Eusko Jaurlaritzaren sailak eta erakundeak

Lehendakaritza

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

Enplegua eta Gizarte Politikak

Ogasuna eta Finantzak

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

Osasuna

Ingurumena eta Lurralde Politika

Beste erakunde publiko batzuk

Ezagutu ezazu Eusko Jaurlaritzaren partaidetza/harreman mota hauetako Erakunde eta Sozietate bakoitzarekin.