Segurtasun Saila

Konpartitu

Hauteskunde Legedia. Lege Testuak Eusko Legebiltzarra.

INDARREAN DAUDEN LEGEAK DIRA

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legedia

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko ekainaren 15eko 5/1990 Legea, Euskal Herriko Arduralaritzaren Aldizkariaren 134. zenbakian argitaratua, 1990eko uztailaren 6an. Lege hori honakoek aldatu dute: ekainaren 19ko 15/1998 Legeak (EHAA, 128. zk., 1998/0709), urriaren 4ko 6/2000 Legeak (EHAA, 213. zk., 2000/11/07), martxoaren 28ko 1/2003 Legeak (EHAA, 72. zk., 2003/04/10), otsailaren 18ko 4/2005 Legeak (EHAA, 42. zk., 2005/03/02) (Amaierako Laugarren Xedapena) eta abenduaren 23ko 11/2015 Legeak (EHAA, 3. zk., 2016/01/07).

Toki legedia, Herri-galdeketak arautzen dituena

  • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, apirilaren 14an argitaratura Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (70. zk.)

INDARGABETUTA

28/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeei buruzkoa; 1983ko abenduaren 10ean argitaratua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (182. zk.)

Azken aldaketako data: