Eusko Jaurlaritza

Kudeaketa-txostena herritarren arreta eta administrazio elektronikoan

Urteroko kudeaketa txostenak, 91/2023 Dekretuaren, herritarrei arreta integral eta multikanala ematekoa eta zerbitzu publikoak bitarteko elektronikoz irispidean izatekoa, 113. artikuluko 5. eta 6. paragrafoak betez.