Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Enkarterriko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partziala

Balmaseda-Zallako (Enkarterri) Lurralde Plan Partziala. Behin betiko onespena.

Behin betiko onespenaren Dekretua

226/2011 DEKRETUA, urriaren 26koa (leiho berri batean irekitzen da), (EHAA, 224. Zk.2011ko azaroaren 25ekoa) Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, Balmaseda-Zallako (Enkarterri) Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialari behin betiko onespena ematen diona.

Idatzitako dokumentazioa

Documentazio grafikoa

Informazio Planoa

Antolamendu Planoa

Ingurumen Inpaktuaren Azterketa Bateratua

Balmaseda-Zallako (Enkarterri) Lurralde Plan Partzialaren aldaketa, paisaiaren zehaztapenei dagokienez. Behin betiko onespena

Dekretua

133/2018 Dekretua irailaren 18koa (leiho berri batean irekitzen da), Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailbururenazeinaren bidez behin betiko onartzen baita Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren aldaketa, paisaiaren zehaztapenei zehaztapenei buruzkoa. (EHAA 187 Zk. 2018ko iralaren 27koa)

Idatzitako dokumentazioa

Documentazio grafikoa