Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Ikus-eremuen katalogoa

Atarien kudeatzailearen orrialdeak eta azpiorrialdeak ikus-eremuek edo osagaiek osatzen dituzte. Ikus-eremuen mota hauek gehi daitezke:

r01-image:
Osagai horren bidez, logo bat, irudiak, irudien zerrenda, sliderrak, eta abar sar daitezke.
r01-link:
Osagai horren bidez, esteka bakarra, esteken zerrenda, maila bateko edo gehiagoko menua, eta abar sar daitezke.
r01-langselector:
Osagai horren bidez, egungo orrialdearen hizkuntza alda daiteke.
r01-subpage:
Osagai horren bidez, azpiorrialde motako orrialde bat sar dezakezu beste orrialde batean. Azpiorriek elementu komunak eta errepikatuak sartzeko balio dute, adibidez, goiburua edo orri-oina beste orrialde batzuen barruan.
r01-breadcrumb (nabigazio-haria):
Osagai horren bidez, webeko nabigazio-ibilbidea erakusten da.
r01-editor:
Osagai horrek testua sartzeko aukera eskaintzen du HTML formatuan. Orrialdetako sekzioen tituluetarako erabiltzen da. Ahal dela, erabilera saihestu behar da.
r01-contentlist:
Osagai horrek edukien zerrenda agertzen du konfiguratutako bilaketa batetik eta/edo bilaketa horren aurrehautaketa batetik abiatuta. Hainbat formatutako eduki-zerrendak erakusteko balio du, hala nola zerrendak edo miniaturak.
r01-calendar:
Osagai honek egutegi bat marrazten du konfiguratutako edukien bilaketa batetik abiatuta. Beharrezkoa da bilaketan zehaztutako eduki motak data-metadatuak izatea.
r01-container:
Osagarri horren bidez, edukia edo aplikazio bat txerta dezakezu orrian (finkoa, ikus-eremuan konfiguratu bada, edo dinamikoa, orriaren URLean zehazten bada).

Jarraian, xehetasun gehiagoz azalduko dugu nola sortu ikus-eremu horietako bakoitza eta zer ezaugarri dituen:

Oso ikus-eremu moldakorra da irudiekin eta bideoekin lan egiteko. Elementu bakar bat edo elementu-bilduma bat txertatzeko aukera ematen du eta, galeria edo slider gisa aurkez daitezke. Hainbat aurkezpen desberdin sor daitezke HTML, CSS eta JSrekin jolastuz. “Konfigurazioa" edizioaren sekzioan, portaera hauta daiteke “sinple" edo "bilduma" gisa.

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-image id=""></r01-image>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia dinamikoa da: erabiltzaileak sartzen du. “Editatzea” eremuko “Konfigurazioa” sekzioan, elementu bakar bat edo bilduma bat sartzeko konfigura daiteke. Elementu bakoitza irudi bat edo bideo bat izan daiteke. Ikus-eremu horrek goiburuaren sekzioa ere badu, titulu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.

{
 "title" : "Imágenes destacadas",
 "subTitle" : "<p>En esta sección se muestra la relación de imágenes destacadas</p>",
 "images" : [ {
   "sourcePath" : "images/webavc00-logoAVC.png",
   "sourceType" : "IMAGE|VIDEO"
   "altText" : "Logo de AVC ",
   "link" : {
    "url" : "/webavc00-home/es/",
    "texts" : {
      "text" : "Texto del enlace",
      "description" : "Title del enlace"
    },
    "presentation" : {
     "openTarget" : "_blank"
    },
    "useCanonicalUrl" : false
   }
  } ]
}

Elementuak deskribatzea

 • title: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • images: Irudi- eta/edo bideo-objektuen zerrenda bat duen objektu globala.
 • sourcePath: Path edo ibilbidea non irudia edo bideoa gordetzen den. Lokala izan daiteke (/ irudiak / ...) edo kanpokoa (http://www .....).
 • sourceType: Elementu-mota. “IMAGE” edo “VIDEO” izan daiteke balioa.
 • altText: Irudirako ordezko testua.
 • link: Estekaren objektua. Hautazkoa da.
  • url: URL esteka.
  • texts: Estekaren testuaren objektua.
   • text: Estekaren testua.
   • description: Estekaren deskripzioa.
  • presentation: Esteka irekitzeko moduari buruzko informazioa duen objektua.
   • openTarget: Nola irekitzen den esteka.
  • useCanonicalUrl: URL kanonikala erabiltzea.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Bakar-bakarrik web developer-ek edo atari-administratzaileak edita dezake sekzio hori. HTML-a edita daiteke eta "adierazpenen" bidez modelatu dezakegu nola sartu datu-egitura orrian.

<div class="va{OID}">
<!-- for image/video collection -->
<ul>
{{#each images}}
<li class="thumbnail">
{{#if (isImage this)}}
<a href="{{this.link.url}}" target="_blank">
<img class="responsive" alt="{{{this.altText}}}" src="{{this.sourcePath}}">
</a>
{{else}}
<video width="320" height="240" controls>
<source src="{{this.link.url}}" type="video/mp4">
</video>
{{/if}}
</li>
{{/each}}
</ul>

<!-- for single image -->
{{#each images}}
<a href="{{this.url}}" target="_blank">
<img class="responsive" alt="{{{this.altText}}}" src="{{this.sourcePath}}">
</a>
{{/each}}
</div>

Adierazpenen definizioa

 • {{#each images}} {{/each}}: Objektuen bilduma errepikatzeko adierazpena. Adierazpenaren barruan, objektuaren balioak ikus ditzakegu; horretarako, propietate hauek erabiliko ditugu:
  • {{this.sourcePath}}
  • {{{this.altText}}}
  • {{this.link.url}}
  • {{{this.link.texts.text}}}
  • {{{this.link.texts.description}}}
 • (isImage this): Egia erantzuten du adierazpenak, errepikatzen ari garen elementua irudi motakoa bada, eta faltsua hala ez bada.
 • (isVideo this): Egia erantzuten du adierazpenak, errepikatzen ari garen elementua bideo motakoa bada, eta faltsua hala ez bada.
 • (eq this.sourceType "IMAGE"): Egia erantzuten du adierazpenak, errepikatzen ari garen elementua irudi motakoa bada, eta faltsua hala ez bada.
 • (eq this.sourceType "VIDEO"): Egia erantzuten du adierazpenak, errepikatzen ari garen elementua bideo motakoa bada, eta faltsua hala ez bada.

Oso ikus-eremu moldakorra da estekekin lan egiteko. Esteka bakar bat edo haien bilduma bat sartzeko aukera ematen du, eta zerrenda moduan honela aurkezteko: menu edo maila anitzeko menu gisa. Hainbat aurkezpen desberdin sor daitezke HTML, CSS eta JSrekin jolastuz. “Konfigurazioa" edizioaren sekzioan, portaera hauta daiteke “sinple" edo "bilduma" gisa.

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-link id=""></r01-link>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia dinamikoa da: erabiltzaileak sartzen du. “Editatzea” eremuko “Konfigurazioa” sekzioan, elementu bakar bat edo bilduma bat sartzeko konfigura daiteke. Ikus-eremu horrek goiburuaren sekzioa ere badu, titulu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.

{
  "title" : "Enlaces de interés",
  "subTitle" : "<p>En esta sección se muestra la relación de enlaces de interés de cara a ...</p>",
  "links" : [ {
   "url" : {
    "url" : "",
    "texts" : {
      "text" : "Trámites",
      "description" : "Texto descriptivo del enlace"
    },
    "presentation" : {
      "openTarget" : "_blank"
    },
    "useCanonicalUrl" : false
   },
  "links" : [ {
   "url" : {
    "url" : "/pagina-externa-denuncias",
    "texts" : {
      "text" : "Denuncias",
      "description" : "Texto descriptivo del enlace"
    },
    "presentation" : {
      "openTarget" : "_blank"
    },
    "useCanonicalUrl" : false
   }
  },
  [...]
}

Elementuak deskribatzea

 • title: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • link-ak: Esteka-objektuen zerrenda duen objektu globala.
 • URL: URLaren objektua.
  • URL: Estekaren URLa.
  • texts: Estekaren testuaren objektua.
   • text: Estekaren testua.
   • description: Estekaren deskripzioa.
  • presentation: Esteka irekitzeko moduari buruzko informazioa duen objektua.
   • openTarget: Nola irekitzen den esteka.
  • useCanonicalUrl: URL kanonikala erabiltzea.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Bakar-bakarrik web developer-ek edo atari-administratzaileak edita dezake sekzio hori. HTML-a edita daiteke eta, "adierazpenen" bidez, modelatu dezakegu nola sartu datu-egitura orrian.

<!-- Single menu -->
<div class="va{OID}">
<ul>
{{#each links}}
<li>
<a href="{{this.url.url}}">{{{this.url.texts.text}}}</a>
</li>
{{/each}}
</ul>
</div>

<!-- 2-level menu -->
<ul class="menu-web">
{{#each links}}
<li>
{{#if this.links}}
<div class="dropdown">
<a class="dropbtn" href="javascript:void(0);"> {{{this.url.texts.text}}} <i class="fas fa-angle-down"></i></a>
<div id="myDropdown" class="dropdown-content ">
<div class="arrow_box container">
<ul>
{{#each this.links}}
<li><a href="{{this.url.url}}">{{{this.url.texts.text}}}</a></li>
{{/each}}
</ul>
</div>
</div>
</div>
{{else}}
<a href="{{this.url.url}}">{{{this.url.texts.text}}}</a>
{{/if}}
</li>
{{/each}}
</ul>

Adierazpenen definizioa

 • {{#each links}} {{/each}}: Objektuen bilduma errepikatzeko adierazpena. Adierazpenaren barruan, objektuaren balioak ikus ditzakegu. Maila bat baino gehiagoko menuak habiaratzeko, beste egitura bat habiaratu behar dugu. Honela sartuko gara objektuaren balioetan:
  • {{this.url.url}
  • {{{this.url.texts.text}}}
  • {{{this.url.texts.description}}}
  • {{this.url.presentation.opentarget}}
  • {{this.url.useCanonicalUrl}}

Gauden orriaren hizkuntza-aldaketa konfigura daiteke ikus-eremu honetan.

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-langselector id=""></r01-langselector>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia dinamikoa da: erabiltzaileak sartzen du. Ikus-eremu horrek goiburuaren sekzioa ere badu, titulu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.

{
 "title" : "Idiomas",
 "subTitle" : "<p>Idiomas disponibles en el portal</p>",
 "items" : [ {
   "lang" : "SPANISH",
   "selected" : true,
   "text" : "es",
   "title" : "Español",
   "link" : "/<!--#echo var='r01_lang_redirect_es' -->"
  }, {
   "lang" : "BASQUE",
   "selected" : false,
   "text" : "eu",
   "title" : "Euskara",
   "link" : "/<!--#echo var='r01_lang_redirect_eu' -->"
  } ]
}

Elementuak deskribatzea

 • title: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • items: Objektu global bat, hainbat objektu-bilduma duena orrialdearen hizkuntza aukeratzeko edo aldatzeko estekak irudikatzeko.
 • lang: Hizkuntza.
 • selected: Egia edo gezurra balioak eduki ditzake, eta hizkuntza aktiboa den adierazten du.
 • text: hizkuntzaren testua.
 • title: hizkuntzaren titulua.
 • link: dagokion URL-ra doan esteka, baina "lang" elementuan adierazitako hizkuntzan.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Bakar-bakarrik web developer-ek edo atari-administratzaileak edita dezake sekzio hori. HTML-a edita daiteke eta, "adierazpenen" bidez, modelatu dezakegu nola sartu datu-egitura orrian.

<div class="va{OID}">
{{#each items}}

{{#unless this.selected}}

<a href="{{{this.link}}}">
<span>
{{{this.text}}}
</span>
</a>

{{else}}

<span class="selected">
{{this.text}}
</span>

{{/unless}}

{{/each}}
</div>

Adierazpenen definizioa

 • {{#each items}} {{/items}}: Objektuen bilduma errepikatzeko adierazpena. Adierazpenaren barruan, objektuaren balioak ikus ditzakegu.
 • {{#unless this.selected}} {{else}} {{/unless}}: "if/else” motako kontrol-egitura bat da, objektua aukeratutako hizkuntza den ala ez ebaluatzeko, kasu bakoitzerako HTML kode desberdinak esleitzeko asmoz. Propietate hauek erabiliz sartuko gara objektuaren balioetan:
  • {{this.lang}}: "lang” eremuko baliora sartzen da.
  • {{this.selected}}: “Hautatutako” eremuaren balioan sartzen da. Honelako kontrol-egitura bat erabil daiteke: {{#unless this.selected}}
  • {{{this.text}}}: "testua” eremuko balioa ekartzen du.
  • {{{this.title}}}: "lang” eremuko balioa ekartzen du.
  • {{{this.link}}}: URL-a ekartzen du esteka gisa erabiltzeko. GARRANTZITSUA da giltza hirukoitza "{{{" edukitzea, HTML kodea interpretatzeko.

Azpiorrialdea ikus-eremu bat da hainbat orritan partekatzen diren ikus-eremuen multzo bat sartzeko aukera ematen duena. Azpiorrialdea goibururik eta gorputzik gabeko orri berezia da, orri-zatiak sortzeko aukera ematen du txantiloi gisa, edozein orrialdetan txertatu ahal izateko (azpiorrialde baten bidez).

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-subpage id=""></r01-subpage>

Ikus-eremu horrek ez du datu-egiturarik.

Orrialdearen HTML-n txertatuz erabiltzen da. Azpiorrialde bat txertatu eta hautatu ondoren, edukia ikusgai egongo da orrian.

Ikus-eremu horrek ez du datu-egiturarik. Nabigazio-hariak automatikoki sortutako ikus-eremua da eta erabiltzaileak bisitatzen dituen orrialdeetarako estekak erakusten ditu.

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-breadcrumb id=""></r01-breadcrumb>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia finkoa da, erabiltzaileak ezin du editatu. Ikus-eremu horrek goiburuaren sekzioa ere badu, titulu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.

{
   "title" : "Estás en:",
   "subTitle" : "<p>Sendero de migas recorrido<p>",
   "breadcrumbs" : [ {
    "level" : 1,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_1'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_1'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_1'-->"
   }, {
    "level" : 2,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_2'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_2'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_2'-->"
   }, {
    "level" : 3,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_3'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_3'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_3'-->"
   }, {
    "level" : 4,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_4'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_4'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_4'-->"
   }, {
    "level" : 5,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_5'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_5'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_5'-->"
   }, {
    "level" : 6,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_6'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_6'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_6'-->"
   }, {
    "level" : 7,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_7'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_7'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_7'-->"
   }, {
    "level" : 8,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_8'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_8'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_8'-->"
   }, {
    "level" : 9,
    "text" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_text_9'-->",
    "title" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_title_9'-->",
    "link" : "<!--#echo encoding='none' var='r01_breadcrumb_link_9'-->"
   } ]
}

Elementuak deskribatzea

 • title: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • breadcrumbs: Objektuen zerrenda bat duen objektu globala, 9 nabigazio-mailetako bat irudikatzen du bakoitzak.
 • level: orriaren nabigazio-maila.
 • text: estekaren testua.
 • title: orriaren izenburua.
 • link: orriaren esteka.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Bakar-bakarrik web developer-ek edo atari-administratzaileak edita dezake sekzio hori. HTML-a edita daiteke eta, "adierazpenen" bidez, modelatu dezakegu nola sartu datu-egitura orrian.

<div class="va{OID}">
<div>
<ol>
{{#each breadcrumbs}}

{{#linked-breadcrumb}}
<a href="{{this.link}}">{{this.title}}</a>
{{/linked-breadcrumb}}

{{#last-breadcrumb}}
<li class="r01gNavigatorLast">{{this.title}}</li>
{{/last-breadcrumb}}

{{/each}}
</ol>
</div>
</div>

Adierazpenen definizioa

 • {{#each links}} {{/each}}: Objektuen bilduma errepikatzeko adierazpena. Adierazpenaren barruan, objektuaren balioak ikus ditzakegu. Maila bat baino gehiagoko menuak habiaratzeko, beste egitura bat habiaratu behar dugu. Honela sartuko gara objektuaren balioetan:
 • {{#each breadcrumbs}} {{/each}}: “Nabigazio-harien” bilduma errepikatzeko adierazpena. Adierazpenaren barruan, objektuaren balioak ikus ditzakegu.
 • {{#linked-breadcrumb}} {{/linked-breadcrumb}}: Adierazpen horren edukia bakarrik ikusiko da azken nabigazio-haria ez den bitartean.
 • {{#last-breadcrumb}} {{/last-breadcrumb}}: Adierazpen horren edukia bakarrik ikusiko da azken nabigazio-haria ez den bitartean.

HTML zein testu laua txertatzeko aukera ematen duen ikus-eremua da.

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-editor id=""></r01-editor>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia dinamikoa da: erabiltzaileak sartzen du. Ikus-eremu horrek goiburuaren sekzioa ere badu, titulu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.

{
  "title" : "Harremanetarako datuak",
  "subTitle" : "<p>Herritarrak Administrazioarekin komunikatzeko<p>", 
  "codeHTML" : "<p>......<p>"
}

Elementuak deskribatzea

 • title: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • codeHTML:  Eremu bakarra du eta, testu laua eta HTML kodea izan ditzake orrialdean txertatzeko.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Bakar-bakarrik web developer-ek edo atari-administratzaileak edita dezake sekzio hori. HTML-a edita daiteke eta, "adierazpenen" bidez, modelatu dezakegu nola sartu datu-egitura orrian.

<div class="va{OID}">
<span>{{{codeHTML}}}</span>
</div>

Adierazpenen definizioa

 • {{{codeHTML}}}: Eremuko eduki osoa txertatzen du izen berarekin. Aldagaiaren barruan dagoen HTML kodea interpretatzeko erabiltzen da giltza hirukoitza.

Ikus-eremu honek aukera ematen du eduki-zerrenda bat modu dinamikoan lortzeko. Zerrenda hau konfiguratzeko, posible da:

 • N eduki finko aurkeztea
 • Bilaketa bat konfiguratzea, bilaketa- eta antolamendu-irizpideak zehaztuz.

Zerrenda egitean, hauxe adieraz daiteke:

 • Formatu murriztua (oinarrizko formateatzailea)
 • Xehetasun-formatua (edukien miniaturak)

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-contentlist id=""></r01-contentlist>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia dinamikoa da: erabiltzaileak sartzen du. Ikus-eremu horrek goiburuaren sekzioa ere badu, titulu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.


{
  "title" : "Berriak",
  "subTitle" : "<p>Atal honetan argitaratutako azken berriak agertzen dira</p>",
  "include": ""
}

Elementuak deskribatzea

 • title: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • include:  Formularioan definitutako edukien zerrenda sartzen duen eremu bakarra.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Bakar-bakarrik web developer-ek edo atari-administratzaileak edita dezake sekzio hori. HTML-a edita daiteke eta, "adierazpenen" bidez, modelatu dezakegu nola sartu datu-egitura orrian.

<div class="va{OID}">
{{{include}}}
</div>

Adierazpenen definizioa

 • {{{include}}}: Edukien zerrenda osoa txertatzen duen adierazpen bakarra.

Egutegia ikus-eremu bat da, hileko egutegi bat inprimatzeko aukera ematen duena. Egutegi horretan, gertaerak edo bestelako edukiak dituzten egunak nabarmentzen dira, eta emaitza horien xehetasunetara sartzeko aukera ematen du.

Egutegia konfiguratzeko, bilaketa bat zehaztu behar da, eta bilaketa horren eduki motak data motako metadatuak izan behar ditu.

Html, css eta js kodearekin jolastuz, aurkezpen desberdin ugari sor daitezke.

"Konfigurazioa" edizio-atalean hainbat parametro hauta ditzakezu, ikus-eremuaren konfigurazioa aldatzeko aukera ematen dizutenak.

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-calendar id=""></r01-calendar>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia dinamikoa da: erabiltzaileak sartzen du.

"Editatu" eremuko "Konfigurazioa" atalean, hainbat parametro sartuta konfigura daiteke ikus-eremua:

 • MonthsBefore: zenbat hilabete inprimatu behar dituen hil honen aurretik.
 • MonthsAfter: hil honen ondoren zenbat hilabete inprimatu behar dituen.
 • MetadataEventStartDate: data motaren metadatuaren izena, hileko egun nabarmenak detektatzeko hasierako iragazki gisa erabiltzen den eduki motari lotua.
 • MetadataEventEndDate: data motaren metadatuaren izena, hileko egun nabarmenak detektatzeko azken iragazki gisa erabiltzen den eduki motari lotua.
 • DayNameLength: asteko egunen izenaren iraupena.

Ikus-eremu horrek goiburu-atal bat ere badu, izenburu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.

{
 "title" : "Calendario de cursos",
 "subTitle" : "<p>Si quieres consultar, los próximos cursos diseñados, entra en el calendario</p>",
 "description" : "Programación de cursos",
 "include" : <!--#include virtual='/VA/calendar/ACCD3FF2/es/webson00-ACCD3FF2-rendered.shtml'-->
}

Elementuak deskribatzea

 • title: ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • description: testu deskribatzailea, 'aria-describedby' HTML propietaterako erabiltzen dena.
 • include:  formularioan definitutako edukien zerrenda sartzen duen eremu bakarra.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Html kodea erabiltzaileak alda dezake. "Adierazpenen" bidez, datu-egitura orrian nola txertatu modelatu dezakegu.

Aurrerapen- eta atzerapen-kontrolak gehitu daitezke hilabeteen artean nabigatzeko. Javascript bidez programatu beharko litzateke funtzionalitate hau.

Css estiloak konfiguratzea ere beharrezkoa da egutegiaren edozein diseinu sortzeko.

Erabileraren adibide bat ikus dezakezu aurrez zehaztutako txantiloian.

<div class="va{OID}">
<div class="wrapper">
<p id="calendar-description">Monthly calendar of events</p>
<span class="calendar-reverse">&LeftAngleBracket;</span>
<span>{{{include}}}</span>
<span class="calendar-forward">&RightAngleBracket;</span>
</div>
</div>

Ikus-eremu hau edukiontzi baten antzera dabil, hau da, hainbat elementu-mota izan ditzake:

 • Edukia (edukiko URL batek ... edo edukiko URL atsegin batek aitortua)
 • Aplikazioa (aplikazio-eredu batek aitortua: ... WAR/jsp/asp....)
 • Bilaketaren emaitzak (bilaketa-eredua duen URL batek aitortuta: ?r01kQry=...)

Hasiera batean, hutsik badago "preSelectedUrl” eremua, nabigatzailearen URL-ak barnean hartu behar duen elementuari dagokion eredua ekarri behar du. Hau da, orrialdeak bata edo bestea izango du, dagoen URL-aren arabera.

Orduan, baliorik badu, parametro horretan adierazitako elementua izango du.

Nola txertatu ikus-eremu hau

<r01-container id=""></r01-container>

JSON-en datu-egitura

Datu-egituraren edukia dinamikoa da: erabiltzaileak sartzen du. Ikus-eremu horrek goiburuaren sekzioa ere badu, titulu batez (testu-eremua) eta azpititulu batez (HTML editorea) osatua.

{
  "title" : "Eduki gomendatua",
  "subTitle" : "<p>Eduki gomendatuaren sarreratxoa</p>",
  "preSelectedUrl" : "",
  "showContentTypeInfoContext" : false,
  "showContentOrgInfoContext" : false
}

Elementuak deskribatzea

 • title: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren titulua.
 • subTitle: Ikus-eremuko goiburuaren sekzioaren azpititulua.
 • preSelectedUrl:  Edukien orriak izan behar duen elementua. Hutsik egon daiteke.
 • showContentTypeInfoContext: Eduki motari dagokion testuinguru-goiburua erakusteko edo ez erakusteko adierazlea. Edukia duen orrirako bakarrik.
 • showContentOrgInfoContext: Edukiari lotutako erakundeari dagokion testuinguru-goiburua erakusteko edo ez erakusteko adierazlea. Edukia duen orrirako bakarrik.

Nola erabili datu-egitura ikus-eremuan

Bakar-bakarrik web developer-ek edo atari-administratzaileak edita dezake sekzio hori. Hala ere, ikus-eremu honi dagokionez, nahitaezkoa da ezer ez egotea adierazpenen barruan. Adierazpenetatik kanpo, HTML-a pertsonaliza daiteke.

<div class="va{OID}">
{{#container-content}}
{{/container-content}}
</div>

Edukitzaile honetan, fitxak dituzten edukiak kargatu behar badira (adibidez, sekzioak dituen informazio motako edukia), beharrezkoa da "container-content" gainean egitura hori duen “bilgarri” bat ezartzea.

<div class="va{OID}">
<div id="containercontContainer" class="r01gContainer r01gContainerContContainer r01informacion r01es r01informacion_es">
     {{#container-content}}
       {{/container-content}}
</div>
</div>

Adierazpenen definizioa

 • {{#container-content}}{{/container-content}}: Adierazitako edukia txertatzen du "preSelectedUrl" eremuan. Parametro hauek ere ebaluatzen ditu: "showContentTypeInfoContext" eta "showContentOrgInfoContext".