Eusko Jaurlaritza

Eginkizunak

Herritarrentzako arreta-zerbitzuen helburua hau da: Euskal Autonomia Erkidegoko Adminis­trazio orokorrak eta haren Administrazio instituzionalak ematen dituzten zerbitzuei buruz informatu eta orientatzea, eta haiekiko harremanak erraztea, bereziki administrazio-izapideak egiteko, erabi­litako kanala edozein dela ere. 

Administrazio-informazioak hauek hartzen ditu barnean:

 1. Administrazio-informazio orokorra ematea herritarrei.
 2. Administrazio-informazio espezializatua ematea, kasuan kasuko araudi espezifikoaren ara­bera, edo herritarrek egiten dituzten eta tratamendu espezializatua behar duten eskabide, eskaera edo kontsultak organo eskudunari igorri eta bideratzea.
 3. Administrazio-informazio partikularra orientatu eta ematea.

Dokumentuak jaso eta erregistratzeak hauek hartzen ditu barnean:

 1. Dokumentuak, inprimakiak eta formularioak betetzeko orientazioa eta aholkuak ematea, eta, hala badagokio, erantsi beharreko dokumentazioari buruzko informazioa ematea.
 2. Erregistro-gaietan laguntzeko bulegoen eginkizunak egitea.
 3. Eskabideak, idazkiak eta dokumentuak jaso, egiaztatu, digitalizatu eta erregistratzea, bakoi­tzari dagokion administrazio-prozedura izapidetzen hastea, eta dokumentazioa entregatu izanaren egiaztagiriak egitea.
 4. Dokumentazioa banatzea eta sail, organismo edo ente eskudunera bideratzea.

Herritarrei beren eskubideak baliatzeko eta betebeharrak betetzeko laguntza eta orientazioa emateak hauek hartzen ditu barnean:

 1. Bitarteko elektronikoak erabiltzen laguntzea Administrazioarekin kanal horren bidez harrema­nak izatera behartuta ez dauden pertsonei.
 2. Herritarrei laguntzea eskariak egiteko eskubidea baliatzen –Eskariak Egiteko Eskubidea Arautzen duen azaroaren 12ko 4/2001 Lege Organikoan dago araututa–.
 3. Tasak, zehapenak eta prezio publikoak kobratzea, Administrazioaren ordainketa- eta kobrantza-sistema integralaren bidez.
 4. Zerbitzu- eta prozedura-katalogo korporatiboa, erregistro elektroniko orokorra, gaitutako fun­tzionarioen erregistroa eta ahalordeen erregistro elektronikoa kudeatzea.
 5. Kexak eta iradokizunak kudeatzea; hau da, kexa- eta iradokizun-sistema korporatiboa kudea­tzea.

Azken aldaketako data: