Osasun Saila

Haurdunaldiari, edoskitzaroari eta haurrei buruz

(COVID-19) Koronabirus berriaren inguruko galdera eta erantzunak

Haurdun dauden emakumeek infekzioa izateko arrisku handiagoa dute edo gaixotasun larria izateko arrisku handiagoa dute?

Oso datu gutxi daude eskuragarri haurdun dauden eta COVID-19a duten emakumeei buruz, baina, dirudienez, haurdun dauden emakumeek ez dute adin-tarte bereko gainerako pertsonek baino aukera handiagoa koronabirusaren infekzioa jasateko. Hala ere, dakigunez, beste arnas infekzio biriko ezagun batzuetan (hala nola gripean), emakumeek arrisku handiagoa dute konplikazioak izateko. Hori dela eta, haurdun dauden emakumeek arrisku-talde bat osatzen dute.

 

Haurdun dauden eta COVID-19a duten emakumeek transmiti al diezaiokete birusa fetuari edo jarrioberriari (transmisio bertikala)?

Ikertzen ari den kontua da. Horregatik, haurdun dauden emakumeek neurri egokiak hartu behar dituzte biruserako esposizioaz babesteko.

Oraingoz, haurdunaldian COVID-19a harrapatzen duten emakumeengan umetoki barneko transmisioa gertatu izanaren ebidentziarik ez dago, eta, beraz, birusak nekez eragin ditzake malformazio fetalak.

Erditzearen kasuan ere ez dago infekzioa transmititzearen ebidentziarik.

Informazio gehiago nahi izanez gero, egin kontsulta emaginari edo ginekologoari.

Zer neurri hartu behar ditut haurdun banago

Infekzioa prebenitzeko neurriak gainerako herritarrek hartu beharreko berak dira: eskuak maiz garbitzea, 2 metroko segurtasun-distantzia gordetzea, sudurra, ahoa eta begiak ez ukitzea eta behin erabiltzeko musuzapi batean edo ukondoan eztul edo doministiku egitea. Familiako kide guztiek hartu behar dituzte neurri horiek.

Maskaren erabilerari dagokionez, haurdun dauden emakumeek etxetik irteteko maskara kirurgikoak erabiltzea gomendatzen da, betiere arestian deskribatutako gainerako prebentzio-neurrien osagarri gisa.

Oso garrantzitsua da ohitura osasungarriak hartzea, eta, horretarako, emaginaren eta ohiko profesional-taldeko gainerako kideen gomendioak oso lagungarriak izango dira.

Haurdunaldian, ez dira oinarrizko zainketak ahaztu behar, hala nola:

  • elikadura zaintzea; osasungarria eta orekatua izan behar du.
  • ez da substantzia toxikorik, alkoholik eta tabakorik kontsumitu behar, kaltegarriak baitira zure eta zure umearen osasunerako.
  • egon aktibo egunero; horretarako, egokitu ohiturak eta ariketak egungo egoerara, atsedena agindu dizutenean izan ezik. Jarduera fisikoari esker, egoera fisikoa zein ongizate emozionala hobetuko dituzu.
  • Ez egin kasurik eta ez jarraitu ofizialak ez diren iturriei sare sozialetan; antsietatea areagotzea baino ez duzu lortuko.

 

Kontsulta asko bertan behera uzten ari badira ere, haurdunaldia egoera berezia da, eta atzeratu ezin diren proba batzuk egin behar dira aste jakin batzuetan. Garrantzitsua da haurdunaldiaren jarraipena egiteko agindutako kontsultetara joatea, zure ongizatea zein zure umearena ziurtatzeko.

Zalantzaren bat baduzu, egin kontsulta emaginari edo ginekologoari.

Edoskitzaroan, amak COVID-19 gaixotasuna izatea lotuta al dago bularreko umearentzako arrisku potentzial batekin?

Ez dago nahikoa datu gomendio irmorik emateko COVID-19 birusak infektatutako emakumeek bularra ematearen inguruan.Hala ere, azpimarratu behar da bularra emateak onura asko dakartzala, hala nolaamarengandik umearengana antigorputzak igarotzea COVID-19aren aurrean.Horregatik, egungo ebidentziaren aurrean, umea jaiotzen denetik bularra emateari eustea gomendatzen da, betiere jaioberriaren eta amaren baldintza klinikoek ahalbidetzen badute.

Osasunaren Mundu Erakundeak bularra emateari eustea gomendatzen du, bai kutsadura baieztatuta duten amen kasuan, bai kutsatuta egon daitezkeenen kasuan, betiere tantek eta kontaktuak transmititzen dituzten mikroorganismoen ondoriozko infekzioa prebenitzeko neurriak mantentzen badira.Gaixotasun larria duten amen kasuan, esnea ateratzea gomendatzen du.

Bularra ematen duten amentzat, jaiotzaren ondo-ondoko alditik kanpo infektatzen badiraCOVID-19arekin, edo infektatu izanaren susmoa badago, prebentzio-neurri zorrotzak hartzea gomendatzen da (eskuen higienea eta aurpegiko maskara), eta jaioberriari bularra ematen jarraitzea.Beste aukera bat litzateke esnea ateratzea, prebentzio-neurri zorrotzak hartuta, eta hura zaintzaile osasuntsu batek emateajaioberriari.

Ez da beharrezkoa ateratako esnea pasteurizatzea jaioberriari eman aurretik.

 

Haurdunaldian COVID-19 duten ametatik jaiotako haurtxoek kontrako emaitzak izateko arrisku handiagoa al dute?

Kasu-azterketak mugatuak dira. Haurdunaldian COVID-19rako positiboak diren ametatik jaiotako haurtxoen erditze goiztiarren kasu batzuk jaso dira, baina amaren infekzioarekin korrelazio argirik izan gabe.Gaur egun, ez dakigu haurdunaldian COVID-19 bidezko infekzioarekin lotutako goiztiartasun-arriskua zein den.

Era berean, ez dago informaziorik COVID-19 duten haurtxoen edo umetokian COVID-19a eragiten duten birusaren arriskupean daudenen osasunean epe luzera dauden ondorioei buruz.

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsulta daitezke:

Osasunaren Munduko Erakundea: https://www.who.int/health-topics/coronavirus

Gaixotasunak Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Europako zentroa: https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Osasun Ministerioa:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/home.htm

 

Azken aldaketako data: