Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020. Hautesleak. Hauteskunde-batzordeen erabakiak eta jarraibideak

HAUTESKUNDE-BATZORDE ZENTRALA (HBZ)

Hautesle-errolda:

 • Apirilaren 12ko 7/2007 Jarraibidea, zentzu-ziurtapen espezifikoari buruzkoa (BOE, 2007-04-19).
 • Urtarrilaren 20ko Jarraibidea, erroldako datuak Internetez kontsultatzeari buruzkoa (BOE, 2004-01-22).

COVID-19:

 • Hauteskunde-batzorde zentraleko presidentearen erabakia, Elkarrekin Podemos IU koalizioak aurkeztutako errekurtsoei buruzkoa  (HBZko Akordioa, 2020-07-17) (PDF, 863 KB)
 • Hauteskunde-batzorde zentraleko presidentearen erabakia, Unión Cristiano Demócrata Española (UCDE) alderdi politikoaren eskaerari buruzkoa (HBZko presidentearen Akordioa, 2020-07-11) (PDF, 125 KB).
 • Hauteskunde-batzorde zentraleko presidentearen erabakia, Elkarrekin Podemos IU koalizioak aurkeztutako errekurtsoari buruzkoa (HBZko presidentearen Akordioa, 2020/07/11ekoa) (PDF, 698 KB) .
 • Herritar batek aurkeztutako erreklamazioa, hauteskunde-mahaiko kide gisa aurkeztutako aitzakia ukatzeagatik, Covid-19ren transmisore bat izan daitekeelako osasun-arloan egiten duen lanagatik (HBZren Erabakia, 2020/07/09koa).
 • Irizpidea bateratzeko eskaera, Hauteskunde Batzorde Zentralaren aldetik, 19. Kobidaren aurkako patologia kalteberei buruzko hauteskunde-mahaietako kideen aitzakien inguruan (HBZren Erabakia, 2020/07/09koa).
 • Hauteskunde Batzorde Zentralaren 2020ko ekainaren 25eko Erabakiaren erantzuna, posta bidezko boto-eskaeren ahalordea baliatzeari buruzkoa (HBZren Erabakia, 2020/07/09koa).
 • Kanpo Arazoetako eta Lankidetzarako ministroaren eskaera, Hauteskunde Batzorde Zentralaren irizpideari buruzkoa, Kontsuletxeko Bulegora postaz bidalitako gutun-azalei buruzkoa. Gutun-azal horiekin batera, erroldan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztu behar da, 2020ko uztailaren 12ko hauteskunde-prozesua baino lehenagokoa eta oraingoa ez dena (HBZren Erabakia, 2020/07/01ekoa).
 • Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco alderdiko ordezkari nagusiaren eskaera, posta bidezko botoa eskatzeko epea luzatzeko (HBZren Erabakia, 2020/07/01ekoa).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Arartekoaren idazkia helarazi du, 19. Kodeak argizariaren eta Ateraren hautesleen botoa izapidetzean izan dezakeen eraginari buruzkoa (HBZren Erabakia, 2020/06/25ekoa).
 • Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendariak bidalitako komunikazioa, posta bidezko botoa eskatzeko ahalordea baliatzeko zailtasunei buruzkoa (HBZren Erabakia, 2020/06/25ekoa).
 • Herriaren Defendatzailearen gomendioa, posta bidezko botoaren hauteskunde-dokumentazioa jasotzeko hauteslearen sinadura eskatzeko eta Hauteskunde Batzorde Zentralak 2020ko uztailaren 12ko hauteskunde autonomikoetarako onartutako 56/2020 Erabakia berrikusteko (HBZren Erabakia, 2020-06-25koa).
 • Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearena, 2020ko ekainaren 8koa, zeinaren bidez Hauteskunde Batzorde Zentralari igortzen baitzaizkio Eusko Jaurlaritzako Osasuneko sailburuordeak 2020ko uztailaren 12ko hauteskunde autonomikoetarako emandako osasun-jarraibideak (HBZren Erabakia, 2020/06/11koa).
 • Epeak luzatzea. Eusko Legebiltzarrerako eta Galiziako 2020ko uztailaren 12ko hauteskundeak direla-eta, posta bidezko botoa emateko epea luzatzeko eskaera (HBZren Erabakia, 2020-06-03koa).
 • Epeak luzatzea. COVID-19ren pandemiagatik Eusko Legebiltzarrerako eta Galiziako Legebiltzarrerako 2020ko uztailaren 12ko hauteskundeak direla eta, argizarian eta ortuan izena emanda dauden herritarren botoa izapidetzean izandako arazoak, eta kanpoan dauden herritar espainiarren sufragio-eskubidea ez urratzeko konponbideak (HBZren Erabakia, 2020-06-03koa).
 • Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearena, 2020ko maiatzaren 28koa. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Notarioen Elkargoak egindako eskaera helarazten da, 2020ko apirilaren 5erako deitutako hauteskundeetan emandako hauteskunde-ahalek indarrean jarrai dezaten, gaixotasunagatik edo ezintasunagatik botoa modu pertsonalean eman ezin duten pertsonek posta bidez bozkatzeko. (HBZren Erabakia, 2020-06-03koa).
 • Adinekoen, gaixoen edo osasun-zerbitzu publikoak zehaztutako prebentziozko isolamendu-egoeran dauden pertsonen egoitza-zentroetan bizi direnek botoa emateko eskubidea baliatzeko prozedurari edo mekanismoari buruzko kontsulta (HBZren Erabakia, 2020-06-03koa).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen 2020ko martxoaren 17ko Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Notario Elkargoak egindako kontsulta aurkezten duena. Erabaki horren arabera, "Bidezko arrazoia" al da notarioak zenbait zentrotara notario-ahalordea emateko eskatutako eginkizunak ukatzea, osasun-arriskuko egoeraren zantzuak egon daitezkeenean (HBZren Erabakia, 2020-05-28koa).
 • Osasun publikoa eta Correoseko langileak babesteko posta bidezko botoa izapidetzean hartu beharreko neurriak (HBZren Erabakia, 2020-05-28koa).

Hautesleek hauteskunde-propaganda posta bidez jasotzeari aurka egitea:

 • 1/2021 Jarraibidea, maiatzaren 13koa, Hauteskunde Batzorde Zentralarena, hauteskunde-propaganda hartzailea izenez identifikatzen ez duten bidalketen bidez zabaltzeari buruzkoa (HBZren Jarraibidea, 21-05-13koa).
 • Sociedad Estatal Correos y Telégrafos sozietatearen kontsulta, 2020ko uztailaren 12ko Galiziako eta Euskadiko hauteskunde autonomikoetarako Vox alderdi politikoak Correosen gordetako hauteskunde-propagandaren bidalketen banaketari buruzkoa (HBZren Erabakia, 2020-07-01ekoa).
 • Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa aplikatzeari buruzko kontsulta, hautesleek propaganda postaz jasotzearen aurka egiten duten ala ez erabakitzeko (HBZren erabakiaren 2. atala, 2019-01-23koa).

Desgaitasunen bat daukaten pertsonak:

 • Valentziako PHBk galdetu du desgaitasunen bat daukan hautesleak boto-papera aukeratzeko eta hauteskunde-mahaiko presidenteari emateko benetan bere konfiantzako pertsona baten laguntza jaso nahi duen egiaztatzeko irizpideei buruz (HBZren erabakia, 2019-03-27koa).
 • 7/2019 Instrukzioa, martxoaren 18koa, desgaitasunen bat daukaten guztien sufragio-eskubidea bermatzeko HAOLOren 3. artikuluan egindako aldaketa aplikatzeari buruzkoa (BOE 69 zk., 2019-03-21ekoa)
 • Desgaitasunen bat daukaten pertsona guztien sufragio-eskubidea bermatzeko neurriak (HBZren erabakiaren 1. atala, 2019-01-23koa).

Teknologia berrien erabilera:

Bozketa:

 • Sociedad Estatal Correos y Telégrafos sozietatearen kontsulta, hautesle-erroldako inskripzio-ziurtagiririk ez duten gutun-azalak Hauteskunde-Erroldaren Bulegora itzultzeko aukerari buruz, errolda-agiriaren kopia bat egin eta botoa berriro postaz eman ahal izateko (HBZren Erabakia, 2020-07-01ekoa).
 • Etxe barruko atzipenaldiko egoeran dauden pertsonen boto-eskubideari buruzko kontsulta (HBZren Erabakia, 2014-05-08koa).

Espainian bizi direnen posta bidezko botoa:

 • Bizkaiko Probintziako Hauteskunde Batzordearen Erabakia, 2020ko ekainaren 9koa, PP+CS hauteskunde-koalizioak posta bidezko botoaren eskaera egiteko moduari buruz egindako erreklamazioa goratzen duena, herritarren artean dagoen nahasmena dela eta, posta-bulegoetako langileei jarraibideak emateko beharra iradokitzen duena (HBZren Erabakia, 2020-06-11koa).
 • Hautesle Erroldaren Bulegoei baimena ematea erroldako inskripzio?egiaztagirien kopiak egiteko, Espainiako egoiliarren posta bidezko botoa egikaritu ahal izateko (HBZren erabakia, 2016ko abuztuaren 26koa).
 • Barne Politikako Zuzendaritza Nagusiak HBZri baimena eskatu dio Espainiako egoiliarrek posta bidezko botoa emateko eskabidea deskargatu ahal izateko, nahiz eta, ohikoa den bezala, eskabide hori Correoseko bulegoetan ere eskuragarri egongo den (HBZren erabakiaren 2. Atala, 2008-12-04koa).
 • Kontsulta posta bidezko botoa emateko dokumentazioa posta bulego bateko Correos-eko zerrenda batera edo posta kutxatila batera bidali ahal den galdetzeko (HBZren erabakia, 2007-05-16koa).
 • Hauteskunde-mahaietara mezularitzako posta-zerbitzuaren bidez bidalitako posta bidezko botoei buruzko kontsulta eta fax bidez bidalitako errolda-ziurtagiri berezien balioari buruzkoa (HBZren erabakia, 2003-05-22koa).

Espainian bizi eta, gaixotasun edo ezintasunen bategatik, beraiek botoa posta bidez emateko eskatu ezin badute, ahaldun baten bitartez eskatzea:

 • Posta bidezko botoa ahaldun baten bitartez eman ahal izateko, notarioaren baimena lortzeko prozedurari buruzko kontsulta (HBZren erabakia, 2015-08-26koa).
 • 1993ko apirilaren 26ko Jarraibidea, gaixoek eta bere kabuz botoa emateko gai ez direnek aurkeztu behar duten mediku-ziurtagiri ofizialari buruzkoa (BOE, 1993-04-28).
 • 1993ko apirilaren 26ko Jarraibidea, Probintziako Hauteskunde-Batzordeak posta bidezko boto horren gorabeherak egiaztatzeari buruzkoa (BOE, 1993-04-28).
 • Nortasun Agiri iraungitaren balioaren gaineko kontsulta, posta bidezko botoaren tramitaziorako behar den notarioaren onespenari buruzkoa, HAOLOko 72. c) artikuluaren arabera (HBZren erabakia, 2008-02-14koa).

Iraunkorki atzerrian bizi diren egoiliarren botoa:

 • COVID-19ren pandemiagatik Eusko Legebiltzarrerako eta Galiziako Legebiltzarrerako 2020ko uztailaren 12ko hauteskundeak direla eta, AEHEn eta AAHEn izena emanda dauden herritarren botoa izapidetzean izandako arazoak, eta kanpoan dauden herritar espainiarren sufragio-eskubidea ez urratzeko konponbideak (HBZren Erabakia, 2020/06/11koa).
 • Hautagai-zerrendaren ordezkariak kontsuletxeetako bulegoetan izendatzeari buruzko kontsulta (HBZren erabakia, 2016/10/11koa)
 • Guatemalan posta bidezko boto-mota hori banatzeko beste aukera batzuk ahalbidetzea, posta?zerbitzuen emakidan izandako aldaketa dela eta (HBZren erabakia, 2016ko irailaren 7koa).
 • Hedabideek egiten dituzten eskaera hauei buruzko kontsulta: Kontsulatu eta Enbaxadetako lokaletan hautestontzietako bozketaren garapenari buruzko irudiak hartzeko, hautestontzietan bertan boto-emaileei  elkarrizketak egiteko, eta baita hautesle-zerrendetako ordezkariei buruzko elkarrizketak egiteko ere (HBZren erabakia, 2015-10-29koa).
 • 2/2012 Instrukzioa, irailaren 20koa HAOLOren 75.artikuluaren interpretazioari buruzkoa, hauda, AEHEn inskribatuta dauden hautesleen posta bidezko botoen balioari buruzkoa, hautesleak botoa zuzenean eskumena duen Batzorde Zentralera bidaltzen duenean, Kontsultatuetara bidali ordez (BOE, 229 zk., irailaren 22koa).
 • Kontsuletxe-bulegoek hauteskunde-dokumentazioa hautesleek CERAn inskribatutakoa ez den helbide batera bidaltzeko aukerari buruzko kontsulta (HBZren Erabakia, 2011-11-16koa).
 • Hautagaitzek Hautesle Erroldaren Bulegoarengandik (HEB) CERAren kopia bat, boto horren eskaerak erakusten dituena, jasotzeko duten eskubideari buruzko kontsulta (HBZren Erabakia, 2011-05-05ekoa).
 • Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia Ordezkaritzari (HEBPOri) faxez bozkatzeko eskaera bidaltzearen baliozkotasunari buruzko kontsulta (HBZren Erabakia, 2011-10-06koa). Gainera, HBZren erabaki horretan, baliozkotzat jotzen dira HEBPOan papereko postan jasotako eskaerak, nahiz eta gutun-azalean familia-taldeen edo antzekoen eskaerak batera etorri.
 • Kontsuletxe-bulegoetan hautagaitzen ordezkariak izendatzeko epeari eta ordezkari horien kopuruaren mugari buruzko kontsulta (HBZren Erabakia, 2011-04-28koa).
 • CERAn inskribatutako hautesleen botoak kudeatzean sortutako hainbat arazori buruzko kontsulta (HBZren Erabakia, 2011-10-11koa).

AUTONOMIA-ERKIDEGOKO HAUTESKUNDE-BATZORDEA (AEHB)

COVID-19

 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen erabakia, EH Bildu Federazioa eskaerari buruzkoa (AEHBren erabakia, 2020-12-07) (PDF, 153 KB).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen erabakia, Equo Berdeak-Verdes de Euskadi koalizioaren eskaerari buruzkoa (AEHBren erabakia, 2020-12-07) (PDF, 155 KB).
 • Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordearen erabakia, Gipuzkoa Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordearen kontsultari buruzkoa (AEHBren erabakia, 2020-12-07) (PDF, 92 KB).
 • Euskal Herria Bildu (EH Bildu) Federazioaren ordezkari nagusiaren eskaera. Horretan, Batzorde honi eskatzen zaio, ahalik eta azkarren, Covid-19ko berrogeialdi konfinatu eta positiboan dauden pertsonek botoa emateko eskubidea uztailaren 12an, igandean, gauzatu ahal izatea bermatzeko mekanismoak errazteko (AEHBren Erabakia, 2020-07-10) (PDF, 131 KB) .
 • EH Bildu federazioaren kontsulta, botoa emateko eskubidea erabili nahi duen eta 10 egunez berrogeialdian egon behar duen pertsona bati buruz (AEHBren Erabakia, 2020/07/10) (PDF, 152 KB) .
 • EH Bilduren federazioaren eskaera, Ordizian eta eskualdean COVID-19ren berragerpena ikusita, osasun-eskubidea eta botoa emateko eskubidea bermatzeko hartu beharreko neurriak ezarri eta argitara daitezen (AEHBren Erabakia, 2020/07/09) (PDF, 115 KB) .
 • Foruzaleak Foralista Ligaren eskaera, "Botoa etxetik eramateko" gonbidapenak debekatzeko, baliabide falta dela eta, ezin izan baitituzte boto-paperak bidali EAEko etxeetara (AEHBren Erabakia, 2020/07/07) (PDF, 153 KB) .
 • Araubide Juridikoaren, Zerbitzuen eta Hauteskunde Prozesuen zuzendariaren kontsulta, adinekoen, gaixoen edo osasun-zerbitzu publikoak zehaztutako prebentziozko isolamendu-egoeran dauden pertsonen egoitza-zentroetan bizi direnek botoa emateko eskubidea gauzatu ahal izateko prozedurari edo mekanismoari buruz (AEHBren Erabakia, 2020-06-28koa (PDF, 117 KB) (PDF))
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordeak kontsulta egin du jarraibide sanitarioak gauzatzeko jarraibideak bidal daitezen eta eskualdeko hauteskunde-batzordeei kobidaren aurrean arriskua duten pertsonei buruz hurrenez hurren iristen diren alegazio guztien aurrean nola jokatu behar duten adieraz diezaieten (AEHBren Erabakia, 2020-06-24koa (PDF, 120 KB)).

Genero-identitatea

 • Ikusgunek esteka bat ematen du jardunbide egokien gidarako. Gida horren xedea da hauteskunde-mahaietako bozketa-egunean, berme guztiekin, genero-identitatea dokumentazio ofizialean ageri denarekin bat ez datorren pertsonen boto-eskubidea egikaritu ahal izatea (AEHB Erabakia, 2020-05-28 (PDF, 116 KB) (PDF)).

Hautesleen identifikazioa

Twitter

Azken aldaketako data: