Egoitza elektronikoa

Kontsulta

Kontsulta erraza

Zerbitzuak


Azken aldizkaria RSS

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria

262. zk., 2021eko abenduaren 31, ostirala


Hemen ikusgai dauden gainerako formatuen edukia PDF dokumentu elektroniko ofizial eta jatorrizkoa eraldatuz lortu da

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA
6484

EBAZPENA, 2021eko abenduaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza eta landa-garapena sustatzeko eta genero-arrakala murrizteko helburuarekin langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko prestakuntza-programazioa egiteko dirulaguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 21eko bileran hartutako erabakiaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza eta landa-garapena sustatzeko eta genero-arrakala murrizteko helburuarekin langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko prestakuntza-programazioa egiteko dirulaguntzen deialdia onetsi du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan. Maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuaren bidez onetsitako Lanbideren Estatutuen 10.2 artikuluaren o) letran xedatutakoaren arabera, organismo autonomo horren zuzendari nagusiari dagokio deialdia argitara ematea.

Azaldutakoagatik, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Argitara ematea Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza eta landa-garapena sustatzeko eta genero-arrakala murrizteko helburuarekin langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko prestakuntza-programazioa egiteko dirulaguntzen deialdia, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 21eko bileran hartutako erabakiaren bidez onetsi da deialdia, eta ebazpen honen eranskin gisa jaso da erabakia.

Bigarrena.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluak laguntza-deialdia onesteko hartu duen erabakiak ondorioak izango ditu ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hirugarrena.– Deialdia onesten duen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren Erabakiaren aurka, berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio organo horri berari, hilabeteko epean, ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena aldizkari horretan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 21a.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia,

MARÍA GLORIA MÚGICA CONDE.

ERANSKINA
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN EKINTZAILETZA ETA LANDA-GARAPENA SUSTATZEKO ETA GENERO-ARRAKALA MURRIZTEKO HELBURUAREKIN LANGABEEN KONPETENTZIA DIGITALAK HOBETZEKO PRESTAKUNTZA-PROGRAMAZIOA EGITEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIA, EUROPAR BATASUNAREN NEXTGENERATIONEU FUNTSAK FINANTZATUTAKO SUSPERTZE, TRANSFORMAZIO ETA ERRESILIENTZIA PLANAREN ESPARRUKOA

NextGenerationEU finantza-tresnak, Europako Kontseiluak 2020ko uztailaren 21ean onetsiak, bere baitan hartzen du, elementu nagusi gisa, «Suspertze eta Erresilientzia mekanismo» bat: haren helburua Batasuneko estatuetan inbertsioa eta erreformak bultzatzea da, hartara susperraldi jasangarri eta erresilientea lortzeko, eta, aldi berean, justizia sozialean oinarritutako hainbat erreforma ahalbidetzea, bai maila nazionalean, bai eskumenak transferituta dituzten autonomia-erkidegoekin gobernantza partekatuan.

Euskadi Next, Euskal Autonomia Erkidegoaren suspertze, transformazio eta erresilientziarako inbertsio-programan jasotzen denez, erronka nagusia Euskal Autonomia Erkidego berde, digital eta inklusibo bat eraikitzea da. Enplegua sortzen duen suspertze ekonomikoa bizkortzearen garrantzia planteatzen da, eraldaketa digitala produkzio-egituraren lehiakortasuna indartzeko aukeratzat jota.

Horretarako, espezializazioko hiru lehentasun estrategiko argi ezartzen dira: digitalizazioa eta berrikuntza, adinekoen osasuna eta zaintza, eta trantsizio energetiko ekologikoa. Azken horrek arlo hauek hartzen ditu barruan: habitata eta hiri-berrikuntza, mugikortasun jasangarria, energia berriztagarriak sortzea, ekonomia zirkularra, habitat naturala, eta hondamendi naturalak prebenitzea.

Ekonomia garatuen inguruabarrek eta, bereziki, jasangarritasunaren eta lehiakortasunaren erronka globalei erantzuteko lan-merkatuen ezaugarriek, enplegurako aktibazioari laguntzeko politika publikoak indartzea eskatzen dute, eta berekin dakarte enplegu-zerbitzu publikoek horiek hornitzeko ikuspegi berri bat hartzea. Horrela, Gizarte Eskubideen Europako Zutabea eraginkortasunez ezartzen laguntzen da, batez ere I. kapituluari dagokionez, aukera-berdintasunari eta lan-merkatuan sartzeari buruzkoa baita, eta Nazio Batuen Erakundearen (NBE) Garapen Jasangarrirako 2030 Agendari dagokionez; nagusiki garapen jasangarrirako 8. helburuaren bidez, zeinak helburu baitu hazkunde ekonomiko iraunkor, inklusibo eta jasangarria, enplegu oso eta produktiboa eta guztientzako lan duina sustatzea.

Egungo gizartea, oro har, eraldaketa digital sakon, atzeraezin, dinamiko eta aldakorreko prozesu batean murgilduta dago, aurrekaririk gabeko eta oraindik zehaztu gabeko ondorioak dituen garapen teknologikoko testuinguru baten barruan. Digitalizazioak lan-merkatuan dituen ondorioek, historiako eraldaketa handietan bezala, langileen gaitasunak berregituratzea dakarte, erakundeen maila guztietan. Espero da enplegu berriak sortzea, beste batzuk suntsitzea eta ia guztiak birkonfiguratzea.

Giza faktorea, berriz ere, ekonomia digitala erabat garatzeko funtsezko elementuetakoa da, eta eragina du sektore teknologikoaren hazkunde-ahalmenean, bai eta enpresa ez-teknologikoen konpetentzia digitaletan ere. Trebetasun digitalak dituen giza kapitalaren ikuspegitik, lan-merkatuan sartzen ari direnak edo epe laburrean sartuko direnak hartu behar dira kontuan, baita lanean ari diren eta gaur egun beren lanbide-jarduna gauzatzen ari diren langileak ere, zeinek askotan aldizkako jarduera baitute, lan-merkatura sartu eta handik irteten. Aintzatetsia da giza faktorea prestakuntza faktore erabakigarria dela enpresen eta ekonomia osoaren lehiakortasunerako, haien produktibitatea ezin baita hazi biztanleria aktiboaren kualifikazioak handitzen ez badira.

Halaber, ez da ahaztu behar ekonomiaren eta gizartearen digitalizazio-mailak eta teknologiaren erabilerak, produktibitatean, lehiakortasunean eta berrikuntzan ez ezik, ongizatearen eta gizarte- eta kultura-garapenaren mailetan ere eragina dutela, aldaketa teknologikoaz gain, aldaketa soziala eta kulturala ere gertatzen baita.

2030erako Enpleguaren Euskal Estrategiak gaur egungo joera handiak identifikatzen ditu, trantsizio teknologiko-digitalarekin, trantsizio energetiko-klimatikoarekin, gizarte- eta osasun-trantsizioarekin, eta horiek lan-merkatuan duten eragin itzelarekin lotuta, eta 2. bektore bat ezartzen du kalitatezko enplegu inklusiboan aurrera egiteko giltzarri estrategikoen artean, «produkzio-sistemara egokitzen den enplegu erresilientea» bultzatzea helburu duena.

Abuztuaren 19ko TES/897/2021 Aginduak, 2021eko ekitaldi ekonomikorako lurraldeka banatzen dituena, lan-eremuan eskumenak berenganatuak dituzten autonomia-erkidegoek kudea ditzaten, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoarekin finantzatutako kredituak, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planean aurreikusitako «Konpetentzia Digitalen Plan Nazionala» eta «Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako politika publiko berriak» inbertsio-proiektuak gauzatzeko, beste inbertsio-proiektu batzuen artean, «ekintzailetza eta landa-garapena sustatzeko eta genero-arrakala murrizteko helburuarekin langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko» proiektua jasotzen du VII. palanka-politikan («Hezkuntza, ezagutza, etengabeko prestakuntza eta gaitasunen garapena») eta 19. osagaiko («Konpetentzia Digitalen Plan Nazionala») 3. inbertsioan («Enplegurako konpetentzia digitalak»). Horretan, Euskal Autonomia Erkidegoari 5.334.915 euroko kreditua esleitzen dio 2021eko ekitaldi ekonomikoan.

Inbertsio-proiektu honek helburu du enplegura bideratutako konpetentzia digital berriak eskuratzea, batik bat landa-eremuan bizi diren emakume langabeek, ekoizpen-esparruak eskatzen dituen konpetentzia digitaletako prestakuntza ez-formalaren bidez, hartara enplegagarritasuna eta ekintzailetza digitala hobetzeko. Deialdi honek eraldaketa digitalari laguntzen dioten jarduerak finantzatzera bideratzen du emandako aurrekontuaren % 100, 108 etiketarekin–Gaitasun digitalak garatzeko laguntza (% 100).

Enplegurako lanbide-prestakuntza funtsezko tresna da lan-merkatuan laneratzen eta langileen enplegagarritasuna hobetzen laguntzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren 2. artikuluan ezartzen duenez, Enplegurako Lanbide Heziketa Lanbide Heziketaren sistemetako bat da enpresen artean eta langileen artean (langabeak nahiz lanean ari direnak) lehiakortasun- eta kualifikazio-beharrizanei erantzuteko (hurrenez hurren) prestakuntza bultzatzea eta zabaltzea xede duten tresna eta ekintzez osatua. Prestakuntza horrek, halaber, gizartea kohesionatzen eta ekonomia garatzen lagunduko du, ezagutzan oinarritutako ekonomiaren esparruan.

Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 Dekretuak (zeinaren bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen baitira eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen), Lan eta Enplegu Sailari esleitzen dizkio enplegu-politika eta enplegurako lanbide-heziketa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetzarekin, horrek dauzkan erantzukizunei dagokienez, eta Lanbide Heziketaren eremuan oro har zuzendaritza, antolamendu eta plangintzan Hezkuntza Sailak dituen eginkizunak ezertan eragotzi gabe.

Bestalde, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua organismo autonomoari (Lan eta Enplegu Sailari atxikita dago) dagokio, besteak beste, enplegu-programen, enplegurako prestakuntza-programen eta autoenplegua eta enpresen sorkuntza sustatzeko programen kudeaketa. Egiteko horren barruan dago dirulaguntzetarako deialdiak onestea eta izapidetzea, hala ezarrita baitago maiatzaren 22ko 82/2012 Dekretuak onetsiriko organismo autonomoaren estatutuen 3.b) artikuluan.

Horregatik guztiagatik, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak proposatuta, organismo autonomo horretako Administrazio Kontseiluak, 2021eko abenduaren 21eko bilkuran, Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza eta landa-garapena sustatzeko eta genero-arrakala murrizteko helburuarekin langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko prestakuntza-programazioa egiteko dirulaguntzen deialdia onetsi du, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan, baldintza hauetan:

1. artikulua.– Xedea eta baliabide ekonomikoak.

1.– Deialdiak honako xede hau du: Euskal Autonomia Erkidegoan ekintzailetza eta landa-garapena sustatzeko eta genero-arrakala murrizteko helburuarekin langabeen konpetentzia digitalak hobetzeko prestakuntza-programazioa egiteko emango diren laguntzak arautzea, Europar Batasunaren NextGenerationEU funtsak finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan.

2.– Deialdi hau finantzatzeko baliabide ekonomikoen zenbatekoa 5.334.915 euro da, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren 2022ko ekitaldiko ordainketa-kredituaren kontura, eta lotura dute Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren bidez finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planarekin (Europar Batasunak – NextGenerationEUk finantzatuta). Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduak ezarri zuen mekanismo hori.

Baldin eta 2022. eta 2023. urteetan Euskal Autonomia Erkidegoari Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planetik eratorritako eta helburu bera duten funts berriak transferitzen bazaizkio, eta funtsek laguntza horiekin lotutako ordainketa-kreditu berriak sortzen badituzte indarrean dagoen legeriarekin bat etorrita, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez argitara emango da kredituen zenbatekoa, eta deialdi honetan jasotako oinarri arautzaileak aplikatuta erantzun beharreko eskabideak aurkezteko epe berri bat irekiko da.

3.– Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura egiten diren gastu-espedienteen aldez aurretik izapidetzea arautzen duen Ogasun eta Administrazio Publikoko sailburuaren 2007ko apirilaren 26ko Aginduaren 5.3 artikuluan jasotako ondorioetarako, deialdi honen babeseko laguntzak emateko ebazpenak eman ahal izateko, kreditu egokiak eta behar bestekoak egon behar dira Euskal Autonomia Erkidegoaren 2022ko aurrekontu orokorretan.

4.– Honela banatzen dira baliabide ekonomiko horiek lurralde historikoen artean:

– Araba (% 16,22): 865.323,21 euro.

– Bizkaia (% 50,29): 2.682.928,76 euro.

– Gipuzkoa (% 33,49): 1.786.663,03 euro.

Banaketa hori aldatu ahal izango da aurrekontu-kreditua agortzeko helburuarekin, 8.6 artikuluan dirulaguntzak banatzeko aurreikusten diren baldintzen arabera.

2. artikulua.– Entitate onuradunak.

1.– Deialdi honetako laguntzen onuradun izan ahalko dira prestakuntza-entitate pribatu edo publikoak, baldin eta dirulaguntzaren eskaera aurkezteko unean eskatzen dituzten prestakuntza-espezialitateak emateko inskribatuta badaude Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen prestakuntza-entitateen erregistroan, autonomia-erkidegoko enplegurako prestakuntza-entitateen beste edozein erregistrotan edo Prestakuntza Entitateen Estatuko Erregistroan.

2.– Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntza eskuratzeko, prestakuntza-entitateek dirulaguntza eskatzen duten prestakuntza-planak egiteko giza baliabideak eta baliabide materialak izan beharko dituzte, edo konpromisoa hartu beharko dute dirulaguntza adjudikatu ondoren horiek izango dituztela, prestakuntza-jarduerak hasten direnerako. Ezin da azpikontratatu prestakuntza-jarduera gauzatzea. Ondorio horietarako, ez da azpikontrataziotzat jotzen prestakuntza emateko irakasleak (pertsona fisikoak) kontratatzea. Instalazio eta baliabide horiek propioak edo hirugarren entitate pribatu edo publikoenak izan ahal izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean baliatu beharko dira.

Informazio hori egiaztatzeko, entitatearen legezko ordezkaritzak erantzukizunpeko adierazpen bat egingo du (erantzukizunpeko adierazpena eskaera-orrian jasota dago). Edonola ere, entitate eskatzaileak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren esku izan beharko ditu adierazpen horretan jasotako datuak egiazkoak direla erakusten duten dokumentuak.

3.– Ezingo dira onuradun izan honako egoera hauetako batean diren entitateak:

a) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ez izatea.

Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla, dirulaguntza eman eta ordainketa bakoitza egin baino lehen. Nolanahi ere, eskatzaileak espresuki aurka egin diezaioke egiaztatze horri, eta, halakorik egiten baldin badu, baldintza hori betetzen duela egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

b) Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta ez edukitzea.

c) Eskatzaileak zigor- edo administrazio-zehapenen bat izatea, dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzeko aukera kentzen diona, edo horretarako ezgaitzen duen lege-debekuren bat izatea, honako hauengatik gertatutakoak barnean direla:

– Sexu-diskriminazioagatik zigorren bat jaso izana, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak edo Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eraginkorrerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera.

– Abuztuaren 4ko 5/2000 Legegintzako Errege Dekretuak onetsiriko Lan-arloko arau-hausteei eta zehapenei buruzko Legearen testu bateginak 46.1.b) eta 46.bis.1.b) artikuluetan xedatutako zehapen osagarri batek hala ezartzen badu, ebazpen irmo bidez.

d) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan xedatzen diren gainerako egoeraren batean egotea.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu egiaztatzen 3. apartatuan xedatutako eskakizunen bat, erantzukizunpeko adierazpenaren bidez frogatu beharko da; adierazpen hori eskabide-orrian jasota dago.

4.– Entitate onuradunak «ingurumenari kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) eta etiketatze klimatiko eta digitala erabat betetzen dituztela bermatu beharko dute, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planean, Espainiako suspertze eta erresilientzia planaren ebaluazioa onesteari buruzko Kontseiluaren 2021eko uztailaren 13ko exekuzio-erabakian (Council Implementing Decision-CID) eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduan ezarritakoarekin bat, baita hura garatzeko araudian ezarritakoarekin bat ere. Proiektuak diseinatu eta gauzatzeko fase guztietan bete beharko dira, modu indibidualean jarduketa bakoitzerako.

5.– Halaber, entitate onuradunek konpromisoa hartu beharko dute behar diren eskubideak eta sarbideak onartzeko, Batzordeak, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoak, Europako Kontuen Auzitegiak, Europako Fiskaltzak eta estatuko agintari eskudunek dagozkien kontrol-eskumenak betetzeko aukera dutela bermatzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22.2.e) artikuluan eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 129.1 artikuluan ezarritakoarekin bat etorrita.

3. artikulua.– Prestakuntza-plana eta diruz lagundu daitekeen jarduna.

1.– Prestakuntza-plana da parte hartzen duten pertsonek konpetentzia digitalen arloan dituzten premiei erantzuteko eskaintzen zaizkien prestakuntza-ekintzen multzoa.

2.– Diruz lagundu ahal izango dira I. eranskinean jasota dauden eta konpetentzia digitalak eskuratzearekin lotuta dauden espezialitateen inguruko prestakuntza-ekintzak dituzten prestakuntza-planak.

Halaber, konpetentzia digitalak eskuratzearekin lotutako prestakuntza-espezialitate berriak programatzea eskatu ahal izango da. Horretarako, prestakuntza-entitateek, dirulaguntza eskatzen dutenean, haiek Espezialitateen Katalogoan alta ematea proposatu beharko dute, eta prestakuntza-programa LanF kudeaketa-aplikazioan eskuragarri dagoen ereduaren arabera aurkeztu beharko dute, eredu horretan hura diseinatzeko emandako jarraibideak betez.

Sortu berri diren espezialitateen katalogoan alta emateko, eta, beraz, deialdi honen babesean programatzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak baliozkotu beharko du. Espezialitate berriak baliozkotu ondoren, Lanbidek kudeatutako prestakuntza-entitateen erregistroan inskribatzeko beharrezkoa den erantzukizunpeko adierazpena aurkezteko eskatuko zaio proposamena egin duen erakundeari.

Dirulaguntza jasotzeko ez dira baloratuko, 7.4 artikuluan xedatutakoa betez, baliozkotze-prozesua gainditzen ez duten espezialitateak, ez eta, Lanbidek horretarako errekerimendua egin ondoren, prestakuntza-entitateen erregistroan inskribatzeko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu ez duten baliozkotutako espezialitateak ere.

Espezialitate berriak baliozkotzeko honako irizpide hauek erabiliko dira:

(Ikus .PDF)

5 puntu baino gutxiago edo aurreko taulako alderdiren batean 0 puntu lortzen duten proposamenak ez dira baliozkotuko, eta, beraz, ez dira programatuko.

3.– Prestakuntza-ekintzen iraupena 40 ordukoa izango da, edo gutxiagokoa, baldin eta prestakuntza-ibilbide baten parte badira; kasu horretan, ibilbideak iraupen hori izan beharko du nahitaez, parte-hartzaile bakoitzak 40 prestakuntza-ordu jasotzeko.

Nolanahi ere, espezialitate berriek 40 orduko iraupena izan behar dute.

4.– Prestakuntza emateko modalitatea.

Prestakuntza-ekintzak aurrez aurreko modalitatean eman beharko dira.

Aurrez aurreko prestakuntzatzat jotzen da ikasgela batean irakasleek ikasle talde bati ezaguera berak eta aldi berean transmititzen dizkietenean, erabiltzen dituzten baliabide didaktikoak zer motatakoak diren gorabehera.

5.– Ekintzek 2022an hasi beharko dute, dirulaguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren, eta 2022ko abenduaren 31 baino lehen amaitu.

Baldin eta 2022an eta 2023an funts berriak transferitzen badira laguntza horietara, eta eskabideak aurkezteko epe berri bat gaitzen bada, 1.2 artikuluaren bigarren paragrafoan jasotakoari jarraituz, kreditu berriekin diruz lagundu beharreko prestakuntza-planak gauzatzeko epea ere ezarriko da.

6.– Prestakuntza-ekintzak onestean, diruz lagundu beharreko gehieneko partaide kopurua 20 izango da, eta gutxienekoa 8. Horrela, prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi 8 partaide baino gutxiagok izena eman badute.

Hala ere, laguntza jasoko dutenez gain, beste bi parte-hartzaile ere onartu ahal izango dira prestakuntza-ekintzetan, prestakuntza-zentroak kopuru hori hartzeko inskribatuta badaude, eta hala eskatzen badute prestakuntza-ekintza hasteko komunikazioan. Partaide gehigarri horiengatik ez dute dirulaguntzarik jasoko.

4. artikulua.– Prestakuntzaren hartzaileak.

Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza-ekintzetan parte hartu ahal izango dute langabezian dauden emakumeek, baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda badaude edo Gazte Berme Sistema Nazionalaren Fitxategian izena emanda badaude, eta 30.000 biztanletik beherako udalerri batean bizi badira. Emakume horiek prestakuntza-ekintza bakoitzeko ikasleen % 65 izan beharko dute, gutxienez.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden edo Gazte Berme Sistema Nazionalaren Fitxategian izena emanda dauden gainerako langile langabeek ere parte hartu ahal izango dute, baita beste Enplegu Zerbitzu Publiko batean izena emanda dauden langabeek ere, betiere prestakuntza-ekintza bakoitzaren % 35 gainditu gabe.

Ondorio horietarako, honako hauek sartuko dira langabeen taldean: lanaldi partzialeko kontratu batekin ari diren langileak, baldin eta beren lanaldia lanaldi osoz aritzen den pertsona batek duenaren herena baino laburragoa bada –konparagarriak izan behar dute–.

5. artikulua.– Dirulaguntzaren zenbatekoa.

1.– Prestakuntza-planaren dirulaguntzaren zenbateko osoa plana osatzen duten prestakuntza-ekintza bakoitzaren dirulaguntzaren zenbatekoaren batura izango da.

2.– Prestakuntza-ekintzek orduko 13 euroko modulu ekonomikoa dute parte-hartzaile bakoitzeko. Parte-hartzaile bakoitzeko dirulaguntza ez da inoiz izango 520 eurotik gorakoa.

3.– Programatu beharreko prestakuntza-ekintzak jasoko dituen prestakuntza-plan bakar baterako eskatu ahal izango dute dirulaguntza prestakuntza-entitateek. Inolako kasutan, ezin izango du prestakuntza-entitate batek 250.000 euro baino gehiago jaso prestakuntza-planaren bidez, ez eta espezialitate bereko sei prestakuntza-ekintza baino gehiago ere.

6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

1.– Deialdi honen esparruko dirulaguntzak jasotzeko eskabideak, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari bidaliko zaizkio, eta elektronikoki izapidetuko dira, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntzako aplikazio informatikoaren bidez (LanF).

Aplikaziora sartzeko aukerarik ez duten entitateek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren web-orriaren bidez eskatu ahal izango dute: https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/erakundeen-erregistroa/

Administrazio-prozeduraren informazio-fitxa (izapidetze elektronikorako jarraibideak ematen dituena) helbide honetan egongo da eskuragarri: https://www.euskadi.eus/servicios/1209401.

2.– Eskabide-formularioa osorik bete beharko da, eta bertan, laguntzaren xede den prestakuntza-plana deskribatuko da, eta honako dokumentazio hau aurkeztuko da:

2.1.– Oro har:

a) 2.4 artikuluan aipatzen den «kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela dioen erantzukizunpeko adierazpena, IV. eranskineko ereduari jarraituz.

b) 2.5 artikuluan aipatzen den eskubideak eta sarbideak emateko konpromisoa, V. eranskineko ereduari jarraituz.

c) Inplikatutako administrazio publikoen arteko datu-lagapena eta -tratamendua onartzea, aplikatzekoa den Europako araudian xedatutakoa betetzeko, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko (EB) 2021/241 Erregelamenduaren 22. artikuluko 2.d) eta 3. apartatuetan xedatutakoari dagokionez, VI. eranskineko ereduaren arabera.

d) Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planean ezarrita dauden eta kudeatu beharreko eremuari eragin diezaioketen zeharkako printzipioak betetzeari buruzko erantzukizunpeko adierazpena, VII. eranskineko ereduaren araberakoa.

2.1 apartatu honetan aipatzen diren ereduak LanF aplikazioan eskuratu ahal izango dira.

2.2.– Gainera, hala badagokio, balorazio-irizpideak egiaztatzeko:

a) 9. artikuluaren A.3 apartatuan xedatutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko: artikuluan aipatzen diren aitorpen edo akreditazio ofizialen kopia.

b) 9. artikuluaren B apartatuan (B.1, B.2 eta B.3) xedatutako balorazio-irizpideak egiaztatzeko, beste administrazio publiko batzuetako deialdiak aipatzen direnean: enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duen eta deialdia kudeatzen duen administrazio publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da, prestakuntza-espezialitateko esperientzia egiaztatzen duena, III. eranskinean jasotako ereduaren arabera; LanF aplikaziotik ere atera daiteke eredua. Ziurtagiriak III. eranskineko ereduari jarraitu ahal izango dio, edo beste formatu bat izan, baina, kontuan har dadin, eredu horretan ezarritako eduki guztiak jaso beharko ditu.

2.3.– Espezialitate berrien programazioa eskatuz gero, LanF kudeaketa-aplikazioan eskuragarri dagoen ereduan garatutako espezialitatearen prestakuntza-programa osoa aurkeztuko da.

3.– Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezkaritza hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren ahalordeen erregistro elektronikoan inskribatu beharko da, helbide honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

4.– Eskabideak ez baditu baldintza guztiak betetzen, entitate interesdunari jakinaraziko zaio bost egun balioduneko epea duela, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik, izandako hutsune edo akatsa konpontzeko, edo aurkeztu beharreko dokumentuak aurkezteko. Hala egin ezean, eskabideari uko egin diola ulertuko da, hala xedatzen duen ebazpena egin ondoren.

5.– Dirulaguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko epea deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta 2022ko otsailaren 4an bukatuko.

Eskabideak aurkezteko beste epe batzuk zabaldu ahal izango dira, baldin eta Estatuak 2022an eta 2023an funts berriak transferitzen baditu Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planetik eratorrita, eta xede bererako badira, eta haien bidez laguntza hauek finantzatzera bideratutako kreditua handitzen bada, 1.2 artikuluan ezarritakoarekin bat.

7. artikulua.– Prozedura eta ebazpena.

1.– Prozedura izapidetzeko organo eskuduna Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritza izango da, eta ebazteko organo eskuduna, berriz, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusia.

2.– Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da, eta egintza bakarrean ebatziko dira prestakuntza-planak gauzatzeko aurkeztutako eskabide guztiak.

Prestakuntza Planeko prestakuntza-ekintza edo prestakuntza-ibilbide bakoitzari banakako balorazioa egingo zaio.

3.– Eskabideak aztertzeko eta haien balorazioa egiteko, batzorde teknikoko bat osatuko da. Batzordea honako kide hauek osatuko dute: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendaria, Enplegurako Lanbide Heziketako Zerbitzuko arduraduna Zerbitzuko bi teknikari. Ebaluazio-batzordeko kideen izenak EHAAn argitaratuko dira.

4.– Eskabideek deialdi honetan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, eta, hala badagokio, proposatutako espezialitate berriak baliozkotuta, ebaluazio-batzordeak 9. artikuluan aurreikusitako irizpideen arabera egingo du balorazioa, eta behin-behineko ebazpen-proposamena egingo du, 8. artikuluan araututako laguntza zehazteko sistema kontuan hartuta, behin-behinean onestea edo ukatzea proposatzen diren ekintzak adierazita.

Behin-behineko ebazpen hori Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren webgunean argitaratuz jakinaraziko da (www.lanbide.euskadi.eus), eta 5 egun baliodun emango dira entitateek LanF aplikazio informatikoaren bitartez alegazioak egin ditzaten edo eskabideari uko egin diezaioten, prestakuntza-planean behin-behinean onetsitako prestakuntza-ekintza guztiei dagokienez.

Behin-behineko ebazpen-proposamenak ez die onuradun gisa eskubiderik emango proposatutako entitateei.

5.– Alegazioak aztertu ondoren, ebaluazio-batzordeak behin betiko ebazpen-proposamena prestatuko du eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari helaraziko dio, hori baita ebazpena egiteko organo eskuduna.

6.– Behin betiko ebazpenak dirulaguntza emango zaien prestakuntza-ekintzak eta horien zenbatekoa jasoko ditu, balorazioaren ondoriozko lehentasun-hurrenkeraren arabera, bai eta ukatzen direnak eta ukatzeko arrazoiak ere; hori guztia prestakuntza-entitate interesdunei jakinaraziko zaie, Lanbideren webgunean argitaratuta (www.lanbide.euskadi.eus). Entitateek 5 egun balioduneko epea izango dute prestakuntza-ekintza bakoitzeko dirulaguntza onartzeko, modu telematikoan, LanF aplikazioan. Epe hori igaro eta dirulaguntza onartzen ez badute, dirulaguntzari uko egiten diotela ulertuko da. Epe horren ondoren, prestakuntza-plan osoagatik bakarrik egin ahal izango zaio uko dirulaguntzari.

7.– Prozedura ebazteko eta behin betiko ebazpena jakinarazteko gehieneko epea hiru hilabetekoa izango da, deialdia EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori igaro ondoren ebazpen espresurik jakinarazten ez bada, eskabidea ezetsitzat jo ahal izango da.

8.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenak amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, haren aurka, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

9.– Entitate onuradunei dirulaguntzak emateko eta ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak edo haren organismo autonomoek emandako antzeko dirulaguntzen edo laguntzen karietara bideratzen hasi den eta oraindik izapidetzen ari diren itzulera- edo zehapen-prozedurak amaituta egotea.

10.– Publikotasunaren printzipioa betetzeko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren ebazpenez Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da zer entitatek jaso duten dirulaguntzaren bat deialdi honen babesean eta zenbateko laguntza jaso duten.

8. artikulua.– Laguntza zehaztea.

1.– 9. artikuluan aurreikusitako irizpideei jarraituz egingo da prestakuntza-planetan jasotako prestakuntza-ekintzen balorazio teknikoa, haien artean lehentasun-hurrenkera ezartzeko; horrela, aurkeztutako ekintzen eskaerak puntuazio handiena izan dutenetik txikiena izan dutenera ordenatuko dira.

Ibilbidean dagoen prestakuntza-espezialitate desberdin bakoitzaren arabera baloratuko dira hainbat prestakuntza-ekintzaz osatutako prestakuntza-ibilbidez osatuta dauden eta 40 prestakuntza-orduko kopurua betetzen duten eskaerak; eragindako balorazio-irizpide bakoitzean prestakuntza-ibilbidea osatzen duten espezialitate guztiek lortutako batez besteko balioa aplikatuko da.

2.– Ez dira finantzatuko balorazioan 20 puntu baino gutxiago lortzen dituzten prestakuntza-planetako prestakuntza-ekintzak.

3.– Prestakuntza Planeko prestakuntza-ekintza bakoitzeko eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa zehazteko, 5. artikuluan jasotako modulu ekonomikoa aplikatuko da.

4.– Entitate eskatzaile bakoitzak eman beharreko prestakuntza-ekintzei dagozkien zenbatekoen batura izango da prestakuntza-planerako dirulaguntzaren azken zenbatekoa.

5.– Prozesuan, 5.3 artikuluan entitate eskatzaileentzat aurreikusitako dirulaguntza-mugak hartuko dira kontuan.

Espezialitate bakoitzeko lurraldeka onets daitezkeen prestakuntza-ekintzen gehieneko kopurua honako hau izango da: 8 Bizkaian, 7 Gipuzkoan, eta 6 Araban. «FCOI08-Ekintzailetzarako oinarrizko konpetentzia digitalen hastapenak» espezialitatearen kasuan, gehienez 20 prestakuntza-ekintza onetsiko dira Bizkaian, 18 Gipuzkoan eta 16 Araban.

6.– Balorazio-fasearen ondorioz eskatutako ekintzen lehentasun-hurrenkerari jarraituz emango dira dirulaguntzak, dirulaguntza-lerro bakoitzerako baliabideak agortu arte, 1.4 artikuluan aurreikusitako banaketaren arabera. Ekintzak lerroka esleitzeko prozesua egin ondoren, hiru lurralde historikoetako soberakinak batuko dira, eta, lehentasun-hurrenkerari jarraituz, gainerako eskabideei esleituko zaizkie, lurralde historikoa edozein dela ere, kreditua agortu arte.

Lehentasun-hurrenkeran atzerago dagoen eskaera bati ezin izango zaio dirulaguntza hori eman, kreditu erabilgarri nahikorik ez egoteagatik lehentasun-hurrenkera horretan aurrerago dagoen beste eskaera bat dirulaguntzarik gabe utzi bada.

7.– Berdinketa gertatuko balitz, 9. artikuluan aurreikusitako honako balorazio-irizpide hauetan puntuazio handiena lortu duen eskaerak izango du lehentasuna, ordena honetan: B.1, B.2, B.3.1, B.3.2 eta A apartatua. Berdinketak bere horretan badirau, lehentasuna izango du prestakuntza jaso duten pertsonen kopuru handiena duenak, B.3.1ean jasoak, eta, azkenik, B.3.2n jasoak.

9. artikulua.– Eskabideak balioesteko irizpideak.

Eskatutako prestakuntza-ekintzak baloratzeko, jarraian araututako irizpideak hartuko dira kontuan, zeinak III. eranskinean zehazten baitira:

A) Prestakuntzaren kalitate- eta eragin-adierazleak langabeei zuzendutako 2018-2020ko enplegurako lanbide-heziketako prestakuntza-eskaintzaren deialdian, bai eta entitateak kalitatearekin eta euskararekin duen konpromisoa ere. Gehieneko puntuazioa: 50 puntu.

Horren xedea da enplegurako lanbide heziketako 2018-2020ko eskaintzaren deialdian langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzak ematean lortu zuten kalitatea baloratzea, bai eta enplegagarritasunaren eta laneratzearen aldetik izandako eragina ere, eta entitateak kalitatearekin duen konpromisoa.

A.1.– Sintesi-adierazlea, lanbide-arloaren arabera: gehienez 15 puntu.

Prestakuntza-entitate batek langabeentzako 2018-2020ko prestakuntza-eskaintzaren deialdian emandako prestakuntza-ekintzetan lanbide-arlo bakoitzean lortu duen sintesi-adierazleen batezbestekoa.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz lortuko du adierazle hori bere datu-baseetatik. Ez dira kontuan hartuko honako hauen emaitzak: kontratatzeko konpromisoa duten eta diruz lagundu daitezkeen lerroak, proiektu bereziak edo 2018ko beste deialdi batzuk, langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdia izan ezik.

Prestakuntza-entitate jakin batek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdian parte hartu ez badu, 4 puntu emango zaizkio.

Adierazle hori ezin izan bada lortu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari egotz dakiokeen arrazoiren batengatik, erreferentziako deialdian lanbide-arloaren adierazleen batezbesteko globala hartuko da sintesi-adierazle gisa, hartan parte hartzen duten prestakuntza-entitate guztiek emandako ekintza guztietatik abiatuta.

A.2.– Enplegagarritasun-indizea, lanbide-arloaren arabera: Gehienez ere 25 puntu.

Langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren 2018-2020ko deialdian emandako prestakuntza-ekintzek lanbide-arlo bakoitzean lortu duten enplegagarritasun-indizeen batezbestekoa; 25 puntu gehienez.

Enplegagarritasun-indizea tasa hauek osatzen dute:

Enplegagarritasun-indizea = (Prestakuntzaren arrakasta-tasa x p1) + (Besteren konturako laneratzearen tasa x p2) + (Parte-hartze anitzaren tasa x p3),

Azalpena:

– Prestakuntza-ekintzaren arrakasta-tasa: Prestakuntza arrakastaz amaitzen duten pertsonen kopurua zati prestakuntza-jarduera hasi duten guztizko parte-hartzaile kopurua.

– Besteren konturako laneratzearen tasa: Prestakuntza-jarduera amaitu eta sei hilabeteren barruan besteren konturako kontraturen bat lortu duten pertsonen kopurua.

– Parte-hartze anitzaren tasa: Prestakuntza-ibilbide bat egiten duten pertsonen kopurua; hau da, kurtsoa amaitu ondorengo sei hilabeteetan enplegurako bigarren prestakuntza-ekintza bat hasten duten pertsonen kopurua.

– p1, p2 eta p3, tasa bakoitzari emandako pisuak dira, espezialitatearen kualifikazio-mailaren arabera kalkulaturik.

Tasak espezialitate motaren eta haren kualifikazio-mailaren arabera haztatzen dira. Hartara, zenbat eta handiagoa izan espezialitatearen kualifikazio-maila, orduan eta pisu handiagoa du laneratzearen tasak, behar beste konpetentzia ematen baitituzte lanpostuak betetzeko, eta, horrenbestez, baita lan-merkatuan sartzeko ere. Gako-konpetentzien edo zeharkako edo gizarteratzeko eta laneratzeko konpetentzien espezialitateen kasuan, parte-hartze anitzaren tasak pisu handiagoa hartzen du, kualifikazioa ematen duen prestakuntzaren aurreko prestakuntzatzat hartzen baita, prestakuntza-ibilbide luzeago baten esparruan; edo, bestela, zeharkako espezialitateen kasuan, prestakuntza arautuaren, hasierako prestakuntzaren edo profesionaltasun ziurtagirien prestakuntza osagarri gisa.

(Ikus .PDF)

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ofizioz ateratzen du adierazle hori bere datu-baseetatik. Ez dira kontuan hartuko honako hauen emaitzak: kontratatzeko konpromisoa duten eta diruz lagundu daitezkeen lerroak, proiektu bereziak edo 2018ko beste deialdi batzuk, langabeentzako prestakuntza-eskaintza izan ezik.

2018-2020ko deialdiaren babesean prestakuntza-entitateek ez badute eman dirulaguntza eskatzen duten espezialitateari dagokion arloaren prestakuntza-ekintzarik, 11 puntu aplikatuko dira.

A.3.– Kalitatearekiko konpromisoa: gehienez ere 6 puntu.

Entitate eskatzaileek lortutako kalitate arloko aintzatespenak baloratuko dira, baldin eta haiek indarrean badaude eskaera egiten den egunean. Kudeaketa-kalitatearen aitorpenengatik, 3 puntu lortu ahalko dira gehienez; honako hauek baino ez dira baloratuko (EFQM eredukoak, Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko Sistemakoak eta ISO araukoak): EFQM + 500 eta Urrezko A, EFQM + 400 eta Zilarrezko A, EFQM + 300 eta Brontzezko A, Urrezko Q, Zilarrezko Q, ISO 9001 eta Kudeaketa Aurreratuaren Diploma. Ziurtagiri horien artean, puntuaziorik handiena ematen duena bakarrik baloratuko da.

Puntu gehigarri bana lortu ahal izango da ziurtagiri hauek edukitzeagatik: ISO 14001 ziurtagiria izateagatik Ingurumen Kudeaketako Sistemak, ISO 45001 ziurtagiria izateagatik Laneko Segurtasuna eta Osasuna Kudeatzeko Sistemak, eta ISO 4500 ziurtagiria lortzeko hiru urteko trantsizio-aldian OHSAS 18001 ziurtagiria, eta ISO 27001 Segurtasun Informatikoaren ziurtagiria.

A.4.– Ikastaroa ematen duen entitatea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea da, otsailaren 11ko 11/2014 Dekretuak araututako Emakunderen bereizgarria, edo genero-berdintasunerako plan bat erregistratuta dauka dagokion autonomia-erkidegoko erregistroan: 4 puntu.

B) Prestakuntza-jarduketen ondoriozko kudeaketa-emaitzen adierazleak. Gehieneko puntuazioa: 35 puntu.

B.1.– Esperientzia prestakuntza-espezialitatea ematen. Gehienez 10 puntu.

Kontuan hartuko da eskatutako prestakuntza-espezialitate bereko prestakuntza-ekintzak ematen izandako esperientzia, 2018., 2017. eta 2016. urteetan langabeei edo landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan.

B.2.– Esperientzia lanbide-arloa irakasten. Gehienez 10 puntu.

Kontuan hartuko da eskatutako prestakuntza-espezialitate bereko prestakuntza-ekintzak ematen izandako esperientzia 2018., 2017. eta 2016. urteetan langabeei edo landunei zuzendutako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan.

B.3.– Prestakuntza emateko kaudimen egiaztatua. Gehienez 15 puntu.

B.3.1.– 2018., 2017. eta 2016. urteetan, langabeei zuzendutako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua: 10 puntu gehienez.

Kontuan hartuko da enplegurako lanbide-heziketaren arloan eskumena duten administrazioek 2018., 2017. eta 2016. urteetan onetsi ziren langabeentzako prestakuntza-eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen kopurua.

B.3.2.– 2016 eta 2018 artean, landunei zuzendutako eskaintzaren deialdietako parte-hartzaileen kopurua: 5 puntu gehienez.

Kontuan hartuko da landunei zuzendutako enplegurako lanbide-heziketako eskaintzaren deialdietan parte hartu dutenen kopurua (prestakuntza amaitu duten guztiak); arlo horretan eskumena duten administrazioek 2018., 2017. eta 2016. urteetan onetsitakoak izango dira deialdi horiek.

B apartatu honetako irizpideetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onetsitako deialdiei dagokienez, datu hori ofizioz ateratzen da haren datu-baseetatik. Beste administrazio publiko eskudun batzuen (autonomia-erkidegoak edo, hala badagokio, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoa) deialdien kasuan, 2. apartatuan horretarako ezarritako ziurtagiria aurkeztu beharko du entitate eskatzaileak. 6. artikuluaren 2 b) letra.

10. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen hautaketa.

1.– Honako hauek izan daitezke prestakuntza-ekintza bakoitzean parte hartzeko hautagaiak:

a) Enplegu-eskatzaileak (eta diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dutenak), baldin eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Orientazio Zerbitzuek prestakuntza-ekintza egitea agindu badiete haien prestakuntza-ibilbidearen barruan.

b) Nire Lanbidenet-en bitartez ikastaro batean izena eman duten enplegu-eskatzaileak, beren prestakuntza-kontuko prestakuntza-aholkularitzaren bidez.

c) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak aholkularitzako edo ebaluazioko prozesu baten ondoren deitutako enplegu-eskatzaileak.

2.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko, katalogoan espezialitate bakoitzerako finkatutako sarrera-eskakizunak bete beharko dituzte hautagaiek.

3.– Ikastaroetan parte hartuko duten ikasleen azken hautaketa entitate onuradunak egingo du, aurrez izena eman duten hautagaien artean. Horretarako, prestakuntza emango duen entitateak sarbidea izango du inskribatutako hautagaien datuetarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren prestakuntza-kudeaketarako aplikazioaren bidez (LanF). Erakundeak prestakuntza-ekintzak hasi aurretik eta dagozkion bermeekin egingo du hautaketa-prozesua.

Behar duten prestakuntza-ekintza guztietan, hautaproba bat ere egingo dute, erakundearen instalazioetan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariekin aurrez adostuta, ekintza behar bezala aprobetxatzen dela ziurtatzeko eta kualifikazioa ematen duten ekintzen helburuak lortzeko ezinbestekoa den aurretiazko ezagutza-maila erreala zehazteko. Proba hori LanF aplikazioaren dagokion apartatuan erantsiko da, prestakuntza-ekintzak gauzatzeari buruz ematen diren jarraibideen arabera.

4.– Prestakuntza-ekintzara sartzeko eskakizunak betetzen dituzten eta, hala badagokio, aurreko apartatuan deskribatutako hautaproba gainditzen duten pertsonen artean, kolektiboen araberako lehentasun batzuk ezarri dira, hurrenkera honetan:

1.a Lehentasun osoa izango dute 30.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren emakume langabeek, eta kontuan hartuko da prestakuntza-ekintza bakoitzeko ikasleen % 65 izan behar dutela, gutxienez, 4. artikuluan xedatutakoaren arabera.

2.a 30.000 biztanletik beherako udalerrietan bizi diren emakume langabeen kolektiboaren artean lehenespena egin behar bada, lehentasuna izango dute, lehenik, luzaroko langabeek, eta, bigarrenik, honako hauek, guztiak lehentasun-maila berean: kualifikazio-maila txikia dutenek; 30 urtera arteko gazteek; 45 urtetik gorakoek; desgaitasuna duten emakumeek; diru-sarrerak bermatzeko errentaren eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradunek, terrorismoaren biktimek, genero-indarkeriaren biktimek eta aparteko langabezia-subsidioa jasotzen dutenek. Era berean, arrazoi ekonomikoak, teknikoak, antolakuntzakoak edo ekoizpenekoak tarteko edo ezinbesteko kausen ondorioz aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen, lan-kontratuaren etenduren edo lanaldi-murrizketen eraginpean dauden langileek; horiek langabetzat joko dira ondorio horietarako.

3.a Hirugarrenik, gainerako langabeak, oro har.

5.– Inork ezin izango ditu bi ikastaro batera egin, baldin eta ikastaroan sartzeko baldintzak betetzen dituen beste norbaiten eskaerarik badago.

6.– Hautaketa bukatu ondoren, entitate onuradunek LanF kudeaketarako aplikazio informatikoaren bidez jakinarazi beharko dute hautaketaren emaitza, horretarako Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako jarraibideak aintzat hartuta.

7.– Hautatuak izan direnen zerrenda eta erreserba-egoeran gelditzen direnen zerrenda erakutsi behar dituzte prestakuntza-entitateek beren instalazioetan, prestakuntza-ekintzak abiarazi baino 24 ordu lehenago gutxienez, hautagaiei aldez aurretik adierazi zaien leku batean. Hor, zehaztuta egon behar du non, zer egunetan eta zer ordutan hasiko diren prestakuntza-ekintzak.

Aurrekoa eragotzi gabe, prestakuntza-zentroek egoki iritzitako bestelako bitartekoak erabili ahal izango dituzte ikasleei ikastaroetan parte hartuko dutela jakinarazteko.

11. artikulua.– Prestakuntza-ekintzetan parte hartuko duten pertsonen eskubideak eta betebeharrak.

1.– Ikasleek doan egingo dituzte prestakuntza-ekintzak.

2.– Ikasleek aseguru-estaldura izango dute ikastaroetan eta haietara joateko bidean dituzten arriskuetarako, istripuak eta erantzukizun zibila estaltzeko poliza sinatutako baitu Eusko Jaurlaritzak.

3.– Parte-hartzaileek, lehen eskola-egunean, ikastaroaren egutegia, prestakuntza-ekintzaren programa eta ikasleen eskubide eta betebeharrei buruzko dokumentua jasoko dituzte, eta jaso izanaren dokumentua sinatuko dute.

4.– Ikasleek prestakuntza-ekintzetara joan beharko dute, eta haiei etekina atera beharko diete. Hori bermatzeko, entitate onuradunak eguneroko bertaratze-partea egin beharko du, eta irakasleak eta parte-hartzaileek sinatu beharko dute.

5.– Ikasleek ezingo dute ikastaro batean baja eman beste prestakuntza-ekintza bat hasteko. Ezin izango dute jarduera utzi harik eta bukatzen den arte, honako kasu hauetan izan ezik: enplegua aurkitu badute, eta horrek prestakuntza-ekintzara joatea eta probetxua ateratzea galarazten badie, edo bat-bateko familia-egoera larriren bat sortzen bazaie. Jarduera justifikaziorik gabeko beste arrazoiren barengatik utziz gero, gerta liteke pertsona hori lehentasunezkoa ez izatea etorkizuneko deialdietako prestakuntza-ekintzetan.

12. artikulua.– Ikasleak baztertzeko arrazoiak eta prozedura.

1.– Honako hauek izango dira ikasleak baztertzeko arrazoiak:

a) Justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egitea hilabetean.

b) Prestakuntza-ekintzaren iraupen osoan % 25etik gorako ez-bertaratzea biltzea, dena delako arrazoiengatik, justifikatuta egon zein ez.

c) Prestakuntza-ekintzari probetxurik ez ateratzea, edo ekintza behar bezala egitea eragozten duen jokabide desegokia izatea, osasun- eta higiene-arauak ere kontuan hartuta.

2.– Hau izango da ikasleak baztertzeko prozedura:

Prestakuntza-zentroak Lanbideko prestakuntzako teknikariari jakinaraziko dio baztertzeko arrazoietako bat gertatu dela, horretarako ezarri den eredua erabiliz. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak arrazoi hori aztertuko du, eta ontzat ematen badu, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko zuzendariak baztertzeko prozedura hasteko erabakia hartuko du. Ikaslea baztertzeko proposamenaren arrazoia azalduko da erabaki horretan, eta ikasleak bost egun balioduneko epea izango du alegazioak aurkezteko. Enplegurako Lanbide Heziketako zuzendariak gehienez hamabost eguneko epean ebatziko du prozedura. Egoerak hala eskatzen badu, behin-behineko neurriak har daitezke baztertze-prozedurari ekiteko erabakian, prestakuntza-jardueraren jarraipen egokia bermatzeko. Neurri horietako bat izan daiteke ikaslea behin-behinean baztertzea, erabakia jakinarazten zaionetik prozedura ebazten den arte. Ebazpenean adieraziko da zein errekurtso aurkez daitekeen.

Asteren batean ikasleren baten hutsegiteak prestakuntza-ekintzaren ordu-kopuruaren % 25 baino gehiago badira, edo justifikatu gabeko hiru hutsegite baino gehiago egiten baditu hilabetean, prestakuntza-zentroak horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Enplegurako Lanbide Heziketako Zuzendaritzari, ikaslea baztertzeko prozedura has dezan.

Ikasleren batek prestakuntza-ekintzara joateari uzten badio eta ez-bertaratzeen % 25 gainditzen baldin badu, zentroak egoera horren berri emango dio Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, eta ofizioz emango zaio baja, baztertze-prozedura erabili beharrik gabe.

13. artikulua.– Prestakuntza-jarduerak gauzatzea eta lortutako konpetentziak egiaztatzea.

1.– Dirulaguntzaren onuraduna den entitateak deialdi honetan ezarritakoaren arabera eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak emandako ereduak aintzat hartuta gauzatu beharko ditu prestakuntza-ekintzak. Organismo autonomo horrek duen prestakuntzarako aplikazio informatikoa (LanF) erabiliko du prestakuntzaren hasiera jakinarazteko (hasiko den eguna baino 7 egun lehenago gutxienez), bai eta gerora izan daitekeen edozein aldaketaren (gertatzen den unean bertan), prestakuntza-ekintzak bukatzearen eta parte-hartzaileen bertaratzea kontrolatzearen berri emateko ere (prestakuntza-orduetara bertaratu izana kontrolatzeko ikasleek sinatu behar dituzten orrien bidez). Oro har, eta aurkako jarraibiderik ematen ez bada, gehienez ere 7 egun balioduneko epean egin beharko zaizkio jakinarazpenak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari. Prestakuntza-ekintzak ezingo dira hasi aldez aurretik Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ez badu LanF aplikazioan Hasierako Komunikazioa baimendu.

2.– Deialdi honen babesean diruz lagundutako prestakuntza emango duten prestatzaileek Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren baimena beharko dute, eta prestatzaileen fitxategian sartu beharko dira, kasuan kasuko prestakuntza-programan ezarritako baldintzen arabera.

3.– Ikasleek ezingo dute prestakuntza-ekintzetan egunean 8 ordu baino gehiagoz parte hartu.

4.– Prestakuntza-entitateak prestakuntza-ekintzak arrazoizko ordutegietan programatzen saiatu beharko dira, bereziki gizatalde kalteberei zuzendutakoak. Prestakuntza eta ikasleen bizitza pertsonala uztartzeko moduko ordutegiak ezartzen saiatu beharko dira.

Prestakuntza-ekintza hasitakoan, erregulartasunez emango da, eta prestakuntza-entitateak ezingo du aldi baterako eten, ezinbesteko kasuan izan ezik, behar bezala justifikatuta eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartuta.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak prestakuntza-ekintza bat kautelaz eten ahal izango du, baldin eta prestakuntza emateko ohiko garapenean eragin nabarmena duten anomaliak hautematen badira.

5.– Ikastaroaren hasieran, entitate onuradunek gutxienez material hau emango diote prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duen bakoitzari:

– espezialitatearen eduki guztiak biltzen dituen eskuliburu bat, argitaratua edo euskarri informatikoan,

– ikastaroa zuzen gauzatzeko beharrezkoa den idazmahaiko materiala eta

– behar diren babes-elementuak.

Era berean, zer eskubide eta betebehar dituzten azalduko diete ikasleei, bai eta 11. eta 12. artikuluetan araututako kanporatzeko arrazoiak eta prozedurak ere.

6.– Ikasleren batek prestakuntza-ekintza uzten badu, haren lekuan beste parte-hartzaile bat sartu ahal izango da. Ordezkapena onartuko da prestakuntza-ekintzaren iraupenaren % 25 eman aurretik egiten bada.

Hasita dagoen prestakuntza-ekintza batean sartzen diren ikasleek maila nahikoa bat izan beharko dute, hartara ikastaroa normaltasunez gauzatzea oztopatu gabe hari jarraitzeko eta etekina ateratzeko gai izan daitezen.

7.– Prestakuntza-jardueran parte hartuko duten langabeei dagokienez, batez ere langabezia-prestazioa edo -subsidioa edo diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen badute, prestakuntza emateko ardura duten enpresa eta entitate onuradunek berehala eman beharko diote Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari parte-hartzaileen ukoen, ez-bertaratzeen eta uzteen berri, gertaera horien zergatik gertatu diren zehaztuta.

8.– Prestakuntza amaitzean, parte-hartzaile bakoitzari asistentzia-ziurtagiria edo diploma emango zaio, prestakuntza gainditu badu eta ebaluazioa positiboa izan bada, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ezarritako ereduaren arabera. Dokumentu horretan, datu hauek adieraziko dira gutxienez: prestakuntza-ekintzaren izena, prestakuntza-edukiak, zer modalitatetan eman den, zer egunetan hasi eta amaitu den, eta ikasleak guztira jaso dituen prestakuntza-orduak.

9.– Dirulaguntzen prestakuntza-entitate onuradunek zuzenean gauzatuko dituzte prestakuntza-ekintzak, eta ezingo dute hirugarrenik azpikontratatu horretarako. Horretarako, onuradunak diruz lagundutako prestakuntza emateko irakasleak kontratatzea ez da azpikontrataziotzat hartuko. Pertsona fisikoak kontratatzea baino ez da ulertzen irakasleak kontratatzetzat.

14. artikulua.– Prestakuntza-jardueren jarraipena eta kontrola.

1.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, prestakuntza ematen duen zentroarekin lankidetzan, prestakuntza-ekintzen jarraipena eta kontrola egingo ditu. Hori eskakizunak eta alderdi formalak betetzen direla egiaztatzeaz eta prestakuntzaren emaitzez harago doan lana da, eta kalitatea bermatzeko balio izango du.

2.– Bisitak egingo zaizkio prestakuntza-entitate bakoitzari, onetsitako prestakuntza-ekintzen % 30eko laginketa eginez. Gehienez ere bost ekintza bisitatuko dira entitate bakoitzean, kopuru horrek % 30 gainditzen badu.

Bisitan, zeregin hauek beteko dira:

A.1.– Ikastaroaren eta haren edukien eta gauzatzearen inguruko datu guztien berri emango die ikasleei, baita beren eskubide eta betebeharren berri ere, eta haien zalantza eta kontsultak argituko ditu.

A.2.– Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoaren finantzaketatik eratorritako komunikazio-betebeharrak betetzen diren begiratuko du.

A.3.– Parte-hartzaileei jakinaraziko die nor diren beren tutoreak, ondorio pertsonaletarako eta prestakuntza-ekintzaren kudeaketarako.

A.4.– Parte hartzen duten ikasleei prestakuntza-kontuari buruzko informazioa emango die, Nire Lanbidenet-en bidez nola sar daitezkeen erakutsiko die, eta arlo hauekin lotuta dituen lanabesak azalduko dizkie: curriculuma inprimatzea; egiaztapen-eskaerak; prestakuntzaren eta lan-esperientziaren historia; egingo duten ikastaroaren eremuan lan-merkatua nola dagoen; eta konpetentzia profesionalen arloan informazio- eta orientazio-sistema hori ulertzen eta behar bezala erabiltzen lagunduko dien beste edozein informazio garrantzitsu, horrela, bizialdi osoko ikaskuntzan erabakiak hartu ahal izan ditzaten.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko langileek bisitarik egiten ez duten ekintzetan, prestakuntza-entitateak emango die ikasleei 2. apartatuan aipatutako gaien berri.

4.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak, ekintzaren jarraipena egiteaz gain, auditoretzen eta ikuskaritzen urteko plan bat ezarri ahalko du deialdian ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko eta diruz lagundutako ekintzak benetan zer baldintzatan gauzatzen diren aztertzeko.

15. artikulua.– Prestakuntza-ekintzen ebaluazioa.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak deialdi honen babesean ematen diren prestakuntza-ekintza guztien kalitatea ebaluatuko du, ebaluazio-sistema misto bat baliatuz. Ebaluazio-sistema misto horrek bi iturritatik jasoko du informazioa:

A) Ikasleek berek betetako galdetegietatik lortutako batez besteko emaitzak, enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen dituen Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenean xedatutakoaren arabera (2009ko ekainaren 11ko BOE). Telematikoki beteko dituzte galdetegiak ikasleek. Prestakuntza ematen duen entitatearen ardura da kalitatearen galdetegia betetzen dela bermatzea, eta gela bat jarri beharko da partaideen esku, diruz lagundutako ikastaroa amaitzen duten ikasle adina ordenagailurekin, inkesta telematikoa bete ahal izan dezaten.

B) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak prestakuntza-ekintzaren bukaeran egindako bisitaldian emandako puntuazioa, «Prestakuntza-zentro edo -entitateak emandako prestakuntzaren ebaluazioa» eredu-agiriarekin bat etorrita.

Betiere, emandako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko, sintesi-adierazle bat egin beharko da prestakuntza-entitateak emandako ekintza bakoitzerako. Sintesi-adierazle hori aipatutako bi informazio-iturrietan lortutako emaitzetatik abiatuta aterako da, formula honi jarraituz:

Sintesi-adierazlea = A x 0,6 + B x 0,4

A = ikasleek erantzundako galdetegietan lortutako batez besteko puntuazioa, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2009ko apirilaren 27ko Ebazpenak ezarritako moduan (enplegurako prestakuntza-ekintzen kalitatea ebaluatzeko galdetegiak argitaratzen ditu ebazpenak).

B = Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko teknikariak emandako guztizko puntuazioa, LanF aplikazio informatikoaren bidez eskura jarriko den ereduaren arabera.

16. artikulua.– Dirulaguntzak ordaintzea.

1.– Emandako dirulaguntza bi ordainketatan ordainduko da, horiek eskatu eta gero, honela:

a) Lehen ordainketa: planaren dirulaguntza osoaren % 60, lehen prestakuntza-ekintza hasi dela jakinarazi ostean.

b) Bigarren ordainketa: prestakuntza-planari dagozkion dirulaguntzaren gainerakoa, prestakuntza-ekintza guztiak amaitzean, diruz lagundutako jarduerak justifikatu ondoren.

2.– Administrazioak laguntzak ordaindu ahal izan ditzan, entitate eskatzaileak Eusko Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren Hirugarrenen Erregistroan inskribatuta behar du.

Entitatea erregistratuta ez badago, edo Ekonomia eta Ogasun Sailaren Hirugarrenen Erregistroan dauden banku-datuak aldatu nahi baditu, helbide honetan adierazi bezala egin ahal izango du: https://euskadi.eus/hirugarrenak.

17. artikulua.– Dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa.

1.– Ikastaroa amaitu duten parte-hartzaileen arabera eta benetan egin dituzten eskola-orduak kontuan hartuta egingo da prestakuntza-planak gauzatzeko emandako dirulaguntzaren justifikazioa eta likidazioa, ezarritako modulu ekonomikoei jarraituz.

Likidazioak ez du inola ere gaindituko prestakuntza-plana gauzatzeko hasieran onartu zen dirulaguntzaren zenbatekoa.

2.– Likidazioa honela kalkulatuko da:

Orduko 13 euroko modulua biderkatuko da prestakuntza-ekintza amaitu duten ikasleen kopuruaz, hau da, ekintzaren iraupenaren gutxienez % 75ean bertaratu diren ikasle kopuruaz. Ondorio horietarako, kontuan hartuko dira, halaber, enplegua aurkitzeagatik prestakuntza-ekintza utzi behar izan duten langabeak, bai eta egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik ikastaroan baja hartu duten parte-hartzaileak ere, baldin eta azken bi kasu horietan prestakuntza-jarduera gutxienez % 25ean egin badute. Ekintza bakoitza ikasle kopuru batentzat onetsi da, eta muga horiek errespetatuz egingo da kalkulua.

3.– Dirulaguntza jasotzen duen entitateak prestakuntza-ekintza bakoitza justifikatzeko memoria ekonomikoa aurkeztu beharko du Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan, LanF aplikazio telematikoaren bitartez, prestakuntza-ekintza amaitzean prestakuntza-entitateak ikasleei buruz egingo duen azken ebaluazioa Lanbidek baliozkotu eta 10 eguneko epean, gehienez ere. Honako informazio hau jasoko du memoriak:

– Laburpen-koadro bat. Horretan jaso beharko dira ikasle bakoitzak benetan zenbat eskola-ordu egin duen eta zer zenbateko dagokien ezarritako modulu ekonomikoak eta artikulu honetan jasotako irizpideak aplikatuz.

– Hala badagokio, diruz lagundutako jarduera osorik edo zati batean finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntza batzuei buruzko adierazpena, horretan zenbatekoa eta jatorria adierazita, edo bestela, halakorik ez dagoela dioen adierazpena. Kontuan hartu behar da 21. artikuluan xedatutakoaren arabera deialdi honen babesean emandako dirulaguntza bateraezina dela beste edozein laguntza edo dirulaguntzarekin.

– «Kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) betetzen dela egiaztatzeko aurreikusi diren mekanismoak eta printzipio horren ezarpena bermatzeko neurri zuzentzaileak.

4.– Ezarritako epean dagozkion agiriak aurkezten ez baditu, organo eskudunak 15 eguneko epe luzaezina emango dio onuradunari agiri horiek aurkez ditzan. Azken epe horretan justifikaziorik aurkeztu ezean, itzulketa-prozedura hasiko da.

18. artikulua.– Entitate onuradunen betebeharrak. Jarraipena eta kontrola.

Onuradunaren betebehar izango dira, deialdi honetako artikuluetan ezarritakoez gain, lege-xedapen hauetan oro har ezarritakoak ere: Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. eta 46. artikuluak, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 50.2 artikulua, enplegurako lanbide-heziketaren sistema erregulatzen duen araudia, eta Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana erregulatzen dituen araudia. Bereziki, betebehar hauek izango ditu onuradunak:

a) Dagozkion mugarriak eta helburuak betetzea ahalbidetzen duten datuen aldizkako bilakaera jakinaraztea eta ziurtatzea, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak adierazitako moduan eta aldizkakotasunarekin.

b) Iruzurra, ustelkeria eta interes-gatazkak saihesteko neurriak aplikatzea jasotako dirulaguntzak proiektu eta jardueren finantzaketan aplikatzean.

c) Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzak egin beharreko egiaztapen-jarduketak onartzea, bai eta, hala badagokio, Estatuko Administrazio Orokorraren Kontu-hartzailetza Nagusiari eta Kontu Auzitegiaren legerian aurreikusitako finantza-kontrolekoak eta beste erakunde hauek egin ditzaketenak ere: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua, Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, Lan eta Enplegu Saila, Herri Kontuen Euskal Epaitegia. Bai eta erakunde hauek egin beharreko jarduerak ere bai: Europako Erkidegoetako Batzordeak, Europako Erkidegoetako Kontuen Auzitegia, Iruzurraren aurka Borrokatzeko Europako Bulegoa, Auditoretza Bulego Nazionala eta, hala badagokio, Europako Fiskaltza.

Kasu orotan, deialdi honetan araututako dirulaguntzak Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planerako ezartzen diren jarraipen, kontrol eta ebaluazioaren mende egongo dira, bai eta, informazioaren eta publikotasunaren arloan, kontrol, egiaztapen, jarraipen eta ebaluazioaren arloan barne-araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten betebeharren mende, nahitaez betetzekoak badira.

d) Erakunde onuradunek frogagiriak eta finantzaketari dagokion gainerako dokumentazioa, formatu elektronikoko dokumentuak eta erregistroak barne, 5 urtez gorde beharko dituzte, dirulaguntza ordaintzen zaionetik aurrera, edo, bestela, dirulaguntzaren zenbatekoa 60.000 eurotik beherakoa bada, hiru urtez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2018ko uztailaren 18ko 2018/1046 (EB, Euratom) Erregelamenduaren («Finantza Erregelamendua») 132. artikuluan ezartzen den moduan.

e) «Kalte esanguratsurik ez eragiteko» printzipioa («do no significant harm–DNSH» printzipioa) erabat betetzen dela bermatzea, betetzen ote den egiaztatzeko mekanismoak ezartzea eta printzipio hori ezartzen dela bermatzeko neurri zuzentzaileak aurreikustea.

f) Diruz lagundutako jardueraren xedea edo nondik norakoa nabarmen aldatzen duen edozein gertaera jakinaraztea, bai eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartutako edozein inguruabarren aldaketa ere.

g) Laguntzarekin lotutako transakzioak identifikatzea, kontabilitate-identifikazio bereizi batekin edo kontabilitate-kode egoki batekin.

h) Dirulaguntza onartzeko unean, prestakuntza-entitate onuradunaren ordezkariak edo ahaldunak sinatu beharko du datu pertsonalak arloa arautzen duen indarreko legerian ezarritako baldintzen arabera tratatzeko konpromisoa, prestakuntza-erakundeak datuen tratamenduaren arduradun diren aldetik.

19. artikulua.– Komunikazio eta publizitate arloko betebeharrak.

Deialdi honen babesean diruz lagundutako jarduketak eta jarduketa horiek direla-eta egiten den publizitate guztia behar bezala identifikatuta egon beharko dira, Estatuko araudiak eta Europar Batasunak Europar Batasuneko Suspertze eta Erresilientzia Mekanismorako ezartzen dituzten informazioaren, komunikazioaren eta publikotasunaren arloko betebeharrekin bat etorrita.

Ildo horretan, dirulaguntza hauek jasotzen dituzten entitateek finantzaketa horren jatorriaren berri eman beharko dute jarduketen publizitatean, eta ikusteko moduan egiten dela bermatu beharko dute. Hala badagokio, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren identifikazio grafikoaz eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren logoaz gainera, Europar Batasunaren ikurra eta finantzaketa-adierazpena txertatuko dituzte, non hau adierazi behar baita: «Europar Batasunak – NextGenerationEUk finantzatuta». Herritarrei laguntzeko San Antonio kaleko bulegoaren estekan eskuratu ahal dira elementu horiek. Ikusgarri egite hori, bereziki, prestakuntza gauzatzen den lokaletan, sortutako material didaktiko guztietan eta bestelako materialetan, eta prestakuntza-ekintzak eta horien emaitzak sustatzen direnean egingo da; hartara, informazio koherente, eraginkor eta proportzionatua emango zaie hartzaile askori, komunikabideak eta publikoa barne.

20. artikulua.– Dirulaguntza aldatzea.

Dirulaguntza emateko kontuan hartutako baldintzetan aldaketarik gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu ahal izango da; betiere deialdi honetan dirulaguntzen onuradun izateko ezarritako gutxieneko eskakizunak bete beharko dira. Baldintzen aldaketa horren ondorioz dirulaguntza osoa edo haren zati bat itzuli behar bada, itzultzeko prozedurari hasiera emango zaio.

21. artikulua.– Beste dirulaguntza edo laguntza batzuekiko bateragarritasuna.

Deialdi honen xede diren dirulaguntzak bateraezinak dira administrazio honek edo beste administrazio edo entitate publiko edo pribatu batzuek kontzeptu eta xede beragatik emandako beste edozein motatako dirulaguntza edo laguntza lortzearekin.

22. artikulua.– Dirulaguntzak itzultzea.

1.– Ezin izango da eskatu dirulaguntza ordaintzeko, eta, hala badagokio, jasotako kopuru osoak edo horien zati bat itzuliko dira, eta dirulaguntza ordaintzen den unetik aurrera dirulaguntzen arloan aplikatu behar diren berandutze-interesak eskatuko dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren (azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onetsia) 53.1 artikuluan aurreikusten diren kasuetan. Eta, bereziki, honako hauetan:

a) Jarduera egin izana eta laguntza ematea edo baliatzea baldintzatzen duten baldintza eta betekizunak bete izana justifikatu beharra ez betetzea.

b) Dirulaguntza lortzea, horretarako eskatutako baldintzak bete gabe.

c) Jarraipen- eta kontrol-jardunei uko egitea edo haiek oztopatzea.

d) Diruz lagundutako ekintzak gauzatzeko baldintzei buruz errealitatearekin bat ez datozen datu faltsuak ematea.

e) Deialdi honen 19. artikuluan jasotako komunikazio- eta hedapen-betebeharrak ez betetzea.

f) Deialdi honetan zehaztutako beste betebehar, baldintza edo betekizunak ez betetzea.

2.– Balizko ez-betetzeen maila honako irizpide hauen arabera zehaztuko da:

a) Erabateko ez-betetzea gertatu bada: dirulaguntza emateko xedearen edo hori justifikatzeko betebeharraren erabateko ez-betetzeak, emandako dirulaguntzaren % 100 itzuli behar izatea ekarriko du.

Era berean, erabateko ez-betetzetzat joko da diruz lagundutako ekintzak helburuen % 25 lortzen ez badu, horiek honela neurtuta: prestakuntzaren ordu kopuruaren adierazlea bider prestakuntza-ekintza amaitu duten ikasleen kopurua. Kalkulu horietarako, aintzat hartuko dira justifikatutako hutsegiteen edo lana lortzearen ondorio diren absentzia-orduak. Ikasleek ikastaroa amaitu dutela joko da ekintzaren iraupenaren % 75era gutxienez joan badira. Ondorio horietarako, ikastaroa amaitu dutela joko da, halaber, enplegua aurkitzeagatik prestakuntza-ekintza utzi behar izan duten langabeen kasua, bai eta egiaztatutako gaixotasun edo istripuagatik ikastaroan baja hartu duten parte-hartzaileena ere, baldin eta azken bi kasu horietan prestakuntza-jarduera gutxienez % 25ean egin badute.

b) Ez-betetze partziala: dirulaguntzaren helburuaren edo justifikatzeko betebeharraren ez-betetze partziala gertatuz gero, emandako dirulaguntza aldatu egingo da, edo dirulaguntzaren zati bat itzuli beharko da; zehazki, 17.2 artikuluan adierazitako moduan egindako dirulaguntzaren justifikazioak emandako dirulaguntza baino emaitza txikiagoa ematen badu, dirulaguntza hori murriztu egingo da justifikatutako zenbatekoraino.

3.– Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak abiaraziko du itzulketa-prozedura, eta idazkia bidaliko dio enpresa edo entitate onuradunari, ez-betetzea eragin duen edo duten gertaera edo gertaerak jakinarazteko, eta adieraziko dio hamabost eguneko epea duela egoki iritzitako alegazioak edo egiaztagiriak aurkezteko.

4.– Alegazioak aurkeztu ondoren edo alegazio horiek egiteko epea igaro ondoren, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiak ebazpena emango du.

Laguntzak itzultzeko prozedura gehienez hamabi hilabeteko epean ebatzi beharko da.

5.– Ebazpenean ez-betetzeren bat izan dela iritziz gero, dirulaguntza jasotzeko eskubidea galdutzat emango da, eta, hala badagokio, dagozkion diru kopuruak itzuli beharko dizkio onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari, gehienez bi hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik. Epe hori borondatezko epetzat joko da.

Itzulketa borondatezko aldian egiten ez bada, itzuli beharrekoak premiamendu bidez berreskuratzeko izapideak hasiko dira.

23. artikulua.– Datuen babesari buruzko informazioa.

Datu pertsonalen babesaren arloan, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak bi xedapen hauen arabera jokatuko du: Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (EB 2016/679 Erregelamendua) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoa. Lortzen diren datu pertsonalak «Enplegurako eta enpleguko prestakuntzarako dirulaguntzak» izeneko tratamendu-jardueraren barruan egongo dira. Jarduera horren arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua da, eta jardueraren helburua da Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin zerikusia duten dirulaguntzak kudeatu eta kontrolatzea, bai eta iruzurra jazartzea eta datuak estatistiketan erabiltzea ere. Lortzen diren datuak beharrezkoak dira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari emandako botere publikoak gauzatzeko eta lege-betebeharrak betetzeko, eta arlo horretan eskumena duten administrazio publikoei komunikatu ahal izango zaizkie.

Datuen titularrek datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko eta ezerezteko, haien aurka egiteko eta haien tratamendua mugatzeko eskubideak balia ditzakete. Horretarako, idatzizko jakinarazpen bat bidali behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz).

Datuen babesari buruzko informazio osagarri eta zehatza kontsultatzeko: https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml

24. artikulua.– Aplikatu beharreko araudia.

1.– Dirulaguntzen programa honi dirulaguntzei buruzko araubide juridikoa arautzen duten arau-xedapen hauek aplikatu behar zaizkio: dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen Erregelamendua (uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsia), arloko oinarrizko legeria baitira; azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onetsitako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bateginaren VI. titulua eta VII. tituluko III. kapitulua, eta abenduaren 17ko 698/1991 Dekretua, zeinak Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen bermeei eta haiek itzultzeari buruzko araubide orokorra arautzen baitu eta haien kudeaketan parte hartzen duten entitate laguntzaileek bete beharreko baldintzak, araubidea eta eginbeharrak ezartzen baititu.

2.– Laguntzak Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoak finantzatzen dituenez, deialdi hau, halaber, Europako Suspertze Tresnaren («NextGenerationEU») ondoriozko Europako funtsen kudeaketarekin lotutako Europar Batasuneko erregelamenduen mende dago, eta, zehazki, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2021/241 Erregelamenduaren mende. Era berean, abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege Dekretuaren, abuztuaren 19ko TES/897/2021 Aginduaren eta irailaren 29ko HFP/1030/2021 Aginduaren mende ere badago. (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2021/241 Erregelamendua, 2021eko otsailaren 12koa, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa ezartzen duena; 36/2020 Errege Lege Dekretua, abenduaren 30ekoa, Administrazio Publikoa modernizatzeko eta Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana gauzatzeko premiazko neurriak onesten dituena; TES/897/2021 Agindua, abuztuaren 19koa, 2021eko ekitaldi ekonomikorako lurraldeka banatzen dituena, lan-eremuan eskumenak berenganatuak dituzten autonomia-erkidegoek kudea ditzaten, Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoarekin finantzatutako kredituak, honako inbertsio-proiektu hauek gauzatzera bideratuak: «Konpetentzia Digitalen Plan Nazionala» eta «Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta inklusibo baterako politika publiko berriak». Eta HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren kudeaketa-sistema konfiguratzen duena)

3.– Halaber, honako hauek ere aplikatuko zaizkio deialdiari: irailaren 9ko 30/2015 Legea (Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duena), lege hori garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua (zeinaren bitartez garatzen baita Lan-arloko enplegurako lanbide-heziketaren sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea) eta martxoaren 28ko TMS/368/2019 Agindua (Lan-arloko Enplegurako Lanbide Heziketaren Sistema arautzen duen irailaren 9ko 30/2015 Legea garatzen duen uztailaren 3ko 694/2017 Errege Dekretua garatzen duena).

(Ikus .PDF)

Azterketa dokumentala