Hezkuntza Saila

Unibertsitateko Ikasleak. Unibertsitate mailako eta goi-mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak

 

Oso inportantea:

 • Eskaera aplikazioan bukatu ondoren, inprimatu, elkarbizitza-unitateko kide guztiak sinatu eta unibertsitateko beka-zerbitzuan edo Zuzenean-en entregatu behar da.
 • Dibortzioaren kasuetan, derrigorrean sartu behar dira aita eta amaren datu pertsonalak, eskatzailearekin erroldatuta egon ez arren. Kasu horretan, ezinbestean aurkeztu behar dira dibortzioaren sententzia eta hitzarmen arautzailea.
 • Komenigarria da jakinarazpenetarako eposta eta telefono bat baino gehiago jartzea.
 • Derrigorrezko agiri guztiak aurkeztu behar dituzu eskaerarekin batera. Agiriren bat falta bada, behin bakarrik eskatuko zaizu, zure eskaeran harremanetan jartzeko agertzen den email-aren bidez. Hau har ezazu kontuan: gorako errekurtsoan ez da eskatzaileak zuzentzeko tramitean edo alegazioetan aurkez zitzakeen agiririk.

 

2017-2018 ikasturtea

 

 • Deialdia (EHAA, 2017-06-30)

 • Eskabide-formularioa

  Eskaera aurkezteko epea: 2017ko uztailaren 1etik
  • Eskatzaileek ikasketak Euskal Autonomia Erkidegoko ikastegietan egiten baldin dituzte, unibertsitatean edo goi-mailako ikastegian eskabideak aurkezteko epea 2017ko urriaren 2an bukatuko da.
  • Eskatzaileek ikasketak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko ikastegietan egiten baldin dituzte, unibertsitatean edo goi-mailako ikastegian eskabideak aurkezteko epea 2017ko urriaren 16an bukatuko da.
  • Beste unibertsitate batean nazio edo nazioarte mailako  programa batean parte hartzen bada, eskaerak aurkezteko epea jatorrizko unibertsitateari dagokiona izango da.
  • Ikasleek Euskal Autonomia Erkidegoan ikasketak egin nahi badituzte, eta ikasketa horietarako matrikula-epea irailaren 25a igaro ondoren hasten bada, edo gainerako Estatuan bada, urriaren 10a igaron ondoren, matrikula egunetik zenbatuta, bost asteguneko epea izango dute beka-eskaera egiteko. 2017ko abenduaren 31 igaro ondoren ez da eskabiderik onartu inola ere
 • Matrikularen salneurri publikoa

Deialdi honetatik aurrera, “matrikula” osagaiaren salneurria, gehienez, ikasketa berdinean edo baliokidean Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulak duen kostua izango da. Matrikulen prezioa arautzen da 2017ko ekainaren 20koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Aginduaren bidez (EHAA 2017-06-30)

 • Matrikularen osagaiak eta prezio publikoa ordaintzea

Unibertsitate-beka eman zaien ikasleei bi fase desberdinetan ordainduko zaie. Beka eman zaiela jakinarazteko ebazpenaren ondoren, behar diren bekaren osagai guztiak (egoitza, aparteko material didaktikoa, aprobetxamendu akademikoa edo garraioa) ordainduko dira, ikasturtearen bukaeran ordainduko den matrikularen prezio publikoa izan ezik

 • Matrikularen kredituak zabaltzea

Unibertsitate Zuzendaritzari 2018ko martxoaren 31ren ondoren jakinarazten zaizkion kredituen zabaltzeak ez dira kontuan hartuko

 • Elkarbizitza-unitateak

  Ezkontzaren edo izateko bikotearen lokarria desagertu ez den egoera jakin batzuetan gurasoek elkarbizitza-unitateari egin beharreko ekarpena kalkulatzeko, deialdi-aginduak 15.4 artikuluan  ezarritako irizpide

2016-2017 ikasturteko

 

Ebazpen-proposamena: ebazpena argitara eman arte ez da behin-betikoa, alegazioak aurkezten badira edo Administrazioak, ofizioz, berrikuspenen bat egiten badu, alda baitaiteke

Ebazpena: beka eman edo ukatu den aditzera emateko behin-betiko ebazpena jakinarazten da eta Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordeari gorako errekurtsoa jarri ahal zaio behin-betiko ebazpen horren kontra. Beka, prezio publikoa izan ezik, hamar eguneko gutxi gorabeherako epean ordainduko da, ebazpenaren berri eman ondoren

 

Beka ebazpen propoasamenaren emaitza ezagutzeko, zure espedientera, erabiltzaile eta pasa-hitzarekin, sartu behar duzu. Proposamenarekin ados daudenek onartzen dutela espresuki adierazi ahal dute. Proposamena onartzeko edo alegazioak aurkeztuko direla aditzera emateko, espedientera sartu behar da (alegazio-eredua)

Datozen asteetan proposamen berriak emango dira iragarki-taulan argitara. Unibertsitate Zuzendaritzak SMS bat eta abisua emateko e-mail bat bidaliko die, aldez aurretik, proposamen edo ebazpen bakoitzean dauden ikasleei.

 • 6. ebazpen proposamena (2017-04-11)
       Alegazioak aurkezteko epea: 2017ko apirilaren 12tik 26 arte, biak barne

 • 5. ebazpen proposamena (2017-03-28)
       Alegazioak aurkezteko epea: 2017ko martxoaren 29tik apirilaren 12 arte, biak barne

 • 4. ebazpen proposamena (2017-03-02)
       Alegazioak aurkezteko epea: 2017ko martxoaren 3tik 17 arte, biak barne

 • 3. ebazpen proposamena (2017-02-16)
       Alegazioak aurkezteko epea: 2017ko otsailaren 17tik martxoaren 3 arte, biak barne

 • 2. ebazpen proposamena (2017-01-27)
     Alegazioak aurkezteko epea: 2017ko urtarrilaren 28tik otsailaren 13 arte, biak barne

 • 1. ebazpen proposamena (2016-12-15)
     Alegazioak aurkezteko epea: 2016ko abenduaren 16tik 30era arte, biak barne

Beka ebazpenaren emaitza ezagutzeko zure espedientera, erabiltzaile eta pasa-hitzarekin, sartu behar duzu. Beka ebazpenaren emaitzaren ziurtagiri bat deskargatzeko aukera izango duzu.

Datozen asteetan ebazpen berriak emango dira iragarki-taulan argitara. Unibertsitate Zuzendaritzak SMS bat eta abisua emateko e-mail bat bidaliko die, aldez aurretik, ebazpen bakoitzean dauden ikasleei. Prozedura-ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeari (Gora jotzeko errekurtsoa- Eredua)

 • 7.ebazpena (2017-06-06)
       Gora jotzeko errekurtsoaren epea: 2017ko ekainaren 7tik uztailaren 6ra arte, biak barne

 • 6.ebazpena (2017-05-12)
       Gora jotzeko errekurtsoaren epea: 2017ko maiatzaren 13tik ekainaren 12ra arte, biak barne

 • 5.ebazpena (2017-04-25)
       Gora jotzeko errekurtsoaren epea: 2017ko apirilaren 26tik maiatzaren 25era arte, biak barne

 • 4.ebazpena (2017-03-23)
       Gora jotzeko errekurtsoaren epea: 2017ko martxoaren 24tik apirilaren 24ra arte, biak barne

 • 3.ebazpena (2017-03-09)
       Gora jotzeko errekurtsoraen epea: 2017ko martxoaren 10etik apirilaren 10 arte, biak barne

 • 2.ebazpena (2017-02-07)
     Gora jotzeko errekurtsoaren epea: 2017ko otsailaren 8tik martxoaren 7ra arte, biak barne

 • 1.ebazpena (2017-01-24)
     Gora jotzeko errekurtsoaren epea: 2017ko urtarrilaren 25etik otsailaren 24ra arte, biak barne
 • Matrikularen salneurri publikoa

Deialdi honetatik aurrera, “matrikula” osagaiaren salneurria, gehienez, ikasketa berdinean edo baliokidean Euskal Herriko Unibertsitatean matrikulak duen kostua izango da. Matrikulen prezioa arautzen da 2016ko ekainaren 30ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Aginduaren bidez (EHAA 2016-07-12)

 • Matrikularen osagaiak eta prezio publikoa ordaintzea

Unibertsitate-beka eman zaien ikasleei bi fase desberdinetan ordainduko zaie. Beka eman zaiela jakinarazteko ebazpenaren ondoren, behar diren bekaren osagai guztiak (egoitza, aparteko material didaktikoa, aprobetxamendu akademikoa edo garraioa) ordainduko dira, ikasturtearen bukaeran ordainduko den matrikularen prezio publikoa izan ezik

 • Matrikularen kredituak zabaltzea

Unibertsitate Zuzendaritzari 2017ko martxoaren 31ren ondoren jakinarazten zaizkion kredituen zabaltzeak ez dira kontuan hartuko

 • Elkarbizitza-unitateak

  Ezkontzaren edo izateko bikotearen lokarria desagertu ez den egoera jakin batzuetan gurasoek elkarbizitza-unitateari egin beharreko ekarpena kalkulatzeko, deialdi-aginduak 15.4 artikuluan ezarritako irizpide