Osasun Saila

Euskadin hartutako azken neurriak

Gaur egun, EAEn, COVID-19ak eragindako osasun-krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren prebentzio-neurriak ezartzen dituzten Osasuneko Sailburuaren bi agindu daude indarrean: 2021eko azaroaren 16ko AGINDUA (leiho berri batean irekitzen da) eta urriaren 6ko AGINDUA (leiho berri batean irekitzen da).

Prebentzio neurriak - Urriaren 6ko AGINDUA


Neurri orokorrak eta prebentziozkoak

 • Oro har, pertsonen artean 1,5 metroko distantzia gordetzeko ahalegina egin beharko da leku publikoetan, eta distantzia hori gordetzeko are ahalegin handiagoa egin beharko da barruti itxietan.
 • Modu berean, eskuak soluzio hidroalkoholikoarekin edo ur eta xaboiarekin sarriago garbitzeko ahalegina egin beharko da.
 • Erabilera publikoko establezimenduek eta lekuek etengabeko aireztapena bermatu beharko dute.

Maskaren erabilera

 • Maskara erabiltzeak nahitaezkoa izaten jarraitzen du erabilera publikokoa den edo publikoarentzat zabalik dagoen edozein espazio itxitan. Aire zabaleko espazioetan maskara nahitaez erabili beharko da, baldin eta pertsonen artean gutxienez 1,5 metroko distantzia etengabe gordetzeko aukerarik ez badago, bizikide diren taldeetan izan ezik.

Edukiera

 • 5.000 pertsona baino gehiagorentzako edukiera duten barruti itxietan, gehieneko edukiera % 80koa izango da, eta ezingo da elikagairik edo edaririk kontsumitu ekitaldietan, ez barrualdeetan ez kanpoaldeetan.

Ordutegiak

 • Merkataritza-, gizarte- eta kultura-jardueretarako ixteko eta irekitzeko ordutegia horren inguruan aplikagarria den ordutegien ohiko arauketara egokituko da.

Ekitaldiak

 • Ekitaldiak antolatzean, Osasun Publikoaren Zuzendaritzak ezartzen dituen jarraibideak bete beharko dira. (Hemen argitaratuko dira, datozen egunotan: www.euskadi.eus/koronabirusa).
 • Ekitaldiak egin bitartean, barneko eta kanpoko barrutietan ura baino ezingo da kontsumitu; beste elikagairik eta edaririk ezingo da hartu. Elikagaiak eta edariak ostalaritzako eta jatetxeetako espazioetan baino ezingo dira saldu eta kontsumitu. (Adibideak: futboleko edo beste kirol batzuetako partidak, kontzertuak…).

Osasun-arloko erantzukizuna

 • Kutsatuta daudenek eta haiekin kontaktuan egon direnek Euskadiko COVID-19aren Kasu eta Kontaktuen Zaintza Sarearen jarraipen- eta trazabilitate-lanean elkarlanean jarduteko betebeharra dute. Beraz, herritarrei eskatzen zaie segimendua egiteko pertsona arduradunek egiten dizkieten deiei arreta ematean zorroztasunez erantzuteko eta eskatzen dieten informazioa ahalik eta bizkorren emateko eta informazioa ahalik eta egiazkotasun handienez emateko.

Prebentzio neurriak - Azaroaren 16ko AGINDUA

BAT - Udal-agintariek jarduera batean 2021eko urriaren 6ko Aginduan ezarri diren prebentzio-neurriak betetzea bermatu ezingo dela aurreikusten badute, aldi baterako etetea edo atzeratzea jarduera, eremua gorabehera.

Bereziki hartuko dira kontuan jatekoa eta edatekoa hartzea dakartenak; izan ere, horrek maskara ez erabiltzeko bide ematen du eta birusa zabaltzeko arriskua areagotzen du.

 

BI - Prebentzio-neurriak gordetzen diren ekitaldietan, bai barneko eremuetan bai aire zabalean egiten direnetan, komeni da neurriak sendotzea:

 • Publikoarentzako eremua handitzea, jendetza egotea aurreikusten den lekuetan.
 • Joan-etorrietarako korridoreak finkatzea, pertsonen fluxu antolatua izateko.
 • Jatekoak eta edatekoak saltzeko eta kontsumitzeko eremuak mugatzea.
 • Posible denean, jarduerak kanpoaldean antolatzea. Aire zabaleko jarduerak seguruenak dira, eta COVID-19a hartzeko edo transmititzeko arriskua handiagoa da eremu itxi eta jendetsuetan.

 

HIRU - Osasun Sailak buletin epidemiologikoa astean bi aldiz bidaliko du (astelehenak eta ostegunak). Udalerrien egoeraren berri izateko, udalen lana errazteko eta herritarrak pandemiaren bilakaeran duten inplikazioaz kontzientziatzeko.

Atal honetan kontsultatu ahal izango da, COVID-19a dela eta, Osasun Sailak osasun publikoaren arloan hartutako salbuespenezko neurrien araudia.

38/2021 DEKRETUA, irailaren 17koa, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak testu bateginean jaso, eguneratu eta zehaztekoa.(leiho berri batean irekitzen da)
36/2021 DEKRETUA, abuztuaren 30ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 33/2021 Dekretua, uztailaren 7koa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa.(leiho berri batean irekitzen da)
35/2021 DEKRETUA, uztailaren 23koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 33/2021 Dekretua, uztailaren 7koa, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa(leiho berri batean irekitzen da)
33/2021 DEKRETUA, uztailaren 7koa, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriak eguneratu eta zehaztekoa.(leiho berri batean irekitzen da)
30/2021 DEKRETUA, ekainaren 18koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: maiatzaren 7ko 23/2021 Dekretua, lehendakariarena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko prebentzio-neurriei buruzkoa.(leiho berri batean irekitzen da)
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103124e.pdf(leiho berri batean irekitzen da)
13/2021 DEKRETUA, martxoaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak 2021ean testu bakar batean lehen aldiz bateratu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren deklarazioaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
7/2021 DEKRETUA, otsailaren 12koa, lehendakariarena, zeinaren bidez laugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
4/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 22koa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarren aldiz aldatzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
1/2021 DEKRETUA, urtarrilaren 12koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarren aldiz alda-tzen baita honako dekretu hau: 44/2020 Dekretua, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
44/2020 DEKRETUA, abenduaren 10ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez prebentzio-neurri espezifikoak testu bakar batean bildu eta eguneratuko diren, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
42/2020 DEKRETUA, abenduaren 1ekoa, lehendakariarena, zeinaren bidez hirugarrenez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpena-ren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
39/2020 DEKRETUA, azaroaren 20koa, lehendakariarena, zeinaren bidez bigarrenez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpena-ren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko. (leiho berri batean irekitzen da)
36/2020 DEKRETUA, 2020ko urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epi-demiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko uztailaren 28koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.(leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko uztailaren 16koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez Ordiziako udalerrirako mantentzen baita 2020ko uztailaren 8ko Aginduaren bitartez hartutako osasun publikoko neurri berezien indarraldia, eta neurri horien eraginkortasuna Eibar, Tolosa eta Zarauzko udalerrietara zabaltzen baita. (leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko uztailaren 15ekoa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatu egiten baita agindu honen eranskina: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero. (leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko uztailaren 8koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez osasun publikoaren arloko neurri bereziak hartzen baitira Ordiziako udalerrian sortutako COVID-19 pandemiaren agerraldi epidemikoari eusteko. (leiho berri batean irekitzen da)
HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, normaltasun berrirako trantsiziorako planaren 3. fasea gainditu eta gero.(leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko ekainaren 18koa, Osasuneko sailburuarena, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdiari aurre egiteko beharrezko prebentzio-neurriei buruzkoa, Normaltasun Berrirako Trantsiziorako Planaren 3. fasea gainditu eta gero.(leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko apirilaren 14koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldi baterako eteten baitira nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagai eta produktuen zuzeneko salmentako aisialdiko edo jai giroko merkatu eta azoka tradizionalak, ezartzen baitira nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagai eta produktuen zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionalen (normalean, asterokoak) baldintza sanitarioak eta arautzen baita EAEko zenbait udalerritan denda-ibilgailuak baliatuz saltoki ibiltariek gauzatzen duten jarduera, SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak sortutako pandemia dela eta. (PDF, 250 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko martxoaren 26koa, Osasuneko sailburuarena, SARS-Cov-2 (Covid-19) delakoak eragindako pandemia dela-eta hileta-osasunaren arloan salbuespenezko neurriak hartzen dituena. (PDF, 248 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko apirilaren 2koa, Osasuneko sailburuarena, gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak eta bestelako higiene-neurriak hartzen dituena SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak eragindako pandemia dela eta. (PDF, 270 KB) (leiho berri batean irekitzen da)
AGINDUA, 2020ko apirilaren 6koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez aldi baterako eteten baitira Euskal Autonomia Erkidegoan elikagai eta nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuen zuzeneko salmentako merkatu eta azoka tradizionalak eta arautzen baita Euskadiko zenbait udalerritan denda-ibilgailuak baliatuz denda ibiltariek garatzen duten jarduera SARS-CoV-2 (Covid-19) birusak sortutako pandemia dela eta. (PDF, 251 KB) (leiho berri batean irekitzen da)

Biziberri Plana, osasun-larrialdian, erreferentzia-esparrua izan da, COVID-19aren aurrean erantzun komunitarioko neurriak hartu eta gizarte-jarduerak eta -ohiturak arautzeko.

Bizi Berri IV Plana(abre en nueva ventana)
Bizi Berri III Plana(abre en nueva ventana)
Bizi Berri II Plana(abre en nueva ventana)
Bizi Berri I Plana(abre en nueva ventana)

Azken aldaketako data: