Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

BERMEOKO PORTUKO PLAN BEREZIAREN HIRUGARREN ALDAKETA PUNTUALAREN HASIERAKO 2. ONESPENA

BERMEOKO PORTUA ANTOLATZEKO PLAN BEREZIAREN 3. ALDAKETAREN HASIERAKO BIGARREN ONESPENA. JENDEAURREKO INFORMAZIOAREN IZAPIDEA.

Estatuak portuen arloan dituen zerbitzuak EAEri eskualdatzeari buruzko maiatzaren 14ko 2380/1982 Errege Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoari (aurrerantzean, EAE) transferitutako Bermeoko Portua Antolatzeko Plan Bereziaren 3. aldaketa horren helburu nagusia da itsasontziak eraikitzeko portu-jarduerak Ontzitegi Kaitik bizitegitarako hiri-eremutik urrunago dauden portu-espazio berrietara lekualdatzea, Bermeoko hiri-lurzoruan eta hiri-lurzoruko biztanleengan ahalik eta eragin txikiena izateko. Horretarako, beharrezkoa da Erroxape – Mundakako kaiko (ipar-ekialdeko muturrean) Bermeoko portuko lur-azalera handitzea, Xixiliko kaiari jarraipena emanez. Bertan, bi azpieremu berri sortuko lirateke, eta horietan industria- eta merkataritza-erabilerak kokatuko lirateke, instalazio, biltegi eta bulegoekin, bertan kokatu ahal izateko lehen aipatutako ontzigintzako edo ontzigintzako eraikuntza- eta konponketa-jarduerak.

2022ko abenduaren 13an, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuak Bermeoko portua antolatzeko plan bereziaren 3. aldaketa onartu du. BAO, Abenduak 30

Plan Bereziaren Aldaketaren dokumentuarekin batera, generoaren araberako eraginari buruzko txostena, eragin akustikoari buruzko azterlana eta itsasertzeko dinamikaren azterketa aurkituko dituzu.

Era berean, ingurumen-azterlan estrategikoa ere aurkituko duzu, Ingurumen Administrazioaren zuzendariaren 2019ko maiatzaren 8ko Ebazpenaren bidez formulatutako irismen-dokumentuan eta Kostaldearen eta Itsasoaren Iraunkortasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 2022ko azaroaren 14ko txostenean adierazitakoaren arabera egina, hasierako onespena eman aurretik. Bertan, hainbat gogoeta egiten dira, eta horiek kontuan hartu beharko dira dokumentuan, behin betiko onartu aurretik.

Aplikatu beharreko legeria ikusita, Plan Bereziaren aldaketa hau jendaurrean jarriko da, 45 egun balioduneko epean, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 31.5.b) artikuluan xedatutakoaren arabera (46/2020 Dekretua, Lurralde Antolamenduko Planak eta Hirigintza Antolamenduko Tresnak Onartzeko Prozedurak arautzekoa).

Eta ingurumen-azterketa estrategikoa eta plan berezia kontsulta ditzakete eragindako administrazio publikoek eta irismen-dokumentuaren arabera aldez aurretik kontsultatuak izan diren pertsona interesdunek, epe berdinean, aipatutako martxoaren 24ko 46/2020 Dekretuaren 31.5.b) artikuluaren arabera.

Epe horietan, espedientea leku hauetan egongo da ikusgai, aztertu ahal izateko:

1. Lurralde Plangintzaren eta Hiri Agendaren Zuzendaritza.
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila.
Donostia kalea 1, 2. solairua.
01010 Vitoria-Gasteiz.

2. Portuko bulegoa
Erroxate kaia z/g - 48370 Bermeo (Bizkaia)

3. Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioen web-orrian (https://www.euskadi.eus/lurraldea/eu/), bai eta Irekia komunikazio-kanalean ere. Nolanahi ere, egiten diren alegazioak Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Zuzendaritzan aurkeztu beharko dira.

DOKUMENTU TEKNIKOAK

Aurkibidea (PDF, 633 KB)

A DOKUMENTUA. INFORMAZIO- ETA JUSTIFIKAZIO-MEMORIA. 2021 

I. Eranskina. OHIKO INGURUMEN EBALUAZIO ESTRATEGIKOAREN INGURUMEN DOKUMENTUA.

I. IAE (PDF, 96,1 MB)

II. Itsasertzeko dinamika (PDF, 34,9 MB)

III. kartografia (PDF, 2,75MB)

IV. Kutsatuak egon daitezkee lurzoruak (PDF, 11.13 MB)

V. Eranskina (PDF, 4.54 MB)

II. Eranskina. GENEROAREN ARABERAKO ERAGINAREN AZTERKETA (PDF, 14,85 MB)

III. Eranskina. INPAKTU AKUSTIKOAREN AZTERKETA (PDF, 6,12 MB)

IV. Eranskina. IRISMEN DOKUMENTUA (PDF, 12,93 MB)

V. Eranskina. PLANGINTZA BEREZIAREN DATU URBANISTIKOAK (PDF, 1 MB)


B. IRISMEN-DOKUMENTUA BETE IZANAREN JUSTIFIKAZIO-MEMORIA (PDF, 6 MB)

C. GARAPENERAKO HIRIGINTZA-ARAUEN DOKUMENTUAREN AURKIBIDEA. 2021 (PDF, 17.79 MB)

D AGIRIA. ANTOLAMENDUKO GIDALERROEN AZTERKETA ETA EGIKARITZEAREN  KUDEAKETA. 2021

E AGIRIA. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO FINANTZARIOKO AZTERKETA. 2021(PDF, 2.36 MB)

F. ERAGIN LINGUISTIKOA EBALUATZEKO ERREDAKZIO-TALDEAK DATUAK AURKEZTEA. 2021 (PDF, 5.5 MB)

G. LABURPEN EXEKUTIBOA. 2021 (PDF, 3.95 MB)

H. IRAUNKORTASUN EKONOMIKOAREN MEMORIA. 2021 (PDF, 2.11 MB)

I. PLANOAK

Egikaritze laburpenaren analisia (PDF, 4 MB)

Informazioa

0-Ortofotoa (PDF, 8 MB)

1-Proposaturiko Planeamendua (PDF, 9 MB)

2-Eraikinak (PDF, 8 MB)

3-Antolaketa Orokorra (PDF, 4 MB)

4-Erabilera orokorrak (PDF, 8 MB)

5-Erabilera xehatuak (PDF, 9 MB)

6-Bide sarea (PDF, 8 MB)

Antolamendua

0-Ortofotoa (PDF, 8 MB)

1-Kalifikazio Orokorra (PDF, 4 MB)

2-Xehatutako kalifikazioa (PDF, 4 MB)

3-Eraikinen erregimena (PDF, 3 MB)

4-Eraikinen lerrostapenak eta sestrak (PDF, 4 MB)

5.1-Gainjarritako baldintzak. Natura 2000 Sarea-LIG (PDF, 4 MB)

5.2-Gainjarritako baldintzak. Paisaia. (PDF, 4 MB)

5.3-Gainjarritako baldintzak. Habitat eta hegaztiak. (PDF, 5 MB)

6.- Lurzoru kutsatuak (PDF, 4 MB)

Azken aldaketako data: