Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 45. zk.), 2005eko martxoaren 7a, astelehena

Sumario n.º 45, lunes 7 de marzo de 2005


    Bestelako formatuak:
  • PDF

Xedapen Orokorrak

Herrizaingo Saila

Disposiciones Generales

Interior

Agintariak eta Langileria

Osasun Saila

Autoridades y Personal

Sanidad

Arabako Foru Aldundia

Diputación Foral de Álava

Bestelako Xedapenak

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila

Otras Disposiciones

Educación, Universidades e Investigación

Herrizaingo Saila

Interior

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Saila

Vivienda y Asuntos Sociales

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saila

Justicia, Empleo y Seguridad Social

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

Justizi Administrazioa

Bizkaiko Probintzia Auzitegia

Administración de Justicia

Audiencia Provincial de Bizkaia

Irungo Lehen Auzialdiko 2 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 2 de Irun

Irungo Lehen Auzialdiko 4 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 4 de Irun

Vitoria-Gasteizko Lehen Auzialdiko 5 Zenbakiko Epaitegia

Juzgado de Primera Instancia N.º 5 de Vitoria-Gasteiz

Iragarpenak

Ogasun eta Herri Administrazio Saila

Anuncios

Hacienda y Administración Pública

Osasun Saila

Sanidad

Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Saila

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente

Euskal Herriko Unibertsitatea

Universidad del País Vasco

Nekazaritza eta Arrantza Saila

Agricultura y Pesca