Enfokamer: Euskadiko merkataritzaren behatokia

Kontsumoko Big Data txostena

Kontsumoaren egoerari buruzko hileko txostena (Big Data)

Txosten honek Euskal AEko eta bere hiru lurralde historikoetako kontsumoaren hileko bilakaeraren azterketa egiten du, Estatuko bilakaerarekin alderatuta, Caixabanken eta Sabadell Taldearen datafonoek bildutako datu agregatuetan (Big Data) oinarrituta. Bederatzi jarduera-talderen araberako urte arteko eta hil arteko bilakaera aztertzen da, baita atzerriko txartelekin egindako kontsumoa eta batez besteko tiketaren bilakaera ere.

2023ko azaroko datuak

Merkataritza-jardueraren adierazlea

Hilabete honetan, merkataritza-jarduerak, txartelekin egindako ordainketaren arabera, honako ehuneko hau izan du Euskal AEn, duela urtebetekoarekin alderatuta:

Merkataritza-jardueraren adierazlea

Iturri: Banco Sabadell taldea

Batez besteko tiketa

Batez besteko erosketa-tiketaren adierazleak Sabadell taldeko datafonoetan ordaindutako eragiketa guztien batez besteko balioa eskaintzen du (eurotan). Gainera, batez besteko tiketa erakusten da (eurotan) aurreko hilaren aldean, eta aldakuntza (%-tan) aurreko urteko aldi beraren aldean.

Euskal AEko batez besteko erosketa-tiketa, hilabete honetan, honako hau izan da:

Batez besteko tiketa

Fuente: Grupo Banco Sabadell

Kontsumoaren hazkundeak dinamismoa berreskuratu du azaroan

CaixaBank kontsumo-adierazlea urte arteko % 8,5 hazi zen azaroan, urrian baino 2,3 p. gehiago. Azpimarratzekoa da azaroko datuak bereziki positiboak direla, hilabete honetan Black Friday operazioa egiten baita eta Gabonetako erosketak egiten hasten baitira.

Espainiako txartelen jarduera % 7,0 hazi zen azaroan urte artean (urrian baino 3,2 gehiago). Hobekuntza hori presentziazko kontsumoan (urte arteko % 7,2, urrian baino 2,0 gehiago) eta merkataritza elektronikoan (urte arteko % 16, urrian baino 4 gehiago) ikusi zen, Black Friday ekitaldiak markatutako hilabetean. Bestalde, kutxazainetako eskudirua (itzulketak) % 0,3 gehitu zen urte artean, hainbat hilabetez atzera egin ondoren (-%3,9 urrian).

Espainiako txartelen gastu presentziala ordainketa egiten den merkataritza-motaren arabera bereiztean, urrian baino dinamismo handiagoa ikusten da sektore gehienetan:

  • Hilabete osoan aisialdiko eta jatetxeetako gastua % 11 hazi zen urte artean (urrian baino 6,9 gehiago) eta retaileko gastua % 2,3 gehitu zen urte artean (urrian urte arteko %-4,4ko jaitsiera izan zen). Retail sektoreko dinamismo handiagoak Black Friday fenomenoaren eragina izan dezake, gastu presentziala ere kutsatzen baita.
  • Garraioko gastuak % 2,6 egin zuen atzera urte batetik bestera (urrian urte arteko % 1eko igoera izan zen), erregaien prezioen jaitsieragatik neurri batean (95eko gasolinaren batez besteko prezioa 1,59 €/ litrokoa izan zen, hil arteko terminoetan % 5,4ko jaitsiera).

Bestalde, atzerriko txartelen jarduerak digitu bikoitzeko erritmoan hazten jarraitzen du (urte arteko % 20, urrian baino 1 gehiago).

Kontsumoak gora egin du irailean

Iturri: CaixaBank Research, CaixaBanken barne-datuetatik abiatuta.

Ilustración sobre el histórico

Sar zaitez dokumentu osora eta aurreko txostenen edukira.

Txosten guztiak kontsultatzea Flecha derecha

Merkataritzaren behatokia logotipoa

Kontaktua

Helbidea

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Facebook X Instagram Pinterest Linkedin