Osasun Saila

Txertaketa taldeak eta irizpideak

TALDEA DESKRIBAPENA TXERTO-MOTA
1. TALDEA Adinekoei eta mendekotasun handia dutenei arreta emateko egoitzetako egoiliarrak eta haietan lan egiten duen pertsonal sanitarioa eta soziosanitarioa. Kalteberatasun- eta esposizio-irizpideei erantzuten die, eta, beraz, immunitate-burbuilak sortzea bilatu da; horrek egoiliarrei eta langileei txertoa aldi berean jartzea dakar. Pfizer
2. TALDEA Osasun-eremuan eta soziosanitarioan lehen lerroan dagoen pertsonala. Honako motibo hauengatik esposizio-arrisku handiena duen pertsonala: (1) COVID pazienteei arreta zuzena emateko jarduerak egitea (kontaktu estua eta esposizio-denbora luzea) eta (2) SARS-CoV-2arekin kutsatuta dagoen pertsona batekin harremana izateko aukera handiagoa. Pfizer + Moderna
3. TALDEA Beste pertsonal sanitario eta soziosanitario batzuk. Pfizer + Moderna
3.A. Ospitale-eremuko eta lehen mailako arretako pertsonala, funtsezko lehen lerrokotzat (2. taldea) jotzen ez dena, lan-jardueraren esposizio-arriskua eta babes-neurri egokiak hartzeko aukera kontuan hartuta.
Maskararik ez daramaten pazienteei 15 minutu baino gehiagoz arreta ematen dieten profesional sanitarioak, besteak beste: estomatologiako eta odontologiako, hortz-higieneko eta medikuntza estetikoko profesionalak, logopedak, foniatrak…
3.B. Pandemia kudeatzeko eta hari erantzuteko inplikatuta dagoen osasun publikoko zerbitzuetako pertsonala, 2. taldean txertatu ez dena. Pfizer + Moderna                     AstraZeneca 60 urtetik gorakoetan                        
Eguneko zentro soziosanitarioetako pertsonala, desgaitasunak dituzten pertsonen zentroetakoa, udalen etxez etxeko asistentzia-zerbitzuetakoa, farmazia-bulegoetakoa, kontsulta medikoetakoa edo fisioterapiakoa edo beste partikular batzuk, ikuskaritza medikoetakoa, lege- eta auzitegi-medikuntzakoa, adingabeen zentroetako pertsonala, helduentzako espetxeetakoa…
3.C Aurretik txertoa hartu ez duen gainerako pertsonal sanitarioa eta soziosanitarioa.
4. TALDEA Erakundetu gabe dauden mendekotasun handikoak. Mendekotasuneko III. gradua dutenak, alegia laguntza-neurri handien beharra izan eta gaur egun etxean bizi direnak. Pfizer + Moderna                     AstraZeneca 60 urtetik gorakoetan                        
5. TALDEA 5.A. 80 urteko eta gehiagoko pertsonak (1941ean eta aurreko urteetan jaiotakoak) Pfizer + Moderna + Janssen
5.B. 70 eta 79 urte bitartekoak (1942aren eta 1951ren bitartean jaiotakoak) Pfizer + Moderna + Janssen
5.C. 66 eta 69 urte bitartekoak (1952aren eta 1955aren bitartean jaiotakoak) Pfizer + Moderna + Janssen AstraZeneca 60 urtetik gorakoetan                        
6. TALDEA 6.A. Polizia (Ertzaintzakoak, udaltzaingoetakoak eta Estatuko beste kidego batzuetakoak) Pfizer + Moderna                    AstraZeneca 60 urtetik gorakoetan                        
6.B. Haur Hezkuntzako eta behar berezietako irakasleak. 
6.C. Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak.
7. TALDEA COVID-19aren ondorioz gaixotasun larria jasateko arrisku handia duten 70 urtetik beherakoak Pfizer+Moderna
8. TALDEA 60 eta 65 urte bitartekoak (1956aren eta 1961aren bitartean jaiotakoak, biak barne) AstraZeneca+Pfizer + Moderna                    
9. TALDEA 50 eta 59 urte bitartekoak (1962aren eta 1971ren bitartean jaiotakoak, biak barne) . Pfizer + Moderna + Janssen
10. TALDEA 40 eta 49 urte bitartekoak (1972aren eta 1981aren bitartean jaiotakoak, biak barne) Pfizer + Moderna + Janssen

11,12 ETA 13. TALDEA

12 eta 39 urte bitartekoak

Pfizer + Moderna

 

EMAk eta Osasun Sistema Nazionalaren txertaketa-estrategiak Pfizer txertoa baimentzen dute, 12 eta 16 urte bitarteko pertsonei emateko. Talde horretan Moderna txertoa ere erabil daiteke, fitxa teknikoan aldaketak egin direlako.