Segurtasun Saila

Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024. Egutegi orokorra

Horma-egutegi deskargagarria (PDF, 696 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

 1. Deialdia

  1. taula: Deialdiaren egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Hauteskundeen deialdia EHAAn argitaratzea Otsailaren 27a ELHL, 46
 2. Hauteskunde-Batzordeak.

  2. taula: Hauteskunde-batzordeen egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  LHHBn eta EHBn osaera LHAOetan argitaratzea  Martxoaren 2tik 6ra ELHL, 31.3
 3. Hauteskunde-garaian Errolda zuzentzea

  3. taula: Errolda ikusgai jartzeko eta zuzentzeko egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Hauteskunde-errolda udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Martxoaren 4tik 11ra HAOLO, 39.2
  HEBn egindako erreklamazioak udaletan eta kontsuletxeetan aurkeztea Martxoaren 4tik 11ra HAOLO, 39.3.
  Hautesleak HEBri eskatzen dio bere etxean propaganda-bidalketarik ez jasotzeko. Martxoaren 4tik 11ra HAOLO, 39.3.
  Errolda arrazoirik gabe handitzea salatzeko erreklamazioak hautagai-zerrendetako ordezkariek aurkeztea HEBn Martxoaren 4tik 11ra HAOLO, 39.4
  HEBk erreklamazioak ebaztea Martxoaren 4tik 14ra HAOLO, 39.6
  Erroldaren zuzenketak udaletan eta kontsuletxeetan erakustea Martxoaren 15a HAOLO, 39.6
  HEBren ebazpenen aurkako errekurtsoak administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea Martxoaren 4tik 20ra HAOLO, 40.1.
  Epaia jakinaraztea interesdunari, udalari, kontsuletxeari eta HEBri Martxoaren 4tik 25era HAOLO, 40.2.
  HEBk hautesleei errolda-txartela bidaltzea. Martxoaren 14tik aurrera HAOLO, 39.7.
  HEBPOk hauteskunde-erroldaren ale bat ematea hautagai-zerrendetako ordezkariei (hautagai-zerrendak aldarrikatu ondoren) Martxoaren 26tik 27ra HAOLO, 41.5
 4. Barrutiak sailkatzea: Hauteskunde-atalak eta -mahaiak

  4. taula: Sekzioak eta mahaiak banatzeko egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Hauteskunde-atalak, -lokalak eta -mahaiak LHAOetan argitaratzea eta udaletan erakustea Martxoaren 4a ELHL, 38.1
  Atalen, lokalen eta mahaien banaketari buruzko erreklamazioak aurkeztea LHHBan Martxoaren 5etik 10era ELHL, 38.2
  LHHBak erreklamazioak ebaztea Martxoaren 5etik 15era ELHL, 38.2
  Atalen, lokalen eta mahaien behin betiko zerrenda udaletan erakustea eta internet bidez zabaltzea Apirilaren 11tik 20ra ELHL, 38.3
 5. Hauteskunde-mahaiak osatzea

  5. taula: Mahaiak zozketatzeko egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Mahaiko kideak izendatzeko zozketa egitea udaletan Martxoaren 21tik 27ra
  AEHBk zozketa baimendu du martxoaren 21etik 25era
  (Martxoaren 6ko Erabakia)
  ELHL, 43. 4
  Mahaiko kideen izendapena jakinaraztea eta jarraibideei buruzko gidaliburua entregatzea Martxoaren 22tik 30era ELHL, 44.1
  Mahaiko kideek EHBan desenkusak alegatzea, mahaietako kide ez izateko Martxoaren 23etik apirilaren 6ra ELHL, 44.1
  EHBak ebaztea, eta, hala badagokio, ordezkapena jakinaraztea lehen ordezkoari Martxoaren 23etik apirilaren 11ra ELHL, 44.1
  Mahaikideek EHBari jakinaraztea ezin direla kargua betetzera joan Apirilaren 5tik 21era ELHL, 44.2
 6. Ordezkariak, administratzaileak, artekariak eta ahaldunak

  6. taula: Administrazio eta alderdietako kideen egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Alderdi politikoek hautagai-zerrendetako ordezkari nagusiak izendatzea AEHBan Otsailaren 28tik martxoaren 6ra ELHL, 48.4
  Ordezkari nagusiak AEHBan izendatzea hautagai-zerrendetako ordezkariak Otsailaren 28tik martxoaren 8ra ELHL, 48.5
  AEHBak bere barrutiko hautagai-zerrendetako ordezkarien izenak LHHBari jakinaraztea Otsailaren 28tik martxoaren 10era ELHL, 48.6
  Hautagai-zerrendetako ordezkariek pertsona eskudunak izendatzea EHBan Otsailaren 28tik apirilaren 14ra ELHL, 48.8
  Administratzaile orokorrak AEHBan izendatzea Otsailaren 28tik martxoaren 8ra ELHL, 139.4
  Ordezkari nagusiak edo lurraldeko ordezkariek lurraldeko administratzaileak eta ordezkoak izendatzea LHHBan Martxoaren 13tik 18ra ELHL, 139.5
  Hautagai-zerrendako ordezkariak artekarien izendapena egitea Martxoaren 26tik apirilaren 18ra ELHL, 92.4
  EHBak mahaietara bidaltzea artekarien 3. eta 4. taloi-orriak Apirilaren 21a ELHL, 92.8
  Ahaldunak izendatzea Martxoaren 26tik apirilaren 21ra ELHL, 94.1
 7. Hautagai-zerrendak

  7. taula: Hautagaientzako egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Hautagai-zerrendetan hautatu ezin diren kideen dimisioa aurkeztea LHHBan Otsailaren 28tik martxoaren 17ra ELHL, 4.4
  Koalizioen osaera AEHBari eta LHHBari jakinaraztea Otsailaren 28tik martxoaren 8ra ELHL, 49.2
  Hautagai-zerrendak LHHBan aurkeztea Martxoaren 13tik 18ra ELHL, 50.1
  LHHBak biltzea, hautagai-zerrendetako dokumentazioa aztertzeko   Martxoaren 19a ELHL, 57.2
  LHHBak hautagai-zerrendetako dokumentazioa AEHBari bidaltzea    Martxoaren 19a ELHL, 56.1
  AEHBa biltzea, hautagaien balizko bikoiztasunak ziurtatzeko eta jakinarazteko Martxoaren 19tik 22ra ELHL, 57.1
  Aurkeztutako hautagai-zerrendak EHAAn argitaratzea Martxoaren 20a ELHL, 56.2
  LHHBak ordezkariei jakinaraztea aurkitutako edo salatutako irregulartasunak Martxoaren 21etik 22ra ELHL, 57.2
  Irregulartasunak zuzentzea Martxoaren 22tik 24ra ELHL, 57.2
  LHHBak hautagai-zerrendak aldarrikatzea Martxoaren 25a ELHL, 60
  EHAAn argitaratzea hautagai-zerrenda aldarrikatuak         Martxoaren 26a ELHL, 62
  LHHBak boto-paperen ereduak ematea hautagai-zerrenda aldarrikatuei Martxoaren 26tik 27ra HAOLO, 70.4
  Errekurtsoa administrazioarekiko auzien epaitegian aurkeztea                Martxoaren 27tik 28ra ELHL, 67. 1 eta 2
  Errekurtsoaren ebazpen judiziala Martxoaren 28tik 30era ELHL, 67.3
  Konstituzio Auzitegian babes-errekurtsoa aurkeztea Martxoaren 29tik apirilaren 1era ELHL, 67.4
  Babes-errekurtsoa ebaztea Martxoaren 30etik apirilaren 4ra ELHL, 67.4
 8. Hauteskunde-kanpainako propaganda eta ekitaldiak

  8. taula: Ekitaldien egutegia eta propaganda
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarri
  Udalek EHBei egitea kartelak jartzeko deia Otsailaren 28tik martxoaren 5era ELHL, 75.3
  EHBak ordezkariei jakinaraztea zer leku dituzten kartelak jartzeko Martxoaren 27a ELHL, 75.5
  Udalek EHBari jakinaraztea, eta EHBak LHHBei jakinaraztea zer lokal eta leku publiko dauden, kanpaina-ekitaldiak egiteko Otsailaren 28tik martxoaren 8ra ELHL, 76.1
  LHAOetan argitaratzea kanpainarako zer lokal eta leku dauden Otsailaren 28tik martxoaren 13ra ELHL, 76.2
  Ordezkariek EHBan eskatzea kanpainarako lokalak eta lekuak Otsailaren 29tik martxoaren 28ra ELHL, 76.2
  EHBak hautagai-zerrendei esleitzea lokal eta leku publikoak, bai eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea ere Martxoaren 29a ELHL, 76.3
  Hautagai-zerrendei buruzko hauteskunde-propaganda postaz bidaltzeko paketeak postetxean uztea Martxoaren 27tik apirilaren 9ra

  PJC/284/2024 Agindua, apirilaren 1ekoa, posta-zerbitzuak dituen betebeharrei buruzkoa (12.5 art.)

 9. Hauteskunde-kanpaina

  9. taula: Hauteskunde-kanpainaren egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Aurrekanpaina: hautagaiei debekatzea hauteskunde-propagandako ekintzak egitea karteletan, merkataritza-euskarrietan edo hedabideetan. Otsailaren 27tik apirilaren 4ra ELHL, 71
  Hauteskunde-kanpaina Apirilaren 5etik 19ra ELHL, 68.2
  Hauteskunde-inkestak argitaratzeko, zabaltzeko edo birsortzeko debekua Apirilaren 16tik 21era ELHL, 87.7
  Gogoeta-eguna Apirilaren 20a ELHL, 71.3
 10. Hauteskunde-gastuetako diru-laguntzak

  10. taula: Dirulaguntzen egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Ogasun Saileko arduradunaren agindua, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legean ezarritako diru-laguntzak eta zenbatekoak eguneratzeari buruzkoa Otsailaren 28tik martxoaren 5era ELHL, 4. xedapen gehigarria
  AEHBri eta LHHBi jakinaraztea administratzaile orokorrek ireki dituzten kontuen zenbakia eta hautagai-zerrendak Otsailaren 29tik martxoaren 9ra ELHL, 141.1 eta 3
  AEHBn eskatzea hauteskunde-gastuetako diru-laguntzaren % 30 aurreratzea Martxoaren 19tik 21era ELHL, 144.3
 11. Espainako egoiliarrek botoa posta bidez ematea

  11. taula: Espainian posta bidez bozkatzeko egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Hautesleak botoa posta bidez emateko eskatzea Otsailaren 27tik apirilaren 11ra HAOLO, 72 a)
  HEBk hautesleei bidaltzea posta bidez bozkatzeko dokumentazioa Apirilaren 1etik 14ra HAOLO, 73.2
  Botoa posta bidez mahaira bidaltzea

  Apirilak 1etik 18ra (AEHBren apirilaren 3ko akordioaren bidez luzatua)

  HAOLO, 73.3
 12. Gaixorik dauden edo desgaitasunak dituzten Espainiako egoiliarrek botoa posta bidez ematea

  12. taula: Egoiliar ezgaituen posta bidezko boto-egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Gaixorik dagoen edo desgaitasuna duen pertsonak botoa posta bidez emateko eskaera egitea, notario bidez baimendutako pertsona baten bitartez Otsailaren 27tik apirilaren 11ra HAOLO, 72.c)
  LHHBk dagokion HEBra itzuliko ditu eskaerak Otsailaren 27tik apirilaren 13ra 605/1999 ED, 8.3 artikulua
  HEBPOk erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa igortzea hautesleak adierazitako helbidera Apirilaren 1etik 14ra HAOLO, 73.1 eta 2
  Botoa posta bidez mahaira bidaltzea

  Apirilak 1etik 18ra (AEHBren apirilaren 3ko akordioaren bidez luzatua)

  HAOLO, 73.3
 13. Itsasoan diren langileek botoa posta bidez ematea.

  13. taula: Ontziratutako posta pertsonalaren bidez bozkatzeko egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Botoa posta bidez emateko eskaera itsasontzitik egitea: erradiotelegrafia, posta elektroniko edo fax bidez Otsailaren 27tik apirilaren 11ra 605/1999 ED, 9.2, 3 eta 4 artikuluak
  HEBak dokumentazioa bidaltzea, itsasoan den pertsonak adierazitako portura, armadoreari, kontsignatarioari edo itsasontzira Apirilaren 1etik 14ra 605/1999 ED, 9.5
  Itsasoan den pertsonak botoa posta bidez bidaliko du mahaira, estatuko edozein portutatik.

  Apirilak 1etik 18ra (AEHBren apirilaren 3ko akordioaren bidez luzatua)

  605/1999 ED, 9.6
 14. Atzerrian aldi baterako bizi diren egoiliarrek posta bidez bozkatzea (ERTA)

  14. taula: ERTA boto-egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria

  Posta bidez botoa emateko eskaera kontsuletxeetan egitea, edo Kontsuletxeko Erregistroan "ez-egoiliar" inskribatzea

  Otsailaren 27tik martxoaren 23ra 1621/2007 ED
  HEBk hautesleen etxeetara bidaltzea bozkatzeko behar diren hauteskunde-dokumentuak  Martxoaren 26tik apirilaren 1era 1621/2007 ED
  Hautesleek botoa posta bidez bidaltzea mahaira Martxoaren 26tik apirilaren 18ra (AAEEren apirilaren 3ko akordioaren bidez luzatua)
   
  1621/2007 ED
 15. Atzerrian iraunkorki bizi diren egoiliarren botoa (CERA).

  15. taula: AEHEren boto-egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  HEBek ofizioz bidaltzea CERA dokumentazioa (boto-paperak izan ezik) Martxoaren 16tik 22ra HAOLO, 75.1 eta 3
  HEBek boto-paperak ofizioz bidaltzea Martxoaren 27tik 31ra HAOLO, 75.1 eta 3
  Hautesleek posta bidezko botoa kontsulatura bidaltzea Martxoaren 26tik apirilaren 16ra HAOLO, 75.7
  Hautesleek botoa hautestontzian gordetzea kontsulatuetan edo zentro gaituetan Apirilaren 13tik 18ra HAOLO, 75.4 eta 5
  Bulego kontsularrek MAEUEyCri bidaltzea hautestontzietan utzitako gutun-azalak, postaz jasotakoak eta kontsulatuaren akta Apirilaren 20a HAOLO, 75.8
  MAEUEk hautestontzietan utzitako gutun-azalak eta kontsulatuetan jasotako botoak bidaliko dizkie LHHBei (boto-zenbaketaren eguneko 8: 00ak baino lehen) Apirilaren 20tik 21era HAOLO, 75.8
 16. Atzerrian iraunkorki bizi diren (CERA) baina Hauteskunde-prozesuan Espainian aldi baterako dauden egoiliarren posta bidezko botoa

  16. taula: Bertaratutako AEHEren boto-egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Hautesleak posta bidez bozkatzeko eskaera egitea Espainiako edozein posta-bulegotan Otsailaren 27tik apirilaren 11ra HAOLO, 72.a)
  HEBk erroldako inskripzio-ziurtagiria eta botoa emateko dokumentazioa bidaltzea hautesleak adierazitako helbidera Apirilaren 1etik 14ra HAOLO, 73.1 eta 2
  Dagokion LHHBari bidaltzea posta bidezko botoa, hauteskunde-dokumentazioarekin batera Apirilaren 1etik 18ra (AAEEren apirilaren 3ko akordioaren bidez luzatua) HAOLO, 73.3
 17. Ikusmen-desgaitasuna dutentzako boto irisgarria (Braille sistema bidezko botoa)

  17. taula: Braille botoaren egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  Ikusmen-desgaitasuna duenak Segurtasun Sailari telefonoz jakinaraztea (012), boto irisgarriaren prozedura erabiltzeko Otsailaren 27tik martxoaren 25era 1612/2007 ED
  Hautagai-zerrenda aldarrikatuak eta hautagai-zerrendetako hautagaiak kontsultatzeko aukera, Segurtasun Sailaren webguneko formatu erabilgarrian, edo Segurtasun Sailak horretarako jarri duen doako telefono bidez Martxoaren 25etik apirilaren 21era 1612/2007 ED
 18. Bozketa

  18. taula: Hauteskunde-egunaren egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  9:00etatik 20:00etara. Apirilaren 21a ELHL, 46.3
 19. Boto-kontaketa orokorra eta Eusko Legebiltzarreko kideak aldarrikatzea

  19. taula: Hautetsiak aldarrikatzeko egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  LHHBek boto-kontaketa egitea Apirilaren 26tik 30era ELHL, 124.1
  HAOLO, 119
  Ordezkariek LHHBan erreklamazioak aurkeztea Apirilaren 27tik maiatzaren 1era ELHL, 128.3
  LHHBak erreklamazioak ebaztea eta hautagai-zerrendetako ordezkariei jakinaraztea Apirilaren 29tik maiatzaren 3ra ELHL, 128.3
  LHHBan errekurtsoa aurkeztea Apirilaren 30etik maiatzaren 4ra ELHL, 128.4
  LHHBak AEHBari espedientea bidaltzea Maiatzaren 1etik 5era ELHL, 128.4
  AEHBak errekurtsoa ebaztea eta LHHBei horren berri ematea, hautetsiak aldarrikatzeko Maiatzaren 5etik 8ra ELHL, 128.4
  LHHBek kargu hautetsiak aldarrikatzea Maiatzaren 6tik 11ra ELHL, 129.1
 20. Hauteskundeekiko Auzi-errekurtsoa

  20. taula: auzi-egutegia
  Gertaera nagusiak Egutegia Lege-oinarria
  LHHBan hauteskundeekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea, hautetsien aldarrikapenaren aurkakoa Maiatzaren 7tik 14ra HAOLO, 112.1.
  Espedientea jurisdikzio-organoari bidaltzea (EAEAN) Errekurtsoa jarri eta hurrengo egunean HAOLO, 112.3.
  Errekurtsogileen agerpena Espedientea jurisdikzio-organo eskudunari igorri eta hurrengo bi urteetako epea HAOLO, 112.3.
  Fiskaltzari eta alderdiei jakinaraztea, alegazioak egin ahal izateko Agertzeko epea amaitu eta hurrengo egunean HAOLO, 112.4
  Alegazioak egitea 4 eguneko epea HAOLO, 112.4
  EAEANak frogaldia onartzea Alegazioak aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunean HAOLO, 112.4
  Frogaldia (hala dagokionean) Gehienez ere 5 egun HAOLO, 112.5
  EAEANak emandako epaia 4 eguneko epea, frogaldia amaitzen denetik, hala badagokio HAOLO, 113.1.
  Interesdunei epaia jakinaraztea Beranduenez maiatzaren 28an HAOLO, 114.1
  EAHBak eta LHHBek emaitzak EHAAn argitaratzea Beranduenez maiatzaren 25ean ELHL 131.1 eta 131.2

 

Laburdurak:

 • EHAA = Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
 • LHAO =  Lurralde Historikoko Aldizkari Ofiziala
 • EHE = Espainiako Egoiliarren Hautesle Errolda
 • CERA= Atzerrian bizi diren Egoiliarren Hautesle Errolda
 • HEB = Hautesle Erroldaren Bulegoa
 • AEHB = Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordea
 • LHHB =  Lurralde Historikoko Hauteskunde Batzordea
 • EHB = Eskualdeko Hauteskunde Batzordea
 • ELHL = Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea
 • HAOLO = Hauteskundeen Araubide Orokorrari buruzko Lege Organikoa
 • PRE AGINDUA = Presidentziako Ministerioaren Agindua
 • ED = Errege Dekretua
 • KA = Konstituzio Auzitegia
 • EAEAN = Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusia