Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Animalien esperimentazioa

Euskadin animalien esperimentazioaren arloan lan egiten duen profesional orok Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren gaikuntza izan beharko du.

Esperimentaziorako eta beste zientzia- eta irakaskuntza-helburu batzuetarako erabiltzen diren animaliak maneiatzeaz arduratzen diren langileak behar bezala gaitzea funtsezko faktorea da animalien ongizatea zaintzeko.

Gaikuntza hori emateko eskatzen diren baldintzak martxoaren 20ko ECC/566/2015 Aginduan ezarrita daude. Agindu horren bidez, esperimentaziorako eta beste helburu zientifiko batzuetarako (irakaskuntza barne) erabiltzen, hazten edo hornitzen diren animaliak maneiatzen dituzten langileek bete behar dituzten gaikuntza-baldintzak ezartzen dira.

Organo eskudunek aurreko legeriaren arabera ezarritako kategoriei dagozkien eginkizunak betetzeko ahalmena duten pertsonen kasuan, Eusko Jaurlaritzak kategoria/funtzio horien homologazioa eta gaikuntza emango ditu.

Harremanetarako posta elektronikoa: animalia-esp@euskadi.eus

Azken aldaketako data: