Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Lurralde Plangintza Sektoriala

2023-LPSen Izapidetza kuadroa (PDF, 209 KB)

Lurralde Plan Sektorialak, Euskal administrazioak lurralde eraginaren eskumenak garatzen dituzten planak dira, eta Lurralde Antolamenduko Gidalerroak garatzen dituzte.

1. Behin betiko onartu direnak:

2. Izapidetzen ari direnak:

3. izapidetze-etena dutenak:

Honako Lurralde Plan Sektorialak (LPS) izapidetzen hasi ziren, baina haien izapidetza eten geratu da: Kultura Ondarearen LPSaren aurrerapena, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzoruaren LPSaren aurrerapena, Portuen LPSaren aurretiko dokumentuak eta Garraioaren Sare Intermodalaren eta Logistikaren LPSaren aurrerapena.