Albisteak

Unibertsitate tituluen homologazioa

Atzerriko goi-mailako hezkuntza-sistemen tituluen homologazioa eta baliokidetasun-adierazpena

Ezagutu saila

Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Sailari dagozkio, besteak beste, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitate ikasketak arautu guztiak harmo­nizatzeko eta gizartearen beharrizanetara egokitzeko tresnak artikulatzea, unibertsitate-politikan ezarri dituen helburuak lortzeko, Euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea bultzatu eta bermatzea, eta zientzia eta teknologiaren garapena interes orokorrari begira bultzatzea.

Arlo hauetan egiten dugu lan

Dirulaguntzak eta beste tramiteak

Dirulaguntzak

RSS harpidetu - Egoitza elektronikoa

Kontratazioak

Dokumentuak eta argitalpenak

Sailak sortutako liburuak, aldizkariak, buletinak, txostenak, memoriak, katalogoak, gidak eta eskuliburuak.

Araudia

Sailak herritarren eskura jartzen duen lege eta arauen multzoa.

Estatistika

Sailaren estatistika ofiziala (Euskal Estatistika Planaren barruan edota Urteko Estatistika Egitarauan dagoena) eta ez-ofiziala.