Sede electrónica

Consulta

Consulta simple

Servicios


Último boletín RSS

  • BOPV
  • Logo Gobierno Vasco
  • Boletin Oficial del País Vasco

Laburpena ( 231. zk.), 2022ko abenduaren 2a, ostirala

Sumario n.º 231, viernes 2 de diciembre de 2022


AGINTARIAK ETA LANGILERIA

Izendapenak, egoerak eta gorabeherak
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

AUTORIDADES Y PERSONAL

Nombramientos, situaciones e incidencias
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

Oposaketak eta lehiaketak
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

Oposiciones y concursos
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

BILBOKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE BILBAO

LEIOAKO UDALA

AYUNTAMIENTO DE LEIOA

BESTELAKO XEDAPENAK

LAN ETA ENPLEGU SAILA

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

HEZKUNTZA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

OSASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE SALUD

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

INSTITUTO VASCO ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA / BASQUE INSTITUTE

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA

OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

IRAGARKIAK

Beste iragarki ofizial batzuk
LAN ETA ENPLEGU SAILA

ANUNCIOS

Otros anuncios oficiales
DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO