Hezkuntza Saila

Unibertsitate mailako eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak

2019-2020 ikasturtea

 • Uztailaren 12 egunetik

 • Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako zentroetan matrikulatutako ikasleak: 2019ko irailaren 30a izango da eskaerak aurkezteko azken eguna.
 • Euskal Autonomia Erkidegotik at kokatutako zentroetan matrikulatutako ikasleak: 2019ko urriaren 15a izango da eskaerak aurkezteko azken eguna.
 • Beste unibertsitate batean nazio edo nazioarte mailako mugikortasun-programa batean parte hartzen duten ikasleak: eskaerak aurkezteko epea jatorrizko unibertsitatearena izango da.
 • Eskatzaileek haien matrikulatzeko epea irailaren 25etik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoan, edo urriaren 10etik aurrera, Estatuaren gainontzekoan, hasten den ikasketak egiten badituzte: matrikulatzeko data pasa eta hurrengo 5 lanegunetan eskatu beharko da beka. Ez dira 2018ko abenduaren 31aren ondoren egindako beka-eskaerak inoiz onartuko.

EHUn matrikulatutako ikasleak: ikasketak egingo diren zentroan entregatu beharko da eskaera, matrikula egiteko hitzordua ematen dioten egunean. Irailaren 16a baino lehenago egitea gomendatzen da, UPV/EHUk matrikula-tasak beka ebatzi arte ez kobratzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako beste unibertsitate edo zentro batzuetan matrikulatutako ikasleak: eskaera unibertsitatean edo goi mailako zentroan bertan zuzenean entregatzea gomendatzen da.

Euskal Autonomia Erkidegotik at matrikulatutako ikasleak:

 • Ondorengo unibertsitateetakoren batean matrikulatutako ikasleak: beka-eskaera hantxe bertan entregatzea gomendatzen da, beka-zerbitzuan edo zentroko idazkaritzan.
UNED  Universidad de Navarra 
Universidad de Cantabria  Universidad Pontificia de Salamanca 
Universidad Complutense de Madrid  Universidad Pontificia de Comillas
Universidad de Salamanca  Universidad de la Coruña 
Universidad de Valladolid Universidad de la Rioja 
Universidad de Zaragoza  Universidad de Burgos 
Universidad de Politécnica de Madrid  Internacional de la Rioja (UNIR)
 • Aurrekoetakoren bat ez den beste unibertsitate batean matrikulatutako ikasleak: eskaera Zuzenean-go edozein bulegotan edo edozein erregistro baimendutan entregatzea gomendatzen da.
 • Unibertsitateaz kanpoko goi mailako ikastegietan matrikulatutako ikasleak: eskaera Zuzenean-go edozein bulegotan edo edozein erregistro baimendutan entregatzea gomendatzen da.

 

Beka eskatzen duten pertsona guztiek derrigorrean aurkeztu beharreko agiriak:

 • Eskabide-inprimakia, behar bezala beteta, eskatzaileak eta 16 urtetik gorako familia-unitatea osatzen duten gainerako pertsonek sinatuta. Zenbait orritan izenpetzea derrigorrezkoa da.
 • 2018ko abenduaren 31ko errolda kolektiboa. Ez da banakako errolda onartuko.
 • Libretaren edo banka elektronikoaren inprimatzearen fotokopia, eskatzaileak titular gisa agertu behar du, eta banku-libretaren edo kontu korrontearen kontu-zenbaki osoa (IBAN barne).

Eskatzailearen egoera pertsonalen arabera derrigorrean aurkeztu beharreko agiriak:

 • Eskatzailearen gurasoak dibortziatuta edo bananduta badaude: dibortzioari buruzko sententzia eta hitzarmen arautzaile osoa.
 • Ikasketak direla eta ohiko bizilekutik kanpo bizi behar badu:
  • Alokairu-kontratu osoa eta izenpetua, eta fidantza eta 1. hilabetea ordaindu izana justifikatzeko agiria.
  • Ikasleen egoitzan plaza erreserbatzearen ziurtagiria, kostua adieraziko duena, eta 1. hilabetea ordaindu izana justifikatzeko agiria.
 • Abisu inportantea nazio edo nazioarte mailako mugikortasun-programetan ari diren ikasleentzat: 2. seihilekoaren alokairu-kontratua hasieran entregatzerik ez badago, abisatzea gomendatzen da, eskaera dokumentazioa osorik egon arte ez tramitatzeko.
 • Pertsona elbarrituen kasuan: elbarritasun-maila aitortzen duen Aldundiaren ebazpenaren kopia.
 • Eskaera pertsona independente gisa (gurasorik gabe) egiten bada:
  • Alokairuan bizitzen bada, kontratuaren kopia.
  • Emantzipazio-programa batean badago, ziurtatzeko agiria.
 • Egindako gradukoa ez den unibertsitate batean masterrerako beka eskatzen badu: batez besteko nota agertzen duen espediente akademikoaren ziurtagiria.
 • Aginduaren 30. artikuluan agian aurkeztu beharreko beste agiri batzuk jasota agertzen dira, ikasle bakoitzaren egoera pertsonalaren arabera.
 • Unibertsitateaz kanpoko goi irakaskuntzetatik unibertsitatera sartzen diren ikasleek unibertsitatean sartzeko eskatzen diren ikasketen espediente akademikoa aurkeztu beharko dute.
 • UPV/EHU unibertsitatean matrikulatuak ez dauden lehenengo kurtsoko ikasleek Sarbideko notaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute.
 • Eskabide-inprimakia paperez entregatzea ezinbestekoa da, aurkeztu beharreko gainontzeko dokumentazioarekin batera. Dokumentazio osoa entregatzen ez duten pertsonen eskaerak izango dira ebazteko azkenak eta, horregatik, beka ematen bazaie, beranduago kobratuko dute.
 • Eskaera entregatzean, betiere entregatu izana justifikatzeko agiri bat eramatea oso inportantea da (eskaeraren 6. orria), eskaera unibertsitatera sartu den data edo entregatzen den erregistro baimendua jasota agertuko dituena. Justifikatzeko agiri hori betiere izango da eskaera epean entregatu izana justifikatzeko baliagarri.
 • Matrikularen osagaiak eta prezio publikoa ordaintzea. Unibertsitate-beka eman zaien ikasleei bi fase desberdinetan ordainduko zaie. Beka eman zaiela jakinarazteko ebazpenaren ondoren, behar diren bekaren osagai guztiak (egoitzari, aprobetxamendu akademikoari eta familia-errentari lotutako oinarrizko zenbatekoak, eta ikaskuntzari laguntzeko prozesuari lotutako zenbateko osagarri aldakorra eta Hiriarteko joan-etorriari lotutako zenbateko osagarri aldakorra) gehienezko hilabeteko epean ordainduko dira, ikasturtearen bukaeran ordainduko den matrikularen prezio publikoa izan ezik.
 • Matrikularen salneurri publikoa
 • Deialdi honetatik aurrera, “matrikula” osagaiaren salneurria, gehienez, ikasketa berdinean edo baliokidean Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulak duen kostua izango da. Matrikulen prezioa arautzen da 2019ko ekainaren 11koa, Hezkuntza sailburuaren Aginduaren bidez (leiho berri batean irekitzen da) (EHAA, 2019-06-25)
 • Matrikularen kredituak zabaltzea
 • Unibertsitate Zuzendaritzari 2020ko martxoaren 31ren ondoren jakinarazten zaizkion kredituen zabaltzeak ez dira kontuan hartuko
 • Elkarbizitza-unitateak. Ezkontzaren edo izateko bikotearen lokarria desagertu ez den egoera jakin batzuetan gurasoek elkarbizitza-unitateari egin beharreko ekarpena kalkulatzeko, deialdi-aginduak 15.4 artikuluan ezarritako irizpide (EHAA, 2019-07-11 (leiho berri batean irekitzen da))

Unibertsitate beken araudia. 2019-2020 ikasturtea (EHAA, 2019-07-11 (leiho berri batean irekitzen da))

Orokorrak

(10. artikulua)

 • Euskal Autonomia Erkidegoan erroldatuta egotea 2018ko abenduaren 31n.
 • Familia-unitateko ordaintzaile nagusienetako batek, gutxienez, foru-ogasunetan ordaindu behar ditu zergak.
 • Ikasketa ofizial batean matrikulatuta egotea eta beka eskatzen den maila bereko titulaziorik ez izatea.
 • Atzerritarren kasuan, errolda ez ezik, Espainian legez bizitzeko baimena ere izan behar dute indarrean.

Akademikoak

(22. artikulutik 29ra)

 • Beka lortu ahal izateko, 60 kreditutan, gutxienez, egin behar da matrikula, 24. artikuluan jasota agertzen diren salbuespenak izan ezik. Kredituen konputuan ez dira baliokidetutako, ezagututako edo egokitutako kredituak kontuan hartzen.
 • Aurreko ikasturtean exijitutako errendimendu akademikoa, irakaskuntza-adarraren arabera, gainditu behar da:
  • a) Graduko titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak:
   • Unibertsitate- edo goi mailako ikasketetan, arte-ikasketetan, ikasketa militarretan edo ikasketa erlijiosoetan lehen aldiz matrikulatzen diren ikasleei ez zaie errendimendu akademikorik exijituko.
   • Unibertsitate- edo goi mailako ikasketetako, arte-ikasketetako, ikasketa militarretako edo ikasketa erlijiosoetako 2. kurtsoan edo goragokoetan matrikulatzen diren ikasleei ondorengo errendimendua exijituko zaie:
    • Ingeniaritza eta Arkitektura adarreko ikasketak: matrikulatutako kredituen % 60.
    • Zientzien adarreko ikasketak: matrikulatutako kredituen % 65.
    • Osasun Zientzien, Gizarte Zientzien, Zientzia Juridikoen eta Arte eta Humanitateen adarreko ikasketak: matrikulatutako kredituen % 75.
  • b) Masterraren titulu ofiziala lortzera bideratutako ikasketak:

Urtebeteko master baterako edo bi urteko master bateko lehen kurtsorako: gutxienez 6,5 puntuko batez besteko nota izatea masterrera sartzeko aukera ematen dien unibertsitate-titulazioko ikasketetan. Gaitzen duten edo lanbide arautu batean aritzeko bete beharreko baldintza diren masterretako lehen kurtsoko ikasleek 6 puntuko edo 6tik gorako batez besteko nota egiaztatu beharko dute.

Ondorio horietarako, bi kasuetan ingeniaritza eta arkitektura adarretako ikasketetatik datozen batez besteko notak eta 1,17 koefizientea biderkatuko dira, Zientzien adarretako ikasketetatik datozenak eta 1,11 koefizientea biderkatuko dira eta Osasun Zientzien adarretako ikasketetatik datozenak eta 1,05 koefizientea biderkatuko dira.

Ekonomikoak: errenta eta ondarea

(13. artikukutik 21era)

 • Ezin izango da kideen kopuruaren arabera baimendutako gehienezko ataria gainditu.
 • Familia-unitateko kideen jabetza diren hiri-finka guztien katastro-balioa ezin izango da 42.900 eurotik gorakoa izan.
 • Jabetzan, gehienez ere, bi etxebizitza, ohiko etxebizitza barne, izatea. Jabetza soila izaten den etxebizitzak ez dira zenbatuko, baina egoera hori justifikatu beharko da (19. artikulua).
Konputatzeko moduko kideak

1. ataria

(Euros) 

2. ataria

(Euros) 

3. ataria

(Euros)

 1  3.962  11.937  14.826
 2  7.646  19.444  25.308
 3  11.143  25.534  34.352
 4  14.613  30.287  40.796
 5  18.076  34.370  45.598
 6  21.463  38.313  49.224
 7  24.773  42.041  52.810
 8  28.009  45.744  56.380

 

* Errenta-aitorpena aurkeztu bada, ondorengo formularen arabera kalkulatuko dira diru-sarrerak:

a) 2018ko ekitaldiaren PFEZren gaineko aitortzan, zerga-oinarri orokorraren eta aurrezkiaren zerga-oinarriaren zenbatekoak hartu eta batuko dira. Zerga-oinarri orokor guztiak edo berorren zati batek jarduera ekonomikoen errendimenduak baditu eta errendimendu horiek negatiboak badira, zero balioarekin konputatuko dira. Ateratzen den zenbatekotik, kuota likidoa kenduko da.

b) Gainera, diru-jasotzaileak PFEZrik gabeko diru-sarrerak lortu baditu, haien zenbatekoak aurreko formularen bidez lortutako emaitzari gehituko zaizkio.

 * Derrigortuta ez egoteagatik errenta-aitorpena aurkeztu ez bada, ondorengo formularen arabera kalkulatuko da konputatzeko moduko kideen errenta, bekaren ondorioetarako:

a) 2018ko ekitaldian edozein kontzepturengatik (lan-etekinak, langabezia-prestazio edo sorospenak, pentsioak, gizarte-laguntzak, salbuetsitako errentak … ) lortutako diru-sarrera guztiak batuko dira, baita ohiko etxebizitza,-aplikatu beharreko zerga-araudiaren arabera konputatzen da PFEZren ondorioetarako,- ez diren hiri-izaerako ondasunen errendimendua ere.

b) Ateratzen den zenbatekotik konturako atxikipenak eta aplikatzeko moduko gastu kengarriak (Gizarte Segurantza … ) deskontatuko dira.

18. artikuluan familia-zirkunstantzien arabera- guraso bakarreko familiak, kide ugariko familiak, elbarritasuna, beka eskatzen duten unibertsitate-anaia /arrebak, ekonomikoki zutabe nagusia ez diren konputatzeko moduko kideengatik dedukzioa … - diru-sarrerei aplikatu ahal zaizkien zenbait kenketa ezartzen dira.

 • Diru-sarrerak, ikasketa-gastuari begira, behar bezala justifikatzea (13. artikulua)
 • Kapital higigarriaren errendimendu garbi murriztu guztien eta konputatzeko moduko familiako kideen ondare-irabazi eta galera guztien saldo garbi positiboaren arteko batuketa ezin izango da 1.700 eurotik gorakoa izan.
 • Familia- /elkarbizitza-unitateko konputatzeko moduko kideen jarduera ekonomikoen fakturazio-bolumenaren batuketa ezin izango da 155.500 eurotik gorakoa izan 2018ko ekitaldian.

2018-2019 ikasturtea

* 2018-2019 deialdian aurkeztutako beka eskaera guztiak ebatzi dira. Egiteke dauden Gora jotzeko errekurtsoak hurrengo hilabetetan ebatzi eta jakinaraziko dira.

Behin-behineko proposamena: ebazpena argitara eman arte ez da behin-betikoa, alegazioak aurkezten badira edo Administrazioak, ofizioz, berrikuspenen bat egiten badu, alda baitaiteke. Kurtsoan zehar proposamen berriak emango dira iragarki-taulan argitara. Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzak SMS bat eta abisua emateko e-mail bat bidaliko die, aldez aurretik, proposamen edo ebazpen bakoitzean dauden ikasleei. Beka ebazpen proposamenaren emaitza ezagutzeko, zure espedientera, erabiltzaile eta pasa-hitzarekin, sartu behar duzu. Firefox Mozilla nabegatzailea erabiltzea gomendatzen da.

Proposamenarekin ados egonez gero, onartzea gomendatzen da, ebazpena azkarrago emateko eta osagaiak, ikasturtearen bukaeran ordaintzen den prezio publikoa izan ezik, arinago ordaintzeko. Proposamena onartzeko, espedientearen kontsultara sartu eta “proposamena onartzen dut “ markatu behar da.

Proposamenaren kontra egonez gero, “alegazioak aurkeztuko dituela “ aplikazioan adieraztea gomendatzen da. Ondoren, alegazioen idazkia, beharrezkotzat jotzen den dokumentazioarekin batera, ezinbestean aurkeztu beharko da, baimendutako erregistro batean. (Alegazioak egiteko eredu (leiho berri batean irekitzen da) bat dago eskura)

Alegazioen fasean, proposamenaren ondoren, besterik ez da dokumentazio berria onartuko. Alegazioen tramitean errekurtsogileak, aurkezteko aukera zuen arren, aurkeztu ez dituen agiriak edo alegazioak ez dira errekurtsoak ebazteko orduan kontuan hartuko (39/2015 legearen 118. artikulua).

Alegazioak aurkezteko epea: 2018ko abenduaren 5etik 19 arte, biak barne.

Alegazioak aurkezteko epea: 2019ko urtarrilaren 31tik otsailaren 14 arte, biak barne.

Alegazioak aurkezteko epea: 2019ko otsailaren 28tik martxoaren 14 arte, biak barne.

Alegazioak aurkezteko epea: 2019ko apirilaren 12tik 26ra arte, biak barne.

Ebazpena: beka eman edo ukatu den aditzera emateko behin-betiko ebazpena jakinarazten da. Beka, prezio publikoa izan ezik, hilabete bateko epean ordainduko da, ebazpenaren berri eman ondoren. Beka ebazpenaren emaitza ezagutzeko, zure espedientera, erabiltzaile eta pasa-hitzarekin, sartu behar duzu. Hor bertan, beka ebazpenaren emaitzaren ziurtagiri bat deskargatzeko aukera izango duzu. Firefox Mozilla nabegatzailea erabiltzea gomendatzen da.

Prozedura-ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari (Gora jotzeko errekurtsoa- Eredua (leiho berri batean irekitzen da) )

Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2018ko abenduaren 19tik 2019ko urtarrilaren 18ra arte, biak barne.

Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2019ko urtarrilaren 18tik otsailaren 18 arte, biak barne.

Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2019ko otsailaren 12tik martxoaren 11 arte, biak barne.

Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2019ko otsailaren 22tik martxoaren 21 arte, biak barne.

Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2019ko martxoaren 14tik apirilaren 15 arte, biak barne.

Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2019ko martxoaren 30etik apirilaren 29ra arte, biak barne.

Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2019ko apirilaren 17tik maiatzaren 16ra arte, biak barne.

 • 8. Behin betiko ebazpena (leiho berri batean irekitzen da) (2019-05-10)

     Gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea: 2019ko maiatzaren 13tik ekainaren 12ra arte, biak barne.
 • Matrikularen osagaiak eta prezio publikoa ordaintzea. Unibertsitate-beka eman zaien ikasleei bi fase desberdinetan ordainduko zaie. Beka eman zaiela jakinarazteko ebazpenaren ondoren, behar diren bekaren osagai guztiak (egoitza, aparteko material didaktikoa, aprobetxamendu akademikoa edo garraioa) gehienezko hilabeteko epean ordainduko dira, ikasturtearen bukaeran ordainduko den matrikularen prezio publikoa izan ezik.
 • Matrikularen salneurri publikoa. Deialdi honetatik aurrera, “matrikula” osagaiaren salneurria, gehienez, ikasketa berdinean edo baliokidean Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulak duen kostua izango da, 2018ko ekainaren 20ko Sailburuaren aginduaren arabera (EHAA, 2018-07-02)
 • Matrikularen kredituak zabaltzea. Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari 2019ko martxoaren 31ren ondoren jakinarazten zaizkion kredituen zabaltzeak ez dira kontuan hartuko
 • Elkarbizitza-unitateak. Ezkontzaren edo izateko bikotearen lokarria desagertu ez den egoera jakin batzuetan gurasoek elkarbizitza-unitateari egin beharreko ekarpena kalkulatzeko, deialdi-aginduak 15.4 artikuluan ezarritako irizpide (EHAA, 2018-07-10)