Osasun Saila

Agindutako tratamendu medikuei atxikidura errazteko laguntzak (2022ko deialdia)

AGINDUA, 2022ko apirilaren 12koa, Osasuneko sailburuarena (leiho berri batean irekitzen da), agindutako tratamendu medikoak betetzea errazteko 2021eko eta 2022ko laguntzak emateko deialdia egiten duena.

IZAPIDETZE ERRAZTUA

Oro har organo kudeatzaileak aurkeztu diren eskabideen eta datuak egiaztatzeko berariazko baimena eman duten eskatzaileen arloan ebazteko behar besteko informazioa badu bai onuradunari buruz, bai laguntzaren xedea den gastuari buruz, izapidetze erraztuaren bidez kudeatu ahal izango dira deialdi honetan araututako laguntzak. Horretarako, pertsona interesdunak eskaera erraztua aurkeztu behar du.

Bi aukera daude eskaera erraztua egiteko:

1.- Zuzeneko tramitazioa (paperezkoa): Eskabide-eredua (PDF, 589 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bete beharko dute. Eskabide horretan, Administrazioari baimena emango zaio eskatzaileak adierazten duen kontuan ordainketa egiteko. Eskabidea Osasun Saileko lurralde-ordezkaritzetan eskuratu (eta aurkeztu) ahal izango da, bai eta Osakidetzako zentroetan, Zuzenean izeneko Herritarrentzako Zerbitzuaren bulegoetan.

2.- Tramitazio telematikoa: Interesdunek prozedura honen izapide guztiak baliabide elektronikoen bidez eskatu, kontsultatu eta egin ahal izango dituzte; horretarako, administrazioan onartutako sinadura elektronikoko sistemen bitartez identifikatuko dira.

 

Izapidearen sarbidea

IZAPIDETZE OHIKOA

Izapidetze errazturik egiterik ez badago, ohiko izapidetzearen bidez kudeatuko dira deialdi honetan araututako laguntzak, aurreko artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz. Honako egoera hauetan ezin da izapidetze errazturik egin:

  • a) Diru-laguntz8aren xedea den gastua Euskadiko Osasun Sistematik kanpo egiten bada.
  • b) Izapidetu beharreko eskabideak agindu honetako hirugarren xedapen gehigarrian aipatzen diren pertsonei buruzkoak badira (klase pasiboak bakarrik: MUFACE, ISFAS eta MUGEJUkoak).

Horretarako, pertsona interesdunak eskaera ohikoa aurkeztu behar du.

Bi aukera daude izapidetze ohikoa egiteko:

1.- Zuzeneko tramitazioa (paperezkoa): Eskabide-eredua (PDF, 592 KB) (leiho berri batean irekitzen da) bete beharko dute. Eredu horri honako dokumentu hauek erantsiko zaizkio:

  • a) Tratamendu aktiboaren orria edo errezetaren paperezko kopia, laguntzaren xede diren tratamendu medikoen preskripzioak dakartzana.
  • b) Erositako produktuak ordaindu izanaren egiaztagiriak, non adierazita dauden eskatzaileak dagokion aldian erositako produktuak eta egindako ekarpenak, elektronikoki izapidetu ez diren edo Estatuko Osasun Sistemako langileek agindutako diruz lagundu daitezkeen gastuei dagokienez.
  • c) Klase pasibo-izaera egiaztatzen duen dokumentazioa. (Klase pasiboak bakarrik, MUFACE, ISFAS eta MUGEJUkoak).

2.- Tramitazio telematikoa: Interesdunek prozedura honen izapide guztiak baliabide elektronikoen bidez eskatu, kontsultatu eta egin ahal izango dituzte; horretarako, administrazioan onartutako sinadura elektronikoko sistemen bitartez identifikatuko dira.

 

Izapidearen sarbidea

2024ko martxoaren 20an, bidalketa:

2023ko urriaren 26an, bidalketa:

2023ko martxoaren 20an, bidalketa:

2023ko urriaren 26an, bidalketa:

2023ko martxoaren 20an, bidalketa:

2024ko martxoaren 20an, bidalketa:

2023ko urriaren 26an, bidalketa:

2023ko martxoaren 20an, bidalketa:

2022ko azaroaren 7an, bidalketa:

2023ko martxoaren 20an, bidalketa:

2022ko azaroaren 7an, bidalketa:

Azken aldaketako data: