Departamento de Seguridad

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020. Egutegi orokorra.

HORMAKO EGUTEGIA (PDF, 316 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Jarraian, legezko epeak eta, hala badagokio, dagozkien luzapenak adierazten dira.

1.- DEIALDIA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Deialdiko dekretua Maiatzaren 18a ELHL, 46
Hauteskundeen deialdia EHAAn argitaratzea Maiatzaren 19a ELHL, 46

2.- HAUTESKUNDE-BATZORDEAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
LHHBn eta EHBn osaera LHAOetan argitaratzea (agintaldiaren luzapena) Maiatzaren 25etik 27ra ELHL, 31.3

3.- HAUTESKUNDE-GARAIAN ERROLDA ZUZENTZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hauteskunde-errolda udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.2
HEBPOn egindako erreklamazioak udaletan eta kontsuletxeetan aurkeztea Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.3.
Hautesleak HEBPOri eskatzen dio bere etxean propaganda-bidalketarik ez jasotzeko. Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.3.
Errolda arrazoirik gabe handitzea salatzeko erreklamazioak hautagai-zerrendetako ordezkariek aurkeztea HEBPOn Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.4
HEBPOk erreklamazioak ebaztea Erreklamazioa aurkezten denetik, 3 eguneko epea HAOLO, 39.6
Erreklamaziogileei, udaletara eta kontsuletxeetara ebazpenen berri bidaltzea Ekainaren 5a HAOLO, 39.6
Erroldaren zuzenketak udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Ekainaren 5a HAOLO, 39.6
HEBPOren ebazpenen aurkako errekurtsoak administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea Ebazpena jakinarazten denetik, 5 eguneko epea HAOLO, 40.1.
Errekurtso bakoitzaren ebazpenak, epaitegian Errekurtsoa aurkezten denetik, 5 eguneko epea HAOLO, 40.2.
Epaia jakinaraztea interesdunari, Udalari, Kontsuletxeari eta HEBPOri Errekurtsoa aurkezten denetik, 5 eguneko epea HAOLO, 40.2.
HEBPOk hautesleei errolda-txartela bidaltzea. Ekainaren 15etik aurrera HAOLO, 39.7.

4.-HAUTESKUNDE-ERROLDAREN KOPIA LORTZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA

HEBPOk hauteskunde-erroldaren ale bat ematea hautagai-zerrendetako ordezkariei (hautagai-zerrendak aldarrikatu ondoren).

Ekainaren 16 eta 17a HAOLO, 41.5

5.- BARRUTIAK SAILKATZEA: HAUTESKUNDE-ATALAK ETA -MAHAIAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hauteskunde-atalak, -lokalak eta -mahaiak LHAOetan argitaratzea eta udaletan erakustea Maiatzaren 25a ELHL, 38.1
Atalen, lokalen eta mahaien banaketari buruzko erreklamazioak aurkeztea LHHBan Maiatzaren 26tik 31ra ELHL, 38.2
LHHBak erreklamazioak ebaztea Maiatzaren 27tik ekainaren 5era ELHL, 38.2
Atalen, lokalen eta mahaien behin betiko zerrenda udaletan erakustea eta internet bidez zabaltzea Uztailaren 2tik 11ra ELHL, 38.3

6.- HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Mahaiko kideak izendatzeko zozketa egitea udaletan Ekainaren 13tik 17ra ELHL, 43. 4
Mahaiko kideen izendapena jakinaraztea eta jarraibideei buruzko gidaliburua entregatzea Ekainaren 14tik 20ra ELHL, 44.1
Mahaiko kideek EHBan desenkusak alegatzea, mahaietako kide ez izateko Ekainaren 15etik 27ra ELHL, 44.1
EHBak ebaztea, eta, hala badagokio, ordezkapena jakinaraztea lehen ordezkoari Ekainaren 16tik uztailaren 2ra ELHL, 44.1
Mahaikideek EHBari jakinaraztea ezin direla kargua betetzera joan Uztailaren 3tik 8ra ELHL, 44.2
Epe hori amaitu ondoren, EHBari jakinaraztea kargua betetzera joateko bat-bateko ezintasuna Uztaiaren 12a
(8:00ak baino lehen)
ELHL, 44.2

7.- ORDEZKARIAK, ADMINISTRATZAILEAK, ARTEKARIAK ETA AHALDUNAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Alderdi politikoek hautagai-zerrendetako ordezkari nagusiak izendatzea AEHBan Maiatzaren 20tik 27ra ELHL, 48.4
Ordezkari nagusiak AEHBan izendatzea hautagai-zerrendetako ordezkariak Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 48.5
AEHBak bere barrutiko hautagai-zerrendetako ordezkarien izenak LHHBari jakinaraztea Maiatzaren 20tik 31ra ELHL, 48.6
Hautagai-zerrendetako ordezkariek pertsona eskudunak izendatzea EHBan Maiatzaren 22tik uztailaren 5era ELHL, 48.8
Administratzaile orokorrak AEHBan izendatzea Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 139.4
Ordezkari nagusiak edo lurraldeko ordezkariek lurraldeko administratzaileak eta ordezkoak izendatzea LHHBan Ekainaren 3tik 8ra ELHL, 139.5
Hautagai-zerrendako ordezkariak artekarien izendapena egitea Ekainaren 16tik uztailaren 9ra ELHL, 92.4
EHBak mahaietara bidaltzea artekarien 3. eta 4. taloi-orriak Uztailaren 12a, 8:00ak baino lehen ELHL, 92.8
Ahaldunak izendatzea Ekainaren 16tik uztailaren 12ra ELHL, 94.1

8.- HAUTAGAI-ZERRENDAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hautagai-zerrendetan hautatu ezin diren kideen dimisioa aurkeztea LHHBan Maiatzaren 22tik ekainaren 8ra ELHL, 4.4
Koalizioen osaera AEHBari eta LHHBari jakinaraztea Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 49.2
Hautagai-zerrendak LHHBan aurkeztea Ekainaren 3tik 8ra ELHL, 50.1
Aurkeztutako hautagai-zerrendak EHAAn argitaratzea Ekainaren 10a ELHL, 56.2
LHHBak hautagai-zerrendetako dokumentazioa AEHBari bidaltzea    Ekainaren 9a ELHL, 56.1
LHHBak biltzea, hautagai-zerrendetako dokumentazioa aztertzeko     Ekainaren 9a ELHL, 57.2
AEHBa biltzea, hautagaien balizko bikoiztasunak ziurtatzeko eta jakinarazteko Ekainaren 9tik 12ra ELHL, 57.1
LHHBak ordezkariei jakinaraztea aurkitutako edo salatutako irregulartasunak Ekainaren 11tik 12ra ELHL, 57.2
Irregulartasunak zuzentzea Ekainaren 12tik 14ra ELHL, 57.2
LHHBak hautagai-zerrendak aldarrikatzea Ekainaren 15a ELHL, 60
EHAAn argitaratzea hautagai-zerrenda aldarrikatuak         Ekainaren 16a ELHL, 62
LHHBak boto-paperen ereduak ematea hautagai-zerrenda aldarrikatuei Ekainaren 16tik 17ra HAOLO, 70.4
Errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea                Ekainaren 17tik 18ra ELHL, 67. 1 eta 2
Errekurtsoaren ebazpen judiziala Ekainaren 18tik 20ra ELHL, 67.3
Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa aurkeztea Ekainaren 19tik 22ra ELHL, 67.4
Babes-errekurtsoa ebaztea Ekainaren 20tik 25era ELHL, 67.4

9.- HAUTESKUNDE-GARAIAN BOTERE PUBLIKOEI EZARRITAKO DEBEKUAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Aginte publikoei debekatzea publizitateko edo komunikazioko erakunde-kanpainak egitea, salbu eta interes publikoa babesteko eta zerbitzu publikoak egoki egiteko ezinbestekoak diren jarduketak Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea lortutako emaitzak edo betetako helburuak ekitaldietan aipatzea, bai eta hautagai-zerrendetako adierazpenak edo irudiak erabiltzea ere. Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea obra eta zerbitzu publikoen inaugurazio-ekitaldiak egitea; hala ere, funtzionatzen has daitezke Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis

10.- HAUTAGAIEN KANPAINA, HAUTESKUNDEAK EGIN AURRETIK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Aurrekanpaina: hautagaiei debekatzea hauteskunde-propagandako ekintzak egitea karteletan, merkataritza-euskarrietan edo hedabideetan. Maiatzaren 19tik ekainaren 25era ELHL, 71 /
HAOLO, 53

11.- HAUTESKUNDE-KANPAINAKO PROPAGANDA ETA EKITALDIAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Udalek EHBei egitea kartelak jartzeko deia Maiatzaren 20tik 26ra ELHL, 75.3
EHBak ordezkariei jakinaraztea zer leku dituzten kartelak jartzeko Ekainaren 17a ELHL, 75.5
Udalek EHBari jakinaraztea, eta EHBak LHHBei jakinaraztea zer lokal eta leku publiko dauden, kanpaina-ekitaldiak egiteko Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 76.1
LHAOetan argitaratzea kanpainarako zer lokal eta leku dauden Maiatzaren 20tik ekainaren 3ra ELHL, 76.2
Ordezkariek EHBan eskatzea kanpainarako lokalak eta lekuak Maiatzaren 21tik ekainaren 18ra ELHL, 76.2
EHBak hautagai-zerrendei esleitzea lokal eta leku publikoak, bai eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea ere Ekainaren 19a ELHL, 76.3
Hautagai-zerrendei buruzko hauteskunde-propaganda postaz bidaltzeko paketeak postetxean uztea Ekainaren 17tik 30era PRE 1407/2016 Agindua, posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa
(12.5 art.)

12.- HAUTESKUNDE-KANPAINA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hauteskunde-kanpaina Ekainaren 26tik uztailaren 10era ELHL, 68.2
Hauteskunde-inkestak argitaratzeko, zabaltzeko edo birsortzeko debekua Uztailaren 7tik 12ra ELHL, 87.7
Gogoeta-eguna Uztailaren 11 ELHL, 71.3

13.- HAUTESKUNDE-GASTUETAKO DIRU-LAGUNTZAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Ogasun Saileko arduradunaren agindua, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legean ezarritako diru-laguntzak eta zenbatekoak eguneratzeari buruzkoa Maitzaren 20tik 26ra ELHL, 4. xedapen gehigarria
AEHBri eta LHHBi jakinaraztea administratzaile orokorrek ireki dituzten kontuen zenbakia eta hautagai-zerrendak Maiatzaren 21etik 30era ELHL, 141.1 eta 3
AEHBn eskatzea hauteskunde-gastuetako diru-laguntzaren % 30 aurreratzea Ekainaren 9tik 11ra ELHL, 144.3
Ogasun Saileko arduradunak ematea hauteskundeetako diru-laguntzen lehen aurrerakina Ekainaren 17tik 25era ELHL 144.4

14.- ESPAINIAKO EGOILIARREK BOTOA POSTA BIDEZ EMATEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hautesleak botoa posta bidez emateko eskatzea Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72 a)
HEBPOk hautesleei bidaltzea posta bidez bozkatzeko dokumentazioa Ekainaren 22tik uztailaren 5era HAOLO, 73.2
Botoa posta bidez mahaira bidaltzea

Ekainaren 22tik uztailaren 8ra

(luzatutako epea uztailaren 10eko 14:00ak arte -ostirala-)

HAOLO, 73.3

15.- GAIXORIK DAUDEN EDO DESGAITASUNAK DITUZTEN ESPAINIAKO ESTATUKO EGOILIARREK BOTOA POSTA BIDEZ EMATEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Gaixorik dagoen edo desgaitasuna duen pertsonak botoa posta bidez emateko eskaera egitea, notario bidez baimendutako pertsona baten bitartez Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72.c)
LHHBk egiaztatzea botoa posta bidez emateko eskaeretan lehen adierazitako baldintzak betetzen diren Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72.c)
LHHBk, lehen adierazitakoak egiaztatu ondoren, dagokion HEBPOra itzuliko ditu eskaerak Uztailaren 5a baino lehen 605/1999 ED, 8.3 artikulua
HEBPOk erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa igortzea hautesleak adierazitako helbidera Ekainaren 22tik uztailaren 5era HAOLO, 73.1 eta 2
Botoa posta bidez mahaira bidaltzea

Ekainaren 22tik uztailaren 8ra

(luzatutako epea uztailaren 10eko 14:00ak arte -ostirala-)

HAOLO, 73.3

16.- ITSASOAN DIREN LANGILEEK BOTOA POSTA BIDEZ EMATEA.

HAOLO, 74 eta 605/1999 ED (9.1 art.)

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Botoa posta bidez emateko eskaera itsasontzitik egitea: erradiotelegrafia, posta elektroniko edo fax bidez Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra 605/1999 ED, 9.2, 3 eta 4 artikuluak
HEBPOak dokumentazioa bidaltzea, itsasoan den pertsonak adierazitako portura, armadoreari, kontsignatarioari edo itsasontzira Ekainaren 22tik uztailaren 5era 605/1999 ED, 9.5
Itsasoan den pertsonak botoa posta bidez bidaliko du mahaira, estatuko edozein portutatik.

Ekainaren 22tik uztailaren 8ra

(luzatutako epea uztailaren 10eko 14:00ak arte -ostirala-)

605/1999 ED, 9.6

17.- ATZERRIAN ALDI BATERAKO BIZI DIREN EGOILIARREK POSTA BIDEZ BOZKATZEA (kanpoan oporrengatik, ikasketengatik, negozioengatik baldin badira, eta, betiere, Espainiako Estatuko egoiliarren hautesle-erroldan ageri badira).

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Posta bidez botoa emateko eskaera kontsuletxeetan egitea, edo Kontsuletxeko Erregistroan «ez-egoiliar» inskribatzea

Maiatzaren 19tik ekainaren 13ra

(luzatutako epea ekainaren 16ra arte –asteartea-)

HAOLO, 75.1
1621/2007 ED
HEBPOak hautesleen etxeetara bidaltzea bozkatzeko behar diren hauteskunde-dokumentuak  Ekainaren 16tik 22ra (1) HAOLO, 75.3
1621/2007 ED
Hautesleek botoa posta bidez bidaltzea mahaira Ekainaren 16tik uztailaren 8ra HAOLO, 73.3
1621/2007 ED

18.- ATZERRIAN IRAUNKORKI BIZI DIREN EGOILIARREN BOTOA (AEHE).

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
HEBPOk AEHEn inskribatutako hauteslearen helbidera bidaltzea botoa eskatzeko inprimakia Maiatzaren 20tik ekainaren 13ra HAOLO, 75.1
Hautesleek HEBPOri bidaltzea botoa eskatzeko inprimakia Maiatzaren 20tik ekainaren 13ra (luzatutako epea ekainaren 16ra arte –asteartea-) HAOLO, 75.1
HEBPOk hautesleen etxeetara bidaltzea bozkatzeko behar diren hauteskunde-dokumentuak Ekainaren 16tik 22ra (1) HAOLO, 75.2 eta 75.3
Hautesleek honela eman ahal dute botoa:   HAOLO, 75.4 eta 5
  a) Hauteslea zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako bulegora posta ziurtatuz bidalita Ekainaren 17tik uztailaren 7ra (luzatutako epea uztailaren 11ra arte- larunbata-)  
  b) Hauteslea zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako hautestontzian botoa utzita Uztailaren 8tik 10era (luzatutako epea uztailaren 12ko uztailaren 20:00ak arte –igandea, penintsulako ordua-)
Kontsuletxeko bulegoek Kanpo Arazoetako Ministeriora bidaliko dituzte hautesleek hautestontzian sartutako gutun-azalak (betiere postaz jasotakoak), baita kontsuletxeko funtzionarioak emandako akta ere Uztailaren 10etik aurrera HAOLO, 75.8
Atzerri Arazoetako Ministerioak LHHBetara bidaltzea hautesleek kontsuletxeetako hautestontzietan sartutako gutun-azalak eta kontsuletxeetan jasotako posta bidezko botoak Uztailaren 10etik aurrera ELHL, 124 bis.2 /
HAOLO, 75.10 eta 11

19.- ATZERRIAN IRAUNKORKI BIZI DIREN (AEHE) BAINA HAUTESKUNDE-PROZESUAN ESPAINIAKO ESTATUAN ALDI BATERAKO DAUDEN EGOILIARREN POSTA BIDEZKO BOTOA .

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hautesleak posta bidez bozkatzeko eskaera egitea Espainiako Estatuko edozein posta-bulegotan Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72.a)
HEBPOak erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa bidaltzea hautesleak adierazitako helbidera Ekainaren 22tik uztailaren 5era HAOLO, 73.1 eta 2
Dagokion LHHBari bidaltzea posta bidezko botoa, hauteskunde-dokumentazioarekin batera

Ekainaren 22tik uztailaren 8ra

(luzatutako epea uztailaren 10eko 14:00ak arte -ostirala-)

HAOLO, 73.3

20.- IKUSMEN-DESGAITASUNA DUTENENTZAKO BOTO IRISGARRIA (BRAILLE SISTEMA BIDEZKO BOTOA).

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Ikusmen-desgaitasuna duenak Segurtasun Sailari telefonoz jakinaraztea (tlf.: 012), boto irisgarriaren prozedura erabiltzeko Maiatzaren 19tik ekainaren 15era HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Segurtasun Sailak ikusmen-desgaitasuna duenari berrestea jakinarazpena jaso duela, eta baimena ematen zaiola, NANa aurkeztuta, bozketa-egunean dagokion mahaian Braillez idatzitako dokumentazioa jasotzeko Maiatzaren 20tik ekainaren 16ra HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Hautagai-zerrenda aldarrikatuak eta hautagai-zerrendetako hautagaiak kontsultatzeko aukera, Segurtasun Sailaren webguneko formatu erabilgarrian, edo Segurtasun Sailak horretarako jarri duen doako telefono bidez Ekainaren 15etik uztailaren 12ra HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Segurtasun Sailak, udalen bitartez, hauteskunde-mahaietara bidaltzea ikusmen-desgaitasunak dituztenek botoa eman ahal izateko behar dituzten Braille dokumentuak. Hauteskunde-kolegioetan leku irisgarri bat prestatuko da, dokumentazioa erabiltzean botoaren isilpekotasuna bermatzeko

Azken eguna: uztailaren 11

HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Boto-papera aukeratuta eta gutun-azalean sartuta, hautesleak botoa emango du dagokion mahaian Uztailaren 12a HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED

21.- BOZKETA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
9:00etatik 20:00etara. Uztailaren 12a ELHL, 46.3

22.-BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA EUSKO LEGEBILTZARREKO KIDEAK ALDARRIKATZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
LHHBek boto-kontaketa egitea Uztailaren 17tik 21era ELHL, 124.1
HAOLO, 119
Ordezkariek LHHBan erreklamazioak aurkeztea Zenbaketa orokorra egin eta egun bateko epea ELHL, 128.3
LHHBak erreklamazioak ebaztea eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea Erreklamazioak aurkeztu eta 2 eguneko epea ELHL, 128.3
LHHBan errekurtsoa aurkeztea Ebazpena ematen denetik egun bateko epea ELHL, 128.4
LHHBak AEHBari espedientea bidaltzea Errekurtsoa jarri eta hurrengo egunean ELHL, 128.4
LHHBak ordezkariari jakinaraziko dio espedientea bidali duela, eta AEHBan agertzeko deia egingo dio Bidaltzea agintzen duen ebazpenaren hurrengo egunean. ELHL, 128.4
Ordezkariek eta eskudunek AEHBan agertzea Bidaltzea agintzen duen ebazpenaren hurrengo egunean. ELHL, 128.4
AEHBak errekurtsoa ebaztea eta LHHBei horren berri ematea, hautetsiak aldarrikatzeko Agerraldien hurrengo egunean ELHL, 128.4
LHHBek kargu hautetsiak aldarrikatzea Beranduenez abuztuaren 1ean ELHL, 129.1

23.- HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
LHHBan hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea, hautetsien aldarrikapenaren aurkakoa Hautetsiak aldarrikatu eta 3 eguneko epea HAOLO, 112.1.
Espedientea jurisdikzio-organoari bidaltzea (EAEAN) Errekurtsoa jarri eta hurrengo egunean HAOLO, 112.3.
Errekurtsogileen agerpena Espedientea jurisdikzio-organo eskudunari igorri eta hurrengo bi urteetako epea HAOLO, 112.3.
Fiskaltzari eta alderdiei jakinaraztea, alegazioak egin ahal izateko Agertzeko epea amaitu eta hurrengo egunean HAOLO, 112.4
Alegazioak egitea 4 eguneko epea HAOLO, 112.4
EAEANak frogaldia onartzea Alegazioak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunean HAOLO, 112.4
Frogaldia (hala dagokionean) Gehienez ere 5 egun HAOLO, 112.5
EAEANak emandako epaia 4 eguneko epea, frogaldia amaitzen denetik, hala badagokio HAOLO, 113.1.
Interesdunei epaia jakinaraztea Abuztuaren 18a baino lehen HAOLO, 114.1
EAHBak eta LHHBek emaitzak EHAAn argitaratzea Abuztuaren 18a baino lehen ELHL 131.1 eta 131.2

(1)Hautagaitzak deuseztatzeagatik inpugnaziorik egonez gero, epea ekainaren 30era arte luzatu daiteke

Laburdurak:

 • EHAA = Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
 • LHAO =  Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
 • EHE = Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
 • AEHE = Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle Errolda
 • HEBPO = Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia Ordezkaritza
 • AEHB = Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordea
 • LHHB =  Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea
 • EHB = Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
 • ELHL = Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea
 • HAOLO = Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • AALM = Atzerri Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioa
 • PRE AGINDUA = Presidentziako Ministerioaren Agindua
 • ED = Errege Dekretua
 • KA = Konstituzio Auzitegia
 • EAEAN = Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia

HORMAKO EGUTEGIA (PDF, 316 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

1.- DEIALDIA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Deialdiko dekretua Maiatzaren 18a ELHL, 46
Hauteskundeen deialdia EHAAn argitaratzea Maiatzaren 19a ELHL, 46

2.- HAUTESKUNDE-BATZORDEAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
LHHBn eta EHBn osaera LHAOetan argitaratzea (agintaldiaren luzapena) Maiatzaren 25etik 27ra ELHL, 31.3

3.- HAUTESKUNDE-GARAIAN ERROLDA ZUZENTZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hauteskunde-errolda udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.2
HEBPOn egindako erreklamazioak udaletan eta kontsuletxeetan aurkeztea Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.3.
Hautesleak HEBPOri eskatzen dio bere etxean propaganda-bidalketarik ez jasotzeko. Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.3.
Errolda arrazoirik gabe handitzea salatzeko erreklamazioak hautagai-zerrendetako ordezkariek aurkeztea HEBPOn Maiatzaren 25etik ekainaren 1era HAOLO, 39.4
HEBPOk erreklamazioak ebaztea Erreklamazioa aurkezten denetik, 3 eguneko epea HAOLO, 39.6
Erreklamaziogileei, udaletara eta kontsuletxeetara ebazpenen berri bidaltzea Ekainaren 5a HAOLO, 39.6
Erroldaren zuzenketak udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Ekainaren 5a HAOLO, 39.6
HEBPOren ebazpenen aurkako errekurtsoak administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea Ebazpena jakinarazten denetik, 5 eguneko epea HAOLO, 40.1.
Errekurtso bakoitzaren ebazpenak, epaitegian Errekurtsoa aurkezten denetik, 5 eguneko epea HAOLO, 40.2.
Epaia jakinaraztea interesdunari, Udalari, Kontsuletxeari eta HEBPOri Errekurtsoa aurkezten denetik, 5 eguneko epea HAOLO, 40.2.
HEBPOk hautesleei errolda-txartela bidaltzea. Ekainaren 15etik aurrera HAOLO, 39.7.

4.-HAUTESKUNDE-ERROLDAREN KOPIA LORTZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA

HEBPOk hauteskunde-erroldaren ale bat ematea hautagai-zerrendetako ordezkariei (hautagai-zerrendak aldarrikatu ondoren).

Ekainaren 16 eta 17a HAOLO, 41.5

5.- BARRUTIAK SAILKATZEA: HAUTESKUNDE-ATALAK ETA -MAHAIAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hauteskunde-atalak, -lokalak eta -mahaiak LHAOetan argitaratzea eta udaletan erakustea Maiatzaren 25a ELHL, 38.1
Atalen, lokalen eta mahaien banaketari buruzko erreklamazioak aurkeztea LHHBan Maiatzaren 26tik 31ra ELHL, 38.2
LHHBak erreklamazioak ebaztea Maiatzaren 27tik ekainaren 5era ELHL, 38.2
Atalen, lokalen eta mahaien behin betiko zerrenda udaletan erakustea eta internet bidez zabaltzea Uztailaren 2tik 11ra ELHL, 38.3

6.- HAUTESKUNDE-MAHAIAK OSATZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Mahaiko kideak izendatzeko zozketa egitea udaletan Ekainaren 13tik 17ra ELHL, 43. 4
Mahaiko kideen izendapena jakinaraztea eta jarraibideei buruzko gidaliburua entregatzea Ekainaren 14tik 20ra ELHL, 44.1
Mahaiko kideek EHBan desenkusak alegatzea, mahaietako kide ez izateko Ekainaren 15etik 27ra ELHL, 44.1
EHBak ebaztea, eta, hala badagokio, ordezkapena jakinaraztea lehen ordezkoari Ekainaren 16tik uztailaren 2ra ELHL, 44.1
Mahaikideek EHBari jakinaraztea ezin direla kargua betetzera joan Uztailaren 3tik 8ra ELHL, 44.2
Epe hori amaitu ondoren, EHBari jakinaraztea kargua betetzera joateko bat-bateko ezintasuna Uztaiaren 12a
(8:00ak baino lehen)
ELHL, 44.2

7.- ORDEZKARIAK, ADMINISTRATZAILEAK, ARTEKARIAK ETA AHALDUNAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Alderdi politikoek hautagai-zerrendetako ordezkari nagusiak izendatzea AEHBan Maiatzaren 20tik 27ra ELHL, 48.4
Ordezkari nagusiak AEHBan izendatzea hautagai-zerrendetako ordezkariak Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 48.5
AEHBak bere barrutiko hautagai-zerrendetako ordezkarien izenak LHHBari jakinaraztea Maiatzaren 20tik 31ra ELHL, 48.6
Hautagai-zerrendetako ordezkariek pertsona eskudunak izendatzea EHBan Maiatzaren 22tik uztailaren 5era ELHL, 48.8
Administratzaile orokorrak AEHBan izendatzea Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 139.4
Ordezkari nagusiak edo lurraldeko ordezkariek lurraldeko administratzaileak eta ordezkoak izendatzea LHHBan Ekainaren 3tik 8ra ELHL, 139.5
Hautagai-zerrendako ordezkariak artekarien izendapena egitea Ekainaren 16tik uztailaren 9ra ELHL, 92.4
EHBak mahaietara bidaltzea artekarien 3. eta 4. taloi-orriak Uztailaren 12a, 8:00ak baino lehen ELHL, 92.8
Ahaldunak izendatzea Ekainaren 16tik uztailaren 12ra ELHL, 94.1

8.- HAUTAGAI-ZERRENDAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hautagai-zerrendetan hautatu ezin diren kideen dimisioa aurkeztea LHHBan Maiatzaren 22tik ekainaren 8ra ELHL, 4.4
Koalizioen osaera AEHBari eta LHHBari jakinaraztea Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 49.2
Hautagai-zerrendak LHHBan aurkeztea Ekainaren 3tik 8ra ELHL, 50.1
Aurkeztutako hautagai-zerrendak EHAAn argitaratzea Ekainaren 10a ELHL, 56.2
LHHBak hautagai-zerrendetako dokumentazioa AEHBari bidaltzea    Ekainaren 9a ELHL, 56.1
LHHBak biltzea, hautagai-zerrendetako dokumentazioa aztertzeko     Ekainaren 9a ELHL, 57.2
AEHBa biltzea, hautagaien balizko bikoiztasunak ziurtatzeko eta jakinarazteko Ekainaren 9tik 12ra ELHL, 57.1
LHHBak ordezkariei jakinaraztea aurkitutako edo salatutako irregulartasunak Ekainaren 11tik 12ra ELHL, 57.2
Irregulartasunak zuzentzea Ekainaren 12tik 14ra ELHL, 57.2
LHHBak hautagai-zerrendak aldarrikatzea Ekainaren 15a ELHL, 60
EHAAn argitaratzea hautagai-zerrenda aldarrikatuak         Ekainaren 16a ELHL, 62
LHHBak boto-paperen ereduak ematea hautagai-zerrenda aldarrikatuei Ekainaren 16tik 17ra HAOLO, 70.4
Errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea                Ekainaren 17tik 18ra ELHL, 67. 1 eta 2
Errekurtsoaren ebazpen judiziala Ekainaren 18tik 20ra ELHL, 67.3
Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa aurkeztea Ekainaren 19tik 22ra ELHL, 67.4
Babes-errekurtsoa ebaztea Ekainaren 20tik 25era ELHL, 67.4

9.- HAUTESKUNDE-GARAIAN BOTERE PUBLIKOEI EZARRITAKO DEBEKUAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Aginte publikoei debekatzea publizitateko edo komunikazioko erakunde-kanpainak egitea, salbu eta interes publikoa babesteko eta zerbitzu publikoak egoki egiteko ezinbestekoak diren jarduketak Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea lortutako emaitzak edo betetako helburuak ekitaldietan aipatzea, bai eta hautagai-zerrendetako adierazpenak edo irudiak erabiltzea ere. Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis
Aginte publikoei debekatzea obra eta zerbitzu publikoen inaugurazio-ekitaldiak egitea; hala ere, funtzionatzen has daitezke Maiatzaren 19tik uztailaren 12ra ELHL, 68 bis

10.- HAUTAGAIEN KANPAINA, HAUTESKUNDEAK EGIN AURRETIK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Aurrekanpaina: hautagaiei debekatzea hauteskunde-propagandako ekintzak egitea karteletan, merkataritza-euskarrietan edo hedabideetan. Maiatzaren 19tik ekainaren 25era ELHL, 71 /
HAOLO, 53

11.- HAUTESKUNDE-KANPAINAKO PROPAGANDA ETA EKITALDIAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Udalek EHBei egitea kartelak jartzeko deia Maiatzaren 20tik 26ra ELHL, 75.3
EHBak ordezkariei jakinaraztea zer leku dituzten kartelak jartzeko Ekainaren 17a ELHL, 75.5
Udalek EHBari jakinaraztea, eta EHBak LHHBei jakinaraztea zer lokal eta leku publiko dauden, kanpaina-ekitaldiak egiteko Maiatzaren 20tik 29ra ELHL, 76.1
LHAOetan argitaratzea kanpainarako zer lokal eta leku dauden Maiatzaren 20tik ekainaren 3ra ELHL, 76.2
Ordezkariek EHBan eskatzea kanpainarako lokalak eta lekuak Maiatzaren 21tik ekainaren 18ra ELHL, 76.2
EHBak hautagai-zerrendei esleitzea lokal eta leku publikoak, bai eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea ere Ekainaren 19a ELHL, 76.3
Hautagai-zerrendei buruzko hauteskunde-propaganda postaz bidaltzeko paketeak postetxean uztea Ekainaren 17tik 30era PRE 1407/2016 Agindua, posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa
(12.5 art.)

12.- HAUTESKUNDE-KANPAINA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hauteskunde-kanpaina Ekainaren 26tik uztailaren 10era ELHL, 68.2
Hauteskunde-inkestak argitaratzeko, zabaltzeko edo birsortzeko debekua Uztailaren 7tik 12ra ELHL, 87.7
Gogoeta-eguna Uztailaren 11 ELHL, 71.3

13.- HAUTESKUNDE-GASTUETAKO DIRU-LAGUNTZAK.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Ogasun Saileko arduradunaren agindua, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legean ezarritako diru-laguntzak eta zenbatekoak eguneratzeari buruzkoa Maitzaren 20tik 26ra ELHL, 4. xedapen gehigarria
AEHBri eta LHHBi jakinaraztea administratzaile orokorrek ireki dituzten kontuen zenbakia eta hautagai-zerrendak Maiatzaren 21etik 30era ELHL, 141.1 eta 3
AEHBn eskatzea hauteskunde-gastuetako diru-laguntzaren % 30 aurreratzea Ekainaren 9tik 11ra ELHL, 144.3
Ogasun Saileko arduradunak ematea hauteskundeetako diru-laguntzen lehen aurrerakina Ekainaren 17tik 25era ELHL 144.4

14.- ESPAINIAKO EGOILIARREK BOTOA POSTA BIDEZ EMATEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hautesleak botoa posta bidez emateko eskatzea Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72 a)
HEBPOk hautesleei bidaltzea posta bidez bozkatzeko dokumentazioa Ekainaren 22tik uztailaren 5era HAOLO, 73.2
Botoa posta bidez mahaira bidaltzea Ekainaren 22tik uztailaren 8ra HAOLO, 73.3

15.- GAIXORIK DAUDEN EDO DESGAITASUNAK DITUZTEN ESPAINIAKO ESTATUKO EGOILIARREK BOTOA POSTA BIDEZ EMATEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Gaixorik dagoen edo desgaitasuna duen pertsonak botoa posta bidez emateko eskaera egitea, notario bidez baimendutako pertsona baten bitartez Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72.c)
LHHBk egiaztatzea botoa posta bidez emateko eskaeretan lehen adierazitako baldintzak betetzen diren Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72.c)
LHHBk, lehen adierazitakoak egiaztatu ondoren, dagokion HEBPOra itzuliko ditu eskaerak Uztailaren 5a baino lehen 605/1999 ED, 8.3 artikulua
HEBPOk erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa igortzea hautesleak adierazitako helbidera Ekainaren 22tik uztailaren 5era HAOLO, 73.1 eta 2
Botoa posta bidez mahaira bidaltzea Ekainaren 22tik uztailaren 8ra HAOLO, 73.3

16.- ITSASOAN DIREN LANGILEEK BOTOA POSTA BIDEZ EMATEA.

HAOLO, 74 eta 605/1999 ED (9.1 art.)

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Botoa posta bidez emateko eskaera itsasontzitik egitea: erradiotelegrafia, posta elektroniko edo fax bidez Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra 605/1999 ED, 9.2, 3 eta 4 artikuluak
HEBPOak dokumentazioa bidaltzea, itsasoan den pertsonak adierazitako portura, armadoreari, kontsignatarioari edo itsasontzira Ekainaren 22tik uztailaren 5era 605/1999 ED, 9.5
Itsasoan den pertsonak botoa posta bidez bidaliko du mahaira, estatuko edozein portutatik. Ekainaren 22tik uztailaren 8ra 605/1999 ED, 9.6

17.- ATZERRIAN ALDI BATERAKO BIZI DIREN EGOILIARREK POSTA BIDEZ BOZKATZEA (kanpoan oporrengatik, ikasketengatik, negozioengatik baldin badira, eta, betiere, Espainiako Estatuko egoiliarren hautesle-erroldan ageri badira).

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Posta bidez botoa emateko eskaera kontsuletxeetan egitea, edo Kontsuletxeko Erregistroan «ez-egoiliar» inskribatzea Maiatzaren 19tik ekainaren 13ra HAOLO, 75.1
1621/2007 ED
HEBPOak hautesleen etxeetara bidaltzea bozkatzeko behar diren hauteskunde-dokumentuak  Ekainaren 16tik 22ra (1) HAOLO, 75.3
1621/2007 ED
Hautesleek botoa posta bidez bidaltzea mahaira Ekainaren 16tik uztailaren 8ra HAOLO, 73.3
1621/2007 ED

18.- ATZERRIAN IRAUNKORKI BIZI DIREN EGOILIARREN BOTOA (AEHE).

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
HEBPOk AEHEn inskribatutako hauteslearen helbidera bidaltzea botoa eskatzeko inprimakia Maiatzaren 20tik ekainaren 13ra HAOLO, 75.1
Hautesleek HEBPOri bidaltzea botoa eskatzeko inprimakia Maiatzaren 20tik ekainaren 13ra HAOLO, 75.1
HEBPOk hautesleen etxeetara bidaltzea bozkatzeko behar diren hauteskunde-dokumentuak Ekainaren 16tik 22ra (1) HAOLO, 75.2 eta 75.3
Hautesleek honela eman ahal dute botoa:
a) Hauteslea zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako bulegora posta ziurtatuz bidalita
b) Hauteslea zer kontsuletxetan inskribatuta dagoen, kontsuletxe horretako hautestontzian botoa utzita
Ekainaren 17tik uztailaren 7ra
Uztailaren 8tik 10era
HAOLO, 75.4 eta 5
Kontsuletxeko bulegoek Kanpo Arazoetako Ministeriora bidaliko dituzte hautesleek hautestontzian sartutako gutun-azalak (betiere uztailaren 7ra arte postaz jasotakoak), baita kontsuletxeko funtzionarioak emandako akta ere Uztailaren 11 HAOLO, 75.8
Atzerri Arazoetako Ministerioak LHHBetara bidaltzea hautesleek kontsuletxeetako hautestontzietan sartutako gutun-azalak eta kontsuletxeetan jasotako posta bidezko botoak Uztailaren 11tik 12ra ELHL, 124 bis.2 /
HAOLO, 75.10 eta 11

19.- ATZERRIAN IRAUNKORKI BIZI DIREN (AEHE) BAINA HAUTESKUNDE-PROZESUAN ESPAINIAKO ESTATUAN ALDI BATERAKO DAUDEN EGOILIARREN POSTA BIDEZKO BOTOA .

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Hautesleak posta bidez bozkatzeko eskaera egitea Espainiako Estatuko edozein posta-bulegotan Maiatzaren 19tik uztailaren 2ra HAOLO, 72.a)
HEBPOak erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa bidaltzea hautesleak adierazitako helbidera Ekainaren 22tik uztailaren 5era HAOLO, 73.1 eta 2
Dagokion LHHBari bidaltzea posta bidezko botoa, hauteskunde-dokumentazioarekin batera Ekainaren 22tik uztailaren 8ra HAOLO, 73.3

20.- IKUSMEN-DESGAITASUNA DUTENENTZAKO BOTO IRISGARRIA (BRAILLE SISTEMA BIDEZKO BOTOA).

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
Ikusmen-desgaitasuna duenak Segurtasun Sailari telefonoz jakinaraztea (tlf.: 012), boto irisgarriaren prozedura erabiltzeko Maiatzaren 19tik ekainaren 15era HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Segurtasun Sailak ikusmen-desgaitasuna duenari berrestea jakinarazpena jaso duela, eta baimena ematen zaiola, NANa aurkeztuta, bozketa-egunean dagokion mahaian Braillez idatzitako dokumentazioa jasotzeko Maiatzaren 20tik ekainaren 16ra HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Hautagai-zerrenda aldarrikatuak eta hautagai-zerrendetako hautagaiak kontsultatzeko aukera, Segurtasun Sailaren webguneko formatu erabilgarrian, edo Segurtasun Sailak horretarako jarri duen doako telefono bidez Ekainaren 15etik uztailaren 12ra HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Segurtasun Sailak, udalen bitartez, hauteskunde-mahaietara bidaltzea ikusmen-desgaitasunak dituztenek botoa eman ahal izateko behar dituzten Braille dokumentuak. Hauteskunde-kolegioetan leku irisgarri bat prestatuko da, dokumentazioa erabiltzean botoaren isilpekotasuna bermatzeko

Azken eguna: uztailaren 11

HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED
Boto-papera aukeratuta eta gutun-azalean sartuta, hautesleak botoa emango du dagokion mahaian Uztailaren 12a HAOLO, 87.2 eta 1612/2007 ED

21.- BOZKETA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
9:00etatik 20:00etara. Uztailaren 12a ELHL, 46.3

22.-BOTO-KONTAKETA OROKORRA ETA EUSKO LEGEBILTZARREKO KIDEAK ALDARRIKATZEA.

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
LHHBek boto-kontaketa egitea Uztailaren 17tik 21era ELHL, 124.1
HAOLO, 119
Ordezkariek LHHBan erreklamazioak aurkeztea Zenbaketa orokorra egin eta egun bateko epea ELHL, 128.3
LHHBak erreklamazioak ebaztea eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea Erreklamazioak aurkeztu eta 2 eguneko epea ELHL, 128.3
LHHBan errekurtsoa aurkeztea Ebazpena ematen denetik egun bateko epea ELHL, 128.4
LHHBak AEHBari espedientea bidaltzea Errekurtsoa jarri eta hurrengo egunean ELHL, 128.4
LHHBak ordezkariari jakinaraziko dio espedientea bidali duela, eta AEHBan agertzeko deia egingo dio Bidaltzea agintzen duen ebazpenaren hurrengo egunean. ELHL, 128.4
Ordezkariek eta eskudunek AEHBan agertzea Bidaltzea agintzen duen ebazpenaren hurrengo egunean. ELHL, 128.4
AEHBak errekurtsoa ebaztea eta LHHBei horren berri ematea, hautetsiak aldarrikatzeko Agerraldien hurrengo egunean ELHL, 128.4
LHHBek kargu hautetsiak aldarrikatzea Beranduenez abuztuaren 1ean ELHL, 129.1

23.- HAUTESKUNDEEKIKO AUZI-ERREKURTSOA

GERTAERA NAGUSIAK EGUTEGIA LEGE-OINARRIA
LHHBan hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea, hautetsien aldarrikapenaren aurkakoa Hautetsiak aldarrikatu eta 3 eguneko epea HAOLO, 112.1.
Espedientea jurisdikzio-organoari bidaltzea (EAEAN) Errekurtsoa jarri eta hurrengo egunean HAOLO, 112.3.
Errekurtsogileen agerpena Espedientea jurisdikzio-organo eskudunari igorri eta hurrengo bi urteetako epea HAOLO, 112.3.
Fiskaltzari eta alderdiei jakinaraztea, alegazioak egin ahal izateko Agertzeko epea amaitu eta hurrengo egunean HAOLO, 112.4
Alegazioak egitea 4 eguneko epea HAOLO, 112.4
EAEANak frogaldia onartzea Alegazioak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunean HAOLO, 112.4
Frogaldia (hala dagokionean) Gehienez ere 5 egun HAOLO, 112.5
EAEANak emandako epaia 4 eguneko epea, frogaldia amaitzen denetik, hala badagokio HAOLO, 113.1.
Interesdunei epaia jakinaraztea Abuztuaren 18a baino lehen HAOLO, 114.1
EAHBak eta LHHBek emaitzak EHAAn argitaratzea Abuztuaren 18a baino lehen ELHL 131.1 eta 131.2

(1)Hautagaitzak deuseztatzeagatik inpugnaziorik egonez gero, epea ekainaren 30era arte luzatu daiteke

Laburdurak:

 • EHAA = Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
 • LHAO =  Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
 • EHE = Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
 • AEHE = Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle Errolda
 • HEBPO = Hautesle Erroldaren Bulegoaren Probintzia Ordezkaritza
 • AEHB = Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordea
 • LHHB =  Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea
 • EHB = Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
 • ELHL = Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea
 • HAOLO = Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • AALM = Atzerri Arazoetako eta Lankidetzako Ministerioa
 • PRE AGINDUA = Presidentziako Ministerioaren Agindua
 • ED = Errege Dekretua
 • KA = Konstituzio Auzitegia
 • EAEAN = Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia

Azken aldaketako data: