Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Erakunde Ordaintzailea

Erakunde Ordaintzailearen organigrama

Erakunde Ordaintzaileak izapidetutako ordainketak

Erakunde Ordaintzailearen ordainketen kontsulta

Programa honek EAEko Erakunde Ordaintzailearen bidez 2021 eta 2022 urteetan tramitatutako ordainketei buruzko informazioa kontsultatzea baimentzen du.

Neurrien izaera eta deskribapena Europako Batzordeak egindako dokumentu honetan zehaztuta daude. Dokumentua ikusi

LGNEF funtsak finantzatutako neurriei buruzko zenbatekoetan Europar Batasunak eta euskal administrazioek emandako diru-laguntzen kopuruak sartzen dira (Gastu Publikoa).

Kontsulta bi eratara egin daiteke:

Onuraduna: Programak, izen-abizenak edo sozietatearen izena sartuz, onuradunak jasotako laguntza guztiak erakusten ditu. aukeratutako ekitaldirako

Udala: Lurralde historikoa eta udala aukeratuz, udal horretako onuradun guztiak erakusten ditu. aukeratutako ekitaldirako

Bi kasuetan aplikatzen diren mugak:

• Ekitaldian 1.250 euro edo gutxiago (NBEF+LGNEF) kobratu dituen pertsona fisikoa bada, ez da bere izenik eta deiturarik argitaratuko eta kode baten bitartez identifikatuko da.

• Ekitaldian 1.250 euro edo gutxiago kobratu dituzten pertsona fisikoak bizi edo izena emanda badaude 10 onuradun edo gutxiagoko udal baten, informazioa ez da agertuko udal horretan. Kasu hauetan aipaturiko udala kokatuta dagoen Eskualde mailan agertuko da informazioa, Foru-Diputazioek bere lurralde-eremuan ezarritako eskualdeekin bat etorriz.

Azken aldaketako data: