Eusko Jaurlaritza

Ordezkarien erregistro elektronikoa

Ordezkarien erregistro elektronikoa da Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan ordezkaritzak kudeatzen dituen aplikazioa.

Kontu egin interesdunek beste hirugarren batzuei gaitasuna ematen dietela, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan beren izenean jardun dezaten, elektronikoki. Gaitasun horiek kudeatzen dituen aplikazioa da Ordezkarien erregistro elektronikoa.

Ordezkaritzaren erregistroaren eskema

2012ko abenduaren 14ko Aginduaren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Ordezkarien erregistro elektronikoa araupetzen da, eta gaitutako funtzionarioen erregistroa sortu eta araupetzen da.

Erregistroan inskribatu nahi duzu? Kontsulta ezazu ordezkaritza motak eta nola egiten den.

Erregistrora sartu

Ordezkarien Erregistro Elektronikoari buruz sarri egiten diren galderak

Bai Ordezkarien Erregistro Elektronikoan alta bai ordezkaritzan aldaketak egiteko, inskripzio-agiria bete eta aurkeztu behar da. Ordezkaritza motaren arabera, formulario bat edo bestea bete behar dira. Eredu hauek daude:

Gainerakoetarako, honako formulario hauek erabili behar dira: 

Administrazio honetan bide elektronikotik ordezkari gisa izapideak egin behar direnean da derrigorrezkoa Ordezkarien erregistro elektronikoan izena emanda egotea

Egintza hauek burutu daitezke ordezkari baten bitartez:

 • Eskabide eta errekurtsoak aurkeztu, atzera egin, uko egin eta agiriak aurkeztu
 • Espedienteak eskuratu
 • Jakinarazpenak jaso
 • Ordaindu

Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoak eskaintzen dituen prozedura eta zerbitzuen izapideetan burutuko da ordezkaritza.

Ordezkarien erregistroaren altan adierazi behar da zer egintza utziko dizkion gauzatzen ordezkatuak ordezkariari, eta zein prozeduratan.

Elektronikoki nahiz aurrez aurre egin daiteke inskripzioa.

Elektronikoki egin nahi izanez gero, ezinbestekoa da ordezkatuak eta ordezkariak, biek, ontzat emandako identifikazio elektronikoko bitartekoren bat edukitzea. Erabil daitezkeen identifikazio elektronikoko bitartekoak hauek dira: administrazio honetako sinadura elektronikoaren politikaren arabera egoitza elektronikoan erabiltzeko onartuta daudenak.

Aurrez aurre inskribatzeko, formulario egokia deskargatu behar da estreina, eta erregistro kontuetan laguntzeko dauden bulegoetan aurkeztu (Zuzenean bulegoetan). Kasu horretan, administrazioak hartuko du alta aplikazioan tramitatzeko ardura.

Ondoren zehaztuko dugun ordezkaritza mota bakoitzak azalpen bat dakar, alta nola eman jakiteko.

4 motatako ordezkaritza gauzatu daitezke administrazio honen aurrean. Informazio gehiago: ordezkaritza motak.

Ordezkarien erregistro elektronikoari buruz zalantzaren bat baldin baduzu, edo arazoren bat sortu bazaizu, bidali mezu bat helbide honetara: servicioselectronicos@euskadi.eus

Ordezko bidez gauzatuko diren jarduerak, helbide elektronikoak eta indarraldiak dira inskripzioetan alda daitezkeen datu bakarrak.
Datu horiek ordezkatuak alda ditzake, ez beste inork, aplikazioaren bitartez elektronikoki egin nahi izanez gero, edo zuzenean, aldatzeko formularioa bete, sinatu eta aurkeztuta.

Beste daturik aldatu nahi izanez gero, inskripzioa ezeztatu egin beharko litzateke eta inskripzio berria egin Ordezkarien Erregistro Elektronikoan.

Ordezkatuak ordezkaritza bertan behera uztea da ezeztatzea. Ordezkatuak edozein unetan ezeztatu dezake ordezkaritza. 

Ordezkaritza ezeztatzeko jarraibideak.


Ordezkarien Erregistro Elektronikoan ezeztatzeko, bi aukera daude: elektronikoki, nahiz aurrez aurre.

Ezeztatzeko irudia

Kanal elektronikoa

Honako pauso hauen bitartez.

 1. Identifikazio elektronikorako norbere bitartekoa erabiliz, nork bere burua autentifikatu behar du Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren aplikazioan.
 2. Ordezkatzen naute” pestainan, ezeztatu nahi duen ordezkaria aurkitu, eta “ezeztatu” aukeratu.
 3. Bukatzeko, zapaldu "Sinatu" eta PIN zenbakia edo itsasontzi-jokoko pasahitza eta koordenatuak sartu.

Aurrez aurreko kanala

 1. Ordezkatuak ezeztatzeko formularioa jaitsi, bete eta sinatu behar du.
 2. Ordeztuak erregistro kontuetarako laguntza ematen duten bulegoetara jo behar du (Zuzenean bulegoetara). NAN edo pareko agiria aurkeztuta identifikatu beharko du, eta bertan entregatu ezeztatzeko agiria. Administrazioak datuak egiaztatuko ditu, eta, dena ondo dela, baja emango dio ordezkaritzari Ordezkarien Erregistro Elektronikoan.

Ordezkariak ordezkaritzari bat bertan behera uztea da uko egitea.

Jasotako ordezkaritzari edozein unetan uko egin diezaioke ordezkariak.

Ordezkaritzari uko egiteko eskema grafikoa

Ordezkaritza bati uko egiteko jarraibideak

Ordezkarien Erregistro Elektronikoan uko egiteko, bi aukera daude: elektronikoki, nahiz aurrez aurre.

Kanal elektronikoa

Honako pauso hauen bitartez.

 1. Identifikazio elektronikorako norbere bitartekoa erabiliz, nork bere burua autentifikatu behar du Ordezkarien Erregistro Elektronikoaren aplikazioan.
 2. Ordezkaria naiz” pestainan, ordezkatzen jarraitu nahi ez den hori aurkitu, eta “uko egin” aukeratu.
 3. Bukatzeko "Sinatu" zapaldu, eta PIN zenbakia edo itsasontzi-jokoko pasahitza eta koordenatuak sartu.

Aurrez aurreko kanala

 1. Ordezkariak uko egiteko formularioa jaitsi, bete eta sinatu behar du.
 2. Ordezkariak Zuzenean zerbitzuko edozein bulegotara jo eta bertan aurkeztu beharko du formularioa. NAN edo pareko agiria aurkeztuta identifikatu beharko du. Administrazioak datuak egiaztatuko ditu, eta, dena ondo dela, baja emango dio ordezkaritzari Ordezkarien Erregistro Elektronikoan.

Elektronikoki eginez gero, ahala besterik gabe inskribatuko da (ordezkariak ordezkaritza onartu eta gero). Zuzenean eginez gero, horretarako baimena daukan funtzionarioak ahala Ordezkarien Erregistro Elektronikoak inskribatzeaz bat.

Ordezkatuak ordezkaritza inskribatzen duenean zehazten duen epea. Ez baldin bada eperik zehazten, 5 urteko epea ezarriko da besterik gabe, alegia, Legeak ezartzen duen gehiena (Herri Administrazioen Prozedura Erkideen 39/2015 Legea, 6.6. artikulua).

Dena dela, nahi beste luzapen egin daitezke ordezkaritzaren indarraldia luzatzeko. Nolanahi, ezinbestekoa da ordezkaritza indarrean egotea, iraungi gabe. Eta luzapena, gehienez, 5 urtekoak izan daitezke (Herri Administrazioen Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, 6.6. artikulua).

Azken aldaketako data: