Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Nekazaritza Elikakatearen Kontrol Ofizialerako Plana 2021-2025

Nekazaritzari, Abeltzaintzari, Arrantzari eta Elikadurari buruzko EAEko Kontrol Ofizialerako Programak

EAEko 2021-2025eko Elikakatea Kontrolatzeko Plana, Nekazaritzari, Abeltzaintzari, Arrantzari eta Elikadurari dagokionez, Kontrol Ofizialeko 17 programatan banatzen da. Hona hemen programen xehetasunak:

Arrantzaren eta Akuikulturaren Higienea

I. Erauzketa Arrantzaren Lehenengo Mailako Ekoizpenaren Higienearen Kontrol Ofizialeko Programa

II. Akuikulturako lehenengo mailako ekoizpenaren Higienearen eta Animalia Osasunaren Kontrol Ofizialeko Programa

Nekazaritza Higienea eta Landareen Osasuna

III. Nekazaritzako Lehenengo Mailako Ekoizpenaren eta Produktu Fitosanitarioen Erabileraren Kontrol Ofizialeko Programa

IV. Produktu fitosanitarioen merkaturatzearen Kontrol Ofizialeko Programa

V. Landareen Osasunaren Kontrol Ofizialeko Programa

VI. Elikagaiak eta pentsuak ekoizteko genetikoki eraldatutako organismoak (GEO) boluntarioki askatzeari buruzko Kontrol Ofizialeko Programa

Animalia Higienea, Ongizatea eta Osasuna

VII. Animalia Ustiategietako Higienearen eta Osasunaren Kontrol Ofizialeko Programa

VIII. Abeltzaintza Ustiategietako eta Animalien Garraioko Animalia Ongizatearen Kontrol Ofizialeko Programa

IX. Behi-, ardi- eta ahuntz-espezieko animaliak identifikatu eta erregistratzeko Kontrol Ofizialeko Programa

X. Behi-, zaldi-, ardi-, ahuntz- eta txerri-espezieetako ugalketa-produktuen establezimendu baimenduen Kontrol Ofizialeko Programa

XI. Behi, ardi, ahuntz eta zaldien kontzentrazio-esparru baimenduen eta behi, ardi, ahuntz eta txerrien tratulari baimenduen Kontrol Ofizialeko Programa

XII. 92/65 Zuzentarauak ofizialki baimendutako organismo, institutu edo zentroen Kontrol Ofizialeko Programa

Animalien Elikadura eta Azpiproduktuak

XIII. Animalien Elikaduraren Kontrol Ofizialeko Programa

XIV. Giza kontsumorako ez diren animalia-azpiproduktuen (SANDACH) Kontrol Ofizialeko Programa SANDACH establezimendu eta Garraioetan

Elikagaien Kalitatea

XV. Elikagaien Merkataritza Kalitatearen Kontrol Ofizialeko Programa

XVI. Jatorri Geografiko bati otutako Kalitatearen eta merkaturatu aurretik Bermatutako Espezialitate Tradizionalen Kontrol Ofizialeko Programa

XVII. Ekoizpen Ekologikoaren Kontrol Ofizialeko Programa

Azken aldaketako data: