Euskadi.eus baloratu

Guretzat oso lagungarri dira datuak biltzea, hortaz iruzkinaren bat izanez gero esaiguzu.

Zertarako etorri zara? Zertan zabiltza webgune honetan?

Baloratu zure esperientzia. Nola doakizu?

(1etik 5rako puntuazioa; 1 balore okerra izanik eta 5, hoberena)

Ulergarria ez den zeozer edo zailtasunaren bat topatuz gero, esaiguzu. ESKERRIK ASKO!!