Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 204. zk.), 2023ko urriaren 25a, asteazkena

Sumario n.º 204, miércoles 25 de octubre de 2023


XEDAPEN OROKORRAK

LURRALDE PLANGINTZA, ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Oposaketak eta lehiaketak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

Oposiciones y concursos
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BESTELAKO XEDAPENAK

LEHENDAKARITZA

OTRAS DISPOSICIONES

LEHENDAKARITZA

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA

ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUA

CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
SEGURTASUN SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

LAN ETA ENPLEGU SAILA

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO