Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Lurralde Plangintza Sektoriala

LPSen Izapidetza kuadroa (PDF, 122 KB)

Lurralde Plan Sektorialak, Euskal administrazioak lurralde eraginaren eskumenak garatzen dituzten planak dira, eta Lurralde Antolamenduko Gidalerroak garatzen dituzte.

1. Behin betiko onartu direnak:

2. Izapidetzen ari direnak:

3. izapidetze-etena dutenak:

Honako Lurralde Plan Sektorialak (LPS) izapidetzen hasi ziren, baina haien izapidetza eten geratu da: Kultura Ondarearen LPSaren aurrerapena, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzoruaren LPSaren aurrerapena, Portuen LPSaren aurretiko dokumentuak eta Garraioaren Sare Intermodalaren eta Logistikaren LPSaren aurrerapena.