Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 262. zk.), 2021eko abenduaren 31, ostirala

Sumario n.º 262, viernes 31 de diciembre de 2021


XEDAPEN OROKORRAK

LEHENDAKARITZA

DISPOSICIONES GENERALES

LEHENDAKARITZA

SEGURTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
OIARTZUNGO UDALA

Oposiciones y concursos
AYUNTAMIENTO DE OIARTZUN

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
BUSTURIALDEAKO UREN PARTZUERGOA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
CONSORCIO DE AGUAS DE BUSTURIALDEA