Osasun Saila

Txertaketa taldeak eta irizpideak

Euskal herritarrek beste behin ere elkartasuna erakutsi behar dute eta ulertu COVID-19aren aurrean babestu behar diren lehenengo pertsonak kalteberenak edo kutsatzeko arrisku handiena dutenak izan behar direla. Txertaketa modu paraleloan garatzen ari da talde hauetan.

TALDEA

DESKRIBAPENA

TXERTO MOTA

1. TALDEA

Adinekoen eta mendekotasun handia duten pertsonen egoitzetako egoiliarrak eta haietan lan egiten duten langile sanitarioak eta soziosanitarioak.

Zaurgarritasun handiako printzipioa jarraituz, immunitate-burbuilak lortzeari eman zaio lehentasuna, egoiliarrei eta langileei txertoa jarriz.

Pfizer 

2. TALDEA

Esparru sanitarioko eta soziosanitarioko lehen lerroko pertsonala. Honako arrazoi hauengatik esposizio-arrisku handiena duen pertsonala: (1) COVID pazienteei zuzeneko arreta emateko jarduerak egitea (harreman estua eta esposizio-denbora luzeagokoa); eta (2) SARS-CoV-2 bidezko infekzioa duen pertsona batekin kontaktua izateko probabilitate handiagoa izatea.

 

Pfizer + Moderna

3. TALDEA

Beste langile sanitario eta soziosanitario batzuk.

3.A. Ospitale-eremuko langileak, lehen mailako arretakoak, funtsezko lehen lerrokotzat jotzen ez direnak (2. taldea), lan-jardueraren esposizio-arriskuaren eta babes-neurri egokiak hartzeko aukeraren arabera.

Maskara gabeko pazienteak 15 minututik gora artatzen dituzten profesional sanitarioak, hala nola estomatologia eta odontologiakoak, hortz-higienekoak, medikuntza estetikoak, logopedak, foniatrak,...

Pfizer + Moderna

3.B. Pandemiaren kudeaketan eta erantzunean inplikatuta dagoen eta 2. taldean txertatu ez den osasun publikoko zerbitzuetako pertsonala. Eguneko zentro soziosanitarioetako pertsonala, desgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako langileak, udaletako etxez etxeko laguntza zerbitzuen langileak, farmazia-bulegoetako pertsonala, kontsulta medikoena, fisioterapiakoak edo beste partikularrak, osasun-ikuskapeneko, lege-medikuntzako eta auzitegi-medikuntzako zerbitzuena, adingabeen egoitzetako pertsonala, helduen espetxeetakoa …

AstraZeneca

4. TALDEA

 

Mendekotasun handia duten pertsonak, ez instituzionalizatuak

III. mendekotasun-maila duten pertsonak, hau da, laguntza-neurri handiak behar dituztenak eta gaur egun etxean bizi direnak.

Pfizer + Moderna

5. TALDEA

  • 5.a taldea. 80 urteko eta gehiagoko pertsonak

  • 5.b taldea. 70-79 urteko pertsonak

  • 5.c. taldea. 60-69 urteko pertsonak

Pfizer + Moderna

6. TALDEA

  • Grupo 6.A Poliziak (Ertzaintzakoak, udaltzaingoetakoak eta Estatuko beste gorputz batzuk)
  • Grupo 6. B Haur-hezkuntzako eta behar bereziak dituzten haurren irakasleak
  • Grupo 6.C. Lehen eta Bigarren Hezkuntzako irakasleak

 

Horrez gain, txertoak eskuragarri dauden neurrian, aurrekoez gain, honako kolektibo hauek ere hartuko dira kontuan:

  • Supermerkatuetako kutxazainak; garraio publikoko garraiolariak; ofiziozko txandako abokatuak eta ehorztetxeetako langileak.

AstraZeneca

7. TALDEA

60 urtetik beherakoak, covidaren ondorioz, gaixotasun larria izateko arrisku handia dutenak

Gainerako biztanleak: 55 eta 45 urte bitarteko kohorteekin hasten diren adin-kohorteak

Pfizer + Moderna

 

(*) AstraZeneca; oraingoz, aipatutako kolektiboetan, 55 urte eta gutxiagoko pertsonentzat.

Azken aldaketako data: