Osasun Saila

Betebeharrak

*Erlaitz bakoitzaren edukian,147/2015 Dekretuko (urdinez) edota Eskubide eta betebeharren oinarriei (gorriz) dagozkien aipamenak ager daitezke.

 1. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemaren antolaketarekin eta kudeaketarekin lotutako betebeharrak.
 2. Osasun-politika espezifikoei lotutako betebeharrak.
 3. Norberaren osasunaren eta erabilgarri dauden osasun-baliabideen kudeaketan parte-hartze arduratsua izateko betebeharrak.
 4. Laguntza-harremanen esparruko betebeharrak.

Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemaren antolaketarekin eta kudeaketarekin lotutako betebeharrak.

Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemaren antolaketari eta kudeaketari lotutako betebeharrak.(14. artikulua)

 • Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemak eskainitako baliabideak eta prestazioak egoki erabiltzea, beharren arabera; osasun-sistemaren iraunkortasunari eusten laguntzea, eta osasun-erakundeen arduradunei zentroen eta zerbitzuen funtzionamenduan hautemandako irregulartasunak jakinaraztea.(14.a artikulua)
 • Osasun-instalazioak eta -ekipoak zaintzea, eta haiek mantentzen laguntzea, osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimendu bakoitzean ezarritako arau espezifikoei jarraituz. (14.b artikulua)
 • Eskatutako agiri ofizialak aurkeztea osasun-zentroetan eta -zerbitzuetan, osasun-prestazioak eta -baliabideak eskuratzeko eskubidea erabiltzeko. (14.c artikulua)
 • Antolaketa eta segurtasun klinikoko gaietan laguntzea, arauak betez eta hautemandako arazoak jakinarazi eta hobetzeko iradokizunak eginez. (14.d artikulua)

Osasun-politika espezifikoei lotutako betebeharrak.

Osasun-politika espezifikoei lotutako betebeharrak. (15. artikulua)

 • Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-sistemak gaixotasunei aurrea hartzeko asmoz biztanleria osoarentzat ezartzen dituen osasun-arauak eta -jarraibideak betetzen laguntzea, batez ere interes publikoko arrazoiak daudenean; eta arau horiek betetzea zaildu edo eragozten duten jokabiderik ez egitea.(15.a artikulua)
 • Osasun-agintariei jakinaraztea biztanleriaren osasunarentzat arrisku bat edo arrisku larri bat izan daitekeen edozein gertaera, datu edo egoera. (15.a artikulua)
 • Norberaren bizitzako etapetako osasun-arreta espezifikoan aktiboki eta arduraz parte hartzea, eta pertsona ahulentzako programa bereziekin lankidetzan jardutea. (15.b artikulua)

Norberaren osasunaren eta erabilgarri dauden osasun-baliabideen kudeaketan parte-hartze arduratsua izateko betebeharrak.

Norberaren osasunaren eta erabilgarri dauden osasun-baliabideen kudeaketan parte-hartze arduratsua izateko betebeharrak. (16. artikulua)

 • Nork bere osasunari buruzko erabakiak bere gain hartzea eta erabaki horien ardura hartzea, eta erabaki horiek idatzita uztea, legez eskatzen denean edo gomendagarria denean (baimen informatua, borondatezko alta, tratamenduari uko egitea, eta abar). (16.a artikulua)
 • Profesionalek adierazitako eta borondatez onartutako osasun-aginduak eta -neurriak betetzea. (16.b artikulua)
 • Historia klinikoko informazioa eta erabiltzen diren osasun-dokumentuetakoa (parteak, txosten medikoak, ziurtagiriak) egoki erabiltzea. (16.c artikulua)

Laguntza-harremanen esparruko betebeharrak.

Asistentzia-harremanetako betebeharrak. (17. artikulua)

 • Leial eta egiati ematea norberaren identifikazioari eta norberaren egoera fisikoari edo osasunari buruzko datuak, bai eta datu horiek lortzen laguntzea ere, osasun-laguntza emateko beharrezkoak direnean nahiz behar bezala arrazoituriko interes orokorreko arrazoiak tartean daudenean. (17.a artikulua)
 • Osasun-erakundeetako langileak, beste pazienteak eta haien laguntzaileak begirune handiz eta ahalik eta adeitsuen tratatzea. (17.b artikulua)
 • Norberaren ardurapean dauden pertsonen (adingabeak eta egoera fisiko, psikiko edo sozialari lotutako desgaitasunak dituztenak) arretan, zainketan eta bizi-nahien inguruko erabakiak hartzeko informazio-ematean laguntzea eta bizi-nahi horiek errespetatzea. (17.c artikulua)
Azken aldaketako data: 2017/06/06