Ekonomia eta Ogasun Saila

Zerga Nagusiak

  • Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zerga (PFEZ)

    Zuzeneko zerga bat da, izaera pertsonala eta subjektiboa dauka, eta pertsona fisikoen errenta aukera ematen du. Ekonomia Itunaren arabera, autonomia erkidegoaren eskumeko itundutako zerga bata da eta zergadunaren ohiko bizilekua da lotura-puntua.

  • Sozietateen gaineko Zerga (SZ)

    Tributu zuzena eta pertsonala da, sozietateen errenta nahiz gainerako erakunde juridikoenena zergapetzen duena. Ekonomia Ituna itunpeko zergapide bat dela adierazten du.

  • Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ)

    Zeharkako izaera duen zerga da, kontsumoaren gainekoa da, eta enpresariek eta profesionalek burutzen dituzten ondasun-entregak eta zerbitzu-emanaldiak, ondasunen erkidego barruko eskuratzeak eta ondasunen inportazioak kargatzen ditu. Ekonomia Itunaren arabera, itundutako zerga da, araudi erkidekoa.