Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020. Mahaikideak. Genero-identitatea

Mahaikideek bermatu egingo dute genero-identitatea dokumentazioan agertzen denarekin bat ez datorren pertsonek botoa emateko duten eskubidea.

Hautesle batzuek ez dute beren burua identifikatzeko erabiltzen duten dokumentuaren irudiarekin (NAN, pasaportea edo gidabaimena). Presidentearen karguari datxekion agintaritzarekin, errespetuz tratatu behar ditu eta hizkera neutroa erabiltzen saiatu. Era berean, bokalek, kontu-hartzaileek edo ahaldunek ezingo dute pertsona horien aurkako tratu iraingarririk eman.

Pertsona horien izen-abizenak ozenki esaterakoan, mahaiko kideek horiek idatz ditzaten, ez da ahots-tonu handiegia erabili behar, baizik eta presidentearen ezkerraldean eta eskuinaldean esertzen diren bi pertsonek entzun ahal izateko behar-beharrezkoa dena. Are hobeto, nortasun-agiria zuzenean erakuts dakieke bi pertsona horiei.

Batzordekide edo ordezkari gisa alderdi politiko bat ari bada, saia dadila presidenteak sen ona aplika dezan eta ez dezan tratu iraingarri edo iraingarririk eman.

Pertsona horiek beren boto-eskubidea berme guztiekin erabiltzea da helburua, beren pribatutasuna eta intimitaterako eskubidea babestuz.

Gorabeheraren bat gertatuz gero, bileraren aktan jasoko da.

Bestalde, pertsonak erreklamazio bat egiteko eskubidea izango du, bere nortasuna zalantzan jartzen bada edo boto-eskubidea ukatzen bazaio.

Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen Erabakia, 2020ko maiatzaren 28koa (pdf). (PDF, 115 KB)

Twitter

Azken aldaketako data: