Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Nekazaritza Elikakatearen Kontrol Ofizialerako Plana 2016-2020

Ikuskaritza-sistema

882/2004 Araudiak (EE) bere 4.6 artikuluan eskatzen du agintaritza eskudunek ikuskaritzak egiteko, eta, horien emaitzei erreparatuz, beharrezko neurriak hartzeko, 882/2004 Araudiaren (EE) helburuak lortzen direla bermatze aldera.

Komunitate-agindu honetan eta irailaren 29ko 2006/677/EE Batzordearen Erabakian ezarritakoan oinarrituz, 2007tik aurrera ikuskaritza-sistema autonomiko bakar eta integral bat diseinatu eta gauzatu zen, lehen mailako ekoizpenaren arloko agintaritza eskudun guztientzat. Sistema horretatik abiatuz, EAEko 2007-2010eko Ikuskaritza Programa gauzatu zen (lehenengoa). 2008ko urtarrilean jarri zen martxan, eta hortik aurrera hasi ziren EAEn elikakatearen kontrol ofizialerako programa ezberdinei buruzko ikuskaritzak egiten.

Gaur egun indarrean dagoen ikuskaritza-sistema EAEko 2016-2020ko Ikuskaritza Programaren barruan dago, eta Elikakatea Kontrolatzeko 2016-2020ko Plan berriaren indarraldian aplikatu behar da. Ikuskaritza Programa horretan honako hauek biltzen dira, besteak beste: ikuskatzeko kontrol ofizialerako programen zerrenda, aplikatzekoak diren ikuskatze-prozedurak eta aldi horretan egin behar diren ikuskaritzen programa-egutegia.

- 2016-2020ko Ikuskaritza Programa

- 2016ko ikuskaritza-txosten globala

- 2017ko ikuskaritza-txosten globala

- 2018ko ikuskaritza-txosten globala

- 2019ko ikuskaritza-txosten globala

Azken aldaketako data: