartzeko deia Maiatzaren 20tik 26ra ELHL, 75.3
EHBak ordezkariei jakinaraztea zer leku dituzten kartelak jartzeko Ekainaren 17a ELHL, 75.5
Udalek EHBari jakinaraztea, eta EHBak LHHBei jakinaraztea zer lokal eta leku publiko dauden, kanpaina-ekitaldiak egiteko Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 76.1
LHAOetan argitaratzea kanpainarako zer lokal eta leku dauden Maiatzaren 20tik ekainaren 3ra ELHL, 76.2
Ordezkariek EHBan eskatzea kanpainarako lokalak eta lekuak Maiatzaren 21tik ekainaren 18ra ELHL, 76.2
EHBak hautagai-zerrendei esleitzea lokal eta leku publikoak, bai eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea ere Ekainaren 19a ELHL, 76.3
Hautagai-zerrendei buruzko hauteskunde-propaganda postaz bidaltzeko paketeak postetxean uztea Ekainaren 17tik 30era PRE 1407/2016 Agindua, posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa
(12.5 art.)

HAUTESKUNDE-KANPAINA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hauteskunde-kanpaina Ekainaren 26tik uztailaren 10era ELHL, 68.2
Hauteskunde-inkestak argitaratzeko, zabaltzeko edo birsortzeko debekua Uztailaren 7tik 12ra ELHL, 87.7
Gogoeta-eguna Uztailaren 11a ELHL, 71.3

HAUTESKUNDE-GASTUETAKO DIRU-LAGUNTZAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Ogasun Saileko arduradunaren agindua, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legean ezarritako diru-laguntzak eta zenbatekoak eguneratzeari buruzkoa Maitzaren 20tik 26ra ELHL, 4. xedapen gehigarria
AEHBri eta LHHBi jakinaraztea administratzaile orokorrek ireki dituzten kontuen zenbakia eta hautagai-zerrendak Maiatzaren 21etik 30era ELHL, 141.1 eta 3
AEHBn eskatzea hauteskunde-gastuetako diru-laguntzaren % 30 aurreratzea Ekainaren 9tik 11ra ELHL, 144.3
Ogasun Saileko arduradunak ematea hauteskundeetako diru-laguntzen lehen aurrerakina Ekainaren 17tik 25era ELHL 144.4

Twitter

Azken aldaketako data: